Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаситестраница5/14
Дата22.07.2016
Размер1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Забележка. При определяне партията на пластита IV категория поради загуба на способност към формоване (при запазване на боеспособност и безопасност в работа) препоръчва се те да се използват за подривни работи в съотношение 80/20 за 1 кг флегматизиран хексоген.
Хексоген

1.

Външен вид и

+

+

Нефлегматизираният

ДОПУСКАТ СЕ:

Наличие на стра-

 

структура

 

 

хексоген представ-

1. Наличие на

1. Овлажняване

нични примеси

 

 

 

 

лява еднороден крис-

отделни слепили

или намокряне

или видими на око

 

 

 

 

тален, добре ронещ

се кристали във

на продукта

замърсявания от

 

 

 

 

се прах без видими

вид на сраства-

2. Наличие на

всякакъв вид

 

 

 

 

за окото странични

ния или малки

твърди смачква-

 

 

 

 

 

примеси.

зърна

ния и явни приз-

 

 

 

 

 

Флегматизираният

2. Най-малки

наци на слягания,

 

 

 

 

 

хексоген е еднород-

странични добав-

лоша ронливост

 

 

 

 

 

но ронещо се ве-

ки не повече от

 

 

 

 

 

 

щество без видими

25 броя на

 

 

 

 

 

 

за окото механични

1 кв. дцм от по-

 

 

 

 

 

 

примеси.

върхността на

 

 

 

 

 

 

В пресован вид е

ВВ

 

 

 

 

 

 

плътна маса, а в

 

 

 

 

 

 

 

лама структурата е

 

 

 

 

 

 

 

малко кристална.

 

 

 

 

 

 

 

Допуска се:

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на не по-

 

 

 

 

 

 

 

вече от 5 бр. малки

 

 

 

 

 

 

 

странични примеси

 

 

 

 

 

 

 

на 1 кв.м от повърх-

 

 

 

 

 

 

 

ността на ВВЛ

 

 

 

2.

Цвят, мирис

+

+

Цветът на нефлег-

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Цветът е неедно-

 

 

 

 

матизирания

1. Малко сиви и малко розови

образен със сиво-

 

 

 

 

хексоген е бял,

оттенъци в нефлегматизирания

кафяв оттенък

 

 

 

 

еднообразен по

хексоген

2. Рязък мирис,

 

 

 

 

цялата маса

2. Наличие на слабо оцветени

неприсъщ на флег-

 

 

 

 

Цветът на флегма-

кристали във флегматизирания

Матизирания

 

 

 

 

тизирания хексоген

хексоген

 

 

 

 

 

е оранжев, допуска

 

 

 

 

 

 

се различна интен-

 

 

 

 

 

 

зивност на оцвете-

 

 

 

 

 

 

ността

 

 

3.

Температура на

+

-

 

 

 

 

топене, °С:

 

 

 

 

 

 

- в нефлегмати-

 

 

Не по-ниска от

Не по-ниска от

Не по-ниска от

 

зирания хексоген

 

 

202,5

200

198

 

- във флегмати-

 

 

Не по-ниска от

Не по-ниска от

Не по-ниска от

 

зирания хексоген

 

 

201

199

197

4.

Съдържание на

+

-

Не повече от 0,1

Не повече от 0,15

Повече от 0,15

 

влага и изпарени

 

 

 

 

 

 

вещества, %

 

 

 

 

 

5.

Киселинност,

+

-

Не повече от 0,05

Не повече от 0,08

Не повече от 0,1

 

приведена към

 

 

 

 

 

 

сярната кисе-

 

 

 

 

 

 

лина, %

 

 

 

 

 

6.

Съдържание на

*

-

 

 

 

 

неразтворими в

 

 

 

 

 

 

ацетон примеси,

 

 

 

 

 

 

%:

 

 

 

 

 

 

- за нефлегмати-

 

 

Не повече от 0,15

Не повече от 0,3

Не повече от 0,5

 

зирания продукт

 

 

 

 

 

 

- за флегматизи-

 

 

Не повече от 0,25

Не повече от 0,4

Не повече от 0,5

 

рания продукт

 

 

 

 

 

7.

Съдържание на

*

-

 

 

 

 

кремнозема, %:

 

 

 

 

 

 

- за нефлегмати-

 

 

Не повече от 0,03

Не повече от 0,1

Не повече от 0,2

 

зирания продукт

 

 

 

 

 

 

- за флегматизи-

 

 

Не повече от 0,04

Не повече от 0,1

Не повече от 0,2

 

рания продукт

 

 

 

 

 

8.

Възприемчивост

*

*

Възприемчивостта е безотказна. Детонацията е пълна.

Възприемчивостта

 

и пълнота на

 

 

 

 

 

детонацията от

 

 

 

 

 

КД № 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възпламенители на огнепроводния шнур

1.

Външен вид

+

+

Събирането на еле-

ДОПУСКАТ СЕ:

1. Корозия на

 

 

 

 

ментите на ВБШ е

1. Потъмняване

1. Корозия на

тръбичките, която

 

 

 

 

правилно. Повърх-

на тръбичките

тръбичките и

препятства използ-

 

 

 

 

ността на отворите

2. Наличие на

на нипелите, не-

ването на ВБШ

 

 

 

 

и нипелите е чиста,

повърхностни

влияещи на ра-

2. Корозия на рез-

 

 

 

 

без окиси и замърся-

драскотини

ботоспособността

бовата част на

 

 

 

 

вания, разкъсвания

на лаковото

на ВБШ

нипелите, препят-

 

 

 

 

в местата на обхва-

покритие

2. Нарушение на

стваща съединява-

 

 

 

 

щане, пукнатини,

3. Следи от за-

лаковото покри-

нето на ударния

 

 

 

 

дълбоки шупли и

мърсяване на

тие в местата на

механизъм на МУВ

 

 

 

 

груби смачквания

нипела и тръ-

съединенията на

с корпуса

 

 

 

 

Допуска се общо не

бичката

КВ и тръбичките

3. Издаване или

Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница