Ресурсен център за хора в неравностойно положение гр. Варна, жк „Владислав Варненчик”Дата21.07.2018
Размер83 Kb.
#76897гр. Варна, ул. “Гургулят” №7, тел.: (052) 521 028, e-mail: vladislavovof@mail.bg


РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Гр. Варна, ЖК „Владислав Варненчик”, ул. „Ниш” №30

Ресурсен център за хора в неравностойно положение на територията на Община Варна предоставя комплекс от социални услуги за хора, претърпели насилие или жертви на трафик, за тяхната интеграция и социално включване, а именно: консултативна и психологическа подкрепа; превенция на ранното забременяване; терапевтична работа; здравни консултации; подкрепа на жени претърпели насилие или жертви на трафик. Социалната услуга Ресурсен център за хора в неравностойно положение въздейства дългосрочно и трайно върху живота и навиците на хората на които е предоставена. В Ресурсен център за хора в неравностойно положение за всеки е осигурено консултиране с лекар, психолог и социален работник, които оказват на пострадалите психо-социална подкрепа и съдействие при воденето на дела. Основната цел е да се създадат възможности за достоен и пълноценен начин на живот и подпомагане на личностната и социалната интеграция на лица и семейства от маргинални групи, лица претърпели насилие или жертви на трафик. Социалната услуга е насочена към жени- жертви на домашно насилие, жени жертви на сексуален тормоз, граждани нуждаещи се от консултативна и психологическа подкрепа, хора в неравностойно положение на територията на Община Варна. Усилията за работа с тях са насочени към преодоляване на :

- маргиналното съществуване - битуване, което поставя хората извън обществения живот;

- асоциалното безделие – асоциална заетост, отхвърляне на всички отговорни социални роли;

- отхвърляне на морални и социални стойности и норми;

- озлобление срещу обществото;

- липса на времеви хоризонт т. е. виждане на бъдещето и др.

Заедно с работата си с потребителите на социалната услуга Ресурсен център за хора в неравностойно положение, при мобилните посещения на екипа по райони се извършват и редица услуги извън финансирането на проекта – консултират се лица, които не са бенефициенти на програмата, но имат също проблем, който би могъл да намери разрешение чрез консултация със социален работник, лекар или психолог.

Социалната услуга Ресурсен център за хора в неравностойно положение е включена в социалната програма на Община Варна през 2008 г., а дейността си започва на 01 септември същата година. До момента потребители на социалната услуга са били 223 лица, жертви на домашно насилие, насилие на работното място, лица и семейства, чиито деца са станали жертва на насилие и агресия на улицата, в детско или учебно заведение, лица застрашени или жертви на трафик с цел различни видове експлоатация. Екипа специалисти на Ресурсен център за хора в неравностойно положение са разработили пет програми за работа и обучение на потребителите на социалната услуга, а именно:

- „Програма за обучение и консултиране на потребителите на социалната услуга РЦХНП за превенция, предпазване и защита от насилие и дискриминация”. Програмата включва пет направления за работа и обучение - Направление І – Домашно насилие; Направление ІІ – Насилие над деца; Направление ІІІ – Насилие в училище, булинг; Направление ІV – Насилие на работното място, мобинг; Направление V – Дисриминация.

- „Програма за превенциа на трафика на хора с цел експлоатация” в две направления - Направление І – Трафик на хора; Направление ІІ – Експлоатация.

- „Програма за обучение и консултиране на потребителите на социалната услуга РЦХНП за ефективно родителстване и повишаване на родителския капацитет”, включваща седем основни направления - Направление І – Всекидневни грижи за детето; Направление ІІ – Безопастност за децата; Направление ІІІ – Чувства и емоции; Направление ІV – Стимулиране и насърчаване на детето; Направление V – Правила; Направление VІ – Идентитет; Направление VІІ – Отношения в семейството.

- „Програма за здравно образование, профилактика и семейно планиране за потребителите на социалната услуга РЦХНП”. Програмата включва четири направления - Направление І – Здравно ограмотяване, здравна култура; Направление ІІ – Профилактика на инфекциозни и социално – значими болести; Направление ІІІ – Семейно планиране; Направление ІV – Болести, предавани по полов път, лечение, профилактика.

- „Програма за психологическа работа, консултации и подкрепа за хора застрашени или преживяли насилие, на хора застрашени от попадане или преминали през схеми на трафик с цел експлоатация, насоки за подобряване на психо – емоционалното състояние на потребителите на социалната услуга РЦХНП”. Направление І - Психологическа работа и подкрепа за хора застрашени или преживяли насилие; Направление ІІ - Психологическа работа и подкрепа за хора застрашени или преминали през схеми на трафик на хора с цел експлоатация; Направление ІІІ – Насоки за подобряване на психо – емоционалното състояние на потребителите на социалната услуга РЦХНП.

Като част от дейностите по превенция на домашното насилие трафика на хора се отпечатват рекламни и информационни материали – брошури, флаери, плакати, чрез които до настоящите и бъдещите потребители достига информацията за всички предлагани от центъра услуги. Ежемесечно се публикува рекламно съобщение в електронни медии за функционирането на Ресурсния център. Публикуват се и материали, свързани с дейността на центъра, важни събития и дати, информация за начините за превенция, предпазване и помощ в случаи на различен вид насилие или опасност от попадане в схеми на трафик на хора.

През 2015 г. от услугата Ресурсен център за хора в неравностойно положение са обхванати общо 63 лица, от който 36 нови потребители.

Ред за включване в социалната услуга: В Ресурсен център за хора в неравностойно положение се подава писмено заявление от лицето до управителя на центъра, към което се прилагат комплект документи. Въз основа на Доклад – предложение от социалния работник на РЦХНП, Кметът на Община Варна издава заповед за ползване на социалната услуга на базата на която се сключва Договор за предоставяне на социална услуга за срок от една година.Социалната услуга Ресурсен център за хора в неравностойно положение се финансира от социалната програма на община Варна като Общинска делегирана дейност, съгласно договор с Община Варна Д-11-9200/1172/17.09.2011г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница