Заглавна страницастраница1/3
Дата09.12.2022
Размер76 Kb.
#115835
ТипПрограма
  1   2   3
harakteristika-na-franchaiizinga-i-vidovo-mnogoobrazie
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение


Бакалавърска програма
Специалност “Бизнесадминистрация”
Учебна дисциплина “Международен бизнес”


К У Р С О В А Р А Б О Т А


Характеристика на франчайзинга и видово многообразие


Разработил: Проверил:
Йордан Павлов Павлов проф. Атанас Дамянов
Фак. № 24272


2020 г.


І. Същност на франчайзинга
Концепцията за франчайзинга произхожда в Средновековна Европа, където е действала техниката на предоставяне на привилегия на дадени лица за събиране на данъци на определена територия, срещу прибиране на малка част от съответния събран данък. Връзки близки до франчайзинга се създават и в Япония през ХVІ век, където според системата Norenkai всеки бивш служител, който реши да организира собствен бизнес, е задължен да плаща част от печалбата на своя работодател. Благодарение на това и в превод от френски франчайзинг означава привилегия.
Франчайзингът прониква първо в САЩ в края на ХІХ и началото на ХХ век, като специален метод за организация на пласмента на услуги и стоки, който включва и прехвърлянето на права и интелектуална собственост. Компаниите, които го използват най-напред са Кока-Кола, Сингер и Дженерал Моторс.
Франчайзингът е известен с своята комплексна природа. Въпреки това се доказва като печеливша концепция за изграждане на междуфирмени отношения за бърза експанзия на международния и на вътрешния пазар на различни услуги и стоки.
От гледна точка на маркетинга той е метод, който е пазарно ориентиран, най-вече за продажба на бизнес услуги на независими, обичайно малки компании, които имат капитал, но нямат достатъчния бизнес опит. Също така той се използва и като канал за реализация.
От гледна точка на мениджмънта франчайзинга се използва като хибридна организационна форма, пред която има два варианта – операции между напълно независими форми и вертикалната междуфирмена интеграция.
От позициите на международния бизнес франчайзингът се разглежда като метод за навлизане на международния пазар, подхождащ на третия етап от процеса на интернационализация на бизнеса, след класическото лицензионно съглашение и преди изграждането на смесени фирми. При него се обединява една успешна комбинация от по – нисък риск, който е характерен за дистрибуторските, комисионните и агентските операции и прецизен контрол , характерен за смесените фирми.
От позицията на търговското право франчайзинга е двустранен договор, благодарение на който франчайзодателя предоставя лиценз или разрешава осъществяването на определен бизнес от франчайзополучателя, под името и търговската марка на франчайзодателя и при ползване на предоставените от франчайзодателя.
За международната асоциация по франчайзинг той е: „продължително сътрудничество, при което франшизьора предоставя лицензна привилегия за извършване на бизнес, както и помощ при организацията, обучението, стимулиране на продажбите и управлението срещу възнаграждение от страна на франшизанта“. Или казано по друг начин предлаганото нещо от франшизьора на франшизанта, е образцов начин за извършване на бизнес. Този бизнес съдържа ценова, продуктова, рекламна и търговска стратеги. Франшизьорската фирма е мощни и голяма, със сигурно и утвърдено име и търговска марка, а франшизанта е малка, неизвестна или иначе казано все още прохождаща в бизнес. Въпреки това франшизанта запазва своята юридическа независимост. Франчайзинговата система е своеобразно съчетание от предимствата на предприятията на дребния бизнес и концерните, която гарантира изгодна продажба на стоките, единна реклама и стандартизиран облик. Въпреки, че франшизантът е собственик на бизнеса си, франшизьорът има правото да контролира някои аспекти от неговата дейност, като целта е да се подсигури спазването на изпитанини методи и стандарти за продуктите, услугите, качеството и технологиите.
Обобщено франчайзингът може да се престави като вертикален интеграционен процес, който обслужва сферата на разпределението и продажбите, където една фирма, наречена франшизьор, предоставя на друго лице или фирма – франшизант правото да произвежда и/или да продава продукти, като разбира се това става при ясно изразени правила и условия. Той е договорна форма, при която франшизьорът предоставя на франшизанта използването на нейната марка, технологии и други за определен срок от време срещу заплащане в определена форма.
ІІ. Характеристики на франчайзинга.
Основните Характеристики на франчайзинга са три на брой.
Първата характеристика на франчайзинга е, че това е едновременно външноикономическа операция, форма на международно междуфирмено сътрудничество, метод за излизане на международния пазар и канал за реализация.
Втората характеристика е, че франчайзинговите отношения се установяват чрез договор за франчайзинг, като неговите клаузи са образувано в резултат на свободно съгласуване и договаряне на конкретните интереси на двете страни.
Трета характеристика се свързва с това, че предмет на съвременната франчайзингова операция е предоставяне на франчайзингов пакет, създаващ предпоставки за изграждането на бизнеса на франчизора.
ІІІ. Икономическо значение
Като всички интеграционни процеси и франчайзинга има своите силни и слаби страни.
1. Предимства и недостатъци за франшизанта
1.1. Предимства
-Бизнес старта е много по-сигурен благодарение на вече оценените и изпитани бизнес концепции;
- За кратки срокове се реализират добри печалби;
- Франшизантът запазва юридическата си независимост;
- Осигуряване на тренинг програма от към страната на франшизьора;
- Бива осигурена финансова помощ за франшизанта;
- Франшизантът извлича ползи от международно и национално реномирани търговски марки;
-Подлежи на рекламно подпомагане;
- Предоставя се територия за опериране, а това е особено важно конкурентно предимство;
- Отношенията са близки и дългосрочни със стабилен партньор, това е предпоставка за спокойна работа и развитие.
1.2. Недостатъци
- Огромна зависимост от франшизьора;
- Изпълняване на чужда бизнес идея;
- Нуждата колосалнини финансови ресурси за закупуването на франчайзинг от световно известни компании са;
- При неспазване на изискванията за качество на продуктите и услугите има високи санкции;
- Съществува опастност франшизантът да е принуден да закупува допълнителнии услуги и продукти при неизгодни условия ;
- Територия за опериране може да не е използваема за извършването на необходимия обем продажби;
- Успехът е пряко зависим от работата на компанията франшизьор.
2. Предимства и рискове за франшизьора
2.1. Предимства
- Инвестициите са в по-малко количество в сравнение с откриването на филиали на компанията;
- Политическите страновите и валутните рискове са сведени до минимум;
- Приходите се получат под формата на хонорари и такси от страна на франшизанта;
- Възможности за предоставяне на знания и умения срещу заплащане, които не подлежат на патентоване, което ги прави непродаваеми извън франчайзинга;
- При наличие съпътстващи продукти и услуги, продажбата им е изгодна.

2.2. Рискове


- Накърняване имиджа на търговската марка;
- По-слаб контрол върху франшизанта в сравнение със собствените филиали;
- Опасност за създаването на конкурент;
- Силата на франшизантите нараства.
ІV. Форми на франчайзинг.
В зависимост от зрелостта на франчайзинговите отношения и на степента на икономическа обвързаност между двамата контрагенти, франчайзингът се разделя на:
- франчайзинг от първо поколение – Франчайзинг на продукт и търговска марка
- франчайзинг от второ поколение – бизнес формат франчайзинг
- франчайзинг от терто поколение – Мастър франчайзинг.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница