29 април 2009 г. Тема: здравеопазване нов апарат убива ракови клетки, пази здравитеДата07.08.2018
Размер259.29 Kb.
29 април 2009 г.
ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Нов апарат убива ракови клетки, пази здравите
Компютър дозира индивидуално облъчването
По-щадящ за пациентите апарат за лъчелечение с кобалт заработи в специализираната болница по онкология. Струващата 600 хил. евро машина ще наследи антика, останала от 1960 г.

Новият апарат е произведен в Чехия и е последно поколение. Той е първият по рода си у нас.

Облъчването се определя от специален компютър, като се прави индивидуално за всеки пациент, обясни доц. Веселина Първанова, шеф на Клиниката по лъчелечение.

Лъчът се насочва прецизно с триизмерни координати. Така не се засягат здравите тъкани, а само туморните образувания.

Човешката намеса е сведена до минимум, което намалявало и риска от грешки.

Терапията може да се прилага при рак на гърдата, тумори по главата и шията и други. На ден ще се правят по 65-70 процедури, а годишно ще минават по около 900 пациенти, каза шефката на болницата доц. Петранка Троянова.

До края на годината в онкологичната болница ще заработят нов модерен рентген и диагностичен компютърен томограф. Очаква се да стартира и дневен център за рехабилитация на онкоболни пациенти. В страната пък ще бъдат внесени общо 4 нови линейни ускорителя, съобщи здравният министър д-р Евгений Желев.

Преди седмица ведомството му е отпуснало 3 млн. лв. за ремонт на сградата, в която се намира болницата. Вече е започнало обновяване на фасадата. "Важно е да правим инвестиции там, където могат да се управляват, а тази клиника е такава", смята здравният министър.

След дълги перипетии онкоболните от Видин вече няма да се налага да пътуват до Враца за прегледи. Специализиран кабинет отваря врати днес. Прегледите ще се правят веднъж месечно.

ГЕОРГИ КАРАМАНЕВ, ВАНЯ СТАВРЕВА


Задава се световна грипна епидемия

СЗО призна, че свинският вирус вече не може да бъде спрян
Световната здравна ор­ганизация повиши трево­гата заради свинския грип от трета на четвърта сте­пен по 5-степенната си ска­ла. Това означава „опас­ност от нов вирус, който може да се предава от чо­век на човек и да причини епидемии". 4-а степен по­казва още и повишен риск, но не и неизбежност, от пандемия, обясни Ройтерс.

Организацията може да повиши или понижи сте­пента на тревога през след­ващите дни според развоя на ситуацията.

СЗО взе решението за повишената тревога на извънредно заседание в Же­нева. То бе свикано, след като свинският грип при­чини смъртта на 152 души в Мексико и се разпространи в САЩ, Канада и Европа.

Нито един регион в света не е застрахован срещу раз­пространение на заразата, предупреди Кейджи Фукуда, зам.-шеф на СЗО.

В Мексико няма сведения за болни българи

от свински грип, каза гово­рителят на МВнР Драго-вест Горанов. В столицата Мексико живеят 200-300 наши сънародници, а из­вън вея те са около 500. Сведенията са на послани­ка ни там Сергей Мичев.

Вирусът на свинския грип вече не може да бъде ограничен, каза Фукуда. В САЩ са потвърдени поне 48 случая. Само в едно учи­лище в Ню Йорк са откри­ти 28 болни, каза кметът Майкъл Блумбърг.

Страните трябва да се съсредоточат върху прео­доляване на ефектите от вируса, добави Фукуда. Първите серии от ваксина могат да бъдат готови след 4 до 6 месеца, но ще са нео­бходими още няколко ме­сеца, за да бъдат произве­дени нужните количества.

Учени От Хонконг разра­ботват тест, с чиято помощ времето за установяване дали един човек е болен от опасната инфекция ще се скъси до няколко часа. Той ще бъде готов до седмица.

Според здравни експер­ти вирусът е същият, който предизвиква сезонните епидемии от грип при хора­та. Той обаче съдържа ге­нетичен материал от вер­сии на грипа, които засягат обикновено птици и свине. Те са се смесили с човешки­те щамове.

Жителите на Ла Глория в мексиканския щат Веракрус смятат, че епидемията е тръгнала от техния град. Над 450 от тях твърдят, че страдат от дихателни про­блеми. Заразата идвала от тамошната свинеферма. Край нея се изхвърляли от­падъци и се носели облаци от мухи. Мексиканските власти бяха обвинени вчера от собствените си здравни служби, че първоначално са опитали да скрият раз­мерите на епидемията. То­гава на лекарите им било забранено да вписват при­чините за смъртта в смърт­ните актове.

Терминът „свински грип" не е подходящ

за новата зараза, тъй като

вирусът не се открива в жи­вотните.

Това обяви базираната в Париж Световна организа­ция за контрол върху здра­вето на животните. Тя предлага болестта да бъде наречена „северноамери­кански грип" по аналогия с предишни епидемии, назовавани в съответствие с географското си положе­ние като „испанския грип" през 1918-1919 г.

Балканските страни обя­виха разнообразни мерки срещу разпространението на заразата.

В Гърция има съмнение за случай на заразен със свински грип. Летищата в Белград, Ниш, Загреб и в Кипър следят за пътници със симптоми. Румъния из­олира в отделна болница всички болни от грип. (24 часа)


Съмнения в още 7 от ЕС за болестта
ЙОВКА ДИМИТРОВА, Брюксеп

Три случая на свински грип са потвърдени в Евро­па - един в Испания и два във Великобритания, съ­общи здравният комисар на ЕС Андрула Василиу вчера. В още 7 държави се правят лабораторни тесто­ве на пациенти със симпто­ми,'за да се докаже дали са инфектирани от същия ви­рус - Гърция, Германия, Дания, Швеция, Италия, Чехия и Ирландия. Трима­та болни, от които шот­ландска двойка, завърнала се от Мексико в събота, реагирали добре на лече­нието, съобщиха от Еврокомисията.

„Няма основания за пани­ка, но ситуацията не бива да се подценява", каза Васи­лиу. ЕС реши да последва Световната здравна органи­зация и да повиши до 4-а по 6-скалната система оценка­та на риска от повсеместна зараза.

Брюксел е поискал среща с големите фармацевтични компании, за да провери на­личностите от противогрипни ваксини и антиви­русни препарати. Но най-ве­роятно ще се наложи създа­ването на нова ваксина. Ут­ре здравните министри от съюза ще приемат в Люк­сембург указания към пъту­ващите и ще обсъдят дали да не наложат ограничения върху пътуванията до огни­щата на болестта. ЕС призова заболяването да се нари­ча „нов вирус" вместо свин­ски, за да не се засяга консу­мацията на месо, което не се смята за опасно.Фирми се запасяват с лекарства
срещу свинския грип, съоб­щиха от експертния съвет 'за борба със заразите. На склад у нас имало 10 000 дози реленца, които вече се изкупуват. Препаратът до­скоро липсваше в аптеки­те.

Новият вирус H1N1 се влияе изцяло от тамифлу и реленца и показва резистентност към ремантадин по данни на СЗО.

Резервът на страната срещу пандемичен грип е от 80 000 дози тамифлу и двойно повече реманта­дин. Експертите препо­ръчват на правителството да купи още реленца и тамифлу. Настояват и за термокамери на летищата в Пловдив, Бургас и Варна. Сега има две само в София.


Предсказват 7 млн. жертви при пандемия
7 млн. жертви по света може да вземе свинският грип, ако се разрази пандемия. До 1,5 млрд. човека могат да бъдат засегнати от заразата. За това предупреждава Световната здравна организация, съобщи руското електронно издание Рус-ню. Експертите предполагат, че при пандемия в течение на година и половина-две тя може да заличи една трета от населението. Представители на СЗО смятат, че до 1,5 млрд. души ще потърсят медицинска помощ, а други около 30 млн. ще бъдат хоспитализирани.
Специална ваксина срещу вируса на свинския грип не може да бъде създадена по-рано от половин година, заяви руският учен вирусолог Дмитрий Лвов, директор на Националния институт по имунология и вирусология към Руската академия на медицинските науки.
Лвов оценява риска от пандемия като достатъчно висок. При неблагоприятен сценарий по негово мнение свинският грип може да достигне Русия за часове, максимум до дни. Руският вирусолог предсказа появата на птичия грип през 2004 г. и обясни още тогава развитието на неговия вирус.


Акад. Ангел Гълъбов, директор на Института по микробиология при БАН:
СВИНСКИЯТ ВИРУС НЕ Е ТЪРГОВСКА ИЗМИСЛИЦА

Още нямаме проби от него, но САЩ ще ни изпратят до дни тестове
СИЛВИЯ НИКОЛОВА

- Академик Гълъбов, какво означава обявената от генералния секретар на Световната здравна организация Маргарет Чан 4-а степен на опасност по отношение на свинския грип?


- За българските граждани няма никакво значение, те не бива да се притесняват. Скалата на СЗО за опасности от заболявания е 6-степенна и бе въведена от тази година. Четвърта степен означава "период на готовност за пандемия", но засега няма нищо особено. Пета означава "предпандемична обстановка", а при 6-а се обявява пандемия. Към момента положението у нас е спокойно.
- Какво трябва да се направи при 4-а степен по СЗО?
- Това означава на национално ниво да се вземат мерки за предотвратяване на пандемия в дадена страна. Те включват засилен лекарски контрол, осигуряване на лекарства в достатъчни количества, инструктаж по гарите, летищата и автогарите, както и на всички места, където се събират много хора, разпространяване на мерки срещу заразата и свикване на щабовете и комисиите за борба със заразите в съответните страни.
- Какви са характерните особености на новия грипен вирус?
- В генетичния апарат на свинския вирус има елементи от човешки грипен вирус АНN1, от свински грипен вирус и от птичи грипен вирус. Хората, които са се имунизирали срещу заразата миналата година, не са защитени, защото ваксината не създава имунитет срещу него. Той се разпространява по въздушно-капков път. Всяко място, на което се струпват много хора, може да се окаже опасно, ако на него има носител на заразата. У нас засега обаче тя не е дошла. В това отношение хората могат да бъдат спокойни, но все пак да са предпазливи.
- Защо заразата протича по различен начин в Мексико, където проявите й бяха изключително тежки, и в САЩ, където тя преминава леко, както традиционната инфлуенца?
- Най-вероятно става дума за мутиращ вирус. Това е едното възможно обяснение. Предвид бързо развиващата се инфекция в него настъпват някои малки промени. И при по-нататъшни предавания вирусът е по-слаб. Но второто е, че лечението, което се прилага в Мексико, като че ли е на по-ниско ниво. Възможно е здравеопазването им да е на по-ниско ниво. Не мога да си представя при едно огнище в столицата Мексико-сити, действително 25-милионен град, това е някакъв огромен град, да не се прилагат химиотерапевтиците, които са налице в Мексико. Може да не са в такива количества, както беше съобщено, но и там те са достъпни в най-големи размери сигурно. И да не се прилагат и хората да загиват от лошо лечение…
Все още не е ясна историята в Мексико и какви неизяснени фактори са усложнили картината, още повече, че става дума все за случаи в столицата. Напълно възможно е вирусът да е еволюирал към по-леко протичане, тъй като случаите във Франция и Великобритания са преминали традиционно. Не е ясно обаче дали в Мексико няма някакви особени обстоятелства. Шокиращо е, че там от 2000 заразени 140 са починали, а в другите страни --нито един.
В случая става дума за получен нов щам на вируса на свинския грип АН1N1 с тази разлика, че се е получила интересна кръстоска, поразяваща човека. Човешкият грипен вирус е с означение АН1N1.
Случаите на заболявания от него сред хората сега в Мексико и САЩ не са за пръв път. Случвало се е и преди. Свински грип имаше в Канада пред 1930 година, няколко изолирани случая без тежки последствия. През 1976 г. в САЩ от него бяха засегнати 6 войници. Единият от тях почина.
- Ако се окаже, че в България има случаи на свински грип, има ли възможност той да бъде установен лабораторно?
- Очакваме всеки момент от САЩ да бъдат изпратени китове с проби от свинския грип, за да можем със сигурност да кажем дали е H1N1. Ще пристигнат до дни, възможно е това да стане и днес. До сега бяхме в готовност при съмнение за заразата да изпращаме проби в една от референтните лаборатории във Великобритания.
- С какво се лекува заболяването?
- Два препарата му действат особено добре - тамифлу с генерично название аселтамивир и реленца, още наричан занамивир. Някои лекари третират грипа с римантадин или амантадин, но не във всички случаи той се повлиява от двата последни препарата. Вирусите обаче мутират и поднасят изненади. През миналата година например в Северна Европа 70-75 на сто от щамовете на обикновения човешки грип не се повлияваха от тамифлу. Препаратът имаше успех относително само в Холандия.
- Прави впечатление, че и при птичия грип, и при свинския се препоръчват едни и същи лекарства. Нещо повече, очакваше се епидемия от птичи грип, производствата на дадени медикаменти скочиха, но тя не се състоя. Вече се чуват мнения, че някои преекспонират опасността от свински грип, за да пласира непродадените си количества. Така ли е?
- Това е пълен абсурд. Открай време, дори когато се появи вирусът на ХИВ, се намериха някакви луди хора по света с подобни "концепции" и съчиняват ли, съчиняват световна конспирация. Такива твърдения се въртят в общественото пространство, но няма нищо вярно в тях. Хората да не им обръщат внимание.
Колкото до това, че има лекарства в достатъчни количества, така и трябва да бъде, за да са осигурени държавите при необходимост. Ако имаше ваксина срещу свинския грип, нямаше да има такива твърдения.
- Впрочем, вече се заговори и за смъртен случай в САЩ. Така ли е?
- Не знам, до снощи нямаше обявен нито един. Възможно е да е слух.
- Склонен ли сте да поразсъждавате върху една от тезите, че появата на този вирус е резултат от използване на генно модифициране за подобряване на порода животни?
- Тази концепция не я познавам. Имам силно съмнение по въпроса. Защо ще трябва да се използва генно модифициран вирус. Това винаги представлява опасност и е абсолютно невъзможно. Вероятно е слух.
- Центърът на САЩ за контрол на заболяванията започна да разработва ваксина срещу вируса Н1N1. Може ли да се каже, кога тя ще бъде готова?
- Очаква се новата ваксина да бъде разработена до шест месеца, като за лабораторните изследвания ще са достатъчни и два месеца. Надяваме се дотогава епидемията да е свършила.
По-важно е сега да се види как действат химиотерапевтиците, т.е. лекарствените препарати.
Сега съществува ваксина, с която ветеринарите имунизират свинете, но тя е неприложима за хората поради антигенните различия между грипния вирус, който циркулира по свинете и човека.
- И грипът, и острите респираторни инфекции имат общи проявления. По какво обаче човек може да разбере, че става дума за грип и да побърза с лечението?
- Грипът се проявява на третия ден от заразяването. За разлика от острите вирусни инфекции той се проявява внезапно, започва с разтрисане, едва след това идват главоболието, болките в очите, ставите, високата температура и болното гърло. Може да се прояви и пневмония. При острите респираторни заболявания симптомите се появяват един по един, постепенно.
Затова препоръчвам профилактика с имуностимулатори и витамини С и Е. При проява на признаци за заболяване да се потърси веднага лекарска помощ.
Хората не бива да променят хранителните си навици. Свинското месо не е опасно, от него човек не може да се зарази. Вирусът върви от човек на човек.
- Можете ли да прогнозирате дали свинският грип ще достигне нашата страна?
- От 1968 г. никога не съм грешал в прогнозите. Тази година казах, че ще има грипна епидемия през февруари, а тя не дойде. Затова повече не прогнозирам.
Визитка

Акад. Ангел Гълъбов е директор на Института по микробиология при БАН

Завършил е Медицинския университет в София.

Специализирал при Нобеловия лауреат по медицина Андре Лвов.

От 1983 г. е експерт към Световната здравна организация.

Президент на Балканското общество за микробиология и на Българското общество за микробиология.

Директор на Института по микробиология при БАН от 1995 г.


Здравният министър: Ще раздаваме и листовки
Освен монтираната на летището каме­ра, която ще улавя пътници с температура над 37°, служители ще раздават и листовки. Те ще съдържат информа­ция къде хората могат да потърсят медицинска по­мощ, ако се чувстват не­разположени. Това съоб­щи вчера здравният ми­нистър д-р Евгений Же­лев.

Той добави, че препоръ­ките с предпазните мерки срещу свински грип на министерството на здравеопазването вече са изпратени до всички РИОКОЗ (бивши ХЕИ) и Районните центрове по здравеопазване. Болници­те също трябва да се под­готвят да приемат пове­че болни. Засега не се на­лага да се поставят меди­цински екипи на сухозем­ните ни гранични пункто­ве. На този етап нямаме основание да говорим за пандемия (световна епи­демия), не трябва да се драматизира и да се съ­здава паника, добави д-р Желев. В четвъртък министрите на здравеопаз­ването от Европейската общност ще се съберат в Люксембург и тогава най-вероятно ще бъде приета обща декларация, за начи­ните на действие срещу свинския грип.
Болестта тръгнала от мизерна ферма
ЛОНДОН - „Свинският" грип е тръгнал от свинеферма в мексиканския град Ла Глория в щата Веракруз, съобщи в. „Таймс", позовавайки се на данни на Све­товната здравна организация.

Болестта е открита най-напред у 4-годишния Едгар Ернандес, който живее в града в близост до въпросната ферма. Хора със симптоми в района обаче е има­ло още в края на февруари. При Ернандес първоначално се е смятало, че боледува от обикновен грип, докато не са станали известни резултатите от пробите му в американска лаборатория.

фермата „Граняс Карол" в Ла Глория е собственост на американската компания „Смитфийлд", която е най-големият производител на свине и колбаси в света. Само в мексиканската ферма на компанията годишно се отглеждат 1 милион животни. Местните хора свидетелстват, че условията"са ужасяващи. Миризмата е непоносима, в близост до фермата на американската фирма има лагуна от тор, а рояци мухи разнасят зарази в близките градове, сред които и Ла Глория. ферме­рите от „Граняс Карол" са известни с това, че винаги протестират с маски на лицата. 4-годишният Едгар Ернандес сега е на­пълно здрав, но 152-ама души вече почи­наха от „свинския грип". Само в района на Ла Глория 3000 души са потърсили меди­цинска консултация от края на февруари насам. По данни на мексиканския минис­тър на здравеопазването Хосе Анхел Кордова в страната засега са хоспитали­зирани 2000 души с първоначална диаг­ноза „тежка пневмония".

Наказват за починалата родилка
Всички, които са виновни за смъртта на починалата ро­дилка Запряна Коледарова (26 г.) след секцио в болница­та на Мазнейкови „Св. Со­фия", ще бъдат наказани по надлежния ред. Това съобщи вчера здравният министър д-р Евгений Желев. Той доба­ви, че в момента тече провер­ка по случая и резултатите от нея ще бъдат оповестени на сайта на Министерството на здравеопазването.

Д-р Желев откри вчера нов модерен апарат за лъчелечение с кобалт в Национал­ната онкологична болница. Уредът е спасителен за хора­та с рак на глава и шия, на гърдата и др. МЗ изцяло е заплатило стойността на „Телебалт”, който струва 600 000 евро. Той извършва трииз­мерно облъчване на болния, като въздейства само на увредените тъкани. Годишно ще може да помага на 900 души или на 30% повече бол­ни, отколкото стария апарат от 1960 г.
ЕК спира да нарича грипа "свински"
Европейската комисия препоръчва да се смени наименова­нието на "свинския грип" на "нов грип", за да се избегнат ка­тастрофални икономически последици за производството на свинско месо, предаде АФП от Брюксел. Ние решихме от днес да говорим за "нов грип", за да не пострада нашата индустрия, особено в период на криза, обясни вчера еврокомисарят по здравеопазването Андрула Василиу на пресконференция в белгийската столица. Тя подчерта, че определе­нието "свински" се отразява зле на консумацията на свин­ско месо, което в действителност не е опасно, ако бъде топлинно обработено. Много страни, главно азиатски, ре­шиха да спрат вноса на свинско месо от Мексико и някои американски щати, засегнати от грипа. Няма доказател­ства до момента, че свиневъдите са отговорни за епиде­мията, каза пред АФП генералният директор на Световна­та организация за здравето на животните Бернар Вала. Израелският заместник-министър на здравеопазването Яков Лицман предложи в понеделник да бъде дадено друго име на свинския грип от религиозни съображения. Той под­черта, че отпратката към свинете е обидна и за двете ре­лигии - юдаизма и исляма, които смятат тези животни за нечисти и забраняват консумирането на свински продукта Израелския министър препоръча грипът да се нарича "мекси­кански". Според учените обаче във вируса няма нищо, ко­ето да го прави мексикански, и слагането на подобен ети­кет може да навреди на имиджа на страната, отбеляза Асошиейтед прес


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

Българските лаборатории не могат да "хванат" новия вирус
В България няма възможност да бъде иден­тифициран свинският грипен вирус тъп ка­то досега това не се е налагало. Това каза вчера министърът на здравеопаз­ването Евгений Желев пред журналисти. Топ уточни, че проби ще се изпращат до Световната здравна организация. Според него обаче в страната ни има достатъчно запаси от медикаменти, които могат да въздействат върху новия грипен вирус Желев беше категоричен, че на този етап няма основания да се говори за пандемия и не трябва да се драматизира и да се създава паника. Изпрате­ни са препоръки до всички районни инспекции за опазване на общественото здраве, до РШ-та и предупреждения до болниците да проверят каква готовност имат за евенту­ален прием на пациенти с такива оплаквания, уточни той. На 30 април министрите на здравеопазването от ЕС ще се съберат в Люксембург и ще решат какви да са начини­те на действие, съобщи Желев. Министърът каза, че на летище София е монтирана специална термокамера, коя­то ще показва пътници с повишена температура. Ще бъ­дат раздавани специални листовки на пристигащите къде да се обърнат, ако чувстват неразположение Същевременно Министерството на външните работи посъветва българските граждани да не пътуват до Мекси­ко, откъдето тръгна заразата.


Реденето на изборните листи бави назначенията
Партиите във властта бавят попълването на важни постове и в други ключови институции заради сметките кой ще се кандидатира като мажоритарен кандидат, кой ще изпадне от избираемите места в листите за парламентарния вот и на кого трябва да му се търси друга служба. В последните си работни дни управляващите трябва да се споразумеят кой да поеме ръководния пост и останалите шест места в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) - мандатът на настоящия шеф Петко Николов и шестимата членове на органа изтече още в началото на октомври м.г. Вакантни са и постовете на управителя и подуправителя на Националния осигурителен институт (НОИ) - мандатите на Йордан Христосков и на Весела Караиванова приключиха на 13 април.

Сегашните управляващи искат да предопределят и кой ще наследи Иван Искров - на 9 октомври изтича мандатът на управителя на БНБ, както и на подуправителя на управление "Емисионно" Цветан Манчев. В преговорите вероятно ще се определи и наследникът на шефа на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Константин Шушулов, който има право да заема поста до 10 септември. В началото на септември изтича и мандатът на шефа на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Румяна Тодорова.

Очаква се тази седмица разговорите между трите партии за попълването на постовете да се активизират. БСП и ДПС са решили да не оставят вакантните постове за следващото правителство - да направят назначенията, дори ако трябва да работят между евроизборите на 7 юни и парламентарния вот на 5 юли.

Социалистите заявяват, че "искат всичко", тъй като досега не са имали свои хора почти никъде. "Всичко за всичко на масата и каквото споразумеем" е стратегията на НДСВ, описана от царист. ДПС традиционно пазят амбициите си в тайна. Заради ситуацията в последните месеци, в които НДСВ следва предизборна тактика на "пълно и демонстративно" разграничаване от коалиционните си партньори, царистите подозират, че ще останат изолирани при разпределението. В БСП и ДПС също коментират, че жълтите ще бъдат наказани.
Удължават срока за медицински управители
Срокът на договорите за възлагане на контрол в общинските лечеб­ни заведения - търговски дружества с ограничена отговорност, с лицата, които ги управляват в момента, ще бъде удължен до провеждането на нов избор на управители на тези дружества. Столичният общински съвет ще гласува предложението на председателя на комисията по стопанска политика на съвета Данаил Кирилов на предстоящото си заседание в четвъртък (30 април).


Лекуват ни без пари на плажа. Спешно се търсят 1000 спасители
Варна. Медици ще ни лекуват безплатно направо на плажа. Реаниматорите и медицинските сестри вече няма да тичат по удавниците, а ще оказват помощ при алергии, хронични болести и дори при инсулт. Само на метри от тях, в кабинетите в курортите, прегледът струва 50 евро.

Вече са сигурни екипите за 12-те медицински пункта на централния плаж във Варна - в "Кабакум", елитния курорт "Св. св. Константин и Елена", увери д-р Иван Иванов, шеф на ДКЦ "Света Клементина". Лечението на брега е абсолютно безплатно, увери той. Здравното заведение започна обучение на екипите от медици и сестри. Те за разлика от джипитата по курортите се натискат за сезонната работа на плажа, защото заплащането ги удовлетворява, добави шефът на здравното заведение, но отказа да уточни размерите.

Месец преди лятото само 50 спасители са заверили документи. За сезон 2009 са необходими 900-1000, съобщи вчера шефът на дирекция "Водно спасяване" към БЧК Лаврений Силов. Само басейните към хотели са 220 и за всеки са нужни по двама-трима спасители на смени. Плажът започва да се пълни с летовници още от средата на май, но точно за тогава е обявен търгът за наемател на най-дългата от 3,5 км брегова ивица за слънчеви и морски бани в Златни пясъци. Според шефа от БЧК миналото лято на огромния плаж е имало само един официално открит спасителен пост. Още 20 били наети да сноват край брега и да надуват свирки след самонадеяни плувци. Карали ги да избиват парите си, мъкнейки чадъри и шезлонги. При очертаващия се дефицит концесионери и стопани на плажа обещавали заплата от 900 лева и нагоре.

Кръстина Маринова


Съмняват се за болен в Гърция, слагат термокамери по летищата
Свинският грип стигна границата

Доктори искат лекарства от резерва, посолствата в паника
Свинският грип е на крачка от България. Гръцките власти се съмняват, че са се натъкнали на първия случай на смъртоносната зараза в южната ни съседка. "Много българи ще заминават за Гърция за празниците. Няма нужда да отменят резервациите, но да внимават при контактите и с големите компании", посъветваха доктори. В Испания пък регистрираха втори случай на болен от новия грип. От Външно министерство няма официално предупреждение за избягване на пътуванията както за САЩ и Мексико. Нашите епидемиолози обаче поискаха да се разблокира резервът с антивирусния препарат "Тамифлу". Предложението дойде по време на Експертния съвет по противоепидемичен надзор, свикан спешно вчера от здравния министър Евгений Желев. Според експертите тази стъпка се налага, тъй като Световната здравна организация (СЗО) обяви опасност от пандемия четвърта степен по 6-степенната скала. В момента големите болници имат по стотина бройки

"Тамифлу", обясни за "Стандарт" д-р Ангел Кунчев, шеф на отдел "Надзор на заразните болести" в здравното министерство. И допълни, че резервът, който се пази за евентуална пандемия, съдържа 82 000 дози "Тамифлу" и 160 000 дози "Ремантадин". Според СЗО обаче два са антивирусните препарати, които ефективно лекуват свинския грип - "Тамифлу" и "Реленца".

Експертният съвет по епидемиогия реши още три летища у нас - във Варна, Бургас и Пловдив, да бъдат оборудвани с термокамери. Специалните устройства засичат пасажерите с над 37,5 градуса с помощта на инфрачервени лъчи. В момента това става с две камери на летище София. Мярката се налага заради предстоящия летен сезон и засиленото движение на туристи, изтъкнаха специалистите. От здравното пък министерство си признаха, че посолствата са

подпалили телефоните им с въпроси

какви мерки се вземат срещу новата зараза и къде биха могли да получат помощ в случай на нужда. Първи се обадили дипломатите от САЩ. Запитвания имало и от мисиите в Япония и Корея. "Посолствата имат договори за медицинско обслужване с определени болници и ще се обръщат към тях в случай на нужда", обясни д-р Кунчев. "След данданиите с птичия грип сме направили стройна система за реагиране", каза още епидемиолог номер 1. Освен столичната инфекциозна болница "Иван Киров" готовност за оказване на медицинска помощ имат и университетските болници в цялата страна.

След като отне живота на близо 150 души в Мексико, свинският грип продължава да поваля хора и в Европа, съобщават световните агенции. Вчера в Испания беше потвърден втори случай на смъртоносната зараза. Министърът на здравеопазването и социалната политика Тринидад Хименес заяви, че пациентът, приет в болница във Валенсия, се възстановява и скоро може да се прибере у дома. Два случая бяха потвърдени и във Великобритания. Заразените са двойка, която била на сватбено пътешествие в Мексико

Еврокомисарят по здравеопазването Андрула Василиу заяви, че в Дания, Ирландия, Швеция и Израел също се съмняват за свински грип. Според нея обаче за момента няма причина да бъдат налагани ограничения за пътуване във въпросните страни. "На този етап налагането на забраните и затварянето на граници няма да са много ефективни мерки. Във времена, в които хората пътуват много бързо по света със самолет, няма нито едно място, където вирусът да не може да се разпространи", обясни и изпълняващият длъжността заместник генерален директор на СЗО Кейджи Фукуда.

Румяна Милева

Петя Бояджиева
zdrave.net
Фармацевтите на символичен протест
Символичен протест на фармацевти се провежда днес и утре в страната. В големите градове те ще излязат пред аптеките в 14 ч за десет минути и ще пият студена вода. В по-малките населени места пък фармацевтите ще затворят за час аптеките си.

Акцията е информативна – докато са навън, аптекарите ще обясняват на пациентите за какво протестират.

Конкретният повод за протеста е новият позитивен списък – в него има лекарства, които са по протокол и са напълно платени от касата, но не е предвидена надценка за аптеките. Освен това, повечето от тези лекарства досега се заплащаха на дистрибутора, а сега за тях ще трябва да плащат аптеките. Така, внасяйки ДДС върху лекарствата, собствениците на аптеки ще трябва да чакат връщането му в най-добрия случай след месец. Аптеките нямат такива капитали в момента, така че ще бъдат принудени да намалят асортимента от лекарства, посочват фармацевти.

НЗОК готова с отчета на бюджета за февруари, само 122 млн. постъпили от здравни вноски
Управителният съвет на НЗОК е приел отчета за изпълнение на бюджета за месец февруари и към 28-ми февруари 2009 г., съобщава официалният сайт на здравноосигурителната институция. Общият размер на приходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г., е 2 472 943 000 лева. За месец февруари събраните приходи и трансфери са в размер на 125 767 123 лв., което представлява 5,1 на сто от годишния план. От здравноосигурителни вноски през февруари са постъпили 122 млн. лева. За същия период са изразходвани 152 121 494 лева или 7,3 на сто от годишния план. 146,5 млн. лв. са отишли за здравноосигурителни плащания, 4 млн. лв. са отчетени като предоставени трансфери към бюджетни предприятия.
За първична извънболнична медицинска помощ през февруари са изплатени 10,4 млн. лева, с което се отчита усвояване 6,6 на сто спрямо годишния план. Специализираната извънболнична помощ е усвоила 12,5 млн. лева, което е 8,1 на сто от годишния план. За дентална помощ са разходвани 8,8 млн. лева, а за медико - диагностична дейност – 5,2 млн. лева.
Сумата, изплатена през месеца за лекарствени средства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели е в размер на 31,5 млн. лева, с което се отчита изпълнение спрямо годишния план от 9,5 на сто. За болнична помощ през февруари са изплатени 78,1 млн. лева, което представлява 8,4 на сто от годишния план.

БТА

Нигяр Сахлим: Големият проблем на здравната ни система е неефективното използване на публичния ресурс
Невин Мустафова
Големият проблем на здравната ни система в момента е

неефективното използване на публичния ресурс. Всички, които

следят проблема, са наясно, че нереформираната система в

здравеопазването, консумира все повече и повече финансов ресурс,

включително публичните средства, които държавата отделя. Това

заяви в интервю за БТА народният представител от ДПС и

заместник-председател на парламентарната комисия по

здравеопазване д-р Нигяр Сахлим.


Според доклад за здравното състояние на нацията на

Националния център по опазване на общественото здраве повече от

90 процента от потребителите на здравни услуги не са доволни от

качеството на здравната помощ, каза Сахлим.

Тя отбеляза, че приетите на първо четене промени в Закона за

здравето предвиждат няколко изменения, които ще се отразят

върху системата на здравеопазването през следващите години. На

първо място това е оценката на трудоспособността - опита за

решаване на проблемите с териториалните експертни лекарски

комисии /ТЕЛК/, посочи Сахлим. По думите й има случаи, при които

хора, обжалващи решения на ТЕЛК, получават дата да се явят пред

НЕЛК през 2014 г. През това време те престават да получават

обезщетение и започва едно дълго "ходене по мъките", коментира

тя.


С промените, които Народното събрание приема, се оформят три

групи пациенти. Първата - са децата до 16-годишна възраст,

които ще бъдат обслужвани от детски експертни комисии, включващи

педиатри със стаж минимум десет години. Разделят се групите на

хората, които са навършили пенсионна възраст, но имат намалена

трудоспособност, както и тези, които са в активна възраст, но по

някакви причини също са от контингента на ТЕЛК, обясни Нигяр

Сахлим. Разделението на тези групи в три потока, ще намали

корупционния натиск върху ТЕЛК, ще повиши експертността в тях и

ще увеличи пропускателния режим, като се надяваме да няма

толкова дълго чакане от пациентите, коментира тя.

Според Нигяр Сахлим втората важна промяна е създаването на

медицински инспекторат на подчинение на министъра на

здравеопазването. Възлагат му се много функции и много се

надяваме те да бъдат ясно регламентирани, добави тя.

Инспекторатът ще се произнася по спазването на медицинските

стандарти, по жалби на пациенти, ще проверява изразходването на

финансовите средства.

Третият съществен момент, който предвиждат промените в

Закона за здравето, са мерките във връзка с пълната забрана за

тютюнопушене на всички публични места от 1 юли 2010 г. От една

страна, България изостана в приемането на тези мерки, а от друга

- е обвинявана от търговците за рестрикцията, както и за това,

че въвеждаме ирландския вариант, който е най-строгият, коментира

Сахлим.

Текстове в приетите промени предвиждат и разкриването на

медицински кабинети в училищата. Идеята е в тях да се

осъществява профилактика, а не лечебна дейност, като изрично е

упоменато, че в кабинетите не може да работят стоматолози,

уточни Сахлим. Тя каза, че има известни притеснения по отношение

на финансовото обезпечаване на дейността на кабинетите. По

думите й вариантите са няколко. Единият е чрез делегирани

средства от бюджета на Министерството на здравеопазването, което

се прави и сега. Някои общини като Варна отделят от собствения

си бюджет, голям брой частни училища също дофинансират тази

дейност, посочи Сахлим. Според нея въпросът с финансирането

трябва да се регламентира с наредба на министъра на

здравеопазването.

Друг съществен момент в промените е регламентирането на

правата на пациентите. Предвижда се създаването на обществен

съвет към министъра на здравеопазването, който ще включва седем

представители на организации за защита на правата на пациентите,

на националния съвет за интеграция на хората с увреждания,

както и на други организации от неправителствения сектор. Ще има

достатъчно широко представителство, което да отстоява правата

на пациентите, нещо, за което сме обвинявани непрекъснато, че

липсва диалог и не се отчита в достатъчна степен мнението на

гражданския сектор, каза Сахлим.

Нигяр Сахлим е вносител на предложението ваксините, които

попадат в т. нар. препоръчителен списък, да могат да се

предлагат от лекарите и педиатрите. В момента съществуващият

задължителен имунизационен календар в България е изключително

остарял, а причината да не се актуализира е липсата на финансов

ресурс, отбеляза заместник-председателят на комисията по

здравеопазване. Родителите предпочитат пречистените, съвременни

многокомпонентни ваксини, които се правят с еднократно

инжектиране и най-вече гарантират сигурността и здравето на

децата, допълни Сахлим.

По думите й, промяната ще спести много средства, каквито,

особено през зимните месеци, се харчат за сиропи и антибиотици.

Според нея има консенсус в комисията това да се случи от

следващата година.

Според Нигяр Сахлим открит остава въпросът с ваксините

против грип, както и за рака на маточната шийка. В 16 европейски

страни имунизацията против това онкологично заболяване е

въведена в имунизационните календари, Македония го направи през

миналата година, ние обаче отново не сме сред тези страни,

коментира тя.

По повод на недоволството на собствениците на аптеки и на

фармацевтичната гилдия във връзка с ограничението за продажба на

детски храни в аптеките, заместник-председателят на комисията

по здравеопазване каза, че се е получило недоразумение.

Формулировката след приемане на решението, лансирана в

медиите, беше най-малкото некоректна. Категорично заявявам, че

никой не е забранявал продажбата на детски храни в аптеките,

идеята на вносителите беше тя да се регламентира, каза Сахлим.

Тя допълни, че министърът на здравеопазването е този, който в

наредба трябва да посочи ясните регламенти.

По думите на Сахлим въпросът с продажбата на детски храни е

стигнал до обвиненения в лобизъм. Защо не бяхме обвинени в

лобизъм, когато разрешихме продажбата на хранителни добавки в

аптеките, или когато либерализирахме правото на собствениците на

аптеки да имат неопределен брой аптеки, попита тя. Защо не се

реагира така остро, когато голяма част от аптеките се превърнаха

в козметични салони и когато се оказва, че в повечето от тях

няма магистър-фармацевт, помощник фармацевт или дори медицинско

лице, коментира Нигяр Сахлим.
Срокът на договорите на управителите на общинските дружества

в здравеопазването ще бъде удължен

Срокът на договорите за възлагане на контрол в общинските

лечебни заведения - търговски дружества с ограничена отговорност

с лицата, които ги управляват в момента ще бъде удължен до

провеждането на нов избор на управители на тези дружества.

Столичният общински съвет ще гласува предложението на

председателя на комисията по стопанска политика на съвета Данаил

Кирилов на предстоящото си заседание в четвъртък /30 април/.

Предложението на Кирилов е във връзка с ликвидирането на

"Столичния медицински холдинг", както и с предстоящото вписванена промяната на правната форма на дружествата в Агенцията по

вписванията. /Свилен Кръстев/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница