Разпределение на молбите за разработване на дипломни работи по преподаватели към м. Декември 2014 гДата11.06.2018
Размер137.24 Kb.
#73887


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОЛБИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2014 г.
по

ред

Фак. №


ИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАУЧЕН

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

460

Милена Иванова

Ас. Петър Петров

2.

93817

Велизара Кабакова

Гл. ас. д-р Ю. Нарлев

3.

93860

Златка Златева

Гл. ас. д-р Петя Ангелова

4.

93907

Радослава Ангелова

Ас. Петър Петров

5.

93914

Марчела Радева

Гл. ас. Веселина Максимова

6.

93958

Дарина Иванова

Гл. ас. д-р Петя Ангелова

7.

93977

Ангелина Вълкова

Ас. Бончо Митев

8.

93981

Светослав Стойчев

Ас. Силвия Димитрова

9.

94003

Теодосия Димитрова

Гл. ас. Веселина Максимова

10.

94016

Силвия Георгиева

Гл. ас. Веселина Максимова

11.

94103

Ралица Ниношева

Гл. ас. М. Владимиров

12.

94252

Зорница Недева

Ас. Силвия Димитрова

13.

94257

Бетина Борисова

Гл. ас. Велина Колева

14.

94329

Борис Кокорски

Ас. Бончо Митев

15.

94403

Елена Христова

Гл. ас. д-р Радка Иванова

16.

94439

Бояна Иванова

Гл. ас. д-р Радка Иванова

17.

94501

Радостина Баненска

Ас. Силвия Димитрова

18.

94604

Ваня Куновска

Ас. Бончо Митев

19.

94947

Виолета Скодрова

Доц. д-р Ап. Апостолов

20.

94648

Йоана Стефанова

Ас. Бончо Митев

21

95052

Роберта Вълкова

Гл. ас. Велина Колева

22.

95054

Жанета Чудомирова

Гл. ас. д-р Петя Ангелова

23.

95078

Николай Иванов

Ас. Силвия Димитрова

24.

95145

Станимира Атанасова

Гл. ас. Велина Колева

25.

95147

Марина Христова

Доц. д-р Ап. Апостолов

26.

95154

Велислава Атанасова

Доц. д-р Р. Стойнешка

27.

95167

Симона Ранкова

Ас. Петър Петров

28.

95185

Симона Донева

Гл. ас. д-р Петя Ангелова

29.

95634

Илиян Куцарски

Гл. ас. д-р Катя Владова

30.

96078

Илияна Йонкова

Гл. ас. Велина Колева


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОЛБИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2014 г. (редовно обучение)

по

ред

Фак. №


ИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАУЧЕН

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

12640

Патриция Колева

Доц. д-р Цв. Зафирова

2.

12648

Валентина Караянова

Доц. д-р Д. Серафимова

3.

12738

Мариела Димитрова

Доц. д-р Ап. Апостолов

4.

53042

Ивайло Чочев

Гл. ас. д-р Радка Иванова

5.

88515

Полина Петрова

Доц. д-р Добрин Добрев

6.

89088

Мариела Гатева

Доц. д-р Добрин Добрев

7.

89605

Дейвид Петров

Доц. д-р Д. Серафимова

8.

90033

Димитър Колев

Доц. д-р Д. Серафимова

9.

90673

Теодора Стоянова

Гл. ас. д-р Радка Иванова

10.

90842

Христина Христова

Проф. д-р А. Станчева

11.

90883

Севим Исмаилова

Доц. д-р Ап. Апостолов

12.

90897

Каролина Василева

Доц. д-р Добрин Добрев

13.

90973

Яна Пенева

Доц. д-р Цв. Зафирова

14.

91061

Десислава Николова

Доц. д-р Ап. Апостолов

15.

91128

Жанет Донева

Проф. дин Йордан Коев

16.

91319

Мария Стойчева

Гл. ас. д-р Катя Владова

17.

91334

Габриела Илиева

Доц. д-р Д. Серафимова

18.

91931

Мира Авджиева

Гл. ас. д-р Катя Владова

19.

92067

Ина Стефанова

Проф. дин Йордан Коев

20.

92206

Диана Ценова

Проф. дин Йордан Коев

21

92299

Елена Кьосева

Проф. дин Йордан Коев

22.

92307

Мария Калчева

Доц. д-р Д. Серафимова

23.

92678

Мартин Праматаров

Доц. д-р Цв. Зафирова

24.

92896

Кристияна Койчева

Проф. дин Йордан Коев

25.

93103

Стелияна Иванова

Доц. д-р Цв. Зафирова

26.

102769

Галина Димитрова

Гл. ас. д-р П. Бошнаков

27.

102770

Анелия Ангелуцова

Доц. д-р Добрин Добрев

28.

102736

Деница Николова

Доц. д-р Цв. Зафирова

29.

103857

Маринела Иванова

Доц. д-р Цв. Зафирова

30.

104742

Калина Матеева

Доц. д-р Цв. Зафирова

31.

104772

Грациела Петрова

Гл. ас. д-р Радка Иванова

32.

105391

Калина Стоянова

Доц. д-р Ап. Апостолов

33.

105392

Невин Шевкет

Проф. дин Йордан Коев

34.

105366

Красимира Симеонова

Доц. д-р Добрин Добрев

35.
Боряна Георгиева

Доц. д-р Ап. АпостоловРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОЛБИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЪМ М. ДЕКЕМВРИ 2014 г. (задочно обучение)
по

ред

Фак. №


ИМЕ, ФАМИЛИЯ

НАУЧЕН

РЪКОВОДИТЕЛ

1.

4615

Теодора Димитрова

Доц. д-р Д. Серафимова

2.

50536

Ивилина Коева

Проф. дин Йордан Коев

3.

82577

Ирина Марак

Доц. д-р Добрин Добрев

4.

84323

Полина Попова

Гл. ас. д-р П. Бошнаков

5.

84938

Йордан Баков

Проф. дин Й. Коев

6.

85151

Велина Андреева

Проф. дин Йордан Коев

7.

85351

Петя Димитрова

Доц. д-р Ап. Апостолов

8.

85932

Славена Лазарова

Доц. д-р Д. Серафимова

9.

86299

Десислава Димитрова

Проф. дин Йордан Коев

10.

88196

Теодор Петков

Проф. дин Йордан Коев

11.

88714

Ростисклава Костадинова

Доц. д-р Р. Стойнешка

12.

89251

Радослава Петрова

Доц. д-р Добрин Добрев

13.

89273

Елица Господинова

Проф. дин Йордан Коев

14.

89385

Габриела Иванова

Проф. дтн Тодор Стоилов

15.

89441

Дияна Ботева

Доц. д-р Ап. Апостолов

16.

93427

Петя Станиславова

Доц. д-р Добрин Добрев

17.

93642

Галина Христова

Доц. д-р Д. Серафимова

18.

96714

Никола Николов

Гл. ас. д-р Катя Владова

19.

96744

Георги Иванов

Доц. д-р Д. Серафимова

20.

99659

Ангел Ангелов

Гл. ас. д-р Катя Владова

21

102676

Бирсен Сюлейман

Проф. дтн Тодор Стоилов

22.

102692

Левон Шакариан

Гл. ас. д-р Катя Владова

23.

102703

Василена Столева

Проф. дин Йордан Коев

24.

117221

Павлин Косев

Доц. д-р Д. Серафимова

25.

117228

Имрен Мехмедова

Доц. д-р Цв. Зафирова

26.

117236

Мануела Йорданова

Проф. дин Йодан Коев

27.

117258

Даниела Петрова

Доц. д-р Ап. Апостолов

28.

117300

Диляна Дянкова

Доц. д-р Цвета Зафирова

29.

117357

Йорданка Томова

Доц. д-р Добрин Добрев

30.

117522

Мирослав Диков

Доц. д-р Д. Серафимова

31.

117635

Мирослава Ганчева

Доц. д-р Цвета ЗафироваЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че след приключване на последния семестър успехът на някой от посочените студенти падне под изискваният минимум от Мн. добър 4.50, студентът отпада от посочения списък и следва да се яви на комплексен държавен изпит (писмен).
Каталог: Uploads -> katedra su@ue-varna.bg -> Stop upr
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри по “мениджмънт”
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Бизнес администрация” Диагностика и развитие на фирмата
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на бакалаври от спец. “Мениджмънт” Теория на управлението
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2016 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 07. 09. 2015 г., 13. 00 ч., зала 128 I комисия
Stop upr -> Бакалаври списък на студентите, които ще се явяват на комплексен държавен изпит /писмен/, спец. “Мениджмънт” 24. 06. 2015 г., 00 ч., зала 323 I комисия
Stop upr -> В ъ п р о с н и к за държавен изпит на магистри от спец. “Мениджмънт” Управление на персонала


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница