Технически и функционални изискванияДата13.09.2016
Размер119.33 Kb.
#9591

ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ


към

Резервирана високонадеждна дискова система с възможност за работа при SAN и DAS свързаност


Показател

Функционални и технически изисквания


Оферта:

Продукт:

Общи характеристики на дисковата система

Резервиран високонадежден дисков масив на FC интерфейс с поддръжка на SAN и DAS свързаност, осигуряващ скорост на предаване на данните 4Gb/s end-to-end (пълна 4Gb/s свързаност между входящите интерфейси и всеки отделен диск).

Топология и свързаност

Дисковата система да може да работи както в мрежова среда SAN (Storage Array Network), така и при директно свързване към хостове (Direct Attached Storage) и в двата случая посредством FC- протокол.

Входящи контролери

Да разполага с 2 бр. FC контролера, както и с минимум (общо за двата контролера) 12 бр. 4 Gb/s FC входящи порта (интерфейси).

Буферна памет (cache)

Всеки един от двата входящи контролери да има Cache памет с капацитет 2 GB.

Системата да разполага с интелигентна система за съхранение на cache- паметта върху диск при отпадане на захранването.


Защита на информацията

Дисковата система да поддържа следните RAID нива: RAID 1, RAID 1/0, RAID 3, RAID 5, RAID 6.

Тип на дисковите устройства

Двупортови дискови устройства с интерфейс FC и скорост на въртене 15 000 оборота/мин.; поддръжка на дискове с по-ниски обороти и

SATA ІІ на интерфейс 4Gb/s.Разширяемост откъм дискови устройства

Възможност за увеличение на дисковите устройства в системата до поне 120 броя.

Минимален капацитет на конкретната конфигурация на дисковата система

Дисковата система да бъде доставена в конфигурация, осигуряваща общо (нерeзервирано) дисково пространство най-малко 2 ТВ (терабайта) чрез дискове, с еднакъв капацитет не по-голям от 150GB.

Софтуер за управление и конфигуриране

Дисковата система да бъде комплектована със софтуер (Web базиран и от команден ред интерфейс) за управление, конфигуриране на логическите дялове и администриране на системата.

Софтуер за управление на производителността на системата

Дисковата система да бъде комплектована със софтуер за задаване на различен приоритет на логическите дялове на различните приложения чрез задаване на желана стойност (target) и максимална стойност (limit) по някой от следните параметри:

 • честотна лента (bandwidth);

 • пропусквателна способност (throughput);

 • Дисковата система да бъде комплектована със софтуер за време за отговор (response time)Софтуер за load-balancing и path-failover

Дисковата система да бъде комплектована със специализиран софтуер със следните характеристики:

 • Поддръжка на повече от два пътя до дадено устройство;

 • Балансиране на натоварването - динамично прехвърляне на натоварването между наличните пътища;

 • Поддръжка на приоритизация на приложения - да могат да се задават различни нива на приоритети за изпълнение на I/O (входно/изходните) заявки на различни приложения;

 • При възстановяване на изгубен път, софтуерът трябва да го открива автоматично (без намесата на администратор), както и автоматично да възстановява неговото използване.

Работа в клъстерна среда: при отпадане на един от пътищата предпазва клъстера от node- failover
Допълнителна функционалност на системата

С оглед на планираното последващо изграждане на резервираност на системата, дисковият масив трябва да поддържа разширение на функционалните възможности за синхронна и асинхронна отдалечена репликация; както и възможности за създаване на локални копия тип snapshot и clone.
Поддръжка на сървъри

Дисковата система ще бъде включена към сървъри с операционна системи Microsoft Windows (версия 2003 Server)).

С оглед на планираното добавяне на нови сървъри в рамките на експлоатационния период на дисковия масив, той трябва да бъде официално сертифициран от производителя за работа с Microsoft Windows , Linux, VMWare.FC-адаптери за сървърите

Дисковата система да бъде доставена с FC-адаптери, осигуряващи включването на сървъри от типа DELL 2850 към системата и тяхната работа в режим на failover.

Размери

Дисковата система да бъде инсталирана в стандартен NEMA шкаф с ширина 19” и височина не повече от 40U.

Електрозахранване

От два еднофазни източника на напрежение 200-240 VAC, 47-63 Hz.

Работни условия

Дисковата система да бъде работоспособна при следните работни условия:

 • температура на околното среда от 10 до 40˚С;

 • влажност – от 20% до 80%.Сервизно обслужване

Възможност за подмяна на критични компоненти (дискове, вентилатори, захранвания) без прекъсване на работата на системата.

Обновяването на системния софтуер да се извършва без прекъсване на работата на системата.Електромагнитно излъчване и предпазване

 • FCC Class A

 • EN55022 Class A

 • VCCI Class A

 • ICES-003 Class A

 • CE Mark

 • BSMI Class AИзисквания по сигурността на експлоатация

 • UL 60950;

 • CSAC 22.2-60950Изисквания към производителя

Производителят на дисковата система да има система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001/2000.

Гаранция

Гаранционната поддръжка на хардуера на системата да бъде, както следва

 • 36 месеца, 7 дни в седмицата х24 часа, на място.

 • Време за реакция 2 часа в работно време и 4 часа извън работно време.

 • Време за възстановяване на работоспособността до 24 часа.

Включено право на ъпгрейд и ъпдейт на софтуера за най-малко 12 месеца.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СОФТУЕРА
предмет на доставка на настоящата поръчкаМинимални функционални и технически изисквания


Оферта:

Продукт:

1.

Изисквания към управлението на бизнес услугите, предоставяни от софтуера

Софтуерът да предоставя възможност за глобален мониторинг на сложни информационни-комуникационни инфраструктури, включвайки технологии и мрежи и достигайки до анализ на ниво влияние върху бизнес процесите.1.1.

Възможност за интегрирано управление на услугите, предоставяни от системата:

1.1.

Осигуряване на мониторинг на услугите в обкръжението от различни процеси, устройства, системи, домейни, масиви от данни и др.;

1.2.

Възможност за обединяване на съществуващите процеси, устройства, системи в единно решение за интегрирано управление;

1.3.

Възможност за автоматично изчисляване на влиянието, което диагностицирания проблем оказва върху услугите и клиентите.

1.4.

Автоматично да генерира съобщения за възникнали грешки въз основа на вградени системи за (изпращане на такива съобщения) известяване като:

- известяване чрез имейл

- изветяване чрез извеждане на екран

- известявае по пейджър и други
2.

Изисквания за управление на инфраструктурата
Софтуерът да предоставя възможност за автоматично локализиране, изолиране и установяване на първопричините, предизвикали проблеми в мрежите

2.1.

Осигуряване на максимална степен на достъпност до инфраструктурата

2.1.1.

Възможност за разкриване и обединяване на припокриващи се IP адреси - поддръжка на различни видове маркиране (tagging);

2.1.2.

Осигуряване на про -активно определяне и коригиране на проблемите, които въздействат на предоставяните от системата услуги;

2.1.3.

Възможност за автоматично изолиране на критичните проблеми и осигуряване на условия за разбиране на тяхното въздействие върху съответните обекти от инфраструктурата;


2.1.4.

Възможност за моделиране и анализ на IP инфраструктурата с най-важно (критично) въздействие върху бизнеса;

2.1.5.

Осигуряване на автоматична промяна на моделите и анализите при промяна на обкръжението (мрежи, приложения, взаимовръзки и др.)

3.

Софтуерът трябва да притежава възможност за описание на симптомите на първопричините.

4.

Трябва да притежава гъвкави настройки за събирането на данни, базирани на роля на устройствата и типовете им, маскирането и др.

5.

Събирането на необработените събития от устройствата да се осъществява посредством приемане на ICMP Ping, SNMP Polling и SNMP trap информация и системните журнали, както и да дава възможност за четене на събитията от произволен вид системи чрез въвеждане на допълнителни модули.

6.

Трябва да може да взаимодейства правилно с устройствата, използвайки SNMP v.1, SNMP v2 или SNMP v3 протоколи.

7.

Трява да позволява обработка и съхранение на следната информация за всяко SNMP устройство:

 • sysName ;

 • sysObjectID;

 • sysLocation;

 • sysContact;

 • sys Description.8.

Да притежава способност за конвертиране на събитията, постъпили от различни източници в единен информационен формат.

9.

Възможности за корелация с цел редуциране на обема грешки, подавани към операторите. Корелационният анализ трябва да бъде възможен за всички събития, събрани посредством функцията за набор на събитията.

10.

Автоматична настройка на логиката за корелация и наблюдение на промените на управляваната среда. Писането на софтуерен код с цел установяване на корелационни правила и подобряване на корелационния анализ трябва да се избягват. Да се елиминира необходимостта от доразвитие, поддръжка и ръчна интервенция.

11.

Корелационната техника, предложена от съответното решение трябва да идентифицира с възможно най-голяма точност първопричината за проблема.

12.

Софтуерът трябва да генерира база данни, съдържаща както устройствата и приложенията, така и техните физически и логически връзки.
13.

Софтуерът трябва да е изграден на модулен принцип, като модулите трябва да се интегрират безпроблемно помежду си.

14.

Да поддържа широк обхват от формати и протоколи и да дава възможност за интеграция на тристепенни приложения за управление.
15.

Софтуерът трябва да осъществява връзка с до 50 устройства.
16.

Периодът на поддръжка трябва да бъде не по-малък от 1 (една) година от датата на доставката на софтуерните продуктите.
Каталог: tdocs
tdocs -> Техническо задание за поддръжка на лицензи sap erp 0 за нуждите на Министерство на финансите (МФ)
tdocs -> Техническо задание за „Изнесени дейности по управление на ит услуги в системата на Министерство на финансите”
tdocs -> Техническо задание описание на предмета на обществената поръчка, технически спецификации и критерии за оценка
tdocs -> Приложение 1 списък на документите съдържащи се в офертата / образец
tdocs -> Технически изисквания към елементите на брегова система за наблюдение на черноморската граница на р българия
tdocs -> Приложение №1 Техническо задание
tdocs -> Уважаеми дами и господа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница