Редовно общо събрание на акционеритеДата20.08.2018
Размер49.82 Kb.
ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК”-АД – ГР. СОФИЯ

МАТЕРИАЛИ

ЗА

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ


29.07.2011 г.

гр. София

ДНЕВЕН РЕД :
1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Управителния съвет за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2010 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г.;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г.;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2010 г.;

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г.;

7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.;

8. Приемане на решение за покриване на загубата на „Холдинг Нов век” АД за 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет относно покриване на загубата на дружеството..

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2010 г.;

10. Определяне на възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за 2011 г. Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2011 г., съгласно направено предложение.

11. Избор на регистриран одитор за 2011 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор за 2011 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2011 г. съгласно предложенията на Управителния съвет ;

12.Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.;

13. Разни

До

Общото събрание на акционерите

На „Холдинг Нов век” АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ УПРАВИТEЛНИЯ СЪВЕТ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК” АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.07.2011 Г.


 1. По точка първа от дневния ред

Разглеждане и приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на „Холдинг Нов век” за 2010 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада за дейността на дружеството за 2010 г., да приеме последния.
 1. По точка втора от дневния ред :

Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на ГФО за 2010 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет, да приеме доклада на одитора за 2010 г.
 1. По точка трета от дневния ред :

Разглеждане и приемане на проверения и заверен ГФО за 2010 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., да приеме и одобри Годишния финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г.
 1. По точка четвърта от дневния ред:

Разглеждане и приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на 2010 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2010 г., да приеме консолидирания доклад за дейността за 2010 г.
 1. По точка пета от дневния ред :

Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на консолидирания ГФО за 2010 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния консолидиран финансов отчет, да приеме доклада на одитора за 2010 г.
 1. По точка шеста от дневния ред:

Разглеждане и приемане на проверения и заверен консолидиран ГФО за 2010 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на разясненията на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2010 г., да приеме и одобри Годишния консолидиран финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2010 г.

 1. По точка седма от дневния ред :

Разглеждане и приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на доклада на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2010 г. , да приеме и одобри същия.
 1. По точка осма от дневния ред :

Приемане на решение за покриване на загубата на „Холдинг Нов век” АД за 2010г.;

Тъй като за 2010 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 543 000 лв., Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме следното решение: „Реализираната счетоводна загуба през 2010 г. да бъде покрита от натрупаната неразпределена печалба от минали години, която е в размер на 8 630 000 лв. „

 1. По точка девета от дневиня ред :

Освобождаване от отговорност на членовете на УС и НС на дружеството за дейността им през 2010 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите да се приеме решението членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2010 г.
 1. По точка десета от дневния ред :

Определяне на възнагражденията на членовете на УС и НС за 2011 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите да се приеме решението възнаграждението на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2011 г. да остане непроменено.
 1. По точка единадесета от дневния ред :

Избор на регистриран одитор за 2011 г.

УС предлага на Общото събрание на акционерите да се приеме решението СОП „Финстаб” ООД да бъде избрано за регистриран одитор, който да извърши проверката и заверката на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г.
 1. По точка дванадесета от дневния ред :

Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му за 2010 г.

Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме отчета на Одитния комитет за дейността му през 2010 г.
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница