Видове грешки граматическите грешки са свързани с: а/ членуванетоДата11.02.2018
Размер45.33 Kb.
#58430
ВИДОВЕ ГРЕШКИ
1.ГРАМАТИЧЕСКИТЕ ГРЕШКИ СА СВЪРЗАНИ С:

а/ ЧЛЕНУВАНЕТО

Тракторът спря насред полето.Вазов е най-известният писател. Щастливеца/не се членува, защото е псевдоним/ пише „Бай Ганьо”.

б/ СЪГЛАСУВАНЕТО

Той отиде в Министерството на образованието.

Отвориха горния и долния прозорец. Френският и българският език са ми любими. /два различни прозореца, два различни езика/ НО Бързият сив заек избяга./две определения за едно нещо/.

в/КОЙТО/КОИТО – съгласува се с предната дума. Тези, които дойдоха рано, рано си и заминаха. Мъжът, който ме повика, се оказа познат на баща ми.

ЧИЙТО/ЧИИТО – съгласува се със следващата дума. Децата, чиито родители бяха на срещата, получиха малки награди.

г/КОЙ/КОГО, КОЙТО/КОГОТО

- ПИШЕМ КОЙ/КОЙТО, АКО ДУМАТА СЕ ЗАМЕСТВА С МЕСТ. ТОЙ/ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ДОЙДЕ, Е МОЙ ПРИЯТЕЛ. ИЗВИКАХ, КОГОТО ИСКАХ. КОЙ ДОЙДЕ? КОГО ИЗВИКАХА?

- ПИШЕМ КОГО, АКО ДУМАТА СЕ ЗАМЕСТВА С КОГО.

д/БРОЙНА ФОРМА НА ИМЕНАТА ОТ МЪЖКИ РОД

- АКО СЛЕД ЧИСЛИТЕЛНИ БРОЙНИ /ЕДНО, ДВЕ, ТРИДЕСЕТ, СТО, ХИЛЯДА/ИЛИ МЕСТОИМЕНИЕ ЗА КОЛИЧЕСТВО/КОЛКО, НЯКОЛКО, КОЛЦИНА,ТОЛКОВА/ ИМА ЛИЦЕ, ПИШЕМ ОКОНЧАНИЕ И

петима студенти, петнадесет войници, хиляда ученици

- АКО ИМА НЕЛИЦЕ, ПИШЕМ ОКОНЧАНИЕ А

десет мотора, няколко трактора, колко двигателя

ЗАПОМНИ!!!ДЕСЕТ е числ. бройно,но ДЕСЕТКИ, СТОТИЦИ са същ. имена и изискват обикновената бройна форама.

СТО ВЛАКА, НО СТОТИНА ВЛАКОВЕ; ДЕСЕТ МОЛИВА, НО ДЕСЕТИНА МОЛИВИ.

е/УЧТИВА ФОРМА

- АКО СЛЕД УЧТИВАТА ФОРМА ИМА ЕЛОВО ПРИЧАСТИЕ, ПИШЕМ ОКОНЧАНИЕ И, А АКО НЯМА, СЪГЛАСУВАМЕ ПО РОД И ЧИСЛО С ОБРЪЩЕНИЕТО.

Вие, господин Димов, сте билИ избраН за делегат на събранието.

Госпожо Иванова, Вие сте поканенА на срещата.

Уважаеми господин Петров, напомняме Ви, че сте поканеН на срещата на класа ни и се надяваме да присъствате, макар че сте разбралИ късно за решен.

ж/ДЕЕПРИЧАСТИЕ

трябва двете действия да се извършват от едно и също лице.

 • ПРАВИЛНО: Мислейки за станалото, Стоян се разплака./Стоян върши и двете действия – мисли, плаче/

НЕПРАВИЛНО – Вървейки по улицата, състезателят бе блъснат от камиона./Двете действия са от различни вършители – състезателят върви, а камионът го блъска./

2.ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ

а/ В ПРЕДСТАВКИТЕ О/У:

 • О означава нещо по повърхността, обхващане от всички страни /обвивам, опаковам, обличам, опожарявам, оправям, облягам, овладявам, осмивам/.

 • У означава: действие отвън навътре /убивам/

действие отвътре навън /усмивка/

вътрешно състояние /унил, угнетен, усамотен, угрижен, умислен/

движение в посока надолу /увисва, увива/

ново състояние /уплътнен, удвоен, увехнал/

б/ В ПРЕДСТАВКИТЕ ПРЕ/ПРИ

 • ПРЕ означава: преодоляване на препятствие /прескачам, преминавам, пресичам/

повторно действие /преписвам/

свръхдействие /прегарям, пресушавам/

движение в определена посока

 • ПРИ означава слабо действие, присъединяване /приписвам от някого, прикрепвам, прилепвам, придвижвам се/

в/ ПРЕДСТАВКИ С З/С, Д/Т

 • З/С 50% завършват със З /през, въз, без, въз, из/; изключение С /сграда, сбор, сдържа, сбирщина/ ЗАПОМНИ!СГРАДА - ЗДАНИЕ

 • Д/Т 50% завършват на Д /над, пред, под, зад/; изключение ОТ /отбор, отбира,

отговор/

г/В ОКОНЧАНИЯТА НА ГЛАГОЛИТЕ В 3. Л., МН. Ч.

 • четат, пишат, А НЕ четът, пишът, защото ЪТ е опр. член за имената от м. р.;

 • МЕКАНЕ /четем, а не четеме, пишем, а не пишеме, НО стреляме;

д/ Н/НН /воеНЕН – военни, военна; обикновЕН – обикновеНи, фино, рождени/

ЗАПОМНИ ИЗКЛЮЧЕНИЕТО! именно, поименно, безименни.

е/Т/ТТ /младост – ж.р. +ТА = младосТТа, ос – ж.р. +ТА = осТа , мощ +Та =мощТа, пустош Та/

ж/А/Ъ /малък – малки; жалък – жалки, ловък – ловки; дошъл – дошли, пекъл – пекли; НО замък –замъци, камък – камъни, блясък – блясъци, пясък –пясъци СА ИЗКЛЮЧЕНИЯ/

з/ СЪМНИТЕЛНА СЪГЛАСНА В КРАЯ НА ДУМАТА / проверяваме чрез различни форми на думите или морфемен строеж/.Напр. мириЗ/С – мирисът; наниЗ/С – нанизи, мосТ – мостове, весТ – вести, лосТ – лостове/

и/СЛЯТО, РАЗДЕЛНО И ПОЛУСЛЯТО ПИСАНЕ

 • ако първата част на името е просто числително – слято писане /петгодишен, стотонен, тринадесеткилограмов;5-годишен, 100-тонен, 13-килограмов/

 • ако първата част е сложно числително – отделно се изписва всяка дума/двадесет и пет тонен, петдесет и четири метров; 25-тонен, 54-метров/

 • ако първата част на думата пояснява втората – слято писане /полувековен, светлосин, новопостроен, малогабаритен/

 • ако двете думи могат да съществуват самостоятелно и между тях да се постави съюзът И – пишат се полуслято/старт-финал, покупко-продажба, бяло-черен, кандидат-гимназист, помощник-директор, заместник-кмет; ДРУГА ПРОВЕРКА: втората дума ако се членува се пише дефис, но ако първата се членува, думите се пишат отделно/къща/та/ музей, съчинение/то/ разсъждение/.

 • Запомнете, че гей, тенис, бизнес, ски, спорт се пишат ВИНАГИ ОТДЕЛНО, НО диско ВИНАГИ СЛЯТО/ гей парад, тенис корт, ски слалом, бизнес среща, дисководещ/.

 • прилагателни имена, завършващи на ОВ, ЕВ се пишат с главни букви /Вазови разкази, Иван-Вазови произведения, Димитър-Димов роман, Алеко-Константинов пътепис, Яворова драма, Славейкови миниатюри/

 • прилагателни на СК се пишат с малка буква и слято, ако са от две части/старозагорски ябълки, великотърновски улици, ботевски калпачета,

байганьовски хитрини/

к/ГЛАВНИ БУКВИ

 • Велико Търново, Стара Загора, Горна баня, Червен бряг, Златни пясъци, Долни Дъбник, Северна Америка, Централна Азия, Обединени Арабски емирства, Съединени американски щати;

 • Ренесанс, Възраждане, Просвещение, Романтизъм,НО Испански ренесанс, Френски класицизъм, Българско възраждане;

 • Иван Асен, Борис Първи; Ана-Мария, Мария – Антоанета; Отец Паисий, но отец Иван, Патриарх Евтимий, Бай Ганьо, но бай Тодор, Кума Лиса, Баба Меца, Пипи Дългото чорапче;

 • Библия, Коран, Тора, Стар завет, Нов завет; Бъдни вечер, Нова година;

 • Димитровград, Велинград; Гергьовден, Спасовден; Бобовдол;

 • Българска народна банка, Министерство на здравеопазването, Ден на детето,

Български червен кръст;

- Ги дьо Мопасан, Лудвиг ван Бетовен, Антоан дьо Екзюпери, Людвиг фон Гайер;


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница