Задача по дисциплината „Диагностика на комуникативните нарушения" Тема „Използване на смарт технологии в диагностиката и логопедичните сесии" Гр. Пловдив 2024 гДата15.02.2024
Размер70.04 Kb.
#120321
ТипЗадача
КУРСОВА ЗАДАЧА
Свързани:
12 правила за живота - Джордан Питърсън - 4eti.meКУРСОВА ЗАДАЧА


ПО ДИСЦИПЛИНАТА
„Диагностика на комуникативните нарушения“
Тема „Използване на смарт технологии в диагностиката и логопедичните сесии“

Гр. Пловдив


2024 г.

Логопедичната терапия включва развитие на артикулационен праксис (оро-моторни упражнения), дихателна упражнения, фонационни упражнения, логопедичен масаж, развитие на фина и обща моторика, развитие и усъвършенстване на когнитивните процеси (мислене, внимание и памет), обогатяване на импресивен и експресивен речник, развитие и усъвършенстване на фонеменото осъзнаване, усвояване на умения за разказване, ограмотяване, подготовка за училище. Когато логопедичната терапия при артикулационни нарушения, езикови нарушения, нарушения на плавността на речта (заекване, запъване, тахилалия, брадилалия), диспраксия е започнала навреме и проведена докрай се постигат отлични резултати в много от случаите. Децата, посещавали логопед обогатяват значително своя речник, научават се да разказват и успяват да усвоят умения, които са предпоставка за успешно стартиране в училище.


В учебния процес на децата със СОП активно се разработват иновативни методи и форми на обучение, при които да се използват съвременните комуникационни и информационни технологии. Електронните дигитални среди за учене предлагат на обучаемите мултимедийно представено учебно съдържание. Използването на компютър, таблет или дори телефон в обучението им дава възможност за по-добра организация на обучението на деца със СОП в училище и различни методи за представяне на материала.
В условията на развито съвременно информационно общество има достатъчно голям потенциал за използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в помощ на децата със СОП. ИКТ могат да играят ключова роля в осигуряването на равен достъп до образование за тези деца, ето защо е важно да се дискутират съществуващите съвременни ИКТ решения, които могат да им бъдат полезни в образователния процес. Понятието електронно обучение обхваща всички форми на електронно подпомогнато обучение.
Интерактивните методи на обучение стават все по-популярни сред ученици и учители. Те позволяват нова форма на представяне и усвояване на учебното съдържание, което го прави по-интересно за децата и по-адаптирано към промяната в начините, по които младите се информират и учат. С помощта на технологиите приобщаващото образование може да помогне на много деца, които имат затруднения в общуването. Тези помагащи технологии обобщаваме под името допълваща и алтернативна комуникация (ДАК).
ДАК дава възможност за комуникация със и на деца и младежи, които имат нарушена експресивна реч и не могат да говорят и/или пишат. Средствата за ДАК могат да бъдат различни – разпечатани табла със символи и картинки, но също така таблети и лаптопи със специализиран софтуер и вградени технологии за достъп като контрол с поглед. В съвременните подходи за деца с комплексни комуникативни потребности развитието на езикова компетентност и комуникативните умения е една от най-важните цели при работата с деца със СОП. Наред с обучението и при наличие на комплексни комуникативни нарушения тази цел може да бъде постигната до голяма степен чрез средствата за ДАК.Нискотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация:
  • Табла за комуникация;

  • PECS – система за общуване чрез картинки;

  • Визуални графици.


Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация:


Това са таблети и лаптопи със специализиран софтуер и вградени технологии за достъп като устройство за контрол с поглед. Основно преимущество е вградената синтезирана реч, която дава глас на лицето, което я използва. Това го мотивира, а е и доста вълнуващо за всички около него. Технологиите дават глас на невербалното дете. Компютърът говори вместо него и осигурява шанс за ефективна комуникация и пълноценно участие в различни житейски ситуации и социални роли. Възможността да бъдеш чут и разбран чрез средствата на допълващата и алтернативната комуникация е една от глобалните иновации на нашето съвремие. Тя отваря врати пред децата с комплексни комуникативни потребности, които години наред са били затворени пред тях.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница