Доклад за дейността 2 Отчет за финансовото състояниестраница10/12
Дата19.07.2018
Размер0.7 Mb.
ТипДоклад
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги включват:
 

2009

2008

 

000 лв.

000 лв.


Разходи за правно обслужване

(5)

(59)

Счетоводно обслужване

(8)

(5)

Съдебни и нотариални и такси

(3)

-

Независим финансов одит

(2)

(1)

Други

(34)

(1)

Разходи за персонала

(52)

(66) 1. Други разходи

 

2009

2008

 

000 лв.

000 лв.


Други

(2)

(8)
(2)

(8) 1. Финансови разходи

Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани както следва:
 

2009

2008

 

000 лв.

000 лв.


Банкови такси

-

(1)
-

(1) 1. Загуба на акция

Основният доход/(загуба) на акция е изчислен като нетната печалба/(загуба), подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции е разделена на среднопретегления брой акции в обръщение за периода.


Съгласно МСС 33 основният доход/(загуба) на акция е изчислен като съотношение между нетната печалба/(загуба), подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции и среднопретегления брой акции в обръщение:


2009

2008


(Загуба) , подлежаща на разпределение (в лв.)

(81 793)

(128 196)


Средно претеглен брой акции

650 000

650 000


(Загуба) на акция (в лв. за акция)

(0.13)

(0.20)


 1. Каталог: files -> bulletin
  bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
  bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
  bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
  bulletin -> Monbat plc
  bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
  bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница