Заседание по делото. Ето защо не е необходимо съгласието на ответниците. Следва производството по делото да бъде прекратено на осн чл. 119, ал. 1 от гпк /отмДата02.02.2018
Размер22.75 Kb.
#53356
ТипЗаседание
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 91
гр. Елена, 10.10.2008 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Е Л Е Н С К И Я Т районен съд в закрито заседание на десети октомври през две хиляди и осма година в състав:


Председател: П.П.
като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 37 по описа за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Делото е образувано въз основа на искова молба на Й.Н.П. ***, Б.Н.П. *** и С.М.Т. ***, последната действаща лично и в качеството си на законен представител - настойник на Х.Й.Т. ***, представлявана от кмета Сашо Петков Топалов, Република България, представлявана от Асен Димитров Гагаузов - министър на регионалното развитие и благоустройството, А.М.Б. ***, Конфедерация Швейцария, и А.М. ***, Великобритания. Предявен е иск за делба на недвижим имот, находящ се в гр. Елена.

Постъпила е молба от ищците вх. № 2732/09.10.2008 г. Със същата заявяват, че на осн. чл. 119, ал. 1 от ГПК /отм./ оттеглят исковата молба, по която е образувано гр. д. № 37/2008 г. по описа на ЕРС. Молят да се прекрати производството по делото.

Съдът, след като се запозна с депозирата молба, прие за установено следното:

Молба е допустима. Същата, разгледана по същество, е основателна.

Съгласно чл. 119, ал. 1 от ГПК /отм./ ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото по делото заседание. В настоящият казус се констатират наличие на визираните в посочената разпоредба обстоятелства. Молбата е подадена от активно легитимирани лица – ищците. Искането се прави в срока, предвиден от закона – до приключване първото заседание по делото. Ето защо не е необходимо съгласието на ответниците. Следва производството по делото да бъде прекратено на осн. чл. 119, ал. 1 от ГПК /отм./.

При прекратяване на делото се събира държавна такса, поради което и:

Ищецът Й.Н.П. *** следва да бъде осъден да заплати ДТ в размер на 25.00 лв. по сметка на ЕРС.

Ищецът Б.Н.П. *** следва да бъде осъден да заплати ДТ в размер на 25.00 лв. по сметка на ЕРС.

Ищцата С.М.Т. ***, действаща лично и в качеството си на законен представител и настойник на Х.Й.Т. ***, следва да бъде осъдена да заплати ДТ в размер на 50.00 лв. по сметка на ЕРС.

Воден от изложените съображения, Районният съд


О П Р Е Д Е Л И:
На осн. чл. 119, ал. 1 от ГПК /отм./ ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 37/2008 г. по описа Еленския районен съд, поради оттегляне на исковата от ищците Й.Н.П. с ЕГН ********** ***, ул. “Презвитер Козма” № 54, Б.Н.П. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Банишора” № 31 “Б”, ет. 2, и С.М.Т. с ЕГН ********** ***, ул. “Презвитер Козма” № 54, действаща лично и в качеството си на законен представител - настойник на Х.Й.Т. с ЕГН ********** ***, ул. “Презвитер Козма” № 54.

ОСЪЖДА Й.Н.П. с ЕГН ********** ***, ул. “Презвитер Козма” № 54, да заплати ДТ в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ по сметка на Районен съд гр. Елена.

ОСЪЖДА Б.Н.П. с ЕГН ********** ***, ж. к. “Банишора” № 31 “Б”, ет. 2, да заплати ДТ в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ по сметка на Районен съд гр. Елена.

ОСЪЖДА С.М.Т. с ЕГН ********** ***, ул. “Презвитер Козма” № 54, действаща лично и в качеството си на законен представител - настойник на Х.Й.Т. с ЕГН ********** ***, ул. “Презвитер Козма” № 54, да заплати ДТ в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ по сметка на Районен съд гр. Елена.Определението подлежи на обжалване пред ВТОС в 7-дневен срок от съобщението до страните.
Районен съдия:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница