Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение за изграждане наДата13.05.2017
Размер20.25 Kb.
#21264
ТипРешение
До Директора

на РИОСВ - Плевен

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

От ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ – Управител на „В. ПАУЪР” ООД
Възложител:

В. ПАУЪР” ООД

Адрес на управление:

Гр.София - 1618, ж.к. „Манастирски ливади-запад”, ул. „Бяло поле-1” № 12, офис 1

Управители:

Георги Александров, Спас Иванов и Джонатан Ман

ЕИК

200268235

Тел/факс:

02/8180970; 02/8180976

Лице за контакти:

Георги Александров и/или Спас Иванов

Адрес за кореспонденция:

Гр.София - 1618, ж.к. „Манастирски ливади-запад”, ул. „Бяло поле-1” № 12, офис 1

Моб.тел:

+359 888929127 и/или +359 888878309

E-mail:

office@w-powergroup.com


УважаемА, Г-ЖО АТАНАСОВА,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV между подстанция на ВяЕЦ „Милковица” 20/35/110 kV в землището на с.Шияково, община Гулянци и подстанция „Плевен І” 220/110/20 kV в землището на гр.Плевен, община Плевен”.

В тази връзка, на основание чл.93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС - ДВ, бр.91/25.09.2002г., изм. и доп....ДВ, бр.42/2011г.) и чл.5, ал.1 и чл.6, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС - ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп….ДВ, бр.3/2011г.), е изготвена информация, съобразена с изискванията на Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за ОВОС и с указанията на РИОСВ-Плевен в писмо – изх.№ 1887/03.06.2011 г.


Прилагам:

  1. Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, заедно с приложенията към нея - по 1 екз. на хартиен и 2 екз. на електронен носител (диск).

  2. Документ за платена такса: 570лв. на IBAN: BG22 UBBS 80023106158306, BIC код на банката: UBBS BGSF, Банка ОББ – АД – Плевен, Такса по ПМС 253/2004г.

С уважение,

Управител:
Георги Александров
гр.София

29.06.2011г.
Sofia 1404, 81A Bulgaria Blvd. entr. C, office 15-16

Tel: +359 2 818 09 70; Fax: + 359 2 958 79 84

E-mail: office@w.powergroup.com

Website: www.w-powergroup.comКаталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница