Уважаема Госпожо Директор, Моля да ми бъде издадено решениеДата05.03.2018
Размер12.46 Kb.
#61414
ТипРешение

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Смолян

И С К А Н Е
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
От Румен Иванов Кисов

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

гр. Асеновград, ул. „Княз Александър Батемберг” № 68

/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/


Пълен пощенски адрес: гр. Асеновград, ул. „Княз Александър Батемберг” № 68

Адрес за кореспонденция: гр. Асеновград, ул. «Оборище» № 27


Телефон, факс и е-mail: ======================================

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Румен Кисов

Лице за контакти: Мошанка Костандева 0898 410 296

Цветелина Чилингирова 0895 62 63 33Уважаема Госпожо Директор,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на фирмен магазин и цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, билки и гъби“ в УПИ VII - 2098, кв.58, с. Хвойна, общ. Чепеларе
Прилагам:


  1. Информацията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г.)

  2. Документ за платена такса.

  3. Доказателства за уведомяване по реда на чл.6, ал. 1, 9 от Наредбата за ОВОС

  4. Обявление до засегнатата общественост

Дата:16.09.2014г. Подпис: …………………….
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница