Заседание на Обл служба земеделие 20. 10. 14. Отговор рзи пазарджик и Бургас 11118Дата18.06.2018
Размер31.25 Kb.
#74762
ТипЗаседание
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. БЛАГОЕВГРАД

Благоевград: 2700, ул. "Братя Миладинови" № 2 тeл.: 073/888-701; факс 073/582-050

www.rzibl.org e-mail: rzibl@rzibl.org
СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

НА ДИРЕКЦИИТЕ ПРИ РЗИ – БЛАГОЕВГРАД

17.10.-23.10.16г.


  1. ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

1. Проверки в обекти с обществено предназначение -159 ,издадено 1 предписание за хигиенни мерки, 0 заповеди за временно спиране от експлоатация на обект с обществено предназначение и съставен 1 акт за административно нарушение .

2.Справка седмична за проверки по тютюнопушенето- 129 проверки и съставени 0 акта за административно нарушение.

3.Проектно – сметни документации -8 бр.

4.Съгласувани седмични учебни разписания – 11 бр.

5.Изготвени мониторингови програми за 2015г. – 0 бр.

6.ОВОС –8711,10152,11013,11012

7.Жалба –10989,10988,10588,11054

8.Проби бутилирани води – Сандански – 18.10.

9.Дело в Петрич – 20.10. – Маринкова – 14.00ч.

10.ДПК – 2 бр. – Благоевград – 18.10.

11.Теметична проверка за минерални водоизточници в МЗ – 17.10.

12.ДПК – Банско – 20.10. – Д.Георгиева

13.Заседание на Обл.служба земеделие – 20.10.

14.Отговор РЗИ – Пазарджик и Бургас - 11118

15.Кола за София – последни проби урина за националното проучване за съдържание на сол – НЦОЗА – 18.10.

16.Проби бутилирани води – Г.Делчев – 17.10 – В.Димитрова

17.Проверка детски заведения – с.Брежани и с.Полето – 17.10.

18.Проверка обекти – с.Ощава и с.Стара Кресна – 20.10.

19.Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести - 2014-2020 г.:

1. Състояние на храненето на населението:

Проучване с цел оценка приема на натрий чрез определяне екскрецията на урина и проучване приема на сол чрез анкетен метод за оценка консумацията на храни – представяне на анкетни карти и проби за урина до НЦОЗА гр.София. Анкетно проучване – приключено.

2. Тютюнопушене

- Преминали в ККОТ/ 1 жена/.

20.Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, 2012 -2016 г.

- Обработени 35 анкетни карти;

- Организационна дейност по повод Заповед № РД-01-260/02.09.2016 г. на МЗ – проведени консултации по телефона за извършване на скриннигови прегледи по трите локализации /РМШ, РМЖ и КРК/.

21.Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства

Дейности относно извършване на 500 АГ прегледи и 500 прегледи на хора в неравностойно положение:


  • Участие в заседание на комисия за разглеждане на постъпили оферти;

  • Изготвен протокол от заседанието на комисията;

  • Изготвени графици, съгласуване на дейностите с лекарите, които ще извършват прегледите и здравните медиатори в региона;

  • Изготвен график за провеждане на разяснителна кампания;

  • Подготвен ЗОМ за разпространение сред ромското население;

  • Подготвено предложение за изработване на санитарно хигиенни пакети за ромите.

22. Дейности по ограничаване на остеопорозта

Отбелязан 20 октомври „Световен ден за борба с остеопорозата и с йоддефицитните заболявания“:

-Публикуван материал на сайта на РЗИ Благоевград и разпространени покани в институции и на видни места в града с цел информиране на широката общественост за предстоящите мероприятия;

-Проведено скринингово изследване на костната плътност от специалисти от Центъра по остеопороза. Изследвани 33 лица

-По време на мероприятието се извършиха: безплатно измерване на кръвно налягане и телесно тегло, определяне на индекса на телесна маса, попълване на едноминутен тест за оценка на риска от остеопороза, консултации за здравословно хранене, раздаване на здравнообразователни материали.

-Дадено интервю за радио Благоевград и участие в ТВ предавене на БНТ2

23.Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ)

- Проведена АНТИСПИН кампания на 18.10.2016 г. / вторник/ от 11.00 часа в ПГИ „Иван Илиев“ гр. Благоевград – изследвани 103 лица

- провеждане на обучение „Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ“ в ПГИ „Иван Илиев“ гр.Благоевград на 20.10.2016 г. от 12.30 часа – обучени 50 лица

24. Други

6.1. Провеждане на обучение „ Превенция на агресията в училище“ по график:

- на 17.10.2016 г. от 15.00 часа и от 15.50 часа в СУИЧУ „Св. Кл.Охридски“ – преминали обучение 34 лица;- на 18.10.2016 г. от 15.00 часа и от 15.50 часа в СУИЧУ „Св. Кл.Охридски“ – 46 лица.

II. ДИРЕКЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”  1. ДИРЕКЦИЯ „НЗБ“Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница