Съдебномедицинска ререаутопсия № т-5/2016 год. Подписаните Александър Тодоров Минчев – специалист по съдебна медицина съдебен лекар умбалсм „Н. И. Пирогов”Дата10.02.2018
Размер211.95 Kb.
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА РЕРЕАУТОПСИЯ

Т-5/2016 год.


Подписаните Александър Тодоров Минчев – специалист по съдебна медицина съдебен лекар УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – София, д-р- Цветелин Нешев Гатев - специалист по съдебна медицина, съдебен лекар от ОСМЕ ВМА, д-р Елка Георгиева Иванова – специалист по съдебна медицина, съдебен лекар Отделение „СМЕ” при ВМА – Софи, д-р Федя Йорданов Тодоров – специалист по съдебна медицина, съдебен лекар МБАЛ „Хр. Ботев” – Враца и д-р Румен Ангелов – специалист по съдебна медицина, съдебен лекар МБАЛ „Хр. Ботев – Враца, на основание постановление за назначаване на експертиза от г-жа Мариета Венова разследващ полицай при РУ МВР - Враца, във връзка с ДП № 32/2016 г., проучихме предоставената ни медицинска документация и свидетелски показания по ДП и в МБАЛ „Хр. Ботев – Враца извършихме реаутопсия и изследвания върху трупа на Тодор Йорданов, със задача да отговорим на следните въпроси:

1.Има ли и какви са уврежданията по трупа на Тодор Йорданов?

2.Какъв е механизма на установените увреждания?

3. Какъв е медико-биологичния характер на получените телесни

увреждания?

4. Каква е причината за смъртта на Тодор Йорданов?5. Съществува ли причинно-следствена връзка между травматичните увреждания и причината за смъртта?

ДАННИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕКСПЕРТИЗАТА:

1. От обобщени данни за лечението на пациента от МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД – София:”...Журнален № 005648/2014г...18.03.2014г., 15:36ч...Данни за ФНИ: Вид изследване – МКБ: Диагностичен ултразвук на сърце...18.03.2014 г., 15:37ч...Момче на 16 години, повод за кунсултацията – аритмична сърдечна дейност. Активен спортист – таекуондо. Обективно – без цианоза и сърдечна недостатъчност /СН/, без органомегалия, симетричен пулс на 4те крайника, добре напълнен, ясни тонове, без органична шумова находка. ЕКГ, холтер данни + велоерго-метрични данни за – полиморфна камерна ектопична активност, с нисък дял във възстановителния период след натоварвания. Регистрират се и неколкократни – куплети, включително и бифокални куплети. Ехо КГ – предна стена на дясна камера /ДК/ - 4мм. ДКД – 27мм, ЛКД – 47мм. Дискинезия на септума от неутрален тип. Изобразяване на малки комуникации тип ФО в централната част на фоса овалис. Големина по дългата ос – 5мм според джет ефекта. Рестриктивност на комуникациите – разделени налягания. При ЗД анализ – комуникацията се представя като малка перфорация в централната част на фоса овалис. Нормални дренажи на системни и белодробни вени /БВ/. ТИ-0-Іст. Трикуспиден пръстен – 27 мм. Митрален – 25 мм. ЕФ на ЛК по Симпсън – 62%. Три нормални аортни платна АоИ-0. Интактна камерна преграда. Нормална митрална клапа, без пролапс. Нормален ток в ствол и клонове. Без промени в геометрията на дясна камера /ДК/. Хомогенна деснокамерна стена. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МИНИМАЛЕН ЛД ШЪНТ НА ПРЕДСЪРДНО НИВО ПРЕЗ МАЛКИ ПЕРФОРАЦИИ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ФОСА ОВАЛИС. ОЧАКВАН ИНДЕКС НА ДЕБИТИТЕ – ПОД 1,5. НОРМАЛЕН НАЧИН НА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВАКСИНАЦИИ И ИМУНИЗАЦИИ.НОРМАЛЕН ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ. БЕЗ СЪСТЕЗАТЕЛЕН И МАРАТОНСКИ ТИП УСИЛИЯ. КОНТРОЛ – 2015г...Контрол – Холтер ЕКГ – м. септември/октомври 2014г...Осн. диагноза: Q21.1 Междупредсърден септален дефект...Данни за ФНИ...Вид изследване: 04z.36 35_FСО2_ЕХОКГ... 21.10.2014г. 16:8...Резултат: Младеж на 17 години, активен спортист – таекуондо. Обективно . /Т-кг, Р-см/ без цианоза и сърдечна недостатъчност /СН/, без органомегалия, симетричен пулс на 4те крайника, добре напълнен, ритмична сърдечна дейност, ясни тонове, без органична шумова находка. Спокоен. Прекордиум. Ехо КГ – ДКД – 18мм, ЛКД – 52мм. Почти нормална септална кинетика, дикинезията е тип ДББ. Персистират данните за минимален ЛД шънт – предсърдно ниво – малка перфорация – централната част на подвижна аневризма на средната част на фоса овалис. Без дилатация на Т и П пръстен. Нормален ток в ствол и клонове. МИ-0. Аои-0. Нормални дренажи. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БЕЗ ДИНАМИКА – МИНИМАЛЕН ЛД ШЪНТ НА ПРЕДСЪРДНО НИВО, ОЧАКВАН ИНДЕКС ПОД 1,5 НЕУСЛОЖНЕН. НОРМАЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. ВАКСИНАЦИИ И ИМУНИЗАЦИИ. НОРМАЛЕН ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ, ВКЛ И ЛЕКИ СПОРТОВЕ НО БЕЗ МАРАТОНСКИ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ТИП УСИЛИЯ. КОНТРОЛ – 2015г. Осн. Диагноза: Q21.1 Междупредсърден септален дефект...”.

2. От протокол от Диагностичен ултразвук на сърце - МБАЛ „Нацианална кардиологична болница” ЕАД:”... Направено на 18.03.2014г., 15:37ч. изследване на Тодор Йорданов, журнален №005648/2014г... РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО: Момче на 16 години повод за консултацията – аритмична сърдечна дейност. Активен спортиск – таекуондо. ОБЕКТИВНО – без цианоза и сърдечна недостатъчност /СН/, без органомегалия, симетричен пулск на 4те крайника, добре напълнен, ясни тонове, без органична шумова находка. ЕКГ, холтер данни + велоергометрични данни за – полиморфна камерна ектопична активност, с нисък дял във възстановителния период след натоварвания. Регистрират се и неколкократни – куплети, включително и бифокални куплети. ЕхоКГ – предна стена на дясна камера /ДК/ - 4мм. ДКД – 27мм. ЛКД-47мм. Дискензия на септума от неутрален пит. Изобразяване на малки предсърдни комуникации тип ФО в централната част на фоса овалис. Големина по дългата ос – 5мм според джет ефекта. Рестриктивност на комуникациите – разделени налягания. При ЗД анализ – комуникацията се представя като малка перфорация в централната част на фоса овалис. Нормални дренажи на системни и белодробни вени /БВ/. ТИ-0-Іст. Трикуспиден пръстен – 27мм. Митрален – 25мм. ЕФ на ЛК по Симпсън – 62%. Три нормални аортни платна АоИ-0. Интактна камерна преграда. Нормална митрална клапа, без пролапс. Нормален ток в ствол и клонове. Без промени в геометрията на дясна камера /ДК/. Хомогенна деснокамерна стена. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:МИНИМАЛЕН ЛД ШЪНТ НА ПРЕДСЪРДНО НИВО ПРЕЗ МАЛКИ ПЕРФОРАЦИИ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ФОСА ОВАЛИС. ОЧАКВАН ИНДЕКС НА ДЕБИТИТЕ – ПОД 1.5. НОРМАЛЕН НАЧИН НА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВАКСИНАЦИИ И ИМУНИЗАЦИИ. НОРМАЛЕН ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ, БЕЗ СЪСТЕЗАТЕЛЕН И МАРАТОНСКИ ТИП УСИЛИЯ. КОНТРОЛ – 2015г... КОНТРОЛ – Холтер ЕКГ – м. септември/октомври 2014г...”.

3. От протокол от 04z.36 35_FХОКГ – Медицински център за СМП-

НКБ ЕООД:”...При направеното на 21.10.2014г., 16:08ч. изследване на Тодор Йорданов... журнален №005648/2014г...се установи следното: РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО: Младеж на 17 години, активен спортист – таекуондо. Обективно - /Т-кг, Р-см/ без цианоза и сърдечна недостатъчност /СН/, без органомегалия, симетричен пулс на 4те крайника, добре напълнен, ритмична сърдечна дейност, ясни тонове, без органична шумова находка. Спокоен. Прекордиум. Ехо КГ – ДКД-18мм, ЛКД-52мм. Почти нормална септална кинетика, дискинезията е тип ДББ. Персистират данните за минимален ЛД шънт – предсърдно ниво – малка перфорация, централната част на подвижна аневризма на средната част на фоса овалис. Без дилатация на трикуспиден и пулмонален пръстен. Нормален ток в ствол и клонове. МИ-0 АОИ-0. Нормални дренажи. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: БЕЗ ДИНАМИКА – МИНИМАЛЕН ЛД ШЪНТ НА ПРЕДСЪРДНО НИВО, ОЧАКВАН ИНДЕКС ПОД 1.5 – НЕУСЛОЖНЕН. НОРМАЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ, ВАКСИНАЦИИ И ИМУНИЗАЦИИ. НОРМАЛЕН ДВИГАТЕЛЕН РЕЖИМ, ВКЛ И ЛЕКИ СПОРТОВЕ НО БЕЗ МАРАТОНСКИ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ТИП УСИЛИЯ. КОНТРОЛ – 2015г...”.

4. От протокол за разпит на Г. Г. от 12.01. 2016 г.:”......................……….На пътното платно, където няма пешеходна пътека имаше двама мъже и един стоеше отстрани. Тодор започна да намалява скоростта, дори колата спря. Настрани бяха към нас и ни виждаха, че идваме. Тодор натисна клаксона за съвсем кратко за да ги предупреди да освободят платното, при което единия се обърна с думите „Какво бе, да ти еба майката”... С разправни думи, които не мога да преценя в момента отвори вратата на колата. Тошко му отговори „Ей сега ще слеза”, при което продължи с колата напред и я паркира ... Докато Тошко паркира колата, двамата, които бяха на платното се приближиха към нас. Тошко слезе от колата сам. Аз останах вътре. Тия двамата се залетяха към него. Тогава Тошко си бръкна в джоба и извади бокс – едно желязо, което се слага на ръката. Хората за мен не бяха млади... Това налитане и удряне от двамата към Тошко стана пред очите ми. Аз като видях, какво става слязох от колата. Преди да му налетят Тошко леко отстъпи назад, после отиде напред, те идваха към него, той пак отстъпи назад и вече се сбиха. Според мен те му налетяха с ръце. Не видях къде го удряха, само видях, че са двамата към него... Двамата не бяха някакви мускулести, но бяха едри, по-едри бяха от Тошко, те са си мъже, а той е момче. Сбиха се. Те му налетяха и Тошко им налетя. На тях думите бяха „Ти ли бе бокс ще ни вадиш”. Той докато се обърна да се отърве от единия другия го напада зад гърба. Удряха го навсякъде, по главата, по тялото. Беше такъв бой, който, каквото докачеше, където и да е се нанасяха удари. Нямаше значение мястото на ударите. Тъй като аз бях слязла вече от колата се опитах да хвана единия за якето и го ритнах в дупето, с желанието да отърва Тошко от него. Виках им „Спрете, оставете го”. На мен никой не ми е посягал от тях. В тоя момент нямаше хора там. Те продължаваха да се бият...Боят се разиграваше на самото пътно платно. Когато се обърнах видях нашия познат Валентин да слиза от едно такси. Той се намеси и се опита да ги разтърве, като теглеше един от двамата нападатели, но не мога да уточня точно кой. Те обаче продължаваха да налагат Тошко. .. Последното което видях преди да тръгна за майката на Тошко беше, че Валентин беше хванал единия от нападателите, а другия продължаваше да се бие с Тошко. Тошко отвръщаше на ударите. До този момент не бях забелязала Тошко да има синини или кръв по него...След това отидох на мястото където беше побоя. Те вече се бяха преместили на тротоара – Валентин, Тошко и двамата нападатели и една жена, която казваше на Валентин „недейте така, не се оправят нещата с бой”. Майка му вече беше там и се разправяше с тези нападатели като ги питаше „Какво стана, какво ми направихте на детето”. Когато ги видях на тротоара Тодор беше задържан от двете страни от нападателите, за двете му ръце като единия ръкав беше леко съблечен... Тогава Тошко имаше малко кръв по лицето, по бузата му беше. Когато погледнах единия от нападателите от устата му течеше слюнка и кръв...Тръгнах да влизам в колата, те двамата както го държаха той падна на колене, след което падна по лице, от което видях, че часовника му се скъса от оградата и също падна. Не се бях обърнала към колата, аз тръгнах леко назад, като бях с лице към тях, защото още не бях решила дали да ходя в колата. Те му пусната ръцете, той падна по лице... Беше кален по лицето, мисля че от падането. Няма с какво те двамата да са го накаляли по лицето. Ние с майка му веднага го вдигнахме да легне по гръб и той тогава каза „мамо спокойно”, при което си затвори очите. Някой ми даде вода и майка му го изправи в полуседнало състояние. Аз го полях с водата отгоре по главата и лицето, майка му се опитваше да го събуди с потупване по бузите. Той не се събуждаше. ... Изневиделица излезе един човек, който указа на Тошко първа помощ. Бръкна в устата му за да му извади езика, извади му го. Той не се оправи. Започна да му прави сърдечен масаж и дишане уста в уста. За момента Тошко не издаваше никакви звуци, беше с отворена уста и видях че от единия му зъб беше отчупен и му течеше кръв от устата. Не беше много кръвта но на венците и на зъбите имаше кръв. След като му направи този човек сърдечен масаж започна да диша но много бавно, едвам едвам дишаше...той започна да хрипа. Човека продължи с масажите. Бяхме сложили под главата якета, на майка му и неговото. Човекът който му указваше помощ ме накара да му вдигна краката нагоре като свещ и спря със сърдечния масаж. Аз му казах „Не спирай, продължавай, не го оставяй”. Той ми отговори „Аз в момента не мога да направя нищо, когато организма спре да работи, тогава мога”... Двамата нападатели бяха там. Този който помагаше на Тодор отиде до някъде да вземе нещо и единия от нападателите, този който имаше кръв беше коленичил над него и му бъркаше в устата, явно искаше да му извади езика. Човека каза, че зениците му почват да се свиват, като поясни, че това става, когато човек тръгва да умира. Искаше да каже, че той го изпуска, че той си отива. Линейката дойде, спряха, сложиха носилката и аз и още един от служителите от линейката го вдигнахме и го сложихме на носилката... Сложиха му кислородна маска и го вкараха в линейката... Излезе един доктор и каза, че мозъка му е останал много време без кислород и че при такова положение е цяло чудо ако оживее, но дори да оживее няма да бъде нормален. Когато двамата нападатели го държаха за ръцете не спираха да му говорят заплашително. След като се върнах от майката на Тодор повече удари не съм видяла да му нанасят... Самият бой продължи пет не повече от десет минути, но линейката я чакахме може би повече от час...Таекуондото беше живота на Тодор, той много го обичаше, но му откриха заболяване на сърцето. Знам, че получава аритмия, друго не знам, заради това се отказа от спорта. Външно не му личеше, когато е имал аритмия, но сърцето му биеше много бързо и силно. Той просто изчакваше да премине, като лежи...”.

5. От протокол за разпит на И. К. от 12.01. 2016г.:”....................Двете момчета слязоха от колата и преди да пресекат пътя някаква кола изсвири. Аз бях все още в колата, но бях отворил колата и чух, че те си размениха някакви реплики. Улицата е еднопосочна...Когато колата присвирна, размениха си реплики водача на колата и двете момчета от нашия автомобил, след което колата продължи и спря на 40-50 метра...Момчето го виждах как слиза от колата а тия двамата тръгнаха към него. Той тръгна пък към тях, размениха си някакви реплики и започнаха да се бият...Не видях кой пръв започна боя, защото и момчето и тези двамата налетяха един срещу друг. Когато преминаха вече пред колата видях, че се бият с ръце. Видях, че хванаха момчето и го водеха на тротоара пред нотариата. Слабото момче от колата държеше бокс в дясната ръка. Когато го водеха към тротоара той хвърли бокса, който падна на шосето и се наведе негово приятелче и взе бокса. Те вече бяха започнали да се бият и вече идваха към тротоара пред нотариата, когато това другото момче слезе от такси и взе бокса. Това момче не се включи в боя. Тия двамата го държаха слабото момче за ръцете разпънати настрани и му казаха „Сега ще видиш какво ще стане, ще се обадим в полицията”. На едното момче от продавачите, тези които щяха да продават колата на нас, имаше кръв по зъбите, а на другия продавач му беше отекло окото и му беше затворено. Това момче с бокса, слабото момче имаше синина на едната скула. Както си държаха момчето настрани, без да му нанасят повече удари, нямаше псувни, то се свлече на земята. Мисля, че падна по гръб това момче, но не съм сигурен... Бяха се събрали вече доста хора. Някой донесе вода и започнаха да го заливат с вода...Момчето спря неговият автомобил успоредно на тротоара с посока на колата към Благоев. Боят започна зад неговата кола и аз имах видимост и виждах, след което минаха отпред пред тяхната кола и тогава вече не виждах всичко какво ставаше...”.

6. От протокол за разпит на К. Б.от 12.01.2016г.:”.......................Още не бяха стигнали до тротоара, когато някаква кола започна да им свирка. Колата спря...Деси, още стоейки на шосето попита „какъв ти е проблемът, какво свиркаш”, което беше реплика отправена към водача на Аудито. Колата отново тръгна, продължи движението си и измина не повече от 15-20 метра, след което спря. Спря до тротоара... от колата излезе едно момче, което виждам за първи път. Меше младо, не повече от 23 годишно, със слабо телосложение, средно на ръст...Момчето тръгна към нас. Междувременно те бяха до мен на тротоара. Като го видяха, че върви към нас, те от своя страна тръгнаха към него. Срещнаха се така да се каже на не повече от 3-4 метра от неговата кола, на шосето...След това, и от двете страни последва посягане, едновременно едва ли не. Не мога да кажа обаче кой от братята пръв посегна. Последва размяна на няколко удара, като това ставаше както от страна на двамата братя, така и от страна на момчето от Аудито. Малко след това, момчето отиде към предна дясна врата на колата си, а братята тръгнаха след него...Това продължи максимум до минута, имам предвид от както дойде момчето от таксито. След това размяната на ударите се преустанови. След това двамата братя хванаха за ръцете момчето с Аудито, всеки го държеше за по една ръка. Той вървеше до тях, не се съпротивляваше...Като ни приближиха чух, че Деси казва на брат си, а и изобщо го каза, че момчето има в ръката си бокс. Аз го погледнах и в действителност видях, че на дясната ръка на момчето има поставен бокс. Момчето имаше следа от охлузване, която почваше от лявата му вежда – от края й и вървеше надолу към скулата му. Беше с дължина не повече от 5 см.... По момчето освен следата от охлузване нямаше други видими наранявания. Изглеждаше напълно адекватен, тъй като си разменяше някакви реплики с братята... Тогава момчето с Аудито пусна бокса, като бокса падна на земята, и тогава пълното момче, което слезе от таксито го взе. Маркас му каза да не го взима, но момчето каза „Този бокс го няма тук”. И въпреки това си го взе...”.

7. От протокол за разпит на М. Д. от 12.01. 2016г……………..:”...На 12.01.2016г., около 13:00 часа, бях на ул. „Иванка Ботева” близо до „Пощата” и видях, че близо до сградата на „Алфа Банк” става бой. От мястото, където бях...забелязах две жени и двама или трима мъже се караха и биеха. Аз, тръгнах надолу по улицата към мястото на боя, като същевременно набирах по телефона си...112...забелязах, как едно от лицата, които се биеха и караха, на видима възраст от 18-20 г., първоначално се затича към пряката, водеща към „ЧЕЗ”...но в последствие се върна и удари с десния си крак, в областта на гърдите едно от лицата, което стоеше до една кола... Не съм видял дали в последствие, след ритника някой го е подгонил... Искам да поясня, че когато момчето тичаше към пряката за „Чез”, никой не го гонеше или преследваше, това поне видях, аз. Когато стигнах близо до кантората ...две лица на видима възраст от около 30-40 г., държаха младото момче за двете ръце...като то имаше нещо наподобяващо бокс на четирите пръста на дясната си ръка. По лицата на двамата, които го държата, имаше кръв (на единия по веждата, а на другия по устата). По лицето на държаното момче нямаше кръв. То стоеше без да се съпротивлява. След, като се приближих до тях, един от двамата, които държаха момчето, каза „Викайте полиция”... Както си говореха, без никой да го удря, държаното момче падна на земята и започна да се превива. До него имаше едно русо момиче, което се развика за помощ, че момчето ще умре...”.

8. От протокол за разпит на М. И. от 12.01. 2016г.”.................Видях, че Десислав, който познавам, тъй като сме съученици и брат му, държат едно слабо момче. Държаха го за двете ръце, като Десислав го държеше за дясната ръка, а брат му – за лявата. Аз бях на около две-три крачки от тях и ги слушах какво се разправят. Това момче имаше метален бокс в дясната ръка....Това слабото момче нямаше видими наранявания и следи от удари...докато аз говорех с тел.112...клиентът от таксито взе бокса от ръката на слабото момче и отиде и се качи в таксито...слабото момче, което двамата братя държаха, изведнъж припадна. Десислав и брат му все още го държаха с двете си ръце за всякат от неговите ръце, т.е. момчето припадна в ръцете на Десислав и брат му. Те го пуснаха, защото той буквално се свлече между тях. Аз веднага извиках всички да се махнат, за да окажа първа помощ на момчето, тъй като съм старши планински спасител и имам познания в „доболнична помощ”. Всички се отдръпнаха и аз се приближих до падналото момче. В началото видях, че започна да прави епилептичен пристъп, след което се отпусна безжизнено. Аз веднага му свалих якето и го подложих под гърба му и му изнесох главата назад, за да му освободя дихателните пътища. Момчето имаше дишане, но не долавях сърдечна дейност и пулс. Зениците му бяха събрани, т.е. мънички, което ме наведе на мисълта, че все още има оросяване на мозъка. В един момент се отвориха зениците му, но дихателните гърчове продължаваха и аз започнах сърдечен масаж и изкуствено дишане. След всяко едно обдишване, той започваше да диша сам в порядъка на около половин минута, след което спираше и рязко се отваряше зеницата. Това стана около 4-5 пъти, докато пристигна линейката и го поеха докторите, като момчето беше чисто – нямаше кръв или чужди предмети – проверих го, тъй като това е важно за обдишването. ...През цялото време, докато аз присъствах на мястото, не съм видял да се нанасят удари между когото и да било...Категорично по момчето нямаше наранявания или поне по лицето и предната част на тялото – тях съм ги видял отблизо, тъй като докато му правех сърдечен масаж и обдишване, аз му бях вдигнал дрехите. Лично на мен ми направи впечатление, че момчето изведнъж буквално се срина, като аз не мога да си обясня по каква причина, тъй като преди това беше адекватен и говореше..., момчето не е повръщало и изпадна веднага в безсъзнание...”.

9. От протокол за разпит на Ц. М. от 12.01. 2016 г.:”......Тогава шофьора слезе и сложи метален бокс на дясната си ръка. Двамата, които не познавам по имена се спуснаха към шофора. Видях още, че в колата имаше и младо момиче, което също слезе, но малко по-късно. Започнаха да се налагат взаимно. Шофьора удари по-няколко пъти двамата. Те двамата го удариха също няколко пъти. Видях, че и двамата удариха шофьора по лицето, по главата. После единия от двамата пешеходци с ритник строши лявото му огледало...Момчето от таксито слезе и се включи в боя и започна да защитава младото момче – шофьора. Изведнъж се пуснаха още хора, които бяха минувачи. Те ги разтърваха. Боя спря...”.

10. От протокол за разпит на В. П. от 12.01.2016 г.:”..............Когато погледнах, видях, в действителност, че се бият, като по-точно видях как двама мъже, които не познавам бият Тодор...Аз казах на шофьора веднага да спре, слязох от таксито...и се затичах да помогна на Тодор...Аз видях как Тодор беше прав, като само си беше навел надолу главата, като да си я предпази. Единият от мъжете го държеше, обаче не съм сигурен дали през ръцете или как точно го беше хванал, а другият удряше с ръка безразборно. Аз се затичах към тях и тогава този който стоеше зад Тодор се насочи към мен и ме удари с ръка свита в юмрук в областта на главата, с все сила. Искам да уточня, че този който стоеше зад Тодор му нанасяше ударите, а този който стоеше пред него го държеше...След като този ме удари аз го отблъснах и всичко приключи в този момент. Те спряха да бият Тодор, като обаче не го пуснаха, а всеки от тях го хвана за по едната му ръка и го задърпаха в посока сградата на Социални дейности. Държаха го за ръцете и не го пуснаха... Тодор стоеше прав, като ми се виждаше напълно адекватен и спокоен, нито пък охкаше или пък друго нещо не съм обърнал внимание да му има. Дори им каза да го пуснат, да не го държат така за ръцете и че никъде няма да избяга...Докато стоеше прав като те го държаха, видях, че на едната си ръка – на дясната има бокс... Реших да си ходя, първо зацото боят ми се струваше че е преустановен, всички изглеждаха видимо спокойни, а и освен това както казах на Тодор видимо му нямаше нищо, освен нещо леко одрано на дясната ако не се лъжа вежда. Тръгнах си към таксито.. и преди шофьора да потегли аз се обърнах да погледна към Тодор, и в този момент видях как пада напред и настрани. В този момент вече никой от двамата мъже не го държеше. Аз като видях това нещо скочих от таксито и побягнах натам, като тичайки захвърлих бокса някъде по шосето...Нямаше никакви наранявания по него. Беше и с всички дрехи по него, дори и с якето. Беше със затворени очи...Тодор не е здрав, той дали имаше и 60 кг, беше със слабо телосложение, а на ръст около 1.70м. Ударите, които му нанасяше мъжът ми се видяха доста силни, като пак казвам, че не мога да посоча с точност в коя част на тялото го удряше...”.

11. От амбулаторен лист № 5530 от 9/11/14, 9:45:”...ВОДЕЩА ДИАГНОЗА: Сърдечна аритмия, неуточнена...АНАМНЕЗА: при направени проф. прегледи установени нарушение на сърдечен ритъм – за уточняване...ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ: КОЖА- чиста. ГЛАВА И ШИЯ – б.о. ПЕРИФЕРНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ – неув. ГЪРЛО – спокойно. БЯЛ ДРОБ – чвд дв. СЪРЦЕ – род ясни тонове, без прибавени шумове. КОРЕМ – мек, без органомегалия...”.

12. От амбулаторен лист №1761 от 3/12/14, 3:00:”...ВОДЕЩА ДИАГНОЗА: сърдечна аритмия, неуточнена...АНАМНЕЗА: при направени проф. Прегледи установени нарушение на сърдечен ритъм – за уточняване... ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ: КОЖА – чиста. ГЛАВА И ШИЯ – б.о. ПЕРИФЕРНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ – неув. ЕЗИК- б.о. ГЪРЛО – спокойно. БЯЛ ДРОБ – чвд дв. СЪРЦЕ – род ясни тонове, без прибавени шумове. КОРЕМ – мек, без органомегалия...”.

13.От амбулаторен лист №000979 от 9/12/14, 8:15:”...ОСНОВНА ДИАГНОЗА: Сърдечна аритмия, неуточнена...ТЕСТОВЕ: ЕКГ, Синусов ритъм, дясна пизиция. Насочен за Холтер...ТЕРАПИЯ: след изсл... АНАМНЕЗА: Пациентът се оплаква от прескачане на сърцето, по този повод е прегледан през м. март т.г. Без съществени други оплаквания. Активно спортувал. Не пуши, не употребява алкохол....ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ: Добро общо състояние. ИТМ под 25 кг/м2. Щ.Ж. и пулмо – б.о. РНФСД, единични и групови екстрасистоли. АН 120/80. Хепар и пиен неув. Отоци няма.

14. От амбулаторен лист №4822 от 8/3/15, 10:15:”...ВОДЕЩА ДИАГНОЗА: Общ медицински преглед...АНАМНЕЗА: идва на проф. п-д добро общо с-ние алергии и ФО не съобщава...ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ: КОЖА – чиста. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА- нормални размери и консистенция. ГЛАВА И ШИЯ – б.о. ЛИМФНИ ВЪЗЛИ – не се палпират увеличени. ЕЗИК – б.о. ГЪРЛО И ТОНЗИЛИ – без патолог. Отклонения. СЛУХ – в норма, долавя шепотна реч. ЗРЕНИЕ – v.o.utr – 1.0 цветоусещане – в норма. ГР. КОШ И БЯЛ ДРОБ – чвд дв. хрипове не се чуват. СЪРЦЕ – ритмична, нормофреквентна сърдечна дейност, ясни тонове. ПУЛС – 60. НЕВР. СТАТУС – без патолог. отклонения. ПИКОЧО-ПОЛОВА С-МА – без патолог. Промени. ПСИХИЧЕСКИ СТАТУС – б.о. КОРЕМ – мек, без органомегалия. ЧЕР. ДРОБ И СЛЕЗКА – не се палпират увеличени. ОПОРНО-ДВИГ. АПАРАТ – не се установяват патолог. Промени. ПЕРИФЕРНИ ВЕНИ – б.о. SUCC REN-...”.

15. От амбулаторен лист №3079 от 5/4/15, 10:15:”...водеща диагноза: Други уточнени вродени аномалии на сърцето...АНАМНЕЗА: при направени проф. прегледи установени нарушение на сърдечен ритъм – за контролен п-д...ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ: КОЖА – чиста. ГЛАВА И ШИЯ – б.о. ПЕРИФЕРНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ – неув. ЕЗИК – б.о. ГЪРЛО – спокойно. БЯЛ ДРОБ – чвд дв. СЪРЦЕ – род ясни тонове, без прибавени шумове. КОРЕМ – мек, без органомегалия...”.

16. От амбулаторен лист №6979 от 11/4/15, 9:15:”...водеща диагноза: Анормална загуба на телесно тегло...АНАМНЕЗА: от няколко месеца съобщава за отслабване на тегло, отпадналост...ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ: КОЖА – чиста. ГЛАВА и ШИЯ – б.о. ПЕРИФЕРНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ – неув. ЕЗИК – б.о.о ГЪРЛО – спокойно. БЯЛ ДРОБ – чвд. Дв. СЪРЦЕ – род ясни тонове, без прибавени шумове. RR- 110/70. КОРЕМ – мек, без органомегалия. ОПОРНО-ДВИГ. АПАРАТ – без отоци...ТЕСТОВЕ: 01.01 Хемоглобин – 01.40. Диф. Броене на левкоцити в кръв (визуално микр. Или автом. Апар.изсл.) – 01.11. Еритроцити – 01.13. Креатинин – 01.01. Левкоцити – 01.24. АсаТ – 01.01. АлаТ -01.01. Хематокрит – 01.01. Тромбоцити – 01.01. МСV – 01.01. МСН – 01.27 ГГТ – 01.28. Алкална фосфатаза (АФ) – 01.03. СУЕ – 01.08. Белтък (течен реактив) – 01.09. Седимент на урина – ориентир изследване – 06.34 V. Ехография на коремни и ретроперитонеални органи...”.

17. От амбулаторен лист №7123 от 11/11/15, 3:15:”...ВОДЕЩА ДИАГНОЗА: Анормална загуба на телесно тегло. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: Гастродуоденит, неуточнен. АНАМНЕЗА: оплакванията със същият интензитет – съобщава за гадене и болки в корема...ОБЕКТИВНО СЪСТОЯНИЕ: КОЖА – чиста. ГЛАВА и ШИЯ – б.о. ПЕРИФЕРНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ – неув. ЕЗИК – б.о. ГЪРЛО – спокойно. БЯЛ ДРОБ – чвд дв. СЪРЦЕ – род ясни тонове, без прибавени шумове. RR – 110/70. КОРЕМ – мек. Спонтанна палпаторна болка в областта около пъпа. ОПОРНО-ДВИГ. АПАРАТ – без отоци...”.

18. От фиш от ЦСМП-Враца № 200 от 12.01.2016 год. на място в 13,05 часа на името на Тодор Йорданов е отразено: анамнеза – масов побой – припаднало момче има нуждаещи се от медицинска помощ. При първоначалния преглед не е в съзнание, не реагира, липсва вербален отговор и двигателна реакция, зеници – разширени, без дишане, артериално налягане 20/0. Поставена е работна диагноза: в кома. Линейката е отпътувала в 13,08 часа и в 13,16 часа е отразено, че е била в болницата.

19. От реанимационен лист на ЦСМП-гр.Враца филиал Враца № 200 от 12.01.2016 год. е отразено, че между 13,06 и 13,16 часа не се е долавяла сърдечна честота, артериалното налягане през този период е било 20/0. Направена е интубация. Поставена е кислородна маска с кислород 6 литра за минута. Правен е индиректен сърдечен масаж и трикратна дефибрилация. Поставен е адреналин и атропин.

20 От лист за преглед на пациент в Спешно отделение при МБАЛ „Хр.Ботев” АД гр. Враца от 12.01.2016 год. амб. № 705 в 13,16-13,46 часа на името на Тодор Йорданов е поставена основна диагноза по МКБ: други недобре определени и неуточнени причини за смърт. В анамнезата е отразено, че е транспортиран от ЦСМП-Враца без дишане и сърдечна дейност с трайно разширени зеници. От реанимационен лист от 12.01.2016 год. е видно, че между 13,16 и 13,46 часа е отразено, че кръвното му е било 0/0, не е имал дихателна и сърдечна дейност, не се долавя периферен пулс. Правен е индиректен сърдечен масаж и дефибрилация. Поставен е адреналин и атропин. След направения КПР, който е бил без ефект в 13,46 часа е обявен смъртен изход.

21. От прредоставената ни Съдебно медицинска експертиза на труп № 3/2016г. е видно …..…….. / съдържа пълно описание на извършената първа аутопсия – до страница 14 от експертизата /.

В заключението си при аутопсията вещото лице е отразил: „... Исхемична болест на сърцето / ИБС / - стари миокардни пост исхемични /пост инфарктни/ цикатрикси с начално исхемично опресняване в ръбцовите зони; хипертрофия на миоцитите,миокардиосклероза. Мозъчен оток с вклиняване на малкомозъчните тонзили в големия тилен отвор; белодробен оток. Трупна картина на бързо настъпила смърт – тъмна течна кръв и остър венозен застой на вътрешните органи. Ръст 180 см. Охлузвания в областта на лицето, шията, горни крайници, тялото и дясно коляно. Оток и кръвонасядане на лицето. Наличие на частици храна в трахеята. Състояние след ендотрахеална интубация и дефибрилация на сърцето... Причината за смъртта на Тодоров е внезапното спиране на сърцето развило се на фона така установените заболявания на същото, довело до остра сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност. Причината за смъртта е ненасилствена-скоропостижна. Смъртта е в пряка причинна връзка с установеното заболяване – ИБС и е настъпила бързо.

22. На 14.01.2016 г., от 16.30 ч., в аутопсионната зала на МБАЛ „Христо Ботев” гр. Враца, извършихме ререаутопсия на труп на Тодор Йорданов …… / съдържа пълно описание на извършената ререаутопсия и снимков материал – до страница 18 от експертизата/ .

23. От съдебно хистологични изследвания, извършени с участието на проф. д-р Цанка Юрукова – специалист по обща и клинична патология: Оцветяване /ХЕ/ -

Миокард: лява камера, хипертрофия на миоцити, участъци с изтънени и изопнати миофибри с увеличено разстояние между тях, ондулирани, на места фрагментирани миофибри с намален диаметър, дребни цикатрикси от съединителна тъкан; на срез от дясна камера - широки ивици на, мастна инфилтрация, заместване на миофибри от мастни и фиброзна тъкан без включване на миоцити в тях;

Бял дроб-на места струпани кръгли клетки, стари и пресни кръвоизливи, оток, емфизематозни промени, задебелени септи, кръвен застой

Бъбрек-дегенерация на епитела на извитите каналчета;

Черен дроб-кръвен застой;

Слезка кръвен застой

Лимфен възел б.о.

Специални оцветявания :ПАС-реакция на бял дроб интерстициална фиброза, периваскуларна фиброза, организизирани кръвоизливи, кръвен застой.


24. От съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза по ДП 32/16, изготвена в Токсико-химична лаборатория на ВМА София: III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ХИМИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ;

В резултат на извършените изследвания на предоставените биологични проби не се установява присъствие на упойващи, токсични вещества и медикаменти. Намереното лекарствено средство в урината флуконазол е триазолов антимикотик, ползван самостоятелно като медикамент и/или като активна съставка на някои козметични средства (напр. шампоани) и е без съдебно-токсикологично значение.З А К Л Ю Ч Е Н И Е:
Видно от горецитираната медицинска документация при извършени през 2014 г. изследвания на Тодор Йорданов са установени: холтер данни и велоергометрични данни за полиморфна камерна ектопична активност, с нисък дял във възстановителния период след натоварвания. Ехокардиографски данни за дискинезия на септума от неутрален тип. Изобразяване на малки комуникации тип ФО в централната част на фоса овалис, преценени като минимален ляво-десен шънт на предсърдно ниво през малки перфорации в централната част на фоса овалис.

При извършените аутопсия и реаутопсии върху трупа на Йорданов се установи: лек оток и бледосинкаво кръвонасядане на лява скула с няколко точковидни овални и линейни охлузвания с жлебовиден характер в лява челна област, лява слепоочна област, лява скула и лява буза. Охлузване в основата на носа. Повърхностни охлузвания на гърба на дясна ръка. Кръвонасядания на първи пръст на дясна ръка и улнарния ръб на същата ръка под китката. Охлузвания и кръвонасядания на лява ръка по гръбната повърхност на дланта и пръстите. Кръвонасядане на ляв лакът. Охлузване на дясното коляно. Охлузване в дясна поясна област.

Всички травматични увреждания засягат повърхността на кожа и на места подкожие и практически имат дискретен характер.

При извършената ререаутопсия се направиха дълбоки разрези в мускулатурата и се установиха кръвонасядания в поясната област двустранно, лявата мишница и над левия лакет.

Всички констатирани травматични увреждания при аутопсията и ререаутопсиите се дължат на действието на твърди тъпи предмети с незначителна кинетична енергия. Следва да се отбележи, че част от уврежданията са получени след прилошаването и падането върху терена, а други – от проведените реанимационни мероприятия.

Категорично трябва да се има предвид, че установените травматични увреждания по трупа на Тодор Йорданов с оглед вида, характера, тежестта и локализацията им, не могат да доведат и не са довели до настъпването на смъртта

По своята медико-биологична характеристика тези травматични увреждания са причинили БОЛКА И СТРАДАНИЕ.
На базата на проведеното от нас макроскопско и хистологично изследване на сърцето и сърдечният мускул се установяват категорични данни за това, че Йорданов е боледувал от наследствено хронично заболяване на сърцето, а именно аритмогенна деснокамерна дисплазия /кардиомиопатия/, което има продължително протичане и постепенно развитие.

Причината за смъртта на Тодоров е ритъмно-проводно нарушение, възникнало на базата на съществуващата при него аритмогенна деснокамерна дисплазия. Тези остри ритъмни нарушения, от своя страна са довели до остра сърдечна и дихателна недостатъчности и смъртен изход от ненасилствен болестен произход.

Тежките болестни промени в сърдечния мускул, корелират с медицински данни за сърдечно страдание с прояви на аритмии, наложили извършване на специализирани кардологични прегледи, както и с обстоятелствата към момента на смъртта, описани от очевидците на мястото на инцидента.

При тези болестни изменения в сърдечния мускул смъртта може да настъпи и внезапно, бързо, неочаквано и при видимо добро здраве.

При извършено химическо изследване не се установи наличие на алкохол и упойващи вещества.

Вещи лица: 1. / п/


2. /п/
3. /п/
4. /п/
5. /п/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница