Задача Отговор Критерии за оценка Брой точки 1Дата20.03.2017
Размер95.26 Kb.
ТипЗадача
Критерии за оценяване на задачите


Задача

Отговор

Критерии за оценка

Брой точки

1

В, (А), Е, Б, Д, Г

Подрежда събития според последователността във времето.

 • За вярно подреждане на всички събития – 2,5 т.

 • За вярно подреждане на 4 събития – 2 т.

 • За вярно подреждане на 3 събития – 1,5 т.

 • За вярно подреждане на 2 събития – 1 т.

 • За вярно записване на 1 събитие – 0,5 т.

 • За грешно подреждане на всички събития – 0 т.

Максимален резултат от задачата: 2,5 т.

2

1. бук;

2. шипка;

3. еделвайс;

4. манатарка;

5. клек;

6. боровинка;

7. минзухар

Отвесно се получава спорта биатлон.Използва знания при решаване на нестандартна задача, като:

1. Назовава широколистни дървета.

2. Познава растения с лечебни свойства.

3. Илюстрира с примери растения, растящи в най-високите части на планината по техните приспособления.

4. Назовава често срещани ядливи гъби.

5. Дава примери за иглолистни храсти.

6. Назовава често срещани храсти в планината.

7. Познава растителността в широколистните гори.

8. Открива по логически път спорта, в който олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска печели единствения златен медал за България от зимни олимпийски игри.


 • За вярно назоваване на всичките 7 растения – 3,5 т.

 • За вярно назоваване на 6 растения – 3 т.

 • За вярно назоваване на 5 растения – 2,5 т.

 • За вярно назоваване на 4 растения – 2 т.

 • За вярно назоваване на 3 растения – 1,5 т.

 • За вярно назоваване на 2 растения – 1 т.

 • За вярно назоваване на 1 растение – 0,5 т.

 • За грешно назоваване на всичките 7 растения – 0 т.

 • За вярно назоваване на спорта, в който Екатерина Дафовска печели златен медал от зимни олимпийски игри – 0,5 т.

 • За грешно назоваване на спорта, в който Екатерина Дафовска печели златен медал от зимни олимпийски игри – 0 т.

Максимален резултат от задачата: 4 т.

3. А

Екатерина Дафовска на XVIII зимните олимпийски игри

Извлича информация от таблица за постижения на бележити българи.

 • За вярно назоваване на спортиста, спечелил златно отличие – 1 т.

 • За вярно посочване на зимните олимпийски игри, в които е спечелено отличието – 0,5 т.

 • За грешно назоваване на спортиста, спечелил златното отличие и грешно определяне на олимпийските игри, в които той е спечелен – 0 т.

Максимален резултат от подусловието: 1,5 т.

3. Б

шорттрек

Извлича информация от таблица.

 • За вярно посочване на спортната дисциплина, по която са спечелени най-голям брой медали от зимни олимпийски игри за България – 0,5 т.

 • За грешно посочване на спортната дисциплина, по която са спечелени най-голям брой медали от зимни олимпийски игри за България – 0 т.

Максимален резултат от подусловието: 0,5 т.

3. В

второто изображение отляво надясно

Свързва информация от таблица с визуално представена информация.

 • За вярно отбелязване на символа – 1 т.

 • За грешно отбелязване на символа – 0 т.

Максимален резултат от подусловието: 1 т.

4

1. изречение – най-голям

2. изречение – по-малък

3. изречение – малък (по-малък)

4. изречение – най-малъкСмислово и граматически правилно допълва пропуснати думи в изречение.

 • За четири правилно допълнени думи – 2 т.

 • За три правилно допълнени думи – 1,5 т.

 • За две правилно допълнени думи – 1 т.

 • За една правилно допълнена дума – 0,5 т.

 • За непопълнени думи – 0 т.

Максимален резултат от задачата: 2 т.

5. А

1. – първа част от текста

2. – пета част от текста

3. – трета част от текста

4. – втора част от текста

5. – четвърта част от текста


Чете с разбиране научнопопулярен текст и съотнася частите му към даден плана.

 • За правилно съотнасяне на всички части от текста към плана – 5 т.

 • За правилно съотнасяне на четири части от текста към плана – 4 т.

 • За правилно съотнасяне на три части от текста към плана – 3 т.

 • За правилно съотнасяне на две части от текста към плана – 2 т.

 • За правилно съотнасяне на една част от текста към плана – 1 т.

 • За неправилно съотнасяне на всички части от текста към плана – 0 т.

Максимален резултат от подусловието: 5 т.

5. Б

1. изречение

2. изречение

4. изречение


Определя вярно истинността на твърдения според съдържанието на научнопопулярен текст.

 • За три верни отговора – 1,5 т.

 • За два верни отговора – 1 т.

 • За един верен отговор – 0,5 т.

 • За нито един верен отговор – 0 т.

Максимален резултат от подусловието: 1,5 т.

6

(100 + 262) . 0 = 0

59 . 8 + 8 = 480

(573 – 473) . 10 = 1000


Знае реда за извършване на аритметичните действия в числов израз и конструира числов израз по определени правила.

 • За шест верни свързвания – 6 т.

 • За пет верни свързвания – 5 т.

 • За четири верни свързвания – 4 т.

 • За три верни свързвания – 3 т.

 • За две верни свързвания – 2 т.

 • За едно вярно свързване – 1 т.

 • За невярно свързване – 0 т.

Максимален резултат от задачата: 6 т.

7

Валентин

Анализира информация, представена схематично.

 • За верен отговор 1,5 т.

 • За неверен отговор – 0 т.

Максимален резултат от задачата: 1,5 т.

8. А

195 + (326 – 195) = 326

(1000 – 682) – 18 = 300

(1000 – 676) : 4 = 81

735 : 7 + 63 : 7 = 114

418 + 43 + 82 + 57 = 600

ВИСОКО


Намира стойността на числов израз.

Декодира информация. • За вярно пресметнати пет израза – 2,5 т.

 • За вярно пресметнати четири израза – 2 т.

 • За вярно пресметнати три израза – 1,5 т.

 • За вярно пресметнати два израза – 1 т.

 • За вярно пресметнат един израз – 0,5 т.

 • За невярно пресмятане на всички изрази – 0 т.

 • За вярно декодирана дума – 1т.

 • За невярно декодирана дума – 0 т.

Максимален резултат от подусловието: 3,5 т.

8. Б

по-високо

Образува правилно степенувана форма на прилагателното име.

 • За правилно образувана степенувана форма – 0,5 т.

 • За липса на образувана степенувана форма – 0 т.

Максимален резултат от подусловието: 0,5 т.

9. А

връх Ботев Стара планина

връх Мусала – Рила

Черни връх Витоша


Разпознава планините в България чрез техните най-високи върхове

 • За вярно попълнени имена на три планини – 3 т.

 • За вярно попълнени имена на две планини – 2 т.

 • За вярно попълнено име на една планина – 1 т.

 • За непопълнени имена на планините – 0 т.

Максимален резултат от подусловието: 3 т.

9. Б

Първо място: Кавказки планини

Второ място: Рила

Трето място: Стара планина

Сравнява и подрежда планини по надморската височина на най-високите им върхове.

 • За вярно подреждане на трите места на стълбицата – 1,5 т.

 • За вярно подреждане две места на стълбицата – 1 т.

 • За вярно подреждане едно място на стълбицата – 0,5 т.

 • За грешно подреждане на всичките 3 места на стълбицата – 0 т.

Забележка: Не се присъждат точки, ако на стълбицата са попълнени само върховете на трите планини.

Максимален резултат от подусловието: 1,5 т.

10

Елемент на герба:


 • планина –


 • море • палма

 • минерален извор

 • слънце

Ключова дума от текста:

 • планини, Кавказки планини, върховете на кавказките планини, планински пейзаж;

 • море, Черно море, плажове край морето, морски курорт;

 • палми

 • минерални извори

 • топло

Извлича информация от текст.

Свързва информация от текст с изображение. • За вярно подчертани думи и изрази, отговарящи на всичките елементи в герба – 5 т.

 • За вярно подчертани думи и изрази, отговарящи на четири елемента в герба – 4 т.

 • За вярно подчертани думи и изрази, отговарящи на три елемента в герба – 3 т.

 • За вярно подчертани думи и изрази, отговарящи на два елемента в герба – 2 т.

 • За вярно подчертани думи и изрази, отговарящи на един елемент в герба – 1 т.

 • За неподчертани или невярно подчертани думи и изрази, отговарящи на всичките елементи в герба – 0 т.

Максимален резултат от задачата: 5 т.

11

Ключови думи и изрази в съдържанието на съобщението: група -участници в групата, откриване на зимните олимпийски игри, Сочи, трети февруари, единадесет часа, летище в София, училище, 8 часа, автобус

1. Преобразува диалог в текст съобщение.
2. Езиково оформление:

 • Правилно записва изреченията в началото и края;

 • Употребява завършени по смисъл и ясни изречения.

1.Съдържание на съобщението

 • За вярно и пълно предадена информация – 3 т.

 • За вярно, но непълно предадена информация – 2 т.

 • За невярно и пълно предадена информация – 1 т.

 • За невярно и непълно предадена информация – 0 т.

2. Езиково оформление • За правилно записани изречения в началото и в края – 1 т.;

 • За употребени ясни и завършени по смисъл изречения – 1 т.

 • За съобщение, написано без правописни грешки – 1 т.

 • За четливо написано съобщение – 0,5 т.

Максимален резултат от задачата: 6,5 т.

12

Талисмани на зимни олимпийски игри и ключови думи за обяснение:

№ 1 – шал, ски, щеки

№ 3 – грейка, зимни кънки и ръкавици

№ 5 – зимни обувки (ботуши), дебела дреха, наушници.Забележка: Обяснението може да е с дума, израз или цяло изречение.

Анализира визуално представена информация и аргументира избора си.

1. За отбелязване на номера

 • За вярно посочени три изображения – 1,5 т.

 • За вярно посочени две изображения – 1 т.

 • За вярно посочено едно изображение – 0,5 т.

 • За непосочено изображение – 0 т.

2. За аргументиране на избора

 • За вярно аргументирани три изображения – 3 т.;

 • За вярно аргументирани две изображения – 2 т.;

 • За вярно аргументирано едно изображение – 1 т.;

Максимален резултат от задачата: 4,5 т.


Максимален резултат: 50 т.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница