Публикувано на 18 2014 г. Писмо с изхстраница1/46
Дата01.05.2018
Размер2.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
2014 г.
Публикувано на 18.2.2014 г.

Писмо с изх. № 898/14.02.2014 г. за "ПУП-ПРЗ за ПИ 39164.15.400, м. Сулуджана, с. Кошарица, община Несебър", с възложител: Георги Бостанджиев.

Писмо с изх. № 778/14.02.2014 г. за "Изменение на плана за регулация на УПИ XIII, кв. 22, с. Оризаре, община Несебър", с възложител: Георги Костов.

Писмо с изх. № 8960/13.02.2014 г. за "Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в УПИ V-83038, кв. 146, м. Глико, гр. Бяла", с възложител: "Балкан Груп Инвест" ООД.

Писмо с изх. № 884/13.02.2014 г. за "Горскостопанска програма за ПИ 00878.107.403, землище гр. Ахтопол, община Царево", с възложител: "Сили Тур" ЕООД.


Публикувано на 14.2.2014 г.

Писмо с изх. № 9542/10.02.2014 г. за "Изграждане на жилищна сграда и ажурна ограда в ПИ 00833.4.496, м. Резервоара, гр. Ахелой, община Поморие", с възложител: Ангел Пърнецов.

Писмо с изх. № 9562/10.02.2014 г. за "Изграждане на външно водоснабдяване и СКО, м. Буджака, гр. Созопол", с възложител: "Анкор БГ" ЕООД.

Писмо с изх. № 630/10.02.2014 г. за "Изграждане на складове - Терминал 1 Изток", с възложител: "Пристанище-Бургас" ЕАД.

Писмо с изх. № 661/11.02.2014 г. за "ПУП-ПРЗ за ПИ 005060, м. Под село, с. Братово, община Бургас", с възложител: Жасмина Костадинова.

Писмо с изх. № 731/11.02.2014 г. за "Преустройство на съществуваща базова станция, гр. Несебър", с възложител: "Мобилтел" ЕАД.

Писмо с изх. № 730/11.02.2014 г. за "Преустройство на съществуваща базова станция, гр. Несебър", с възложител: "Мобилтел" ЕАД.

Писмо с изх. № 253/11.02.2014 г. за "Изграждане на жилищни сгради в УПИ VI-201, кв. 24, м. Кафка, кв. Крайморие, гр. Бургас", с възложители: Иванка Георгиева, Никола Петров.

Писмо с изх. № 242/11.02.2014 г. за "ПУП-ПП за изграждане на нов обект КСН 20kV", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Писмо с изх. № 753/11.02.2014 г. за "Изграждане на външен канал за УПИ IV-579, кв. 52, м. Юрта, община Несебър", с възложител: Александър Асланов.

Писмо с изх. № 806/11.02.2014 г. за "Изграждане на отоплителна инсталация за ЦДГ Пролет, с. Кликач, община Карнобат" с възложител: Община Карнобат.

Писмо с изх. № 2860/11.02.2014 г. за "Реконструкция на крайбрежна алея, гр. Поморие", с възложител: Община Поморие.

Писмо с изх. № 684/12.02.2014 г. за "Изграждане на външно ел.захранване за жил. сграда к.к. Сл. бряг-запад", с възложител: "Сан вю билдинг" ЕООД.

Писмо с изх. № 738/12.02.2014 г. за "ПУП-ПРЗ за ПИ 502.213, м. Край село, с Твърдица, община Бургас", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 761/12.02.2014 г. за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-общ, кв. 19, с. Равна гора, община Созопол", с възложител: Община Созопол.

Писмо с изх. № 438/13.02.2014 г. за "ПУП-ПРЗ за ПИ 63015.503.129 и 63015.503.149, с. Атия, община Созопол", с възложител: Община Созопол.

Писмо с изх. № 846/13.02.2014 г. за "Вътрешно преустройство на съществуваща сграда, гр. Поморие", с възложител: "Хоризонт" АД.

Писмо с изх. № 783/13.02.2014 г. за "ЧПУП-ПЗ за УПИ VI-191, кв. 6103, к.к. Сл. бряг-запад", с възложител: "Фидий" ЕООД.

Писмо с изх. № 706/13.02.2014 г. за "Изграждане на напорна канализация за ваканционно селище "Арапя" в ПИ 48619.1.503, гр. Царево", с възложител: "Арапя Сън Ризорт" АД.

Писмо с изх. № 565/04.02.2014 г. за "Изграждане на складова база за промишлени стоки в ПИ 07079.2.2024 гр. Бургас", с възложител: Ирина Петрова.

Писмо с изх. № 8947/03.02.2014 г. за "Изграждане на открит плувен басейн в м. Факуда, с. Равадиново, община Созопол" с възложител: "Росстройдизайн" ООД.

Писмо с изх. № 420/29.01.2014 г. за "Изграждане на комплекс от жилищни сгради в УПИ I-153, кв. 242 гр. Поморие", с възложител: "Грийнлайф-резинденшъл" ЕООД.

Публикувано на 12.2.2014 г.

Писмо с изх. № 429/10.02.2014 г. за "Изграждане на ограда за  УПИ II-8210, м. Буджака, община Созопол", с възложител: "Екокарс" ЕООД.

Писмо с изх. № 622/10.02.2014 г. за "Частично изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ IX-146, кв. 12 по плана на гр. Обзор, община Несебър", с възложители: Милка Радева и Недялка Янчева.

Писмо с изх. № 721/10.02.2014 г. за "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ЦДГ 4 "Калинка, с. Рудник, община Бургас", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 8253/10.02.2014 г. за "ПУП-ПП за трасе за водопровод за водоснабдяване на ПИ 35033.17.5 и 35033.17.23, 35033.17.24 м. Пътеката, землище гр. Каблешково, община Поморие", с възложител: "Харисън Пропъртис" ЕООД.

Писмо с изх. № 673/07.02.2014 г. за "ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за изграждане на вилна сграда, с. Крушевец, община Созопол", с възложител: Мирослав Николов.

Писмо с изх. № 579/07.02.2014 г. за "ПУП-ПП за трасе на кабелно ел. захранване на складова база в УПИ IV-19, кв. 71, м. Крушата, землище гр. Бургас", с възложител: "ЕВН-България Електроразпределение" ЕАД-КЕЦ Бургас".

Писмо с изх. № 647/10.02.2014 г. за "Изграждане на подземна кабелна разпределителна мрежа за разпространение на цифрова телевизия в с. Равда, община Несебър", с възложител: "Скат ТВ" ООД.

Писмо с изх. № 664/07.02.2014 г. за "Промяна на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ VII-357, кв. 28 по плана на с. Ново Паничарево, община Приморско", с възложител: Донка Йорданова и Стоян Михалев.

Писмо с изх. № 623/07.02.2014 г. за "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-190,  по плана на с. Емона, община Несебър", с възложител: Цветелина Атанасова.

Писмо с изх. № 580/07.02.2014 г. за "ПУП-ПП за трасе на кабелно ел. захранване на складова база за ел. материали в УПИ I-25, масив 76, м. Муската, землище гр. Бургас", с възложител: "ЕВН-България Електроразпределение" ЕАД-КЕЦ Бургас".

Писмо с изх. № 79/07.02.2014 г. за "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-568, кв. 5, м. Караянос, кв. Сарафово, гр. Бургас", с възложители: Никола Дойчев и Димитър Дойчев.

Писмо с изх. № 549/07.02.2014 г. за "Изграждане на масивна ограда в УПИ IХ-724, кв. 51, землище с. Росен, община Созопол", с възложители: Злати Пеев, Кремена Пеева.

Писмо с изх. № 572/07.02.2014 г. за "Изменение на ПУП-ПР за УПИ III-236, 239, 7075, кв. 5201 по плана на к.к. Сл. бряг, община Несебър", с възложител: "Глобус-2000" ООД.

Писмо с изх. № 656/07.02.2014 г. за "Изместване на външен водопровод и улична канализация за УПИ III-5219, 5220, м. Аклади, землище гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Даниел Йорданов.

Писмо с изх. № 587/07.02.2014 г. за "Подмяна на съществуващ трафопост "Военен блок 1" с нов, гр. Созопол", с възложител: "ЕВН-България Електроразпределение" ЕАД-КЕЦ Приморско.

Писмо с изх. № 668/06.02.2014 г. за "Изграждане на ресторант-пицария в УПИ ХХII-1675, кв. 86, гр. Созопол", с възложител: "Старк-56 ЕООД, "Станис-86" ЕООД, "Таласар" ЕООД, "Тирион-84" ЕООД, "Гестел-11"ЕООД, "дарис-о7" ЕООД, "Рейвън-92" ЕООД.

Писмо с изх. № 657/06.02.2014 г. за "Крайуличен паркинг,  по плана на к-с Славейков, гр. Бургас" с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 588/05.02.2014 г. за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване за обект - вилна сграда в ПИ 203, м. Червенка, гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: "ЕВН-България Електроразпределение" ЕАД-КЕЦ Приморско.

Писмо с изх. № 8988/05.02.2014 г. за "Частично изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 11538.2.151, м. Юрта, землище на гр. Св. Влас, община Несебър", с възложител: "Омакс Груп" ООД.

Писмо с изх. № 514/05.02.2014 г. за "Извършване на ремонтни работи на язовир в ПИ 000013, землище с. Драганци, община Карнобат", с възложител: СН "Златна праскова".

Писмо с изх. № 248/05.02.2014 г. за "Задание за проектиране на ЧИ на ОУП на землище на с. Маринка, община Бургас", с възложител: "Царски извори" ООД.

Писмо с изх. № 591/04.02.2014 г. за "Изграждане на външно кабелно електрозахранване за обект - вилна сграда в УПИ VI-6112, 6527, 6536, м. Буджака, община Созопол", с възложител: "ЕВН-България Електроразпределение" ЕАД-КЕЦ Приморско.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница