Пуп-прз за пи 57491. 16. 627, м. Кроторя, гр. Поморие за изграждане на две жилищни сградистраница1/50
Дата24.07.2016
Размер2.38 Mb.
#4585
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
2014 г.
Публикувано на 31.3.2014 г.

Писмо с изх. № 717/26.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.16.627, м. Кроторя, гр. Поморие за изграждане на две жилищни сгради", с възложители: Регина Павлова и Георги Николов.

Писмо с изх. № 1748/26.03.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване, гр.Каблешково, община Поморие", с възложители: "СУСИ Евъргрийн Трейдинг Ко" ЕООД и "Икарус Кю" ЕООД.

Писмо с изх. № 1737/26.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ и обособяване на нови, гр. каблешково, община Поморие", с възложител: Матю Стойков.

Писмо с изх. № 1774/26.03.2014 г. относно "Задание за проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на ПЗ "Севре", гр. Бургас", с възложител: Светозар Раев.

Писмо с изх. № 1943/26.03.2014 г. относно "Изграждане на кабелна линия 20 kV, гр. Карнобат", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Писмо с изх. № 1850/26.03.2014 г. относно "Изграждане на временна линия за претоварване на зърнени товари със сглобяеми преместваеми силози в ПИ 07079.618.202, Пристанищен терминал Бургас-Изток 2", с възложител: "БМФ Порт Бургас" ЕАД.

Писмо с изх. № 1791/26.03.2014 г. относно "Изграждане на супермаркет в УПИ /ПИ37023.501.160/, гр.Китен, община Приморско", с възложители: Тошко Кирязов, Росица Кирязова.

Писмо с изх. № 1812/26.03.2014 г. относно "Реконструкция на съществуваща бензиностанция в ПИ 07079.2.2010, м. Под шосето, гр. Бургас", с възложители: "НИС Петрол" ЕООД.

Писмо с изх. № 1792/26.03.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда, гр.Приморско", с възложители: Милен Георгиев, Тодор Георгиев, Ясен Георгиев.

Писмо с изх. № 1816/26.03.2014 г. относно "ПУП-ПП за външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 51500.86.8, м. Кокалу, землище гр. Несебър", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД-КЕЦ Поморие.

Писмо с изх. № 1769/26.03.2014 г. относно "ПУП-План за улична регулация за ПИ 07079.827.30, кв. Долно Езерово, гр. Бургас", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 1777/21.03.2014 г. относно "Изграждане на вилна сграда в ПИ 81178.60.2, м. Митков мост, гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Драгни Йорданов.

Писмо с изх. № 1589/20.03.2014 г. относно "Изграждане на пет вилни сгради в ПИ 39164.13.339 и 39164.13.340, м. Кору дере. с. Кошарица, община Несебър", с възложител: "Йот-ка-ха-бау" ООД.

Писмо с изх. № 1727/20.03.2014 г. относно "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, с. Лъка, община Поморие", с възложител: Джордж Райт.


Публикувано на 28.3.2014 г.

Писмо с изх. № 1843/26.03.2014 г. относно "План-извлечение за промяна вида на сечта", с възложител: ТП ДГС Айтос.

Писмо с изх. № 769/24.03.2014 г. относно "Изграждане на две вилни сгради за сезонно ползване в ПИ 67800.35.81, м. Св. Марина, землище гр. Созопол", с възложител: Христо Иванов.

Писмо с изх. № 1789/21.03.2014 г. относно "План-извлечение за промяна вида на сечта, землище с. Равна гора, община Созопол", с възложител: ТП ДЛС Ропотамо.

Писмо с изх. № 1733/21.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 067007, землище с. Белеврен, община Средец", с възложител: Христо Павлов.

Писмо с изх. № 1778/21.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 080004, землище с. Граничар, община Средец", с възложител: Иван Димитров.

Писмо с изх. № 4945/20.03.2014 г. относно "Задание за ПУП-ПП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за второстепенна улица, ВиК и кабелно трасе за ПИ 135.187, землище с. Крушевец, община Созопол", с възложител: Дияна Иванова.

Писмо с изх. № 1692/20.03.2014 г. относно "Изграждане на външно кабелно електрозахранване, ЗВКО Чайка, община Бяла", с възложител: "Енерго Про мрежи" АД.

Писмо с изх. № 1691/20.03.2014 г. относно "Изграждане на външно кабелно електрозахранване, м. Глико, община Бяла", с възложител: "Енерго Про мрежи" АД.

Писмо с изх. № 1690/20.03.2014 г. относно "Изграждане на външно кабелно електрозахранване, м. Глико, община Бяла", с възложител: "Енерго Про мрежи" АД.

Писмо с изх. № 1657/20.03.2014 г. относно "Изграждане на ваканционно селище "Веселие"- апартаментен хотел, преработка по време на строителство, изграждане на ажурна ограда, плувен, развлекателен и детски басейни в УПИ-10517, 10473.10475, м. Ачмалъци, землище гр. Созопол", с възложител: "Изи Шоп" АД.

Писмо с изх. № 1702/20.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 043008, землище с. Белеврен, община Средец", с възложители: Петър Петров и съсобственици.

Писмо с изх. № 1797/20.03.2014 г. относно "План-извлечение за промяна вида на сечта по лесосечния фонд за 2014 г.", с възложител: ТП ДЛС Граматиково.

Писмо с изх. № 1685/20.03.2014 г. относно "План-извлечение за промяна вида на сечта", с възложител: ТП ДГС Средец.

Публикувано на 27.3.2014 г.

Решение с изх. № 338/27.03.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо  с изх. № 338/22.01.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда със заведение за обществено хранене в УПИ V-560 /ПИ 67800.503.560/, землище гр. Созопол", с възложител: Йордан Йорданов.

Писмо с изх. № 1730/26.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 053015, землище с. Белеврен, община Средец", с възложител: Петър Желязков.

Писмо с изх. № 1732/26.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 063022, землище с. Белеврен, община Средец", с възложител: Костадин Чолаков.

Писмо с изх. № 1624/24.03.2014 г. относно "ПУП-ПП за трасе за водопровод и присъединяване към водопроводната мрежа на ПИ 041014, м. Калън дере, с. Мокрен, община Котел", с възложител: "Естеа-08" ЕООД.


Публикувано на 25.3.2014 г.

Писмо с изх. № 1663/20.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ за ПИ 493010, м. Хаджи бекир, гр. Айтос за изграждане на два бр. складове и офиси", с възложител: "Аделина" ЕООД.

Писмо с изх. № 1662/20.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ за ПИ 166019, масив 166, м. Могилата, гр. Айтос за изграждане на автосервиз със складове и офиси", с възложител: Фикерт Емин.

Писмо с изх. № 1661/20.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ за ПИ 316, м. Слънчева лъка, гр. Айтос з аизграждане на една вилна сграда" с възложител: Ниязи Хюсеин.

Писмо с изх. № 571/19.03.2014 г. относно "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ IV-227, кв. 5601, Сл. бряг-Запад, гр. Несебър", с възложител: Георги Кузов.

Писмо с изх. № 1814/19.03.2014 г. относно "ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ, гр. Св. Влас, община Несебър", с възложители: Община Несебър, Бойко Миразчийски, Пламен Миразчийски.

Писмо с изх. № 923/19.03.2014 г. относно "Изграждане на две сгради за отдих и курорт в ПИ 67800.35.32, м. Св. Марина, гр. Созопол", с възложител: "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ.

Писмо с изх. № 1328/18.03.2014 г. относно "Изграждане на открит басейн и бар в ПИ11538.502.347, гр. Св. Влас, община Несебър", с възложител:  "Вечил 1" ООД.

Писмо с изх. № 1213/18.03.2014 г. относно "ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ в кв. Банево, гр. Бургас", с възложители: Емил Бонев и Стоянка Кръстева.

Писмо с изх. № 1494/18.03.2014 г. относно "Задание за ПУП-ИПРЗ, с Равда, община Несебър", с възложител: "Маюко" ЕООД.

Писмо с изх. № 1180/18.03.2014 г. относно "ЧИ на ПУП-ПРЗ за УПИ в кв. Банево, гр. Бургас", с възложители: Норка Драгнева, Тодорка Георгиева, Илияна Милева.

Писмо с изх. № 1615/18.03.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда и ВиК връзки в ПИ 11538.504.880, с.о. Инцараки, община Несебър", с възложител: Валентин Гайдарджиев.

Писмо с изх. № 1634/18.03.2014 г. относно "Изменение на ПУП-ПУР на УПИ в к-с Лазур", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 1623/18.03.2014 г. относно "Изграждане на басейни към съществуваща сграда с идентификатор 51500.506.289, Сл. бряг-Запад, гр. Несебър", с възложител: "ЛС-Груп" ООД.

Писмо с изх. № 2911/18.03.2014 г. относно "Изграждане на басейни към съществуваща сграда с идентификатор 51500.32.8, зона Инцараки, община Несебър", с възложител: "ЛС-Груп" ООД.

Писмо с изх. № 1635/18.03.2014 г. относно "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-общ, кв. 5001, Сл. бряг-запад, гр. Несебър", с възложител: "Зора Палма" ООД.

Писмо с изх. № 1526/18.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 087027 и 091004, землище с. Стрелци, община Котел", с възложител: "Форест и Ко" ЕООД.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница