Въведи кратко заглавие (колонтитул) тукДата22.01.2019
Размер41.9 Kb.
Въведи кратко заглавие (колонтитул) тук (не повече от 50 знака)

Въведи Заглавието на Статията Тук на Български

Въведи Заглавието на Статията Тук на Английски

Информацията за автора е премахната, за осигуряване на сляпо рецензиране.

Резюме на български


Въведи тук резюме от 150 - 250 думи.

Резюме на английски


Въведи тук резюме от 150 - 250 думи.

Ключови думи на български


Въведи тук ключови думи. От 5 до 7 ключови думи с малка буква (с изключение на имена), разделени със запетайка, без интервал след редицата от ключови думи.

Ключови думи на английски


Въведи тук ключови думи. От 5 до 7 ключови думи с малка буква (с изключение на имена), разделени със запетайка, без интервал след редицата от ключови думи.

Заглавие 1 (MS Word стил: Heading 1)
Заглавие 2 (MS Word стил: Heading 2)

Заглавие 3 (MS Word стил: Heading 3)

Заглавие 4 (MS Word стил: Heading 4)

Въведете Вашия текст под Заглавие 1 и се уверете, че използвате Заглавие 2 и 3 за подзаглавия в текста.

Въведение
Метод
Резултати
Обсъждане


Пример за таблица:

Таблица 1Заглавие на таблицатаПример за фигура:


Фигура 1. Наименование на фигурата.

References


Въведете тук литературните източници само с букви на латиница. Използвайте стил APA (6-то издание) за литературата. Примери:

Dellinger, A. B., & Leech, N. L. (2007). Toward a unified validation framework in mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1, 309-332.

Jackson, A. J., Miller, J. T., & Stevens, G. K. (2012). School anxiety: Teacher-rated stress factors in Bulgarian school children. In M. Brunner (Ed.), Psychology in schools (2nd ed., pp. 12-37). London, United Kingdom: School Press.

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Приложение (по избор)


Въведете тук приложение (по избор).

Благодарности, информация за финансиране и декларация за конфликт на интереси са премахнати за целите на сляпото рецензиране.

Бележки

Стил на статията


Използвайте настоящият стил на APA за следните елементи от статията:

  • Главни букви (в заглавия, списък с литературни източници и текста)

  • Числа (десетични знаци) и статистически символи

  • Таблици и фигури

  • Цитирания в текста и списъка с литература

За повече информация се консултирайте с PsychOpen Author Guidelines.

MS Word стилове


Използвайте само най-честите общовградени стилове на MS Word за форматиране на елементи на статията – такива като заглавия, абзаци, и думи (например “Heading 1”, “Normal”, “Emphasis”). Не задавайте потребителски стилове.

Заглавия


Организирайте Вашата статия със заглавия в ясна йерархия с не повече от четири нива и поне две заглавия на всяко ниво. Използвайте стандартните стилове на MS Word (Heading 1, Heading 2, Heading 3, Heading 4), за да покажете нивото на заглавието. Като алтернатива бихте могли да използвате дробна система от заглавия (например, 1.3.1, 1.3.2). Бележка: Десетичната система ще бъде заменена по време на подготвянето на статията за публикуване с подходящи стилове на оформление.

Таблици


Таблиците се вграждат в текста на подходящото място за тях, а не се поместват на края на документа (освен ако не са разглеждани като приложения). Използвайте редактора за таблици на MS Word (“Insert > Table” или „Въведи > Таблица”), за да създадете таблици. Всяка колона/ред в структурата на Вашата таблица би трябвало да съответства на една колона/ред при създаването на съответната таблица на word. Избягвайте всякакви други средства да създавате таблици (например, чрез табулатор или интервали, или чрез вмъкване на таблици от Excel). Забележките към таблицата трябва да бъдат поместени под нея. За всички таблици в текста трябва да има препратка, например “(виж Таблица 1)” или “както е показано на Таблица 2”.

Фигури


Изпращане на статията за първи път: Вие можете или да вградите версия на Вашите фигури, оптимизирани за екрана с ниска резолюция (< 100 пиксела), в текста на Вашата статия, или да предоставите готови за отпечатване фигури с висока резолюция като отделни изображения (стъпка 4 “Uploading Supplementary Files” – „Прикачване на допълнителни файлове” от 5-степенния процес на изпращане на статия за списанието) .

Приети статии: За приетите статии всички фигури трябва да бъдат предоставени като отделни файлове готови за печат, а фигурите да са с висока резолюция (300 ppi). Формат на файловете: PNG.Създавайте Вашите фигури, като използвате бял фон и без граници на фигурата. Текстът във фигурите трябва да бъде шрифт Arial (изключения: символи, които не се предоставят при шрифт Arial), между 8 и 12 размер на шрифта. Наименованията на фигурите и забележките към фигурите трябва да бъдат включени в основния текст на статията (под фигурата), не като част от фигурата. Поставете главна буква само на първата дума (изключения: собствени имена и първата дума след двоеточие или тире „—”, след което например се посочва източник на цитат). Докато легендите на фигурите са интегрирана част от една фигура и трябва да бъдат поставени в нея. . Основните думи в легендите на фигури трябва да бъдат изписани с главни букви. За всички фигури трябва да има позоваване в текста, например, “(виж Фигура 1)” или “както е показано на Фигура 2”.

Диаграми, Формули, Специални знаци


Изпращайте диаграми и сложни формули като изображения (вместо да ги въвеждате от друг софтуер или като използвате редактора за формули на Word). Не включвайт специални знаци като миниатюрни изображения. Вместо това използвайте посочените шрифтове на Word (например, Symbol - Символ) или функцията на Word за въвеждане на символи при команди “Insert > Symbol” - “Въведи > Символ”.

Допълнителна Информация и Инструкции


  • PsychOpen Author Guidelines
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница