Трети психодрама фестивал гр. Пловдив 2014 г


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕстраница2/4
Дата11.03.2017
Размер0.64 Mb.
1   2   3   4

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Психодрама - терапевт – Фондация „Психотерапия 2000“  /2008г./. Обучител към екипа на Фондация „Психотерапия 2000“.  Водещ обучителна психодрама-група – гр. Пловдив. Психолог, терапевт релационна психомоторика. Странстващ психотерапевт. От 2003 г. работи в областта на професионалното обучение и супервизия; консултации и психотерапия с деца и възрастни; тренинги за личностно развитие. Обучител и супервизор в различни социални и образователни институции: КСУДС, ОДЗ, ДЦДМУИ, ДДЛРГ, Ресурсен Център, НПО, други; в гр. София, Пловдив, Смолян, Велинград, Гоце Делчев, и др.; обучения към обучителни центрове, по проекти и програми. Основни теми на обучения: „Арт-терапия“; „Работа в екип, работа по случай“; „Релационна психомоторика“; „Работа с родители“; „Работа с деца със затруднения в развитието“; др. Сценарист – съавтор в два пълнометражни филма.

Изкушена от преливането на психодрамата с изкуството, танца, социалната работа, личното изследване и индивидуалното развитие. От проявленията на играта и психичното в реалността /и обратното/, срещите на индивиди и култури. Докосването до баланс; автентичност и толерантност.

E-mail: sunshinepony@hotmail.com13.

 

ВОДЕЩ: Инна Бранева

УЪРКШОП: Клуб на пътешественика

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Пътешествие и откривателство. Среща на закъсали пътници, и на чудовища, /които също може да са закъсали/; на бодри изследователи и тайнствени създания. Съставяне на нови карти. Отдалечаване и приближаване на хоризонтите. Търсене на собственото място и време. Споделяне.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Психодрама-терапевт – Фондация „Психотерапия 2000“  /2008г./. Обучител към екипа на Фондация „Психотерапия 2000“.  Водещ обучителна психодрама-група – гр. Пловдив. Психолог, терапевт релационна психомоторика. Странстващ психотерапевт. От 2003 г. работи в областта на професионалното обучение и супервизия; консултации и психотерапия с деца и възрастни; тренинги за личностно развитие. Обучител и супервизор в различни социални и образователни институции: КСУДС,ОДЗ, ДЦДМУИ, ДДЛРГ, Ресурсен Център, НПО, други; в гр. София, Пловдив, Смолян, Велинград, Гоце Делчев, и др.; обучения към обучителни центрове, по проекти и програми. Основни теми на обучения: „Арт-терапия“; „Работа в екип, работа послучай“; „Релационна психомоторика“; „Работа с родители“; „Работа с деца със затруднения в развитието“; др. Сценарист – съавтор в два пълнометражни филма.

Изкушена от преливането на психодрамата с изкуството, танца, социалната работа, личното изследване и индивидуалното развитие. От проявленията на играта и психичното в реалността /и обратното/, срещите на индивиди и култури. Докосването до баланс; автентичност и толерантност.

E-mail: sunshinepony@hotmail.com14.

 

ВОДЕЩ: Ирина Груя, Румъния

УЪРКШОП: Психодрама за двама (микропсиходрама)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Това е техника, която можеда бъде използвана в терапевтична връзка с един клиент. Това е форма на монодрамата, но клиентът и терапевтът взаимодействайки, използват специални помощни средства като шахматни фигури и микросцена. Това е техника, която ни позволява да работим, без да имаме психодрама кабинет или специално място, предназначено за тази цел. Тази техника, създадена от Giovanni Boria ни дава голяма свобода да работим в директна връзка с клиента.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  Хора, които практикуват психодрама в лична практика, психодрама обучители. Група до 15 участника.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Психодрама обучител от 2013 г., Психотерапевт от 2007 г., Опит в Плейбек театър.15.

 

ВОДЕЩ: Йорданка Христозова

УЪРКШОП: Дилемите на желанието

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Изследване на динамиката на дилемите, които човек среща при вземането на решения и избори.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Й. Христозова е психотерапевт, психоаналитик в развите, доктор по педагогика. Професионалният ми опит в продължение на 20 годишна практика е свързан с обучение и консултиране на ученици и възрастни от различен национален, етнически и възрастов състав, както и с психотерапия  на деца и възрастни.

Обучение: психотерапия, психоанализа, междукултурна комуникация

E-mail: yhristozova@gmail.com; Website:  aspectstudioconsulting.com16.

 

ВОДЕЩИ: Калина Бояджиева и Георги Дамянов

УЪРКШОП: В моето сърце има място за теб

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: 

През живота си сме срещали хора, които са ни тормозили, потискали и предавали. Хора които са отнемали силите ни, пречили са на отношенията ни с други хора, открито са воювали с нас, заплашвали са нашата цялост или целостта на семейството ни. Ние наричаме тези хора неприятели, насилници или дори врагове. Често това са най-близките ни хора и това прави болката ни още по-голяма.

В желанието си да се избавим от тази болка, се опитваме да зачеркнем тези лица от живота си - избягваме ги, игнорираме ги, обвиняваме ги. Ако сме честни със себе си, ще си признаем, че продължаваме войната с тях в сърцето си или войната продължава в нашето общо сърце. Тази война неминуемо отнема сили, продължава да влияе на отношенията ни с другите, поражда мъчителни мисли, тревога, страх, пречи ни да вървим по своя път, и заплашва нашия мир.

В този уъркшоп ние ще призовем към помирение и ще се опитаме да се избавим от враговете си по един мирен начин. Защото ако можем да дадем на врага полагащото му се място в сърцето ни ще можем да обявим войната за приключила!ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Георги Дамянов, 33 г.

·                   Бакалавър по психология в Нов български университет

·                   Магистър по клинична психология в Нов български университет

·                   Психодрама директор  и обучител към Институт по психодраматични техники Хирон

·                   Частна практика в областта на индивидуалната психотерапия
E-mail: rinzai.damianov@gmail.com

Калина Бояджиева, 45 г.

·                   Бакалавър по психология в Нов български университет

·                   Магистър по информатика в Математически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

·                   Докторант по когнитивна психология към Центъра по когнитивна наука в Нов български университет

·                   Психодрама асистент и обучител към Институт по психодраматични техники Хирон

·                   Частна практика в областта на индивидуалната психотерапия


E-mail: kalinarb@yahoo.com

„От 6 години водим заедно групи по психодрама. Провеждаме семинари, тренинги и уъркшопи в областа на човешките взаимоотношения. Интересуваме се от различните приложения на психодрамата и експериментираме, използвайки я в съчетание с най-различни терапевтични методи и теории. По настоящем водим 4 групи, две от които обучителни (една за 1 и една 2 ниво).”

Website: www.mobius.bg; https://www.facebook.com/PsyMobius

17.

 

ВОДЕЩИ: Д-р Надя Матеева и Д-р Пламен Димитров

УЪРКШОП: Психодрамата: Многопластово изследване на автентичността

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Този уъркшоп има за цел да покани участниците в съвместно изследване на процесите на себеразкриване и изразяване на личните преживявания в групова среда. Водещите считат, че средствата на психодрамата създават богати възможности за откриване, изследване и развитие на тези динамични състояния. Възникващите отношения между участниците насищат психодраматичното пространство с условия за среща със себе си и с другите в групата (чрез себе си и чрез другите в групата). Заповядайте да опитаме заедно...

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Д-р Надя Матеева е

Главен Асистент в Департамент «Психология», ИИНЧ – БАН, психотерапевт, психодрама – директор, член на Българско Дружество по Психодрама и Групова Психотерапия.

E-mail: nadia@gyuvetch.bg

Д-р Пламен Димитров е

консултант по Организационно Развитие и социален психолог, който използва в практиката си от 1992г. психодраматични подходи, Председател на УС на Дружество на Психолозите в България.

E-mail: office@psychology-bg.org

Website: www.psychology-bg.org18.

 

ВОДЕЩ: Петър Цикалов

УЪРКШОП: Психодраматичната техника «Проекция в бъдещето»

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  «Проекция в бъдещето» е психодраматична техника, при която участниците имат възможност да експериментират и да видят своята история в развитие – в позитивна или в негативна посока.  Членовете на групата «създават» бъдещи време и място с избрани хора, пренасят ги в настоящето и получават нова перспектива по отношение на своя проблем.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Петър Цикалове завършил обучителната програма по психодрама, социометрия и групова терапия, организирана от Фондация „Психотерапия 2000” и Българското дружество по психодрама и групова терапия и притежава квалификацията психодрама-терапевт. През 2008 г.  завършва магистърската програма "Изкуство и социална работа" към Нов български университет със специализация "Артистични психо-социални практитки". Петър Цикалов е член на Българското дружество по психодрама и групова терапия и понастоящем е в ръководството на Дружеството като член на Комисията по етика.  Редовен член на Българската асоциация по психотерапия.

Работи като Обучител към Фондация „Психотерапия 2000”, има индивидуална и групова психотерапевтична и социална практика, води групи за собствен опит. Понастоящем води обучителни тренинги към Министерството на здравеопазването.

Има подготовка в областта на психодрамата и груповата динамика, воденето на психодраматична група, ролевия анализ, както и умения за прилагане на системен подход в група за работа с артистични (експресивни) средства, практически ролеви тренинг, арт терапия.

Повече от 10 години той води обучителни групи за собствен опит, работил е като психотерапевт, консултирайки работата на екипа с децата от Дома за деца, лишени от родителски грижи в с. Долна баня. Работи и като обучител към Фондация „Психотерапия 2000”. Притежава опит като индивидуален и групов психотерапевт, работил е като обществен възпитател и терапевт на деца с проблемно поведение към община Мирково, води тренинги към Министерството на здравеопазването.

E-mail: pcikalov@gmail.com; Website: http://www.childrens-academy-bg.com/19.

 

ВОДЕЩИ: Д-р Пламен Димитров и Д-р Надя Матеева

УЪРКШОП: Социоаналитична лаборатория „Оцеляване или Благополучие“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Уъркшопът представлява социодраматичен квази-експеримент за дълбинно преживелищно изследване на динамиката на изборите, които правим в ежедневието си, изправени пред дилемите на (индивидуалното и/ или социалното) оцеляване или благополучие.  Ние определяме „социоанализа“ като дълбинно проучване на отношенията, които хората имат с другите хора и на проблемите, с които се сблъскват в хода на тези отношения. Уъркшопът се занимава основно с идеята на Морено за СОЦИУСА – цялостния човек във взаимодействие с другите хора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Д-р ПламенДимитров

е консултант по Организационно Развитие и социален психолог, който използва в практиката си от 1992г. психодраматични подходи, Председател на УС на Дружество на Психолозите в България.

E-mail: office@psychology-bg.org

Д-р Надя Матеева

е Главен Асистент в Департамент «Психология», ИИНЧ – БАН, психотерапевт, психодрама – директор, член на Българско Дружество по Психодрама и Групова Психотерапия.

E-mail: nadia@gyuvetch.bg

Website: www.psychology-bg.org20.

 

ВОДЕЩИ: Радостина Минина и Мила Цалова

УЪРКШОП: Работилница за смях

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Идеята на работилницата е да създадем среда, в която участниците ще се чувстват свободни да се забавляват и да създават неочаквани, но потенциално блестящи идеи. Ще постигнем това с помощта на игри, мисловни провокации, много ентусиазъм и добро настроение. Добрите идеи се раждат спонтанно, но често носят голяма промяна. В 21 първи век не е необходимо да доказваш, че да имаш идеи е по-важно от това да имаш пари, но ето няколко любими доказателства по темата:

- Мишел Фереро направила 10 милиарда долара, защото се сетила, че течният шоколад може да се маже и на филийки. Днес семейство Фереро е едно от най-богатите семейства в Европа.

- Джеф Безос е припечелил около 4.4 млрд. долара, защото първи се сетил да продава книги онлайн.

- Ханс и Пол Рийгъл са милиардери, те се сетили, че желираните бонбони ще са много по-забавни, ако имат формата на мечета.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Радостина Минина

- магистър по „Философия на съзнанието и езика”. Обучава се 3-та година „Детско-юношеска психология” в СУ „Св Климент Охридски”, психодрама асистент. Специализация в арт-терапия с деца. Специални интереси в семейното консултиране.

Мила Цалова

– докторант по социална философия в „Св Климент Охридски”, магистър по философия, психодрама асистент, специализация «Философия с деца» и «Психодрама с деца». Специални интереси в областта на организационна психология, методите стимулиращи спонтанността, креативността и творческото мислене.

21.


ВОДЕЩИ: Радостина Минина и Мила Цалова

УЪРКШОП: Завръщане в себе си

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: 

Каним ви заедно да създадем пространство, в което всеки ще се чувства достатъчно сигурно и удобно, за да намери сили да си зададе някои неудобни въпроси. Човек и добре да живее, идва ден, в който трябва да поспре и да поеме риска да се запита достатъчно автентичен ли е в общуването със себе си и другите, колко близко е до мечтите си, харесва ли този, когото вижда в огледалото сутрин…ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Радостина Минина

- магистър по „Философия на съзнанието и езика”. Обучава се 3-та година „Детско-юношеска психология” в СУ„Св Климент Охридски”, психодрама асистент. Специализация в арт-терапия с деца. Специални интереси в семейното консултиране.

Мила Цалова

– докторант по социална философия в „Св Климент Охридски”, магистър по философия, психодрама асистент, специализация «Философия с деца» и«Психодрама с деца». Специални интереси в областта на организационна психология, методите стимулиращи спонтанността, креативността и творческото мислене.

22.

 

ВОДЕЩИ: Райна Вецова и Анита Ферчева

УЪРКШОП: Мъжественост & Женственост в полето на себепознанието

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Уъркшопът е предназначен за специалисти, които в своята терапевтична практика се интересуват как представите за мъжественост и женственост влияят върху процеса на себепознание и личностов интегритет на клиентите. С помощта на креативното пространство, което психодрамата предоставя, участниците ще имат възможност да рефлектират върху този тематичен аспект на своята работа и да почерпят вдъхновение за нови професионални хрумвания.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Група до 15 човека, с опит в работа с клиенти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Райна Вецова – клиничен психолог, клиничен супервизор, психодрама водещ и обучител

Анита Ферчева – клиничен психолог в Психиатрична клиника на Александровска болница, София; психодрама водещ, обучител и супервизор;

23.

 

ВОДЕЩИ: Росица Станулова и Люба Пенчева

УЪРКШОП: „Срещата” с психотерапията: мотиви, страхове, очаквания

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Уъркошопъте отворен  за тези, които смятат, че “първата среща” е значима и определяща.

Ще изследваме мотивите, които никарат да предприемем крачка към психотерапията, евентуалните съпътстващи страхове, силата на тяхното влияние, както и очакванията по отношение на промените.

Може би винаги /или не/ “денят се познава по утрото”, но когато сме помислили поне за малко какво е важно за нас и къде бихме искали да стигнем, има по-голям шанс това да ни се случи.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Минимум 6 участника

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

·         Росица Станулова работи като психолог и психодрама-асистент. Интересува се от спецификата на различните възрастови етапи на развитие, възможностите за компенсиране на дефицити и положително личностно израстване. Има опит в индивидуалната и групова работа с деца и юноши за преодоляване на проблеми в поведение, взаимоотношения и обучение, както и опит в монодраматична работа с възрастни за справяне с оплаквания от спектъра на тревожните разстройства.

E-mail: r_stanulova@abv.bg

·         Люба Пенчева работи като психолог и психодрама-асистент, като в практиката си се интересува от груповата динамика, социалните взаимодействия и процеси; търсенето на лична хармония, отглеждане и общуване с деца още от кърмаческа възраст. Самостоятелно и в екип има опит във воденето на групи по психодрама за родители. Води обучения за учители от началното и средно училище за въвеждане на т.нар. откривателско учене в практиката. Фокусира се върху индивуалния подход при преподаването, следене на груповите процеси и поощряване на вроденото детско любопитство във формалната и неформална сфера на образование.

E-mail: lju@abv.bg

·          Люба Пенчева и Росица Станулова екипно организират и провеждат групи по психодрама за родители, в които се работи в посока подобряване  уменията за общуване между родители и деца, изследват се проблемни ситуации, споделят се и се отработват поведенчески особености и особености, свързани с етапите на развитие.

Членове са на Институт за психодраматични практики „Хирон”.

24.

 

ВОДЕЩИ: Светлина Колева и Ваня Николова

УЪРКШОП: СпоМЕНник

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: 

Слизам.


Не, изкачвам се до моето скришно място и търся...

Затаявам дъх,

Разлиствам бързо,

Вълнувам се,

И намирам спомени...

Елате с нас на пътешествие в спомените!ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Само носете вътрешния си споменник.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Светлина Колева

Психолог, с магистратура Детска и юношеска психология към СУ „Св. КлиментОхридски”. С психодрама се занимавам от 2006г с обучител Камелия Ханчева. Като психодрама асистент водя група за личен опит под супервизия и ми предстои дипломиране като психодрама терапевт към Фондация „Психотерапия 2000”. Имам частна практика.

E-mail: svetlina.koleva@gmail.com

Ваня Николова

Завършила съм Клинична и консултативна психология в  СУ „Св. Климент Охридски”. Занимавам се с психодрама от 7 години в групата на Камелия Ханчева, имам сертификат за психодрама асистент и ми предстои дипломиране като психодрама терапевт  към Фондация „Психотерапия 2000”. Работя в Център за аутистични деца и младежи от 6 години.

E-mail: nikolova.vania@gmail.com

25.

 

ВОДЕЩ: Светозар Димитров

УЪРКШОП: Приложение на психодрама в работа с психотични и шизофренни пациенти – възможности, трудности и специфика на срещата

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Уоркшопът е базиран на опита на водещия в програма за психо-социална рехабилитация на пациенти с шизофренно разстройство и част от модулите на дневните грижи, които позволяваха в груповата динамика да бъде включена работа с роли и формирането на кратки психодраматични сцени.

Срещата ще се опита да очертае спецификата и трудностите на взаимодействието на професионалистите с шизофренни пациенти, моментите на гняв и болезнени афекти, парадоксалността на преживяванията, прекъсването на контакта и пътищата за възможното възстановяване на връзката с пациента. Уоркшопът няма да се ангажира с универсална «рецепта» за практика и подход към хора с психотични разстройства, но ще се фокусира върху богатството на възможности за психодраматичния метод като път към среща с вълнението и болката на шизофренния човек.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Ниво личен опит психодрама

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Дипломиран клиничен психолог – СУ «Св. Климентт Охлидски», понастоящем академичен преподавател по психология към университет «Проф.д-р Асен Златаров» - Бургас;

Преминал през цялостен курс на обучение по групова терапия, социометрия и психодрама към институт «Психотерапия 2000», дипломиран психодрама – директор и обучител в метода психодрама към Институт «Психотерапия 2000» за Бургас, ининциатор на проект за развитие на психодрама в Бургас, ко-водещ, от 2007 год, самостоятелен водещ на група за обучение и развитие в психодрама.

Сфери на практическа работа с психодрама: Водещ на група за срещи и подкрепа в общността с шизофренно болни с използване на психодрама като кратки сцени, плейбек-театър и индивидуални протагонистки сцени; водещ на психодраматично ателие и коопериране с визуално и драматично ателие по програма «Изкуство за социална промяна»; развитие на ателиета за личностна промяна за юноши в различни училища и институция за младежи, лишени от родителски грижи; водене на процес в терапевтична група, фокусирана върху хора с травматизъм второ поколение, жертви на политически репресии и изтезания;

В последните години особен интерес към социодраматгична работа в средни и големи групи, работа с психодрама в обучение на студенти и квалификация на педагози.

«Завърших клинична психология в СУ «Св.Климент Охридски» и успоредно с това се обучавах в групова терапия, социометрия и психодрама, за което вярвам, че беше ценния фактор, който ми позволи да имам чувствителноста и разбирането в областта на човешките отношения и терапевтичния процес, което с времето развивах и надграждах.

Започнах обучението си в психодрама през 1994 год. и от тогава без прекъсване съм непресъснато участващ в активен групово-терапевтичен процес. Обучението като психодрама–студент за асистентско и директорско ниво се случи в Институт «Психотерапия 2000» с водещи д-р Давид Йерохам и д-р Евгений Генчев, ценното общуване с които ми позволи значително разширяване на хоризонтите на психотерапевтичната , в общия смисъл на думата практика в групова динамика и процеси и личностно развиваща работа. Завърших обучението си през 2003 год. с явявване на практически изпит за психодрама –директор и бях официално признат за такъв след написана дипломна теза за работа с психодрама в групи от психотични пациенти.

Важен елемент на психодраматичното ми порастване бяха дългогодишната съвместна работа в обучителния проект за развитие на психодрама в Бургас като ко-водещ на д-р Евгений Генчев, водещ към институт «Психотерапия 2000», помагащо едновременно за допълнителното обучение и практикуването под супервизия.

От 1998 год съм ко-водещ и инициатор на обучителен проект за развитие на психодрама в Бургас към Институт «Психотерапия 2000», а след 2007 год. – самостоятелен водещ и обучител в психодрама към същия интститут в Бургас. Практикувам самостоятелно и под супервизия 15 години, по – важните дейности, включващи директна психодраматична практика са водене на група за срещи с пациенти с шизофренно заболяване – 2002– 2005 год., водене на ателиета и групи за личностно развитие в различни училища, насочени към юноши и деца и младежи от специализирани институции.

Изключително ценен опит и предизвикателство за развитие бе участието ми в програмата «Изкуство за социална промяна» за времето от 2002 – 2005год. и изграждането на психодраматично ателие за деца към Интерната за изоставени деца и юноши в Бургас, както и динамичното взаимодействие с артистите в екипа. Това прерастна в постоянен интерес към действените методи и граничните форми на експресивното изкуство като естествени партньори на психодрамата в търсенето на автентичност в групите и социална промяна, респ. търсене и подкрепа на различни форми за артистична практика и личностна промяна.

В периода 2007 –2009 год. – водещ на групов терапевтичен процес на хора, носители на травматизъм от  политически репресии и изтезания. В последните години една от сферите, в които съм активен е приложението на психодрамата като метод на обучение на възрастни – допълнително обучение на студенти като допълващо обучение към хуманитарното им образование и въвеждането на психодрамата като инструмент за следдипломна квалификация на педагози.

В професионалното си психотерапевтично развитие имам търсения в областта на психоанализата и едно предизвикателство към по – нататъшно развитие е свързването на опита ми в груповата терапия, социометрия и психодрама с теоретичната рамка и разбирания на груповата анализа и несъзнаваните процеси на груповата динамика.»

E-mail: svetozardimitroff@gmail.com; Website: www.dimitrov-psychotherapy.com

26.

 

ВОДЕЩ: Цветелина Йосифова

УЪРКШОП: Сценични перспективи на Аз-а. Време-пространство

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Уъркшопът изследва разполагането на Аза на протагониста във времето и пространството на психодраматичната сцена. Проблематизира се идеята по какъв начин триизмерното мислене и възприемане на Аза на протагониста в процеса на психодраматичното действие подпомагат и катализират разбирането му за себе си. В уъркшопа ще бъдат ползвани идеи от практиката на водещия със седмични терапевтични групи чрез психодрама.

Професионални помощни Аз-ове: Давид Иерохам & Co.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Свободен достъп, без ограничения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Цветелина Йосифова е психодрама-терапевт и групов аналитик, с индивидуална и групова практика в София. Основател и директор на Центъра за култура и дебат „Червената къща” (www.redhouse-sofia.org). Преподавател в магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама” на НБУ. Съ-учредител на Българското общество по групова анализа и групови процеси (www.groupanalysis-bg.org). Публикации в областта на психотерапията, изкуствата и културата.


E-mail: tzviossifova@gmail.com; Website: www.redhouse-sofia.org / www.groupanalysis-bg.org

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ПРОГРАМА „СМЕСЕНИ ПРОСТРАНСТВА”*1.


ВОДЕЩ: Александър Стойчев

УЪРКШОП: Астродрама – за звездите, душата и театъра, или една осъществена среща между  психология и астрология

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Водещо значение при астродрамата има възможността за „преживяване” на елементите в собствения хороскоп. Докосването до значението на символите, на планетите, знаците, домовете, аспектите и техните комбинации с помощта на образи и картини, чрез медитации, ритуали, игри, музика, цветове и други, дава възможност за по-лесен контакт и взаимодействие между различните пластове на душата.

Важни елементи при провеждането на астродрама са психодрама, спонтанен театър, музиката, играта чрез тялото,танцуване, маскиране и др. Инсценирането на определени митове, сънища или семейни случки, улесняват по-дълбокото себепознание и себеприемане.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Добре е участниците да имат опит в групова работа, но не е задължителен; също така не е необходимо да познават или да приемат астрологията, В случая астрологията ще се използва като «скелет-структура», а психодрамата като инструментариум. Всеки самопределя  своите граници. Нужно е да имате доза любопитство, интерес и изследователски дух.  В играта е скрито всичко.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

·                   Магистър по музикална педагогика – АМТИИ - Пловдив

·                   Магистър по психология – ВТУ «Св.св. Кирил и Методий»

·                   Следдипломна квалификация – преподавател по Паневритмия - НСА

·                   Позитивна психотерапия

·                   Психодрама – асистент;

·                   Участие в арт и музикотерапевтични семинари

Индивидуално и семейно консултиране, корпоративни обучения и консултации. Провеждане на семинари по астродрама и за работа с гласа.


«Привърженик съм на холистичния поглед към човека и живота. Във всички мои занимания търся цялостния поглед и разбиране.  Над 20 години се занимавам с астрология. Психодрамата ми даде инструментариум, за да реализирам една провокативна среща между съвременната психология и динамичен поглед към астрологията. От 2005 г. започнах да провеждам семинари по Астродрама (съвместно със Соня Митева-Джеджева), като до този момент са се състояли над 120 семинара.

Себеопознаването е най-добрата възможност за личностно развитие.  В основата стои възможността да преживеем елементите от собствената си звездна карта, след което да осмислим преживяното и да го приобщим към собствената си личностна структура. По този начин се обогатяваме, лекуваме, израстваме и развиваме. 

Играта, изкуството, тялото ни са превъзходни и достатъчни инструменти, за да се реализираме като творчески същества.»

E-mail: astrodrama@abv.bg; Website: astrodramabg.com2.

 

ВОДЕЩИ: Добринка Вълкова и Драгомир Падешки

УЪРКШОП: Пространство и тяло, памет и идентичност в индивидуалната психодрама

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: 

Ще чертаем с тяло в пространството

каква е картата на идентичността

в несъзнаваното

какви истории чертаят

спомените на тялото

Ще се оставим на процеса да нарисува

социометрични фрактали

на проекции за минало

и спомени за бъдеще

индивидуално

или в група

Ще се интересуваме от въпросите:

Кои граници остават, кои граници изчезват.

Къде са слепите петна на идентичността?

Какво помня и какво забравям, когато съм в терапевтичния си процес

за себе си?

Има ли надграждане в терапията

или всичко рухва веднага след сесията

Всъщност те винаги важат.

Елате да поизследваме заедно, ако ви се играе над тази тема. 

Семинар  телесно-ориентирана психодрама.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Добринка Вълкова

започва да се занимава с психодрама през 1997 и се дипломира през 2007.  Води групи и работи индивидуално с фокус – телесно ориентирана психодрама. Член на Българското дружество по психодрама и групова терапия.

Драгомир Падешки

е психодрама терапевт, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия. Интересува се от темата за присъствието в терапевтичния процес.


3.

 

ВОДЕЩ: Константин Бандеров

УЪРКШОП: Целувка с непознат

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Фотодраматично изследване на пространствата намиращи се между майчината целувка и целувката на/с друг.  Проблематизиране на дистанцията, на контакта и на срещата, която се случва през тялото. Групова работа, придружена със снимане, разглеждане на снимки, споделяне/обсъждане. И една-две винетки, в които техниката „огледало” ще се разшири до „двойно огледало”, с помощта на фотографията...

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Група до 16 човека.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Психодраматист и фотограф, любопитен към психоаналитичните идеи на Жак Лакан. „Водил съм групи на деца и младежи от институции, на зависими, както и на хора, чиито семейства са били репресирани. В момента заедно с Инна Бранева водя психодрама група. Интересувам се от възможностите, които  дават  ролите на сниман и снимащ:

- За подобряване на самочувствието и ролевата гъвкавост;

- За работа с депресивни състояния;

- За работа с психотични и невербални деца и младежи;

- За изследване на обичайни и необичайни чувства, роли, срещи, отношения, модели на поведение;

- За изследване и придаване на социално приемливи измерения на въпроса «Какво да правя с тялото си и със сексуалността си?» при тийнейджъри, младежи в риск и други.”
Е-mail: bandera@mail.bg


4.

 

ВОДЕЩИ: Мален Маленов  и  Александър Евтимов – Шаманчето

УЪРКШОП: Хор на оплакванията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Традицията на «оплакващите» хорове може да се проследи чак до древността. Хорът в античната трагедия е колективен глас на протагониста, негов дионисиев «дубъл», възпяващ човешкото страдание в един свят, изоставен от боговете. В наши дни, жителите на все повече и повече градове по света увековечават своите оплаквания чрез хорови изпълнения, които събират интереса на милиони. Как стоят нещата у нас? За нас, българите, песимизмът на древните сякаш не е напълно чужд. Способни ли сме обаче да пеем в хор? И, къде на сцената да поставим неговия «контра-хор»? Нека превърнем нашето недоволство в произведение на изкуството.

·                   В програмата: Пловдивски акапелен хор за похвали и оплаквания (ПАХОПОП).

·                   Основни изисквания: любов към музиката, оплаквания

·                   NB: За целите на уъркшопа ще бъдат ползвани реални оплаквания. Всяка прилика с измислени такива е случайна и непреднамерена.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Водещите ще проведат кратък предварителен разговор с  всеки заявил се за уъркшопа участник.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Мален Маленов

е психотерапевт с психоаналитична и екзистенциална ориентация. Има опит във воденето на процесно-ориентирани психодрама групи, в сферата на зависимостите, в консултирането на деца, юноши и родители и в индивидуална психоаналитична психотерапия при различни личностови и емоционални проблеми. Понастоящем работи в частната си практика и преподава в НБУ (бак. програма «Психология», маг. програма «Артистични психо-социални практики»). Има изявена страст към музиката и театралната импровизация.

Мален Маленов завършва психология към СУ "Св. Климент Охридски" и специализира клинична психология към Нов български университет. Завършва своето психотерапевтично формиране към Фондация "Психотерапия 2000" (1998-2007) и е сертифициран като психодрама-терапевт от БДПГТ и FEPTO. От 2006 г. специализира психоанализа към Психоаналитичен институт за Източна Европа (част от Международната психоаналитична асоциация) с тренингова анализа и супервизия в Лондон, Великобритания. Кандидат по психоанализа на възрастни и деца.

От 2002 г. е преподавател в Нов български университет, магистърска програма "Артистични психо-социални практики". От 2003 г. практикува като групов водещ и психотерапевт, а от 2005 г. е психолог и психотерапевт към Център за психосоциална подкрепа - София, където консултира деца, юноши и техните семейства. Работи в сферата на зависимостите като участник в терапевтичен екип и клиничен психолог (Медицински център "Хоризонт" 2003-2008).  Член е на Българската асоциация по психотерапия, на Българското психоаналитично общество и на Българското дружество по психодрама и групова терапия. Вписан в националния Регистър на психотерапевтите с рег. № 019 / 06.10.2009

Александър Евтимов

е музикант и терапевт, агент на промяната. Интересите му са в областта на изкуството на момента, театрална, музикална и др. вид импровизация. Има дългогодишен опит в работата с рискови социални групи (деца в институции, психично-болни, хора, живеещи на улицата и др). Участник в програмата «Изкуство за социална промяна»  и  «Артистични психо-социални практики». Съосновател на лейбъл за съвременна музика и визуални изкуства «Биг-банда».

5.

 

ВОДЕЩ: Стоил Атанасов

УЪРКШОП: Говори с Тялото

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Познаваме ли Тялото си? Разбира се, че да. Разбира се, че не. Няма нищо по-близко и нищо по-далечно от Тялото. Нищо по-чуждо. Да го заключим в килера, да си направим кайма, да си оставим само една негова част за спомен. Или...

Каня ви на среща с Тялото ви. Елате леко притеснени, смели и боси.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Да се чувстват комфортно боси, отворени към експериментиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Предстоящо дипломиране като психодрама-водещ към Фондация "Психотерапия 2000". Занимава се с физически театър и психодрама над 10 години. Създател на ДИНГ. Обича да се храни с хора.

„Вярвам в спонтанността и креативността. И вярвам, че имаме спешна нужда от тях. Тук и сега. Това, че използваме тези думи все по-често, по никакъв начин не означава, че креативността и спонтанността се случват около нас и в нас. Напротив даже, тези думи сякаш се изкривяват, смисълът им се подменя и живеенето чрез създаване се отдалечава все повече. Обичам да провокирам себе си като провокирам другите. Обичам хората и храната. Обичам да се храня с хора. Вярвам в живеенето като експериментиране. Обичам неяснотата и метафората. Обичам да докосвам в тъмното. Търся динг.”

E-mail: blackgloves2000@gmail.com

Website: http://www.facebook.com/groups/ding.team/

.............................................................

.............................................................

.............................................................

ПРОГРАМА „ОТВОРЕНИ ВРАТИ”*1.


ВОДЕЩ: Ани Йовкова

УЪРКШОП: Музикален уъркшоп “Да чуем другия в себе си ”- част от програма “Корени”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Ще изследваме умението да слушаме и да чуваме. Ще обърнем внимание каква е разликата между двете. Често ние слушаме, но не чуваме какво другия ни казва. Защо? Защото той е различен, той е непознат, не може да ни разбере, защото “така”, защото не е правилно нито мястото, нито е времето... В този час водещият ще попита: ”А кога е времето, кой е другия и защо да е различен?” Фокусирани върху разликите, забравяме съществуването на приликите, на нещата които ни свързват. Така налагаме съзнателно или не ограничения, които ни пречат да достигнем до себе си и да направим връзка с другия. Няма среща, няма решение, няма разбиране. Лишавайки се от Другия и неговия поглед, дума, жест, докосване и опит ние не добавяме, а отнемаме от връзката си с Живота и света. Диалогът се случва само, ако има среща... В семинара ще се използват различни техники, провокиращи и разкриващи стари поведенчески модели похвати, песни, ритъм с барабани и глас. Вземете си ушите, отворете си очите - Другият, това си самият Ти!  

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Студент към НБУ Специалност Артистични-психосоциални практики.

Водещ на уъркшопи. Разработва свой метод за работа сфолклорни мотиви чрез психодраматични техники и работа в група. Водещ на часовепо народно пеене.
E-mail: annayovkova@abv.bg

2.

 

ВОДЕЩ: Вероника Петрова

УЪРКШОП: Играта – основно средство за комуникация и отключване на креативност в работата с динамична група

Първа сесия: „Направи ми танц”ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Процесът ще въвлече участниците в поредица от игри, стимулиращи движенческата креативност, повишаване телесната осъзнатост и развиващи експресивния потенциал на личността, ще предложи базови познания за танцово творчество, приказно фантазиране чрез тяло и танц и създаване на импровизирана хореография.

Участниците ще бъдат увлечени чрез играта в  интензивен творчески процес, преминавайки през танц, музика и ритъм, игра с импровизирани кукли, в който те ще придобият познания за техники и нови подходи за работа с група, особено подходящи за групи от деца в неравностойно положение – социално и образователно, обогатявайки професионалните им подходи при тяхната индивидуална работа с деца.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Удобни дрехи и обувки/чорапи за танцовата сесия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Вероника Петрова е танцов специалист в Академия Артисти за Деца, работи като актриса, танцьор и хореограф на свободна практика, участвала е в множество театрални и танцови продукции у нас и в чужбина. От  25 години работи с деца и младежи от различни социални и рискови групи. Завършила е специалност физически театър към Нов Български Университет като по време на следването си се обучава в няколко последователни курса по психодрама с водещи Александър Маринов, Александър Ангелов и Давид Йерохам. Специализирала е в редица уъркшопи по Laban Movement Analysis за актьори, Фелденкрайс метод, Танцова терапия, Буто танц и други. През последните 10 години тя развива собствен креативен подход към танца и движението и ползването му при работа сдеца. Тя е консултант на програма “Артисти за деца” и член на „Международна Академия Артисти за Деца”.

E-mail: artists4childrenacademy@gmail.com, Facebook: Artist for Children Academy

3.

 

ВОДЕЩИ: Вероника Петрова, Тома Бранкованов и Росица Гущерова

УЪРКШОП: Играта – основно средство за комуникация и отключване на креативност в работата с динамична група

Четвърта сесия: „Направи ми представление”ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:  Участниците ще бъдат увлечени чрез играта в  интензивен творчески процес, преминавайки през танц, музика и ритъм, игра с импровизирани кукли, в който те ще придобият познания за техники и нови подходи за работа с група, особено подходящи за групи от деца в неравностойно положение – социално и образователно, обогатявайки професионалните им подходи при тяхната индивидуална работа с деца.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ:

Вероника Петрова е танцов специалист в Академия Артисти за Деца, работи като актриса, танцьор и хореограф на свободна практика, участвала е в множество театрални и танцови продукции у нас и в чужбина. От  25 години работи с деца и младежи от различни социални и рискови групи. Завършила е специалност физически театър към Нов Български Университет като по време на следването си се обучава в няколко последователни курса по психодрама с водещи Александър Маринов, Александър Ангелов и Давид Йерохам. Специализирала е в редица уъркшопи по Laban Movement Analysis за актьори, Фелденкрайс метод, Танцова терапия, Буто танц и други. През последните 10 години тя развива собствен креативен подход към танца и движението и ползването му при работа с деца. Тя е консултант на програма “Артисти за деца” и член на „Международна Академия Артисти за Деца”.

Тома Бранкованов е музикален специалист в Академия Артисти за Деца, работи като актьор и музикант на свободна практика, завършил е актьорско майсторство в Театрален Департамент на НБУ, където се обучава в курса по психодрама с водещи Александър Маринов и Александър Ангелов. Има десетгодишна практика в работата с деца от различни социални и рискови групи в България, Португалия, Кения. През 2011 г. успешно е сертифициран като преподавател, ритъм фасилитатор и DCM (drumcircle music) инструктор в единствената по рода си програма в България, към Институт за Съвременно Изкуство и Терапия „Libera”. Разработва собствен креативен подход, базиран на играта и ритъма с перкусионни инструменти при работата с деца. Той е консултант на програма “Артисти за деца” и член на „Международна Академия Артисти за Деца”.

Росица Гущерова завършва "Актьорско майсторство и режисура за алтернативни и съвременни театрални форми" в НБУ, където интензивно практикува, като изпълнител и режисьор. Специализира и работи по програма „Изкуство за социална промяна“ към Център за култура и дебат „Червената къща“, и по-късно, като организатор събития в същата. Участва в редица български имеждународни артистични проекти и семинари, като последно завършва курс „Изкуство терапия” към Магистърската програма „Артистични психо-социални практики” към НБУ. От 2001 г. работи по проекти на Фондация „ДЕН ГРИ“, а от 2006 г. като специалист водещ Ателие Кукли и Куклотерапия в Академия Артисти за Деца за България.

E-mail: artists4childrenacademy@gmail.com, Facebook: Artist for Children Academy

4.

 

ВОДЕЩ: Владимир Самурков 

УЪРКШОП: Дръмсъркъл-приключение в морето на емоциите по границите на възможностите - за немузиканти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА: Използването на барабана като мост между съзнавано и несъзнавано в човешката психика - едно деликатно и нежно пренасяне в света на скритите чувства и непозволени емоции. Потапяне в света на музиката  и ритъма - едно пътешествие в света на емоциите и духа. Докосване на автентичното в нас, чрез музиката и ритъма. Красотата да бъдем тук и сега, силата на настоящето, с което ни дарява барабана,  като ефикасно невербално средство за достигане на познание за себе си и света - дръм съркъл пътешествие и потапяне в морето на нашата душа.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:

Водещ на уъркшопи и семинари с музикално-творческанасоченост. В момента води групи от страната и провежда уъркшопи с преподавателския състав на училищата от системата на средното образование.E-mail: vladimirsamurkov@yahoo.com


5.

 

ВОДЕЩ: Десислава Даскалова

УЪРКШОП: “Once upon a time – зад предела на последната приказка”Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница