Ревизия 69. 01. 46 На програмен модул “складово стопанство”Дата22.07.2016
Размер39.53 Kb.
РЕВИЗИЯ 69.01.46 НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ “СКЛАДОВО СТОПАНСТВО”


 1. В меню "Настройка", точка "Работни параметри", групи "Приход подразбиране" и “Разход подразбиране” са добавени нови параметри, съответно 136 и 146 – Автоматичен номер за плащания – 0-Не / 1-Да / 2-Ордер. Този параметър определя дали да се номерират документите при въвеждане на приходни и разходни плащания. При избор на опция 2 ще бъдат номерирани само ордерите.
 1. В меню “Справки за покупките и продажбите” е премахната справката “По аналитични признаци”. Същата информация може да бъде изведена по справката “По контрагенти и аналитични признаци”, когато се пусне във вид “Обобщена”. Прегрупирани са останалите справки в същото меню.
 1. В меню “Производство”, точка “Въвеждане на разходни норми” е добавена възможност да се изчислят разходните норми по последна или средна доставна цена с клавиш F5. Добавена е също възможност за въвеждане на коефициент при работа с производство на разпад.
 1. Оптимизирано и ускорено е изчислението на себестойността в производството.
 1. Увеличен е размера на полето за телефон в “Складове” и “Контрагенти” от меню “Настройка”.
 1. При изчисление на доставните цени в номенклатурата на материалите с F8 са премахнати полетата Закръгляне до знак и Тип: С нулиране/Без нулиране.
 1. Справките за наличности по складове от меню “Настройка”, точка “Материали” са преместени на клавиши F11 и F12.
 1. При въвеждане на контрагенти е добавен контрол за коректност на Данъчен номер и Булстат. С клавиш F5 може да се провери за грешни такива до момента.
 1. Във всички справки са добавени полета за АП – материали и АП – контрагенти.
 1. В справките “Приход по материали” и “Разход по материали” е добавена възможност информацията да се групира по АП – материали. В полето “Обхват” е добавен избор “Покупки+ / Продажби+”, което извежда всички покупки / продажби с официални документи.
 1. В справките “Приход по документи”, “Разход по документи”, и “Сборна ведомост” рекапитулацията е на клавиш F3. В “Разход по документи” справката за печалба по контрагенти е преместена на F5.
 1. В “Поръчка към дата” справките за наличности по складове са преместени на клавиши F11 и F12, а с F3 се извежда поръчка с цени.
 1. В “Наличности към дата” справките за наличности по складове са преместени на клавиши F11 и F12, а с F5 се извежда наличност по опаковки.
 1. В справките “По контрагенти и АП” и “По материали и АП” на F5 има възможност да се изведе обобщена справка.
 1. Във “Ведомост по контрагенти” крайните задължения се извеждат с F5.
 1. Извеждането на справката “Ведомост по контрагенти - амбалаж” с цени става с клавиш F3.
 1. Справката “Разход по материали - директно” се извежда обобщена с F5.
 1. Срещу всяка от групите материали е добавена продажна сметка. Когато се попълни се игнорира продажната сметка от меню “Настройка”, точка “Счетоводни операции” и се замества с тази както в кореспонденциите за отчетна стойност, така и за продажна стойност. Това се отразява на рекапитулациите в Сборна ведомост, Приход по документи, Разход по документи и експорта на документи в счетоводството.

 2. При импорт програмата извършва контрол не само за различия в наименованията, но и в останалите атрибути на номенклатурата. Това се отразява в колона “Други”, където с “Да” или “Не” се отбелязва наличието на други различия, освен в наименованието. Възможно е изравняване на наименованията с F3 и на всички атрибути с F5, като това става за редовете, в които предварително е поставена човка.
 1. Всички опции, свързани с печатането в програмата за обособени в отделна група “Параметри - печат”.
 1. В “Касови продажби” на F12 се допуска бързо приключване на продажбата и автоматично влизане в нов документ. При наличие на връзка с касов апарат на F10 се прави бързо приключване + касов бон. При този начин на работа е добре в “Настройка”, “Каса подразбиране” да се избере вид документ с номер по-голям от 70, което е необходимо за последващото разграничаване на продажбите с касов бон от тези без такъв.
 1. Добавени са нови точки “Експорт/импорт на разходни норми” в меню “Експорт и импорт”.
 1. С оглед коректност на импорта от склад е необходимо счетоводството да е версия 69.01.26
 1. В меню “Настройка”, точка “Работни параметри”, група “Параметри - печат” е добавен 189 – Печат пояснение за материал – 0 – Не / 1 – Да. Този параметър определя извеждането на допълнителен текст под наименованието на всеки артикул при печат на документи. Този текст е необходимо да бъде предварително въведен в номенклатурата на материалите – колона “Пояснение”. При въвеждане само на символа “+” към даден артикул и избор на клавиш F4/F3 за разпечатване на документа се извежда прозорец, в който може да се въведе конкретен текст към артикула в съответния документ.
 1. Допуска се датата на регистрация на документа да е в различен период от датата на самия документ.
 1. В случай, че е пусната опцията за забранена редакция на съществуващи документи за потребители с ниво да достъп 1 и се въведе разходен документ, който не се разпечата, при излизане от документа се извежда предупредително съобщение. Информация за неразпечатаните документи може да се изведе в съществуващите документи с клавиш F5.
 1. Допуска се при работа с директното производство и стартиране на точката “Изписване материали - директно” да се генерират протоколите за изписване на материали не към стандартния контрагент Производство, а към всеки един от клиентите, за които са били изписвани продажби на стоки. Това става като във входния диалогов екран, в полето “Контрагент” се постави избор “Всички”. По този начин в последствие от справката “Разход по документи” може да се проследи печалбата по контрагенти.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница