Request for Quotes (rfq)Дата12.07.2017
Размер75.43 Kb.
#25593
ТипRequestПредварителен търг

Request for Quotes

(RFQ)Кратко въведение за Доставчика

относно основните функции на 5.1 GNX Sourcing toolGNX – Обслужващ екипТелефон: +1.415.283.3890 Международни безплатни телефони

US безплатен телефон: 1.800.523.1555 help@gnx.com

Това е иконата, която Ви дава възможност да използвате менюто “Online Help”:

кликнете върху иконата, после върху бутона Showи накрая върхуSearch”. Въведете темата, която Ви интересува и натиснете Enter.

Преди да участвате… 2

Търсене на Предварителен търг 2

Детайли на Предварителния търг 3

Прочитане & Добавяне на прикачени документи 3

Разглеждане характеристиките на артикулите 3

Потвърждаване на участието 4

Въвеждане на единична цена 5

Въвеждане на мулти-цена (Предварителен търг) 6

Reviewing Your Quotes 7Преди да участвате…


Преди да участвате в Предварителен търг (RFQ), трябва да направите следното:

  • Да сте сигурни, че вашата компютърна система отговаря на изискванията за GNX.

  • Да се регистрирате в GNX

  • Да въведете в GNX Вашите предпочитания (часова зона, език, email и др.)

Как да направите всичко това е описано подробно в Кратко въведение за Доставчика – Auction.

Търсене на Предварителен търг
Натиснете бутона “къщичка”, който се намира горе в дясно на екрана, за да отидете във Вашата заглавна страница - the View RFx(s). Намерете Вашия търг в колоната “RFx Name”. Статус ‘New’ показва, че все още не сте приели или отхвърлили поканата. Натиснете бутона View/Respond to RFx за да отворите RFx – екрана на търга.

Забележка: Времето отбелязано в колоната Time Remaining е отбелязано с червено, ако търга затваря след по-малко от 24 часа. Часовете в колоните Open Time(час на отваряне) и Close Time”(час на затваряне) са отбелязани със зелено, ако статуса на търга е „ОТВОРЕН”, със сиво – ако търга е ЗАТВОРЕН или ВРЕМЕННО СПРЯН или със черно – ако търга е НАГРАДЕН, ОТМЕНЕН или все още В ПРОЦЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ.

Не можете да намерите Вашия търг? Ако търга, който се опитвате да намерите, не е в списъка, натиснете бутона „бинокъл” за да го потърсите по име. Можете също така да си помогнете и като филтрирате множеството търгове от списъка – изберете статуса на търсения от Вас търг в полето до бутона „бинокъл”: All=всички, Open=отворен, Close=затворен, Pending=в процес на регистрация, Awarded=награден или Paused=временно спрян.

Моля, имайте в предвид, че няма да намерите на екрана търг, който е отменен или в който Търговеца не Ви е включил като поканен. Във всички други случаи, при промяна Вие ще получите осведомяващ email.Детайли на Предварителния търгПрочитане & Добавяне на прикачени документи
Екрана RFx(s) Ви дава възможност да получите информация за търга (преди неготовото отваряне) като напр. час на отваряне и затваряне, детайли и правила за наддаване, спецификации на продуктите, прикачени документи и др. изисквания.

Задължително прегледайте детайлно цялата страница, т.к. тя съдържа важна информация за спецификата на самия търг, с която трябва да сте запознати!

Прикачени документи: Задължително проверете в линка RFQ Attachments (#)” , дали отговорния за търга Търговец е прикачил документи. Ако цифрата изписана в скобите е различна от 0, задължително кликнете на линка за да прочетете прикачените документи!

За да видите прикачените документи, натиснете бутона General Attachments , след което Content.

За да добавите прикачени документи, натиснете Add/View Your Attachments , след което Add Attachment.

Натискането на Attaching Files в онлайн- хелп менюто ще Ви осигури детайлна инструкция как да прикачите документи. Можете да прикачите документи относно целия търг (ниво търг), само за отделен продукт (на ниво продукт) или към изпратено от Вас съобщение. Във всички случаи, стъпките за това са едни и същи.

Разглеждане характеристиките на артикулите
За да се запознаете с детайлите относно предмета на предварителния търг, кликнете върху линка с името на съотв. артикул. Ще отворите прозорец View Item който съдържа информация за артикула, като напр.: заявени количества, спецификации и прикачени документи.

Забележка: След като веднъж сте приели поканата за участие в търга, Вие може да разгледате всички детайли на конкретния предмет чрез екрана Mutli Bid , както и чрез екрана Рlace A Bid.


Потвърждаване на участието
Преди отварянето на търга, Вие трябва да потвърдите своето участие.

За да направите това, първо намерете съответния търг, като следвате стъпките описани в раздел Търсене на търг.Маркирайте съотв, търг, след което натиснете зеления бутон Accept”(приемам). Ще отворите прозорец: Accept Invitation” (приемане на поканата).

В прозореца имате възможност да напишете и изпратите съобщение до отговорния за търга Търговец. За да направите това, изпишете съобщението в полето Optional Comment for Accepting Auction Invitationи натиснете бутонаOK за да изпратите своето потвърждение на Търговеца.

Забележка: Приемането на тази покана автоматично ще стане достояние на всички други поканени участници от Вашата компания. По този начин, приемане на покана за този търг от други участници от Вашата компания, не е необходимо.

Веднъж приетата от член на компанията покана за участие, ще отбележи със зелена отметка името на компанията в колоната RFx Acceptanceна екрана View RFx(s).Въвеждане на единична цена
Ако в Предварителния търг имате само няколко артикула, може да предпочетете да сложите една цена за всеки от артикулите. За да направите това, натиснете бутона SingleBid, след което и червения бутон Place New Bid, който е реда на първия от изброените артикули.

Забележка: Ако не сте приели поканата за участие, на екрана си няма да видите бутони Place New Bid. Ако Предварителния търг все още не е отворен, Вие няма да можете да въведете цени, дори и ако на екрана си виждате бутони Place New Bid

Натискането на бутона Place New Bid ще Ви отвори прозорец Create Bid, в който трябва да въведете Вашата оферта, като попълните минимум задължите полета, отбелязани със знака „* . В зависимост от желанието на Търговеца да получи допълнителна информация, Вие може да видите различни полета за попълване.

Забележка: Ако Търговеца е определил повече от една валута за използване, изберете една (в която подавате Вашата цена) от падащия списък в полето Currency Type=вид валута.

След въвеждане на информацията, натиснете бутона Save” или “Save Bid And Go To Next Item. На екрана Ви ще се появи съобщение, потвърдете с натискане на бутона OK Вашето желание да заложите въведената цена.С натискане на иконата Item Information ще може да видите (ако е въведена) специфична информация за артикула, като минимално заявено количество, други спецификации & прикачени документи.


Proxy Bidding: If your buyer has enabled the proxy bid feature, you will see the ‘Proxy Bidding’ section on the bottom of the Place a Bid window. This feature allows the system to place bids automatically on your behalf, based on the proxy bid floor price you set, other supplier activity and the minimum decrement, if defined by the buyer.

To enable the bidding feature, enter the lowest price you are willing to accept for the item in the “Proxy Bid Floor” field and then click the “Enable” button.

To update your bid floor price, enter a new price in the “Proxy Bid Floor” field and then click the “Update” button.Въвеждане на мулти-цена (Предварителен търг)


Ако Търговеца е определил повече от една валута за използване, изберете една (в която да подадете Вашата цена) от падащия списък в полето Currency Type=вид валута.

Натиснете View Item Details – линка за да видите (ако е въведена) специфична информация за артикула, като минимално заявено количество, други спецификации & прикачени документи.

Ако в Предварителния търг имате повече артикули, може да използвате опцията за едновременно (мулти-) залагане. За да направите това, натиснете MultiBid бутона над таблицата. Вашият курсор ще се позиционира в първото поле за попълване, напр. Supplier Item Code”. Въведете стойност и с натискане на клавиша Tab преместете курсора в следващото поле за попълване .

Когато въведете информация за всички артикули, натиснете бутона Submit Bids.

Ще видите прозорец с всички цени, които сте въвели за изпращане. Натиснете OK за да потвърдите желанието си да изпратите тези цени.


Ще видите прозорец със списък на запаметените въведени от Вас цени и съобщение, че Въведените от Вас цени са запаметени успешно. Потвърдете с натискане на бутона Ok”.

Забележка: Ако по време на изпращането на вашите цени се получи грешка, на екрана Ви ще се появи съобщение с информация, че наддаването е провалено. Детайли за случилата се грешка можете да видите от дясно на изброените артикули на MultiBid – екрана от полето error details.

Избирането на Entering a Multi Bid в онлайн- хелп менюто ще Ви предостави детайлни указания как да въведете мулти-цена в Предварителния търг.

Reviewing Your Quotes
Заложените (от Вас) цени може да видите (архив), като на екрана SingleBid натиснете сините бутони “View My Bids” на редовете на съотв. артикули. Ще отворите прозорец View Bids.

Прозорецът View Bids показва историята на наддаването за съответния артикул.

Забележка: Предварително можете на филтрирате залаганията, които желаете да видите, като изберете от падащия списък: All=всички, Valid=валидни, Invalid=невалидни или Canceled=отказани.

През MultiBidекрана също межете да видите Вашите последни залагания.

Натиснете бутона MultiBid и филтрирайте исканата информация (от падащия списък под бутона MultiBid изберете ‘All Lots’=всички артикули или определен артикул).

На реда Last Bid под съотв. артикул ще видите Вашата последна (валидна) заложена цена.

Copyright 2004 GlobalNetXchange, LLC.

Portions copyright 2002 - 2004 Emptoris Software, Inc.All rights reserved. GNX and GlobalNetXchange, LLC. are trademarks of GlobalNetXchange, LLC.


Каталог: training
training -> Щрихи към психодинамичната картина на тренинг групата
training -> Международни неправителствени организации
training -> Кирил Митов – основател и собственик на Училище по Роботика “Robopartans”
training -> Опазване на околната среда и устойчиво развитие
training -> Семинар управление на човешките ресурси и политика по персонала
training -> Условия на живот, жизнен стил, психично неблагополучие и прегаряне при мениджъри от средния и висш ешалон на фирменото управление д-р Пламен Луков Димитров


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница