Заседание на пс с Прот o кол №00 3 / Утвърден със Заповед № / гстраница1/3
Дата28.10.2022
Размер22.79 Kb.
#115406
ТипЗаседание
  1   2   3
План БДП-2020-2021 (1)
Свързани:
клавишни комбинации, коледна картичка

Частна детска градина „Дъга-Русе“

ПЛАН

за дейностите по БДП

за учебна 2022 / 2023 година

Приет на заседание на ПС с Протoкол №003 /


Утвърден със Заповед № / ...... 2022 г.

Председател на комисията:


Аделина Димова
Членове:
1. Ивелина Иванова
2. Ива Димитрова


ПЛАНза ДЕЙНОСТИТЕ ПО безопасност на движението през учебнаТА 2022/ 2023 година

През учебната 2022/ 2023 г. колективът на ЧДГ ”Дъга-Русе» гр.Русе ще насочи своята работа към реализация на държавните образователни изисквания за учебно съдържание в предучилищна възраст.

Детска градина „Дъга-Русе” ще осъществява своята мисия на организирано и целенасочено педагогическо взаимодействие между учителя,родителя,детето и детската общност.


Обучението по БДП е неделима част от цялостното образование и възпитание на личността.
В детската градина учебното съдържание по гражданско образование включва знания, умения, ценности, отношения, които въвеждат и ориентират децата в социалната среда, в която живеят.

Съвременната пътна среда е враждебна за детето,тя е неестествена и противоречива на неговите потребности и вътрешни механизми за физическа защита. Малките деца не осъзнават опасностите, които крие пътят.

Ето защо,обучението по БДП трябва да доведе до развиването и усъвършенстването на защитните механизми на децата като участници в съвременното пътно движение.ЦЕЛ на обучението: Формиране общи представи за уличното движение и елементите на пътната среда.


Глобалната цел на образователно-възпитателния процес по БДП в ДГ е да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци,както и приложение на нови стратегии за изграждане на представи и понятия за уличното движение, за разширяване знанията на децата в контекста на придобиване на опит за спазване на правилата за безопасност за движение по улиците.
Нужно е създаването на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътно-транспортната обстановка – пешеходци, превозни средства, пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на движението,както да възприеме същността на обектите – характеристика, понятия и се формират правилни реакции за справяне в конкретна ситуация съобразно получените знания и опит.
По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция Roadpol ще се проведе кампания Дни на безопасността на пътя в периода 16-22.09.20 г
Да се организират на открито състезания с тротинетки.
Да се организират на открито ПИ във връзка с безопасността на движението.
С децата на третите и четвъртите групи да се организират беседи на открито във връзка с безопасното управление на велосипед.
На проведените в началото на учебната година родителски срещи по групи беше осъществена информираност на родителите по Безопасност на движението в рамките на минимум 10 минути,която информираност беше свързана с рисковото поведение на възрастните,личната безопасност и опазване живота и здравето на децата и останалите участници в движението.
Шофирането не е игра !
Спри,за да осигуриш предимство !
Движи се на безопасно разстояние!Виждай далеч напред,за да предвидиш проблеми и опасности на пътя!
Включвайте светлините за безопасност.
Карайте колкото се може по-безопасно и следвайте правилата, когато сте зад волана или карате мотор или велосипед.
Бъдете много бдителни и внимателни към нуждите на пешеходци, велосипедисти, деца, възрастни хора .
Карайте със скорости, които са законни и безопасни.
Обърнете специално внимание при шофиране в близост до училища и където има много деца.
Никога не шофирайте, след като сте пили алкохол или приемате лекарства,които биха оказали влияние на способността ви да шофирате.
Винаги слагайте предпазния колан !Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница