Иван Ламбев: selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005


MIDODRINE – INN (ATC код: C01CA17)страница14/45
Дата30.07.2018
Размер3.84 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45

MIDODRINE – INN (ATC код: C01CA17)


Gutron (Nycomed Austria) – инжекционен разтвор 5 mg/2 ml в ампули (оп. 5 бр.); таблетки по 2,5 и 5 mg (оп. по 20 и 50 бр.).
C01CE Инхибитори на фосфодиестераза III (инодилататори)
MILRINONE INN (ATC код: C01CE02)

Corotrope® (Sanofi Winthrop) – разтвор за i.v. инфузия 10 mg/10 ml (оп. 10 бр.).


C01CX Калциеви сензитизатори
LEVOSIMENDAN (ATC код: C01CX08)

Simdax® (Abbott Laboratories S.A.) – разтвор за i.v. инфузия 12,5 mg/5 ml във флакони.


C01D Вазодилататори, използвани при сърдечните заболявания
C01DA Органични нитрати (непреки донори на NO)
GLYCERYL TRINITRATE INN (ATC код: C01DA02)

Nitrocorum® (ОАО “Фармстандарт – Октябрь”, Санкт-Петербург) – лингвети 0,5 mg (оп. 40 бр.). При стенокарден пристъп сублингвално се приема 0,5 mg Nitrocorum. Nitroderm* TTS 10 – пластир 20 cm2/10 mg/24 h. NitroglycerinSlovakofarma® (Slovakofarma a.s. – Zentiva) – лингвети 0,5 mg (оп. 20 бр.). Nitrolingual® spray (G. Pohl-Boskamp GmbH & Co; Либра АД) – сублингвален спрей 12,2 ml във флакони, съдържащ 200 ЕД по 0,4 mg (оп. 1 бр.). Nitronal aqueous® (G. Pohl-Boskamp GmbH & Co; Либра АД) – инфузионен разтвор в ампули по 5 mg/5 ml и 10 mg/10 ml (оп. по 10 бр.) и във флaкони 50 mg/50 ml (оп. 1 бр.). Perlinganit® Loesung (Schwarz-Pharma AG) – разтвор за i.v. инфузия 50 mg/50 ml във флакони (оп. 1 бр.).


ISOSORBIDE DINITRATE INN (ATC код: C01DA08)

Isodinit® (Actavis – Дупница АД) – таблетки 10 mg (оп. 60 бр.). Isodinit retard® (Actavis – Дупница АД) – депо-таблетки 20 mg (оп. 60 бр.). Isoket® 5 (Schwarz-Pharma AG) – лингвети 5 mg (оп. 60 бр.). Isoket retard® 120 (Schwarz-Pharma AG) – депо-капсули 120 mg (оп. 30 бр.). Isoket retard® 120 (Schwarz-Pharma AG) – капсули 120 mg със забавено освобождаване на активната субстанция (оп. 30 бр.). Isoket® spray (Schwarz-Pharma AG) – дозиран сублингвален аерозол 15 ml във флакони, съдържащи 300 ЕД по 1,25 mg (оп. 1 бр.). Kardiket Retard® 20 (Schwarz-Pharma AG) – депо-таблетки 20 mg (оп. 20 бр.).


ISOSORBIDE MONONITRTE INN (ATC код: C01DA14)

Monodilate® (Actavis – Дупница АД) – таблетки 20 mg (оп. 50 бр.) и 40 mg (оп. 20 бр.). Neosorbid® (Нео Балканика ЕООД) – филм-табл. 60 mg (оп. по 30 и 100 бр.).Olicard 40 Retard® (Solvay Pharmaceuticals GmbH) – депо-капсули 40 mg (оп. 20 бр.). Neosorbid® (“Нео Балканика” ЕООД) – таблeтки по 20 и 40 mg (оп. по 30 бр.); таблeтки с удължено освобождаване 60 mg (оп. по 10, 30 и 100 бр.). Olicard 60 Retard® (Solvay Pharmaceuticals GmbH) – депо-капсули 60 mg (оп. 20 бр.).


PENTAERITHRITYL TETRANITRATEINN (ATC код: C01DA05): Nitrolong® (Actavis – Дупница АД) – таблетки 10 mg (oп. 50 бр.).
C01DX Други вазодилататори, използвани при сърдечни заболявания
MOLSIDOMINEINN (ATC код: C01DX12): Molsidomin (Ciech Polfa) – таблетки 2 mg (оп. 30 бр.). Пряк донор на NO.
С01Е Други лекарства, използвани при сърдечни заболявания
С01ЕА Простагландини
ALPROSTADIL INN (ATC код: C01EA01)

Alprostapint® (BAG) – инфузионен концентрат 500 mcg/1 ml в кафяви стъклени ампули (оп. 5 бр.). Prostavasin® 20 (Schwarz Pharma AG) – прахобразна субстанция 20 mcg (оп. 5 бр.).


С01ЕВ Други сърдечно-съдови препарати
ADENOSINE INN (ATC код: C01EB10)

Adenocor® (Sanofi Winthrop) – инжекционен разтвор 6 mg/2 ml в ампули (оп. 6 бр.).


IVABRADINE (ATC код: C01EB17)

Corlentor ® 5 (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.). Corlentor ® 7,5 (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.). ☺Procoralan ® 5 (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки 5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.). ☺Procoralan ® 7,5 (Les Laboratoires Servier) – филм-таблетки 7,5 mg (оп. по 14, 28, 56, 84, 98, 100 и 112 бр.).


POTASSIUM ASPARTATE & MAGNESIUM ASPARTATE

Pamaton® (C01EX01) (Actavis – Дупница АД) – филм-таблетки (оп. 50 бр.), съдържащи по 166 mg калиев аспартат и 175 mg магнезиев аспартат. Panangin® (C01EX01) (Gedeon Richter Ltd.) – филм-таблетки в бял пропиленов фллакон (оп. 50 бр.), съдържащи по 158 mg калиев аспартат (= 36,2 mg K+) и 140 mg магнезиев аспартат (= 11,8 mg Mg2+); инжекционен разтвор 10 ml, съдържащ 451 mg калиев аспартат (= 103,3 mg K+) и 400 mg магнезиев аспартат (= 33,7 mg Mg2+) в ампули (op. 5 бр.).


☺Tinctura crataegi (ATC код: C01EB04)флакони по 20 и 30 ml и бутилки по 1000 ml (оп. по 1 бр.).
TRIMETAZIDINE – INN (ATC код: C01EB15)

Adexor® (Egis Pharmaceuticals Ltd.) – таблетки 20 mg (оп. 60 бр.). Predozone® (Ozone Laboratories Ltd.) – филм-таблетки 20 mg (оп. по 30 и 60 бр.). Preductal MR® (Les Labororatoires Servier) – филм-таблетки с модифицирано (удължено) освобождаване 35 mg (оп. 2 бр. PVC/алуминиеви блистера, съдържащи по 30 филм-таблетки).C02 АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА
C02A Антиадренергични лекарства с централно действие
C02AA Алкалоиди на Rauwolfia и комбинирани АХЛ, съдържащи резерпин
RESERPINE – INN (ATC код: C02AA02): Reserpin* – таблетки по 0,1 и 0,25 mg (оп. по 30 бр.).

RESERPINE & CHLORTHALIDONE & DIHYDROERGOCRISTINE: ☺Neocrystepin® (Lečiva a.s.) – таблетки (оп. 30 бр.).
RESERPINE & CLOPAMIDE & DIHYDROERGOCRISTINE: ☺Brinerdin® (Novartis Pharma) – филм-таблетки (п. 30 бр.). ☺Trizidin (Actavis – Дупница АД) – таблетки (оп. 30 бр.).RESERPINE & HYDROCHLOROTHIAZIDE: ☺Rethizid® (Actavis – Дупница АД) – таблетки (оп. 30 бр.).

RESERPINE & HYDROCHLOROTHIAZIDE & DIHYDRALAZINE: ☺Triniton® (Apogepha Arzneimittel GmbH) – таблетки (оп. 50 бр.).

С02АВ Метилдопа


METHYLDOPA INN (ATC код: C02AB02)

Dopegyt® (Egis Pharmaceuticals Ltd.) – таблетки 250 mg (оп. 50 бр.).


С02АС Клонидин и производни
CLONIDINE INN (ATC код: C02AC01)

Chlophazolin® (Sopharma AD) – инжекционен разтвор 0,15 mg/1 ml в ампули (оп. по 10 и 50 бр.); таблетки 0,15 mg (оп. 50 бр.).


CLONIDINE & CHLORTHALIDONE: ☺Chlophadon® (Sopharma AD) – таблетки (оп. 50 бр.).
MOXONIDINE INN (ATC код: C02AC05)

Moxogamma® 0,2 (Worvag Pharma Gmbh & Co.KG) – филм-таблетки 0,2 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ☺Moxogamma® 0,3 (Worvag Pharma Gmbh & Co.KG) – филм-таблетки 0,3 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). ☺Moxogamma® 0,4 (Worvag Pharma Gmbh & Co.KG) – филм-таблетки 0,4 mg (оп. по 30, 50 и 100 бр.). Physiotens® (Solvay Pharmaceuticals GmbH) – филм-таблетки по 0,2 и 0,4 mg (оп. по 28 бр.).


RILMENIDINE INN (ATC код: C02AC06)

Tenaxum® (Les Laboratoires Servier) – таблетки 1 mg (оп. 30 бр.).


С02С Антиадренергични лекарства с периферно действие
С02СА Алфа-адренергични блокери
DOXAZOSIN INN (ATC кодове: C02CA04 и G04CA00)

Cardura® (Pfizer HCP Corporation) – таблетки по 1, 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.). Cardura XL® (Pfizer HCP Corporation) – таблетки по 4 и 8 mg (оп. по 28 бр.). Doxazosin AL® 1 (Aluid Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 1 mg (оп. по 20 и 100 бр.). Doxazosin AL® 2 (Aluid Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 2 mg (оп. 20 и 100 бр.). Doxazosin AL® 4 (Aluid Pharma GmbH & Co.KG) – таблетки 4 mg (оп. по 20 и 100 бр.). Doxazosin Hexal® 2 (Hexal AG) – таблетки 2 mg (оп. по 20, 50 и 100 бр.). Doxazosin Hexal® 4 (Hexal AG) – таблетки 4 mg (оп. по 20 и 50 бр.). Doxazosin Stada 2 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 2 mg (оп. 20 и 50 бр.). Doxazosin Stada® 4 (Stada Arzneimittel AG) – таблетки 4 mg (оп. 20 и 50 бр.). Kamiren (KRKA Novo mesto) – таблетки по 1, 2 и 4 mg (оп. по 30 бр.). DoxazosinTchaikapharma® (“Чайкафарма” АД) – таблетки по 2 и 4 mg (оп. 30 бр.). Zoxon® 2 (Lečiva A.S. – Zentiva) – таблетки 2 mg (оп. 30 бр.). Zoxon® 4 (Lečiva A.S. – Zentiva) – таблетки 4 mg (оп. 30 бр.).
Каталог: files -> DIR%200 -> Subdir%201
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
DIR%200 -> Книгата "тестове по фармакология"
Subdir%201 -> Програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него се
DIR%200 -> Имунизационен календар на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница