Доклад за дейността 2 Отчет за финансовото състояниестраница10/12
Дата19.07.2018
Размер0.7 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги включват:
 

2009

2008

 

000 лв.

000 лв.


Разходи за правно обслужване

(5)

(59)

Счетоводно обслужване

(8)

(5)

Съдебни и нотариални и такси

(3)

-

Независим финансов одит

(2)

(1)

Други

(34)

(1)

Разходи за персонала

(52)

(66)  1. Други разходи

 

2009

2008

 

000 лв.

000 лв.


Други

(2)

(8)
(2)

(8)  1. Финансови разходи

Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани както следва:
 

2009

2008

 

000 лв.

000 лв.


Банкови такси

-

(1)
-

(1)  1. Загуба на акция

Основният доход/(загуба) на акция е изчислен като нетната печалба/(загуба), подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции е разделена на среднопретегления брой акции в обръщение за периода.


Съгласно МСС 33 основният доход/(загуба) на акция е изчислен като съотношение между нетната печалба/(загуба), подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции и среднопретегления брой акции в обръщение:


2009

2008


(Загуба) , подлежаща на разпределение (в лв.)

(81 793)

(128 196)


Средно претеглен брой акции

650 000

650 000


(Загуба) на акция (в лв. за акция)

(0.13)

(0.20)

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница