Разчупване на проклятието на бедност и недоимъкстраница4/6
Дата07.09.2017
Размер0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

ОЩЕ НЕЩО ЗА ИМЕНАТА

Никъде в Библията не се споменава, че е необходимо да знаете имената на духовете, за да ги изгонвате, но ние можем да ви кажем от собствен опит, че е по-добре да ги знаете. Като много други неща и това може да стане по труден и по лесен начин. Да знаете имената ви осигурява успех по лесния начин. Пари-проклятието на поглъщателя (Битие 31:15) и проклятието на поглъщателя (Малахия 3:11), цар на..................арастафарБедност и недоимък - проклятието да бъдете окрадвани (Битие 31:26, цар на........................................уилфхиш

Проклятие - след като сте помогнали на хората с дарбите и служението си те ви обръщат гръб и ви забравят без да ви помогнат с нищо - (Битие 40:23)...........сакирал

Бедност и недоимък - проклятието на "немотия ти и домът ти и всичко що имаш" (Битие 45:11)..........................биос

Бедност и недоимък - проклятието на "ти и земята ти ще слугувате" (Битие 47:11)......................поддлауин

Проклятие = земята пометена от проклятия (Изход 3:20)...............................................................Махобиш

Мор по добитъка тежък мор (Изход 9:3) ................................дауг

Проклятието на скакалците (Изход 10:4-5, 13-19)...................бооук

Бездомност - проклятието да бъдеш изхвърлен от дома и земята си (Изход 11:1) ...........................исолут

Бедност и недоимък - "хвърлен в пустошта" (Изход 14:3)..............................................................костлурр

Разрушител, който те преследва (Изход 15:9)...................................................................шайфорпуила

Наследствени проклятия – надзирателя на пазителите на проклятията върху три или четири поколения (Изход 20:5; 34:7)..........................бригглаттим

Пазителяназаписите — за три или четири поколения (Изход 20:5; 34:7)...................................................латчурр

Проклятие - за нарушаването на осмата заповед "Не кради"......................................................гриппет

Проклятие - за нарушаването на десетата заповед: "Да не пожелаваш къщата на ближния си, нито жена му, нито слугата му, нито слугинята му, нито какво да било нещо" (Изход 20:17).....кханни

Проклятие – за лихварство (Изход 22:25) ................................гоисБедност и недоимък - пометен заради упоритост и гордост (Изход 33:3) ........................................................стаончод

Кражба - кражба и лъжа след нея (Левит 6:2-3) ..................бубборн

Сеене - напразно хвърляне на семето, защото ще го изядат враговете (Левит 26:16)....................................................Хунпопее

Бедност и недоимък - суша - небето като желязо и земята като мед,няма дъжд, няма реколта (Левит 26:19)...................................................................борт

Проклятие - и силата ти ще се изждивява напразно: защото земята няма да ти даде реколтата си, нито дървото плода си (Левит 26:20).................................масантануа

Бедност и недоимък - чрез пояждане на добитъка от дивите зверове (Левит 26:22)...............................................чазазор

Проклятие - загинал и пояден от беззаконието си (Левит 26:38).......................................................хаунабон

Проклятие - стопен поради беззаконията си (Левит 26:39) .................................................................амелус

Проклятие - загуба на земята, дома и т.н. (Числа 14:36).......................................................................монкачева

Пазител на запис - началник на всички клетви и заклевания с които е вързана душата ти (Числа 30), работи заедно с духа препекот (виж Числа........................стогхърст

Бедност и недоимък - и болести, проклятие поради продажба или задържане на неща за идоли или техните изображения като манастирски съкровища вместо да бъдат разрушени (Второзаконие 7:25)...............брееса

Бедност и недоимък - объркване (Второзаконие 28:20)..................серренд

Бедност и недоимък - всичко, до което се докоснеш носи разруха (Второзаконие 28:20,45..............................онвад разрушителя Гибел - проклятието на (Второзаконие 28:20).............................хаунобон

Бедност и недоимък - сухи и силни ветрове, носещи суша, болести и вируси (Второзаконие 28:22).........................болаш

Бедност и недоимък - проклятие върху къщата, плода и растенията с манаи болест (Второзаконие 28:22).............................чентаза

Бедност и недоимък - суша, град и прах върху земята до пълна разруха (Второзаконие 28:24) ................................уагпун

Бедност и недоимък - проклятието на "няма да благоуспяваш" (Второзаконие 28:29) ..............................робборе

Проклятие - да ти отнемат къщата (Второзаконие 28:30)............муфтонич

Проклятие - волът ще бъде заклан пред очите ти, но няма да ядеш от него, оселът ти ще се отнеме насила и няма да ти се върне, овцете ти ще се вземат от враговете и ти няма да можеш да сториш нищо за да ги избавиш (Второзаконие 28:31)..........................пукс

Бедност и недоимък - нация, която не познава ще яде плода на земята ти и всичките ти дела (Второзаконие 28:33)...........................................................зескит

Бедност и недоимък - проклятието да изнесеш много зърно на полето, а да прибереш малко защото скакалците (и физическите и духовните) са го изяли (Второзаконие 28:38) ................................................мобелле

Бедност и недоимък - проклятието да насадиш лоза, а да не ядеш от плода му, защото червеи (физически и духовни) го пояждат (Втор. 28:39)..................масуеха

Бедност и недоимък - маслините ще хвърлят плода си (Второзаконие 28:40) ....................................................веег

Бедност и недоимък - дърветата и растенията ще бъдат унищожени от скакалци (Второзаконие 28:42).................ускилле

Бедност и недоимък робство; чужденците, които са всред вас се ще издигнат над вас, а вие ще паднете ниско (Второзаконие 28:43) ............................................сенга

Бедност и недоимък проклятието да вземаш назаем вместо да даваш и да бъдеш опашка, а не глава (Второзаконие 28:44)..............................................................маго

Проклятия и знамения над семето ти завинаги, наследствени проклятия (Второзаконие 28:46) .............................разсерд

Бедност и недоимък - игото на погубителя на шията ти (Второзаоние 28:48) ............................................хардкоолас

Бедност и недоимък - проклятието да служиш на враговете си в глад, в жажда, в голота и в нужда за всяко нещо (Второзаконие 28:48) ..............................................ленвий

Бедност и недоимък - проклятието да бъдеш съсипан като ти се отнеме всичко, което имаш (Второзаконие 28:51) .................................алискин разрушителя

Бездомник - ще ти се отнеме земята където и да я притежаваш (Второзаконие 28:63) ............................................оомор

Проклятие - да бъдеш предаден в ръцете на погубителите ти (Съдии 2:..............................................боогвенте

Бедност и недоимък - проклятието да бъдеш изтласкан в пустинята, докато враговете ти като скакалци отнемат всичко, което притежаваш (Съдии 6:1-6) ..........................................................ах-мезел

Обир - владетел (Съдии 9:25) ..................................карнакеч

Кражба - проклятие от страна на майката (Съдии 17:2)........................................................... моокдор

Кражба - проклятие от страна на бащата (Съдии 17:2) ...........................................................фоокдор

Бедност и недоимък - проклятието да излезеш пълен, а да се върнеш празен (Рут 1:21)............................алудде

Бедност и недоимък - проклятието всички в семейството да просят, за да нямат и да оцелеят (1 Царе 2:36) ........................................................таилтов

Бедност и недоимък - проклятието над теб... да владеят владетели, които ти отнемат земята, която имаш (1 Царе 8:14) ............................................волбин

Бедност и недоимък - проклятието над теб да владеят владетели, които отнемат десятъка от приходите и лозите не за Божии цели (1 Царе 8:15)...........хокудза

Бедност и недоимък - проклятието над теб да владеят владетели, които ти отнемат слугите (работниците) и товарния добитък, за да ги използват за себе си (1 Царе 8:16) ...........................................амахалис

Бедност и недоимък - владетели, които отнемат десетата част от добитъка за себе си, а не за Бога (1 Царе 8:17) .........................................................дзалиут

Бедност и недоимък - владетелите, които те владеят ще те направят техен слуга (1 Царе 8:17)............тиедаге

Разруха - пометени заедно с всички притежание, в това число и мъже, жени и животни ( Царе 15:3) ............................................................киппле

Бедност и недоимък - поради отказ да дава милостиня (1 Царе 30:2...............................................................гаунт

Проклятие - пастори загрижени за числеността, а не за нещата на истинското благовестие (силата, дарбите, помазанието и т.н.) (2 Царе 24:3) ...........теегисс

Проклятие - покварата ще се стовари на главата ти (3 Царе 2:44) ......................................................дувайнтрауб

Протакане - наследствено проклятие (3 Царе 21:29)......квеедон

Бедност и недоимък - проклятие според което земята ти не получава Божиите обещания (4 Царе 10:32-33) ......................................................баунист

Разрушител - владетел на съкровищата" разрушител на земните ти съкровища (1 Летописи 26:24) ..........................фассмер

Бедност и недоимък - над превозните средства трябва да бъде разчупено проклятие, този дух твърди, че има права да чупи колата ви. Извикайте го и го изгонете. (2 Летописи 20:37) ................................апеститъл

Пазач на записи - пазител и архивар на дома и имота (демон) (Ездра 6:1-2) .....................................егастилле

Пречки - духове (Неемия 4:8)........................................дзелугг

Проклятие - разтърсен и опразнен - (Неемия 5:13) ...........бетчоли

Разруха - от зори до мрак, разрушител (Йов 4:20).........вентеррит

Бедност и недоимък - проклятие "крадецът (дух) краде онова, което имаш" (Йов 5:5) ...............................еппеей

Бедности и недоимък - проклятие - гладен (дух), които пояжда жътвата ти (Йов 5:5) ..............................скеевел

Проклятие - надеждата ти ще се отсече и доверието ти ще стане като паяжина (Йов 8:14) ..........................амоннинг

Проклятие - "Той ще се опре на къщата си, но тя няма да устои; ще се хване за нея, но не ще утрае " (Йов 8:15) ..........................................................безоните

Проклятие - обиталището на неправедните няма вече да съществува (Йов 8:22)...............................итилам

Проклятие - "ти си възобновил свидетелството си против мене" (Йов 10:17) ...............................................уопе

Бедност и недоимък - "свърталище на крадци" (Йов 12:6) ...........................................................базхолоам

Бедност и недоимък - безнадеждност, сърцето запратено да броди в безпътица в пустинята (Йов 12:24) ..............................................................тогити

Безнадеждност - безпомощност, бродене в мрака и залитане като пиян (Йов 12:25.......................линкиелю

Разрушител на служения - задържа те назад, "за да не можеш да преминеш" (Йов 14:5)...................дооделом

Бедност и недоимък - нежелание да работиш с ръцете си (Йов 14:15) ...............................................ломмие

Разрушител - "Когато благоуспяваш над теб ще дойде разрушител" (Йов 15:21).....................пурдмош/уадваф

Бездомност - проклятие - (Йов 15:28)........................... уллет

Бедност и недоимък - проклятие "Няма да бъдеш богат, нито ще се продължи имота ти, нито ще трае съвършенството ти на земята" (Йов 15:29) .............................................................елезхор

Безнадеждност - стопер на всяка надежда (Йов 17:15) ............................................................нонташ

Проклятие - крадци ще ти надвият и ще те изненадат (Йов 18:9) ...........................................................маунните

Проклятие - уловен в хвърлената мрежа (Йов 19:6)......................................................... серм

Проклятие - славата ти е ограбена и короната - отнета от главата (Йов 19:9) .......................................дефорн.

Разрушен - отвсякъде и оставен без надежда (Йов 19:10) ................................................................лайдж

Бедност и недоимък - "Ще избълваш богатствата си" (Йов 20:15)......................................................... паудж

Бедност и недоимък - проклятие, което те държи пленник в пустинята (Йов 20:17) .....................................еефте

Бедност и недоимък - отнемане на нечия къща като замяна (Йов 20:18-20) ..........................................мервединан

Бедност и недоимък - "Не остане нищо, което не е изпоядено и благоденствието му няма да трае" (Йов 20:21) ............................................................кравили

Бедност, недоимък и разруха - "Когато е в пълно изобилие ще го сполети оскъдност ръката на всеки окаяник ще го нападне" (Йов 20:22) .....................................робола

Бедност и недоимък - "Богатството на дома му ще изчезне, в деня на Божия гняв ще се разпилее" (Йов 20:28) ........................................................ибаррмонг

Разруха - "Собствените им очи нека видят гибелта им и сами те нека пият гнева на Всемогъщия" (Йов 21:20) ............................................................собрайд

Бездомност - проклятие (Йов 24:8) ................................согахалор

Бедност и недоимък - кражба - (Йов 24:16) ................гхоббол

Бедност и недоимък - "делът ти е проклет на земята" и "не се обръщат вече към пътя на лозята" (Йов 24:18).......................................................далвертани

Бедност и недоимък - проклятие за суша (Йов 24:19) ............................................................................................фогсош

Проклятие - да паднеш ниско (Йов 24:24)....................прондор

Бедност и недоимък - лишаване от благата и спестяванията (Йов 27:16-17) ...............................................................алокбет

Бедност и недоимък - проклятие за скитничество и бездомност (Йов 27:18) ..........................................рофтотъл

Бедност и недоимък - проклятие за скитничество и бездомност (Йов 27:21) ............................................еклаунт

Проклятие - в пустинята (Йов 30:5-7) ...........................литонгис

Разруха - която те кара да плачеш (Йов 30:24)......................ековел

Бедност и недоимък - огън, който опустошава до корен всичко, което имаш (Йов 31:12)................... Шомшоекер

Проклятие на бедняците - за незадоволяване на желанията на бедните (Йов 31:16) ............................ саулорк

Проклятие на бедност - за неподпомагане на бедните в нуждата им (Йов 31:19)...........................Скалатио

Пари - за превръщането на златото в твоя надежда и упование (Йов 31:24-25) ..............................................парисвеве

Проклятие на бедност - за несподеляне на храната с бедните (Йов 31:31) ............................................понтарайлон

Проклятие на бедност - за непомаганена бездомните (Йов 31:32).....................................................доийта

Проклятие - земята крещи срещу тебе заради греховете ти (Йов 31:38)..................................алхомбие

Разрушител - разрушава те до смърт (Йов 33:22) .....................................................................................................................докдот

Проклятие - враговете ти надвиват и те изместват (Псалм 13:4) ................................................................................................гамир

Разрушител - положен на пътя на разрушителя (Псалм 17:4) ..............................................................................................боргел

Бедност и недоимък - "разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлихажребие"(Псалм 22:18)......................веелас

Бедност и недоимък - "нужда" (Псалм 23:1).......................веркола

Бедност и недоимък - самотен и изоставен (Псалм 25:16) .............. ........................................................................................бесинкире

Неверие - предаване (отпадане) поради неверие (Псалм 27:13) ...............................................................тел сор

Проклятие - въздаяние според делата и постъпките (Псалм 28:4) ..............................................................................оссудон

Бедност и недоимък - заемане без възможност заетото да се върне (Псалм 37:21), принц и владетел на..............маммий

Проклятие - силни врагове, страстни в омразата си към вас (Псалм 38:19) ....................................................есог

Проклятие - връщане зло за добро на вас, защото някой от рода е водил зъл начин на живот. Вие имате белег на гърба за да се отнасят хората зле с вас. Извикайте го и го изгонете (Псалм 38:20), цар на......................................мерки

Избутан назад - заради намерението да причиниш зло на някого (Псалм 40:14)...................................................акслерт

Самотен-като награда за срама (Псалм 40:15).....................гомлед

Проклятие - враговете ти надвиват и ти се обръщаш в бяг (Псалм 44:12) ..................................................лаедж

Бедност и недоимък - продаваш и не получаваш в замяна, богатството ти намалява (Псалм 44:12)..................бейлтоу Пари - "Тези, които уповаха на богатството и се хвалеха с изобилието на имота си" (Псалм 49:6)................мерриссен

Разрушен - изгонен и лишен от дом и родина (Псалм 52:5) .........................................................ходгеанайчос

Проклятие - враговете искат да те погълнат и се борят с теб и те подтискат ежедневно (Псалм 56:1-2) (Псалм 57:3) ........................... ....................тоукавент

Бедност и недоимък - ходене нагоре-надолу в търсене на храна и невъзможност да бъдеш задоволен (Псалм 59:15)....................мерифф

Проклятие - враговете, които седят в портата (имат власт) говорят зло за вас и вие ставате поговорка в устатана пияниците (клюкарите и безделниците) (Псалм 69:12) .............................................шеебе

Беден..............................................................логинтарит

Бедност и недоимък - беден и изпаднал в нужда (Псалм 70:5) ......................................................турворе

Проклятие - враговете говорят против Запустялост – хвърлен в запустение като един миг (Псалм 73:19)......................................................ферл ерлориан

Разрушител - който идва като изтребител от Бога (Псалм 73:27) .......................................................джубо

Проклятие - седмократно проклятие, върнато в пазухата поради укор против Бога (Псалм 79:12).............киевеолл

Проклятие - стените ти са съборени и ония, които минават покрай тебе берат реколтата (Псалм 80:12)..............удру

Проклятие - "запустява я глиган от гората и полските зверове я пояждат" (Псалм 80:13) ....................................коккен

Проклятие - заветът ти с Бога е нарушен (Псалм 89:39) ...................................................................роук

Проклятие - враговете, които минават покрай тебе ще те разоряват (Псалм 89:41) ......................................магга

Проклятие - десницата на враговете се издига високо, когато тържествуват над тебе (Псалм 89:42) ................грукум

Проклятие - славата ти свършва и престола ти е загубен (Псалм 89:44)................................................стоттирс

Разруха - погибел, която опустошава всред пладне (Псалм 91:6) .......................................................йеечой

Разруха - завинаги (Псалм 92:7) ........................................имбоф

Разрушител - ранен (Псалм 101:8) ......................................аллем

Проклятие - душата отпада поради глад и жажда (Псалм 107:5) ..................................................гадуропе

Проклятие - "плодородната земя се обръща в пустиня, заради нечестивците които я обитават" (Псалм 107:34) ............................................емаргоове

Проклятие - излива се презрение върху теб и те прокудва като скитник в пустинята (Псалм 107:40) .................камбъл

Проклятие - нечестивци около тебе и Сатана отдясно ти (Псалм 109:6) .........................................русесинегед

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница