22 декември 2008 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница2/5
Дата02.05.2017
Размер0.76 Mb.
1   2   3   4   5

22.12.2008 г., с. 6
Да посрещаме всяка задача с ентусиазъм и интерес
Диана Цакова, директор дирекция „Правна“ в ЦКС
- Г-жо Цакова, каква беше 2008-а за ръководената от вас дирекция?

- Мога спокойно да кажа, че изминаващата година беше доста натоварена, но като цяло успешна. Търговският регистър към Агенцията по вписванията започна работа в началото на годината, а до края на месец май кооперативните съюзи и кооперациите бяха задължени да изменят уставите си в съответствие с промените в Закона за кооперациите. Това наложи пререгистрацията на кооперативните организации и вписването на актуализираните им устави да стане далеч преди изтичане на законовия тригодишен срок. Като се отчете и фактът, че в началото на своята дейност търговският регистър действаше с голямо забавяне, дължащо се на лутане в процедурите и уточняване на необходимата за пререгистрирането документация, можете да разберете натоварването на колегите, които консултират правно кооперациите и кооперативните съюзи. Въпреки това с удовлетворение мога да спомена, че близо 80 % от кооперативните организации от системата на ЦКС вече се пререгистрираха и са с вписани актуализирани устави.

- Това са действията, които законът предопредели. С какво се характеризира ежедневието ви на юристи в ЦКС?

- Струва ми се, че успяхме окончателно да въведем ред във всекидневната си работа. За всеки от имотите на ЦКС вече има изготвено досие с документи за собственост, актуални скици, данъчни и пазарни оценки. Това позволява на Съюза да планира по-добре бъдещите си инвестиции за ремонти, реконструкции и подобрения. В тази връзка следва да отбележа, че през 2008 г. приключи дългогодишен правен спор за почивен дом „Златен клас“ в гр. Несебър. Това обстоятелство ни позволи започването на реконструкция на обекта, който през следващата година ще бъде включен във веригата от хотели, действащи под марката „КООП - твоето място за почивка“.

Измести се акцентът в работата на дирекция „Правна“ и по фонд „Инвестиции“. Броят на заведените през тази година дела срещу неизправни към фонда длъжници е по-малък в сравнение с делата от предходната година. Все по-често закъсняващите с плащането на вноските кооперации търсят начини за погасяване на заемите, без да се стига до съда. Надявам се, че до края на 2009 г. ще можем да се похвалим с липса на образувани дела поради липса на длъжници към фонд „Инвестиции“.

- Безспорно това е успех не само за дирекцията, но и за цялостната политика на ЦКС. В тази връзка кооперативните организации търсят ли по-често помощта ви при решаването на правни казуси?

- Определено се увеличи работата ни с кооперативните търговски дружества. Все по-често те ни поставят за разрешаване проблеми, свързани с тяхната търговска дейност. В кръга на шегата мога да кажа, че колегите от дирекцията станаха истински специалисти в изграждането на силозни стопанства. Надявам се все пак, че сме полезни с работата си на управителите на двете дружества „Кооп Златен клас“ ООД в гр. Кубрат и „Гранарикооп“ ООД в гр. Павликени.

А до това колко често ни търсят за съвет и правна помощ - не мога да определя точно. И кооперациите, и съюзите, и търговските дружества ни търсят тогава, когато наистина имат проблем. Или когато не са получили реална помощ от колегите, с които работят. За съжаление някои от казусите стигат до нас твърде късно. Тогава, когато вече може да се направи много малко. Но при всички положения категорично мога да кажа, че няма отправен към дирекцията въпрос, на който да не сме дали отговор или поставен казус, по който да не сме се опитали да помогнем с решение.

- Какви казуси най-често ви поставят за решаване?

- Основните казуси са свързани със собствеността - придобиване и разпореждане с право на собственост и защитата на собствеността. С изменението на Закона за кооперациите през 2007 г. беше приет параграф 26, който създаде нова процедура по отношение на сградите и постройките, изградени от кооперациите и кооперативните съюзи до юни 1991 г. и прилежащите към тях терени. Процесът за подаване на заявление за деактуване на такива имоти до общините и областните управи приключи в края на 2007 г., но самият параграф 26 имаше своето приложение и през 2008 г. В смисъл че там, където бяха деактувани сградите или прилежащите им терени, кооперациите направиха следващата крачка, а именно - снабдяване с документ за собственост. Там, където срещнаха неразбиране от страна на общината или областната управа и не бяха деактувани имотите, се търсеха възможности за завеждане на дела за установяване правото на собственост върху построените сгради и прилежащия им терен.

Други често задавани въпроси са свързаните с възникване и прекратяване на членствени правоотношения, унаследяване на членството в кооперациите, законосъобразност при провеждане на общи събрания, избори и възникнали проблеми във връзка с избора на ръководни органи на кооперациите и др.

- Кои са основните трудности, с които се сблъсквате във всеки- дневната си работа?

- Трудностите ни произтичат основно от това, че независимо от целенасочената работа на ЦКС за популяризиране на кооперативните организации от системата все още има отделни институциите, които не познават добре кооперацията като правен субект. Не винаги се прави разлика между различните видове кооперации. Често ни се налага да обясняваме структурата и членствените взаимоотношения между нашите кооперативни организации. Затова ми се струва, че е изключително важно и в бъдеще да продължим да популяризираме кооперацията като юридическо лице и какви са нейните предимства пред търговските дружества. Още повече в условията на очертаващата се световна икономическа криза, в която ролята и значението на кооперативните организации нараства неимоверно. Те все по-често ще бъдат предпочитани като алтернативен икономически модел заради принципите и ценностите, върху които се крепи тяхното изграждане и функциониране.

Затова и някои от основните въпроси, с които се занимаваше през тази година Европейската асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП), бяха свързани именно с популяризирането на потребителните кооперации и извеждането на преден план на техните предимства като структури и като стопанска дейност. В тази връзка е и изключително активната работа на националните кооперативни организации в Европа за създаване на единно европейско кооперативно законодателство и с гордост мога да кажа, че един от основните инициатори в тази област е именно Централният кооперативен съюз. Реализирането на тази идея ще спомогне за окончателното утвърждаване на кооперациите в Европа като успешна обществена, социална и бизнес структура.

- Какво ще си пожелаете в професионален и личен план за следващата година?

- На първо място си пожелавам здраве - за себе си, за моето семейство и за моите колеги. В професионален план си пожелавам да посрещам всяка задача с ентусиазъм и интерес, които да предавам и на своите колеги. На читателите на националния кооперативен всекидневник „Земя“ пожелавам весели коледни и новогодишни празници.

И тъй като следващата година се очаква да бъде тежка във финансово и икономическо отношение, пожелавам на всички през 2009 г. търпение, късмет и много оптимизъм.


21.12.2008 г., с. 4-5
Станишев разкри сценарий
Бойко искал да възседне тракторите
И МВР скастри столичния кмет
ВАЛЕРИ РОЕВ

Политически сценарий за създаване на хаос, ди­рижиран от партията на Бойко Борисов - ГЕРБ, съзря премиерът Сергей Станишев в петъчните митинги на зърнопроизводители и студенти.

На въпрос дали визира именно Бойко Борисов, Станишев каза: „Имам дос­татъчно информация за то­ва как са се опитвали да на­сочат протестите, да ги слеят, да ги превърнат в политически".

, „За съжаления тази прак­тика продължава, защото очевидно на някои хора не им дават покой лаврите да се организира дестабилизацията на страната", каза премиерът. По думите му при всеки един митинг в последните месеци е има­ло опит недоволстващите да бъдат възседнати от хо­ра, целящи дестабилизация на държавата.

„Протестът на полицаите също е пример за манипу­лация на група хора, които създаваха внушението сред полицаите, че няма да има коледна добавка. С го­лям интерес наблюдавах кой ще се опита да възседне тази вълна", отбеляза премиерът. На въпрос - да­ли този човек е същият кой­то се е опитал да възседне протеста на зърнопроизводителите, Станишев каза: „Ами, да същият е".

Замисълът на тези, които ги подклаждаха, беше по­лицията да бъде демотиви-рана, да се подтикнат про­тестите към по-агресивни действия, да няма полиция и да настъпи пълен хаос, обясни премиерът.

Контра

По никакъв начин партия­та ГЕРБ не е влияла на про­теста на зърнопроизводителите, каза Бойко Борисов в отговор на обвиненията • на Станишев. Кметът на свой ред упрекна премие­ра, че умишлено е държал тракторите до 18.00 часа вечерта, за да създаде ха­ос в трафика в столицата. Освен това общината е имала предварителна уго­ворка с Асоциацията на зърнопроизводителите ма­шините да бъдат вкарани в столицата към 2-2.30 часа през нощта преди протес­та, за да няма задръства­ния. Полицаите по заповед на Михаил Миков обаче са ги спрели, за да ги вкарат сутринта в трафика в Со­фия, разясни Борисов.Полицията

В отговор на обвиненията

на кмета от МВР съобщиха, че полицията не е била ин­формирана за договорката между Борисов и протести­ращите. Заповедта на сто­личния кмет Бойко Борисов за определяне на маршру­та за движение на земе­делската техника беше из­дадена около 9.30 часа в деня на протеста. Само по този начин според Закона за събранията, митингите и манифестациите може да се определи маршрутът на протестиращите, в случая и на използваната от тях техника, изтъкнаха от МВР.

Според хората на Миков е недопустимо управленски­те решения да се вземат въз основа на устна уговор­ка и "честна дума", а тряб­ва да бъдат официализирани в съответна форма.

МВР шефът беше похва­лен и от премиера Стани­шев. По думите му по време

на протестите полицаите са защитили честта на пагона и не са се поддали на мани­пулациите и твърденията, че министърът им ги мрази. Че този министър направи възможното първо Да уско­ри повишаването на запла­тите там, където са най-на­товарени полицаите. Много пъти е идвал при мен с конк­ретни молби как да подкре­пим министерството. През следващата година са пла­нирани за ремонт 2-ро, 3-то и 7-о РПУ, което се намира в Студентския град. Стар­тираме процедурата за строителство на нова сгра­да за „Криминална полиция", обяви премиерът. Той напомни, че полицаите ще получат и по 400 лева ко­ледни надбавки.


ГЕРБ се сдуши с фермерите
ГЕРБ и Асоциацията на зърнопроизводителите се договориха вчера за взаимодействие при оформянето на стратегическите цели в областта на земеделието. Шефът на асоциацията Радослав Христов обаче отрече да има политически елемент в петъчния митинг. Ако протестът е бил полити­чески, щяхме ли да си тръгнем, при по­ложение че сме удовлетворени напо­ловина, каза той пред агенция Фокус. В петък вечерта земеделците се дого­вориха с премиера за субсидия от 150 млн. лв., което е доста по-малко от първоначалните им искания. По думи­те на Христов всички регионални структури са одобрили споразумени­ето. Според него, ако догодина бъде запазено финансирането на нивото от 2008 г., това би било добре, предвид световната криза. От ГЕРБ обаче пре­вантивно се оправдаха, че бюджетът за догодина за земеделие ще бъде изразходен до септември и следващото 1 правителство няма да разполага с необходимите средства, за да изпълни поетите от настоящия кабинет анга­жименти към фермерите.
Снимка на пет колони – без текст


21.12.2008 г., с. 5
Село Чупрене със защитено жилище
ГАЛЯ ПЕТРОВА

В белоградчишкото село Чупрене бе открито защитено жилище за хора с ув­реждания. То е първото, което се открива на територията на общината.

Сградата ще приюти 8 лежащо болни хо­ра с увреждания от област Видин. В нача­лото на следващата година в дома ще бъ­дат настанени още 4-ма души. Назначен е екип от петима служители и специалисти, които ще се грижат за тях.

Двуетажната общинска сграда бе напълно възстановена и приспособена за социа­лен дом. От бюджета на Чупрене бяха отпуснати за целта 150 000 лв. Със съдейст­вието на областния управител инж. Кръстьо Спасов допълнително бяха осигурени чрез фонд „Социално подпомагане" 20 000 лв. за цялостното обзавеждане и оборудване на

защитеното жилище.

През 2009 г. на територията на общината ще бъде изградено и второ такова място.


Снимка на една колона - Защитеното жилище се помещава в бившата здравна служба в село Чупрене.


22.12.2008 г., с. 6
В сайта на студентски град
Баровете по-актуални от Стоян
След Коледа щели да са прекалено наядени, за да протестират
ПЛАМЕНА ТОДОРОВА

C легендарния термин "секс, наркотици и рокендрол" може да се опише ставащото из форума на сайта на Студентския град - studentskigrad.com. Кан дидатвисшистите об­съждат предимно в кое заведение да се приютят за вечерта, а темата за убития им колега Стоян Балтов заема само една коментарна страница, в която пишат не повече от петима юзъри.

Младежите си говорят и за училището, но най-вече за "продавам дипломна ра­бота" и "търся задачите по химия". "Заведения, пиене, лудници..." е озаглавен един от основните форуми, в който студентите киснат най-често. Там се обменя информация за всякакви клубове, дискотеки и кафе­нета. Тази част от сайта често се използва и от собс­твениците на нощните за­ведения в студентския кампус, които агитират младе­жите да ги посетят с апели като един вход за три дис­котеки или промоция - бутилка водка плюс два сока за 30 лв.

Кеф


Бъдещите висшисти ко­ментират и дали са остана­ли доволни от бара. "Този бар го отписвам, писна ми всеки път некъф дръм'н'бейс да се разнася й

разни пияни свлечове да подскачат. Къде отиде вре­мето, когато можеше да си тръгнеш със счупен нос и синини по ребрата, получе­ни под звуците на Рамщайн, Систем и други", нос­талгично пише анонимен младеж. Друг се оплаква, че за да издържи на темпо­то в Щутгарт, както нари-

чат още Студентския град, трябвало да "фърля" поне 300 лв. на месец, и то само за да си "направи кефа скромно". Извън пиенето в сектора за заведения могат да се намерят и любовни съобщения като това на "жоро-секса". Момчето от­чаяно издирва продавачка в книжарница в Студентс­кия, "засукана кака", която мярнал преди две години.

Младеж, на когото много му се е дояло шкембе чор­ба, пък пита къде в кампуса я правят най-добре. Полу­чава отговор - "Бате, не му се сърди, той е от село. Де е виждал интернет, цици, путка... шкембе му се доя­ло, що не вземеш да се раз­ходиш до Централна гара, па да си фанеш влака за твоето мило родно место?"

Темата с побоите в мла­дежкия кампус датират във форумите на сайта доста преди убийството на Стоян. "Като се местиш на ново място, понякога се налага да си... хм... ремонтираш съседите", споделя коментатор с никнейм Fking. "Ми отидох, казах му да не ми се отвара много-много и поч­нах да го лупам с токати в брадата", разказва подвига си друг студент.

Призив


Постерът, който призова­ва към протест след убийст­вото на студента от Сли­вен, стои на челно място на всяка препратка в сайта. Ентусиастите, които зоват и вярват в някаква промяна обаче, са малко.

"Какво точно очаквате да се случи?", пита dirtyjco (мръсният Ицо - бел. ред.) във форума, отделен на Стоян. Студентите се питат взаимно и знаят ли за какво протестират и не е ли лице­мерно след скандиранията пред парламента да се "на­пият и сбият пред някоя чалга дискотека". Други призо­вават за още мероприятия след празниците, но срещат отпор от колега, който се ар­гументира, че "след празни­ците народът ще е наяден, мързелив и забравил".


Снимка на четири колони - Някои сравняват Студентския град с града на греха от комиксите - Син Сити.
Бившият районен кмет на прокурор
Сигнал в прокуратурата срещу бившия кмет на район "Студентски" Венцислав Дудоленски подаде вчера столичният градоначалник Бойко Борисов. Според него Дудоленски и главният архитект на района Теодор Коларски са превишили властта и правата си, давайки възможност на трети лица да се облагодетелстват за сметка на Столичната община. Коларски е дал разрешение за поставянето на "модулни павилиони - временно преместваеми

обекти за търговска дейност - нощем клуб", намиращи се между бл. "18" и бл. "19" в Студентски град, без да е имал право на това, нару­шавайки нормативно установения ред. Дудоленски пък е сключил до­говор за наем с лицата, изградили обекта, при явно занижени цени; без осъществена състезателна процедура, задължителна според Закона за общинската собстве­ност, и без да е налице схема за поставяне, одобрена от главния архитект на София.


22.12.2008 г., с. 6
Безплатен лифт на Боровец
ГЕОРГИ КОЛЕВ

Безплатна седмична карта за лифт при полз­ване на пакетни оферти за хотели в Боровец пус­кат от "Балкантурист".

Това е една от мерките срещу спада на туристи­ческия пазар заради све­товната финансова криза, обяви председателят на управителния съвет на "Бороспорт" Нели Санданска на вчерашното от­криване на зимния сезон в курорта.

Заедно с Държавна агенция по туризъм вече са закупени 6000 седмич­ни карти, от които 2000 ще бъдат за наши туристи и по 2000 - за руски и английски.

Самото направено с обилен снего­валеж, нов лифт и бурен купон. Започналият още в събота вечерта сняг не спря през целия вчера­шен ден, което накара де­сетки ентусиасти да сефтосат още необработени­те писти. Покривката бе малка и на петна, но позволяваше каране.

Приятната изненада в курорта е новият четири-седалков лифт на писта „Маркуджик" 2 с капаци­тет 2400 души на час. Официалното начало на зимата бе дадено точно -13:00 часа на пистата пред хотел „Рила” с много музика, конкурс за ледена фигура и демонстративно спускане на треньорите от ски училище „Чамкория”.
22.12.2008 г., с. 7
Арендатор разора гробище
ИВА ДИМИТРОВА

Арендатор разорал част от гробище в добричкото село Дряновец, алармира об­щинският съветник Радостин Абаджиев.

Сигналът за вандалщината на Джеват Бейтула бил подаден от кметовете на Дряновец и Карапелит. Радостин Абаджиев проверил лично сигнала и на място установил, че надг­робните плочи били събрани в единия край на гробищния парцел. Пострадали са около 60-70 процента от гробовете, твърди общинският съветник. В Дряновец вече не живеят бълга­ри, само цигани обитават десетина от къщите.

От ЕТ "Джеват Бейтула" били категорични, че притежават документ за земята. Според Абаджиев обаче теренът е общински.

Ще се съдим с арендатора, заяви кметският наместник на Дряновец. Бирол Сали. Делото е насрочено за януари, допълни той.

Самият арендатор Бейтула не отговаряше на мобилния си телефон вчера.
22.12.2008 г., с. 2
Михаил Миков: ГЕРБ и бивши служители от системата стоят зад протеста
Полицаите пиха по една вода
ЙОРДАН ЙОЧЕВ

Вместо да пушат, този път полицаите се събраха да изпият по една минерална вода.Близо 2000 полицаи се събраха вчера пред сградата на МВР в София, за да изпият по една вода. Седмица след като дойдоха за по цигара пред силовото ведомство, ченгетата отново излязоха на мирен протест. Основните им искания бяха за увеличение на заплатите и нормални условия на труд.
Чифт сцепени кубинки, оставени от служителите на МВР в градинката до министерството, разкриха с какво е обута българската полиция.
"Късат се на втория-третия месец. Ако си купя по-качествени и удобни и ги нося, има наказания", обясни пред "Монитор" служител от "Охранителна полиция".
Ченгетата са недоволни, че са принудени да си купуват сами радиостанциите и дори белезниците. На един взвод от 30 души се падат по 10 станции, оплака се пред "Монитор" полицай от столично районно.
В отговор на протестиращите вътрешният министър Михаил Миков обяви, че е готов да се срещне с техен легитимен представител и да обсъди всички наболели въпроси в системата. Той обяви, че обувките и униформите ще се изпратят в лаборатория, за да се провери тяхното качество, а след две три седмици ще започне доставката на новите облекла.
До месец и половина ще стане ясно и в кои звена ще има съкращения. В момента се проверява работата на всяко едно и където е възможно, ще се закриват щатни бройки, за да има увеличение на заплатите. В същото време процесът няма да е еднозначен и част от отделите ще бъдат подсилени, тъй като в София, Пловдив, Бургас има нужда от още служители.
Повече пари за заплати ще има при наличие на вътрешен резерв. Министърът обясни, че за възнаграждения в МВР само за един месец отиват по 58 милиона лева.
"Това е годишният бюджет на едно малко министерство у нас. С наличните пари, трябва да изберем дали да купуваме коли, да ремонтираме районни или да вдигаме заплати", каза още министърът и напомни, че хората, които в момента подбуждат полицаите към протести, не са направили нищо за тях по времето, когато те са оглавявали ведомството. Именно столичният кмет Бойко Борисов и бившият главен секретар на МВР Валентин Петров са хората, които се опитват да бунят полицията, смята сегашното ръководство. Самите полицаи признаха, че осъзнават политическата окраска на протестите, но се опитват да ги използват, за да се чуят проблемите им.
"Много ми се искаше аз да съм министърът, които да се подпише за доставката на по-скъпи дрехи за полицаите, но разполагаме с 400 лв. за облекло. Това са ни възможностите", обясни Миков. Той подчерта, че при встъпването си в длъжност е заварил разчети за много по-скъпи облекла, надхвърлящи три пъти възможностите на бюджета. Оказало се, че само една фирма отговаряла на поставените критерии за обществената поръчка. В тях било заложено, че новите униформи трябва да са от определена материя, която случайно или не била внасяна единствено от фирмата изпълнител, разкриха пред "Монитор" източници от МВР. Според министъра това е открит конфликт на интереси.
200 лева увеличение за дознателите
Обещаното увеличение за дознателите (разследващи полицаи) от 200 лв. ще им бъде изплатено днес. Това обяви министърът на вътрешните работи Михаил Миков. Той припомни, че увеличения от 20% са получили през лятото и служителите от Столичната дирекция на вътрешните работи. Министърът увери, че съкращения ще има само ако е възможно, като предварително трябва да се осмисли работата на всяко звено в МВР.
По думите на Миков през следващата година "Криминална полиция" трябва да се сдобие с нова сграда, тъй като сегашната е на близо един век.
Второ, Трето и Седмо управление също се нуждаят от ремонти, обясни министърът, като отбеляза, че през последните години няма разширение или строеж на ново районно.

.

22 милиона отишли за надбавки


22 милиона лева е сумата, която е отишла за коледните добавки в МВР, обяви вчера вътрешният министър Михаил Миков. Той обясни, че 8 милиона са дошли от фонд "Работна заплата", а останалите са от орязването на част от капиталовите разходи.
От вътрешното ведомство обявиха, че МВР печели единствено от договори за охрана и осигуряване на пожарна безопасност. В същото време огромни средства се харчат при охраната на протести.
"Само в петък имаше 20 заявени мероприятия. 220 служители от 10 областни дирекции бяха командировани в София. Това означава, че трябва да се осигури бензин, командировъчни, напитки. Всичко това излиза доста скъпо на полицията", коментираха от МВР.
В същото време за увеличение на заплати може да се говори, ако има резерв във фонд "Работна заплата", поясни Миков. Сегашните 8 милиона са дошли от служители, които не са се пенсионирали. При напускането на системата всеки от тях получава по 20 заплати, но част от полицаите, на които се полагат тези пари, все още работят в МВР..

Служител: Напрежението понякога ни смазва

Снимка: БОЙКО КИЧУКОВ

"Напрежението понякога е огромно. Отиваш на работа и взводният започва да иска определен брой задържани или доведени в районното. На него са му спуснали отгоре разпореждане, че трябва да гоним бройка и той нарежда на нас. Тогава всеки патрул трябва да доведе по едно лице, което да бъде записано. Затова и често районните са пълни с клошари, просто като няма престъпник, как да им доведеш. Така се прави статистиката на МВР - с определен брой задържани и профилактирани. Друг е въпросът колко от тях стигат после до съд". Това разказва пред "Монитор" столичен полицай. Твърди, че както има норми за доведени, така понякога има устна заповед да се пишат определен брой актове.


"Добре де, като ми искат 15 написани акта, а няма 15 нарушители, какво правим, или пък ако са повече от 15. Като дойде сутрин началникът и види, че клетката в районното е празна, пак проблеми", обяснява полицаят. Работи от 8 години в системата и взима 560 лева заплата.
"Новите са на 380 лева, като минат школата, взимат 420, а с повече опит минаваш на 550 лв. Кой нормален човек ще работи и ще понася напрежението за тези пари? Не дай си боже някой път да извадиш оръжие или да влезеш в престрелка. Пишеш после едни обяснения и само търсят за какво да се заядат", допълва полицаят.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница