Закон за движението, скорост и ускорение при свободно падане. Закон за движение и скорост при покой и при равномерно праволинейно движениеДата23.10.2018
Размер30 Kb.
#94278
ТипЗакон

 1. Отправна система и координатна система. Основни понятия от кинематиката на материална точка - траектория, път, преместване, средна скорост, средно ускорение.

 2. Моментна скорост. Връзка между моментна скорост и изминат път

 3. Моментно ускорение. Връзка между моментно ускорение, скорост и път

 4. Закон за движението, скорост и ускорение при свободно падане. Закон за движение и скорост при покой и при равномерно праволинейно движение)

 5. Инертност и маса на телата. Импулс. Понятие за сила.

 6. Основни закони на динамиката. Принцип на инерцията.

 7. Втори закон на Нютон. Изразяване на втория закон на Нютон чрез импулса на едно тяло. Трети закон на Нютон.

 8. Основни разглеждани сили в механиката, сила на еластичност

 9. Сила на триене, реакция,

 10. Сила на тежестта

 11. Закон за запазване на импулса на система от тела.

 12. Работа и мощност

 13. Кинетична енергия.

 14. Потенциална енергия.

 15. Механична енергия. Превръщане на енергията.

 16. Закон за запазване на енергията

 17. Понятие за равновесие и трептене. Хармонично трептене. Закон за движение при хармонично трептене.

 18. Закон за скоростта при хармонично трептене.

 19. Закон за ускорението при хармонично трептене.

 20. Затихващи трептения.

 21. Принудени трептения.

 22. Резонанс

 23. Вълнови процеси.

 24. Характеристики на вълните (дължина, период, амплитуда).

 25. Видове вълни – надлъжни и напречни. Фронт на вълната)

 26. Закон на Паскал за флуиди

 27. Закон на Архимед за действие на сили върху обекти, потопени във флуид


Литература:

 1. Учебници по физика за средния курс

 2. И.В.Савельев, Курс общей физики, Наука, 1973г

2. М. Максимов, Основи на физиката, част 1, Булвест 2000, 2006 г., София

3. М.Борисов, Физика I-ва част, София, 1965г.4. Файманови лекции по физика, т.I-ви, НП, 1970г.

5. Лекции и презентации на сайта на доц. Господинов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница