Іv образци на документи за участие в процедурата образец №1 офертастраница2/5
Дата19.07.2018
Размер1.03 Mb.
1   2   3   4   5

56

Кит – LSI Williams Syndrome LSI ELN SpectrumOrange/LSI D7S486, D7S522 SpectrumGreen, 20 µl

кит

1
57

Кит за калибриране на Тандем Масспектрометър Waters Acquity TQD (E.S.I. Probe assembly spares kit (z-spray))

брой

1
58

Кит за проверка на прецизността на пипетора на апарат DelfiaXpress (DelfiaXpressCarry-Over Test -1 com. Run) кит за 1 тест

брой

2
59

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум за 96 проби, II триместър (калибратори, всички задължителни и допълнителни реактиви и консумативи) за апарат DelfiaXpress; 96 проби/опаковка в комплект с връхчета за реактиви

кит

80
60

Кит uE3, флуориметрично определяне в серум, II триместър, за 96 проби/опаковка, за наличен апарат Delfia

кит

65
61

Кит със стандартни разтвори (PPG1000, reserpine, sodium iodide, secium iodide) за калибрация на Тандем Масспектрометър Waters Acquity TQD - (Waters SQD Standards kit (Rev C)

кит

1
62

Кит за изследване на вродени заболявания чрез масово-паралелно секвениране на 16 проби (4 х 4 проби), съдържащ: олигонуклеотиди за извличане на таргетни региони от не по-малко от 550 гена едновременно, свързани с наследствени заболявание; реактиви за обогатяване и приготвяне на библиотеки за Масивно Паралелно Секвениране чрез синтеза на не по-малко от 550 гена едновременно свързани с наследствени заболявания, съдържащ 4 индекса, необходими за на 4 по 4 проби и всички необходими реактиви за приготвяне на библиотеки на общо 16 проби; реактиви за Масивно Паралелно Секвениране на не по-малко от 550 гена едновременно съвместим с поз. 1.1 и 1.2., съдържащ всички необходими реактиви за секвениране ( касета с реактиви, бутилка с инкорпориращ буфер, секвенционна клетка). Секвениране от двата края на фрагмента към средата.

кит

5
63

Кит за секвениране на около 62 000 екзона в над 4800 гена свързани в клинични заболявания с масово-паралелно секвениране за 9 проби, включващ всички реактиви за обогатяване и приготвяне на библиотеки от не повече от 50 нанограма стартово количество ДНК и всички реактиви за секвениране чрез синтеза с флуоресцентно белязани нуклеотиди, осигуряващ данни за не по-малко от 7,5 гига бази на експеримент и възможност за еквениране от двата края на фрагмента към средата

кит

3
64

Кит за определяне на големи делеции в CYP21A2. Допълнително определяне на мутации в CYP21A2Р, TNXB и ATF6B гени на пациенти с вродена надбъбречнокорова хиперплазия с MLPA метод.- за 100 проби

кит

2
65

Китове за количествено определяне на неонатален имунореактивен трипсин (IRT) от кръв върху филтърна бланка (Neonatal IRT, реактиви, стандарти (0-1000ng/ml), контроли и консумативи), чрез метода на отложена във времето имунофлуоресценция, съвместими едновременно с налични апарати Wallac 1232 и Victor2, 10x96 теста

кит

4
 

 

 

 
Б.

Реактиви

 

 
66

10 x буфер с EDTA за ABI 3130 xl

милилитър

9
67

5 x Seq buffer за ABI 3130 xl

милилитър

6
68

Aмониев ацетат, extra pure

килограм

2
69

Gene Scan Size Standart Liz 500 за ABI 3130 xl

микролитър

2000
70

Gene Scan Size Standart Rox 500 за ABI 3130 xl

микролитър

400
71

Giemsa, буферирана в метанол pH 6,8.

литър

9
72

Heptacosanoic acid, > 98%

милиграма

250
73

Hank's Balanced Salt Solution

милилитра

500
74

L-глутамин, 200mM, за клетъчно култивиране, в опаковка от 20 милилитра

опаковка

17
75

Methanol, за MS/MS

литър

15
76

Methanol, HPLC grade

литър

17
77

N,О-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacedamide with 1% trimethylchlorosilane, в опаковка от 10 ампули по 1 мл

опаковка

3
78

Na2EDTA X 2H2O, extra pure

грам

2500
79

Na4EDTA X 2H2O, extra pure

грам

2000
80

АgNO3, опаковка 100 грама

опаковка

8
81

[3-methyl-d3] Phytanic acid, >98%, 50 мг опаковка

опаковка

1
82

[2-methyl-d3] Pristanic acid, >98%, 50 мг опаковка

опаковка

1
83

4-Methylumbelliferyl N,N’,N”-triacetyl-beta-D-chitotrioside

милиграм

5
84

2-N- Hexadecanoylamino-4-nitrophenylphosphorylcholine

милиграм

5
85

4-Methylumbelliferyl alpha-L-iduronide

милиграм

2
86

5-fluoro-2-deoxyuridine, опаковка 100 мг

опаковка

1
87

Pyridine, puriss p.a. >99.8%

мл

100
88

Toluene, HPLC grade

литър

1
89

N-methyl-N-(tert-butyldimethyl)trifluoroacetamide (MTBSTFA), with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, purum в опаковка от 10 х 1 мл

опаковка

1
90

N-methyl-N-(tert-butyldimethyl)trifluoroacetamide (MTBSTFA), purum, >97.0%

мл

5
91

B-galactose dehydrogenage

мл

1
92

Абсолютен метанол ч.з.а., в опаковка от 2,5 литра

опаковка

74
93

Агароза, NA за електрофореза на ДНК/РНК

грам

7000
94

акриламид за молекулярна биология 2Х пречистен

грам

1000
95

Алкохол етилов абсолютен 100%, HPLC grade

литър

19
96

Алкохол етилов, абсолютен , чза 99,99.

литър

54
97

Амониев хлорид, extra pure

килограм

2
98

Бариев ацетат >99%

грам

500
99

Бариева основа, Ba(OH)2, опаковка 100 грама

опаковка

7
100

Бидестилирана вода, стерилна, ампули от 10 мл

ампула

700
101

бисакриламид за молекулярна биология

грам

150
102

Бетаин безводен, MW 117.15, за молекулярна биология

грам

200
103

Борна киселина, extra pure

килограм

12
104

Боя Giemsa, на прах

грам

50
105

Вода дейонизирана, HPLC grade

литър

12
106

Вода дейонизирана, LC/MS grade

литър

5
107

Вода за молекулярна биология, третирана с DEPC, автоклавирана

литър

2
108

Глицерин, ч.з.а.

литър

3
109

Готова, комплексна хранителна среда за култивиране на костно мозъчни клетки, с L-glutamine, Gentamycin, с 20% фетален телешки серум; HEPES буфер, в опаковка от 100 милилитра

опаковка

58
110

Готова, комплексна хранителна среда за култивиране на лимфоцити с Phyto P, L-glutamine, Gentamycin, без телешки серум; HEPES буфер, IL-4, в опаковка от 100 милилитра

опаковка

39
111

Готова, комплексна хранителна среда за култивиране на лимфоцити с Phyto P, L-glutamine, Gentamycin, с 10% фетален телешки серум; HEPES буфер, IL-4, в опаковка от 100 милилитра

опаковка

113
112

Дейонизиран формамид (Hi-Di) за секвениране с капилярен секвенатор ABI 3130xl

милилитър

350
113

Дезинфектант за повърхности с широк спектър, да не оказва корозивен ефект върху метали

литър

3
114

Дезинфектант за почистване на ръце, с широк спектър, на спиртна основа

литър

14
115

Диетилов етер, HPLC grade

литър

6
116

Диметилхидроксисилан 2% разтвор в 1,1,1,- трихлор етан

литър

2
117

Динатриев хидрогенфосфат, анхидриран, Na2HPO4, ч,з,а,

грам

2000
118

Диметил сулфоксид DMSO MW 78.13, чистота 99%.

милилитър

300
119

Етидиев бромид, ултрачист

грам

2
120

Етилацетат ( C4H8O2), HPLC grade

литър

5
121

Изоамилов алкохол > 98.5%

литър

1
122

Изопропилов алкохол, 99%

литър

1
123

Имерсионно масло

милилитри

6000
124

Калиев дихидрогенфосфат, анхидриран, KH2PO4, ч,з,а,

килограм

5
125

Калиев хидроген карбонат p.a (KHCO3)

килограм

3
126

Калиев хлорид, анхидриран

килограм

5
127

Колцемид с концентрация 10µg/ml, стерилен, разтворен в PBS, в опаковка от 10 милилитра

опаковка

21
128

Колагеназа тип І. 125 единици на mg сухо тегло

грам

1
129

Колхицин, сух за клетъчни култури,

грам

1
130

Комбиниран антибиотик / антимикотик (Пеницилин/ Стрептомицин/ Амфотерицин Б), 100Х, за клетъчно култивиране, в опаковка от 100 милилитра

опаковка

8
131

Контролни серуми за флуориметрично определяне на AFP/ bHCG – ниска, средна и висока, по две в опаковка

опаковка

7
132

Контролни серуми за флуориметрично определяне на PAPР-A/ bHCG – ниска, средна и висока – по две в опаковка

опаковка

8
133

Контролни серуми за флуориметрично определяне на PAPР-A/ bHCG/AFP – ниска, средна и висока – по три в опаковка за всяка

опаковка

20
134

Ксилол, ч.з.а.

литър

11
135

Магнезиев хлорид, >98%, MgCl2

грам

350
136

Мастер микс за PCR - включва Taq DNA, Polymerase, PCR буфер, MgCl2, dNTP, 80 реакции в опаковка

опаковка

5
137

Метанол HPLC grade

литър

1
138

Молекулен маркер на ДНК фрагменти с големина от 50 до 1000 бази (от 50 до 300 бази през 50 бази и от 300 до 1000 през 100 бази) концентрация (0.1 µg/µl) 100 теста

опаковка

8
139

Мравчена киселина LC/MS grade, опаковка от 10 ампули по 1 мл

опаковка

1
140

Натриев ацетат, extra pure

килограм

2
141

Натриев дихидрогенфосфат, NaH2PO4,H2O

грам

3000
142

Натриев додецилсулфат, ultra pure

грам

1000
143

Натриев карбонат, extra pure

килограм

10,5
144

Натриев хлорид анхидриран чза

килограм

7
145

Нуклеотиди 100 mM всеки (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) опаковка 250 микролитра за всеки нуклеотид

опаковка

3
146

Нуклеотиди 100 mM всеки (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) опаковка от 1000 микролитра за всеки нуклеотид

опаковка

1
147

Оцетна к-на – ледена, 100 %, ч.з.а., в опаковка от 2,5 литра

опаковка

38
148

Перхидрол 30%

литър

11
149

Полимер POP7 за фрагментен анализ за капилярен секвенатор ABI 3130xl

милилтри

56
150

Праймери 200 nmol scale (дължина 25 бази)

брой

280
151

Праймери 200 nmol scale (дължина 25 бази), 5’ флуоресцентно белязани за ABI 3130

брой

10
152

Протеиназа К от Tritirachium album, лиофилизирана за екстракция на ДНК

грам

8
153

Рестриктазa Ban I

единица

5000
154

Рестриктазa Bcr I

единица

2000
155

Рестриктазa Bcg I

единица

4000
156

Рестриктазa Dde I

единица

5000
157

Рестриктазa Dra I

единица

4000
158

Рестриктазa Hha I

единица

4000
159

Рестриктазa Hinc II

единица

1000
160

Рестриктазa Hind III

единица

10000
161

Рестриктазa Hinf I

единица

6000
162

Рестриктазa Mbo I

единица

1000
163

Рестриктаза Mbo II

единица

1500
164

Рестриктазa Mnl I

единица

10000
165

Рестриктазa Msp I

единица

10000
166

Рестриктазa Nco I

единица

2000
167

Рестриктазa Nla III

единица

2500
168

Рестриктазa Nla IV

единица

1000
169

Рестриктазa Rsa I

единица

5000
170

Рестриктазa Тaq I

единица

4000
171

Рестриктазa Xag I

единица

5000
172

Рестриктазa Xba I

единица

3000
173

Референтна геномна ДНК, женска 263 µg/ ml, 100µg опаковка

опаковка

3
174

Референтна геномна ДНК, мъжка, 224 µg/ml, 100µg опаковка

опаковка

3
175

Човешка Cot-1 ДНК, 1мг/мл, 500 µg опаковка

опаковка

6
176

Солна киселина, ч.з.а.

литър

3,5
177

Среда 199, 10Х, в опаковка от 100 милилитра

опаковка

4
178

Среда 199, стерилна, филтрувана, с HEPES-буфер, в опаковка от 500 милилитра

опаковка

4
179

Среда за култивиране на човешки амниотични клетки и хорионни въси, двойно буферирана базална среда в опаковка от 100 милилитра със суплемент – в опаковка от 7 милилтра, с 30-дневен срок на годност след разтварянето

опаковка

367
180

Стабилни изотопи на аргининосукцинова киселина за вътрешен стандарт за MS/MS анализ, чистота над 98 %

милиграм

50
181

Стандартна смес ( tuning mix - аминокиселини и ацилкарнитини) за калибриране на Chromsystems LC-MS/MS метад за неонатален скрининг от филтърна бланка

опоковка / 2 мл

1
182

Суберилглицин, 98%

милиграм

50
183

ТЕ буфер, рН8, 10mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, опаковка от 25 ml

опаковка

3
184

TBE буфер, за молекулярна биология, 10х.

литър

8
185

Термостабилна ДНК полимераза (рекомбинантна). Определена чистота над 90%. Без ендонуклеазна, екзонуклеазна, ДНК-азна, РНК-азна и протеазна активност в комплект с буфери- 250 U / опаковка

опаковка

108
186

Термостабилна ДНК полимераза (рекомбинантна). В комплект с антитяло за активиране при висока температура (Hot start) Определена чистота над 90%. Без ендонуклеазна, екзонуклеазна, ДНК-азна, РНК-азна и протеазна активност в комплект с буфери- 250 U / опаковка

опаковка

5
187

Течен парафин, ч.з.а.

литър

5
188

Тринатриев цитрат, ч.з.а. Na2C6 H5 O7.51 / 2H 2O

килограм

2
189

Тринатриев цитрат, ч.з.а., Na3C6H5O7, безводен, ч.з.а.

килограм

2
190

Трипсин 1:250, сух, лиофилизиран

грам

400
191

Трипсин- EDTA, 0,25% трипсин, 1mM EDTA, в HBSS, без Ca++ и Mg++, стерилен за клетъчни култури, в опаковка от 100 милилитра

опаковка

15
192

Трис база, 99.5%

килограм

9
193

Фенилпропионилглицин, 98%

милиграма

50
194

Фенол, >99% ч.з.а

килограм

3
195

Фетален телешки серум, за клетъчно култивиране, стерилно филтруван, тестуван за микоплазма и ендотоксин, в опаковка от 100 милилитра

опаковка

43
196

Физиологичен разтвор опаковка от 10 милилитра

опаковка

2600
197

Фитохемаглутинин М форма, разтвор, 10 мл опаковка

опаковка

20
198

Фитохемаглутинин от Phaseoulus Vulgaris Red Kidney Bean (Phytohemagglutinin PHA-P), без соли, лиофилизиран, за диагностика, в опаковка от 5 милиграма

опаковка

40
199

Хексан, HPLC grade

литър

4
200

Хептаноилглицин, 98%

милиграма

50
201

Хидроксиламин хидрохлорид (NH2OH-HCl), puriss. P.a.

грам

250
202

Хлороформ, HPLC grade

литър

6
203

Хранителна среда HAM F10 с L-глутамин, стерилна за клетъчно култивиране, в опаковка от 500 милилитра

опаковка

21
204

Хранителна среда RPMI 1640 с 25 mM HEPES, L -глутамин, за клетъчно култивиране, стерилна, филтрувана, в опаковка от 500 милилитра

опаковка

36
 

 

 

 
В.
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница