Доклад по законопроект за държавния бюджет за 2009 г., №802-01-82 внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2008 гстраница26/29
Дата14.01.2018
Размер4.68 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

ВСИЧКО

264

35

2918

917,25

8 540 852

258,5

658 995

217 599

10 108

121 497

251 924

808 672

30 765

9241


Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 6.2.

Приложение № 7

към чл. 13, ал. 1

СПИСЪК

на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2009 г.
( хил. лв.)

Наименование и местонахождение на обекта

Години на строителство

Разходи за 2009 г.

1

2

3

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

Община Хаджидимово

 

 

Реконструкция на улична водопроводна мрежа - гр. Хаджидимово - първи етап - главни клонове І, ІІ и ІІІ

2009-2010

1 700,0

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

Община Руен

 

 

Водоснабдяване група села в община Руен, ІІ етап: Помпена станция 2-ІІ-ри подем - Резервоар № 2 с. Речица - Резервоар № 3 с. Заимчево

2008-2009

1 534,0

Община Созопол

 

 

Изграждане канализационна мрежа с. Равадиново

2008-2009

749,0

Канализация с.Крушевец

2008-2009

742,0

Улична водопроводна мрежа на с. Крушевец

2008-2009

1 000,0

Община Сунгурларе

 

 

Изграждане на улична канализация на с. Грозден

2008-2009

1 000,0

Изграждане на канализация, пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Велислав

2009-2010

1 000,0

Община Царево

 

 

Канализация гр. Царево - Актуализация: КПС5, напорен тръбопровод и гравитачен колектор от КПС5 до включване в гл.колектор 1, КПС3, напорен тръбопровод и довеждащ колектор

2009-2009

1 000,0

ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

Община Аврен

 

 

Рехабилитация на напорен водопровод от ПС "Червени мост" до водоеми с.Близнаци

2008-2009

300,0

Община Белослав

 

 

Битово-фекална канализация с. Страшимирово - VІ етап

2009-2009

1 000,0

Община Варна

 

 

Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващото и перспективно ползване на водите между буна 109 и яхтеното пристанище

2009-2009

2 000,0

Община Суворово

 

 

Битова канализация гр. Суворово кл. от 88 до 105, 99А и 103А

2008-2009

893,0

Изграждане на битова канализация по ул. Цар Иван Асен, гр. Суворово

2008-2009

659,0

Изграждане на битова канализация по улиците Панагюрище, Ильо Войвода и Оборище

2008-2009

854,0

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

Община Елена

 

 

Канализационен колектор и ПСОВ гр. Елена

2005-2010

1 000,0

Община Полски Тръмбеш

 

 

Канализация на кв.75, 75а, 76, 77, 79 с. Петко Каравелово

2008-2009

1 500,0

ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

Община Димово

 

 

Реконструкция на водопроводна мрежа град Димово - ІІ етап

2009-2009

610,0

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

Община Бяла Слатина

 

 

Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Попица

2009-2010

1 500,0

Реконструкция на селищна водопроводна мрежа по ул. Райко Даскалов от О.Т. 78 през О.Т. 113 до О.Т. 133 и през О.Т. 132 до О.Т. 131 по ул. Стара планина, по ул. Георги Димитров от О.Т. 82 през О.Т. 78 до О.Т. 73 и по улица Поройна през О.Т. 98 до О.Т. 131 по ул. Александър Стамболийски от О.Т. 112 през О.Т. 11 до О.Т. 120, по ул. Хр. Смирненски от О.Т. 78 през О.Т. 99 до О.Т. 146, по ул. Сергей Румянцев от О.Т. 86 до О.Т. 99, по ул. Димитър Благоев от ул. Р.Даскалов до ул. Поройна във О.Т. 98, по ул. Хр. Смирненски от О.Т. 146, през О.Т. 127 до О.Т. 132, по ул. Гезнишки от ул. Р. Даскалов до ул. Поройна в О.Т. 128 по ул. Хр. Ботев от О.Т. 112 до О.Т. 125 на с. Търнава

2009-2010

1 500,0

Община Козлодуй

 

 

Изграждане на канализация в участък от бл. 32 до пристанището

2006-2010

1 000,0

Община Криводол

 

 

Изграждане на битова и дъждовна канализация - ЦГЧ гр. Криводол - ІІ етап

2009-2009

1 000,0

Община Мизия

 

 

Дъждовно-дренажна канализация

2009-2009

1 500,0

Община Роман

 

 

Реконструкция и подмяна на водопроводи по група улици в с. Курново

2009-2009

1 153,0

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

 

Община Ардино

 

 

Реконструкция на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на квартал "Здравец" гр. Ардино - ІІ етап

2007-2009

1 000,0

Община Джебел

 

 

Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа - гр. Джебел - централна част

2008-2009

879,0

Община Кирково

 

 

Канализация с. Дружинци - І етап

2009-2009

1 042,0

Община Крумовград

 

 

Канализация с пригаждане на модулна ПСОВ на с. Студен Кладенец

2009-2009

684,0

Община Момчилград

 

 

Канализация с. Груево

2007-2009

845,0

Община Черноочене

 

 

Канализация с. Среднево - Гл. колектор ІІІ и улични канализационни клонове

2009-2009

1 286,0

Водоснабдяване с. Бели вир

2009-2009

700,0

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

 

Община Бобошево

 

 

Довеждащ колектор до пречиствателно съоръжение с. Усойка

2009-2009

1 483,0

Община Кюстендил

 

 

Изграждане на гл. канализационен колектор в с. Ябълково

2009-2009

518,0

Община Рила

 

 

Довеждащ колектор до ПСОВ - гр. Кочериново

2008-2010

1 000,0

Община Сапарева баня

 

 

Канализация с. Овчарци

2009-2010

500,0

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

Община Бойчиновци

 

 

Доизграждане на водоснабдяването в с. Портитовци и подмяна на тръбопровода в ромската махала в с. Владимирово - І и ІІ етап

2009-2009

500,0

Община Якимово

 

 

Водоснабдяване с. Комощица подобект, вътрешна водопроводна мрежа - етап ІІІ Запад

2009-2009

178,0

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

 

Община Батак

 

 

Изграждане на В и К мрежа по улици Братя Ванчеви и Родопи в град Батак

2007-2009

295,0

Община Брацигово

 

 

Канализационна мрежа с. Исперихово - ромски квартал

2009-2009

2 000,0

Община Велинград

 

 

Канализация с. Драгиново

2009-2009

706,0

Канализация с. Пашово

2008-2009

1 000,0

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Пашово

2008-2009

1 000,0

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

 

Община Гулянци

 

 

Канализация на гр. Гулянци

2007-2009

2 002,0

Община Никопол

 

 

Водопровод от тръби ПЕВП от каптажи "Главата" и "Голямата чешма" до Н.Р. 200 М3 с. Муселиево

2009-2009

396,0

Канализация на гр. Никопол - І етап

2009-2010

500,0

Община Плевен

 

 

Канализация с. Буковлък - І етап

2009-2010

700,0

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

Община Асеновград

 

 

Канализация на с. Козаново

2009-2009

306,0

Община Карлово

 

 

Реконструкция на водопроводна мрежа и полагане на асфалтова настилка по ул. В. Караиванов и прилежащите й улици

2008-2009

1 000,0

Община Марица

 

 

Канализация на с. Строево - подобект І "Главен събирателен канал 2 и улични канали към него"

2009-2010

1 000,0

Канализация с. Скутаре

2007-2010

1 000,0

Канализация с. Войводиново- подобект І "Външен канал към ПСОВ - Пловдив"; подобект ІІ "Главен канализационен колектор"

2008-2010

1 000,0

Община Перущица

 

 

Реконструкция на водопроводи и канализация по улиците П. Каравелов, Ат. Малинчев, Москва, П. Милушев, Г. А. Злачеви, Ст. Бояджиев, Ив. Вазов и Рила - гр. Перущица

2008-2010

1 600,0

Община Раковски

 

 

Главни канализационни колектори / клонове / - мрежа І и ІІ с. Белозем

2009-2010

2 000,0

Община Садово

 

 

Подмяна водопровод с. Попово

2009-2010

1 000,0

Канализация на обратни води с. Селци - Гл. колектор

2009-2010

1 300,0

Община Стамболийски

 

 

Доизграждане на канализационна мрежа в с. Йоаким Груево І етап - главен колектор І

2008-2010

1 500,0

Община Хисаря

 

 

Битова и дъждовна канализация на с. Старосел

2008-2010

2 000,0

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 

Община Цар Калоян

 

 

Канализация гр. Цар Калоян

2007-2010

2 000,0

ОБЛАСТ РУСЕ

 

 
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница