Избирателен списък част I (за публикуване)страница6/6
Дата16.02.2017
Размер1 Mb.
1   2   3   4   5   6

НЕДКО ИВАНОВ НЕДЕВ

НЕЛИ НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

НЕНЧО ИВАНОВ НЕНЧЕВ

НИКОЛА ИВАНОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙ ЖЕЧКОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЖЕЧЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ ИГНАТОВ КОВАЧЕВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПАНЕВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

НИНА ПЕТРОВА ДИМОВА

НОЙКО ГЕОРГИЕВ НОЙКОВ

НОНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ

ПАВЕЛ ВЪЛЧАНОВ ЙОРДАНОВ

ПАВЛИН ЛЮДМИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ПАВЛИН МИТКОВ ИВАНОВ

ПАНАЙОТ МЛАДЕНОВ ПАНАЙОТОВ

ПАНКО МАТЕВ ПАНЕВ

ПАРУШ СТОЯНОВ ПАРУШЕВ

ПЕНА АТАНАСОВА МАТЕВА

ПЕНА БОГДАНОВА ВЛАЕВА

ПЕНКА ИВАНОВА ГАНЕВА

ПЕНКА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА

ПЕНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ПЕПА РАДЕВА МИХАЙЛОВА

ПЕТКА ХРИСТОВА ДИМОВА

ПЕТКО ИВАНОВ ГЕНОВ

ПЕТЪР МИНКОВ ПЕТРОВ

ПЕТЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА

ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ПЕНЧЕВ

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ПЛАМЕН ДЕМИРЕВ ПЕНЕВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ НОЕВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

ПЪРВОЛЕТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

РАДА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

РАДИ АТАНАСОВ ИВАНОВ

РАДИ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

РАДИ КОЛЕВ РАДЕВ

РАДИ МАВРОДИЕВ НИКОВ

РАДКА АТАНАСОВА ЦАЧЕВА

РАДКА ИВАНОВА ДЕВЕДЖИЕВА

РАДКА ИВАНОВА ПОПОВА

РАДКА РАДЕВА ПАНЕВА

РАДОСЛАВ МАРИНЧЕВ МАРИНОВ

РАДОСЛАВ МИЛКОВ СТЕФАНОВ

РАДОСТИН ЖЕЛЯЗКОВ ПАНКОВ

РАЛИЦА СВЕТЛЕВА СТАНЧЕВА

РАЛИЦА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

РЕФИКА СЮЛЕЙМАНОВА ХАДЖИЕВА

РОЗКА ИВАНОВА ДУДОЛИДИС

РОСЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ

РОСИМИРА ЙОРДАНОВА СЕМОВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

РОСИЦА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

РОСИЦА ДРУМЕВА ГЕОРГИЕВА

РОСИЦА СТАНЕВА ЖЕЧЕВА

РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА НИКОЛОВА

РОСИЦА ТРИФОНОВА ИВАНОВА

РУМЯНА ЯНКОВА ЯНКОВА

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

СВЕТЛА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

СВЕТЛАНА ВЪЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СВЕТЛЮ ИВАНОВ СТАНЧЕВ

СВЕТОСЛАВ НЕДЕВ ФИЛЕВ

СВИЛЕН ВАСИЛЕВ БОРИСОВ

СВИЛЕН МИЛКОВ СТЕФАНОВ

СЕМО ГЕОРГИЕВ СЕМОВ

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

СИЛОВИ ПРОКОПОВ ЙОНОВ

СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СЛАВИ БОРИСОВ СЛАВЧЕВ

СЛАВЧО СТОЯНОВ СЛАВОВ

СНЕЖАНА ВЛАДИМИРОВА БОРИСОВА

СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА ПАНЕВА

СОНЯ АНДОНОВА ДИМИТРОВА

СОФИЯ ХРИСТОВА КОВАЧЕВА

СТАНИМИР ИВАНОВ МИНЧЕВ

СТАНИМИР ЛЮДМИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВ ЯНЧЕВ ЙОРДАНОВ

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

СТАНКО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

СТЕФАН АНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН АТАНАСОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ДИМИТРОВ СЕМОВ

СТЕФАН ЖЕЛЯЗКОВ ГАНЕВ

СТЕФАН МАКАРИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФКА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЕВА

СТЕФКА ИВАНОВА СЛАВОВА

СТОЙКА ВЪЛЕВА ЙОРДАНОВА

СТОЯН КИРИЛОВ ПОПОВ

СТОЯН КРЪСТЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН МИРЧЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН СЛАВЧЕВ СЛАВОВ

СТОЯН СТАНОЕВ ЙОРДАНОВ

СТОЯН СТОЕВ ДОБРЕВ

СТОЯН СЪБЕВ МАДЖАРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ КЕНАРОВ

СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

СТОЯНКА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА

СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

СТОЯНКА КАЛЧЕВА СЪБЕВА

СТОЯНКА ПАВЛОВА ПЕЙЧЕВА

СТОЯНКА СТЕФАНОВА МИНЧЕВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА ХАРИЗАНОВА

СЪБИНА СТОЯНОВА МАДЖАРОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ТЕМЕНУЖКА ИСАЕВА ХАРИЗАНОВА

ТЕМЕНУЖКА РАДОСЛАВОВА СТЕФАНОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА МИНЧЕВА

ТИХОМИР АТАНАСОВ ТРИФОНОВ

ТОДОР ДИМИТРОВ ПАНЕВ

ТОДОР ЯНКОВ ХРИСТОВ

ТОДОРКА ГАНЧЕВА ГАНЕВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЛАВРЕНТИЕВА

ТОДОРКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРКА СТАНЧЕВА ЙОРДАНОВА

ТРОЯНА СТОИЦОВА ГАБРОВСКА

ХРИСТИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНКА ВЪЛКАНОВА ИЛИЕВА

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЙОНКОВ СТОЯНОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ДОНЕВ

ХРИСТО ЯНКОВ ХРИСТОВ

ХРИСТОМИР СТОЯНОВ ИВАНОВ

ЦВЯТКО ПАВЛОВ ЦАЧЕВ

ЧАНКО КИРЧЕВ ЙОРДАНОВ

ЩИЛИЯН ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ

ЮЛИЙ МИХАЙЛОВ КРУМОВ

ЮЛИЯН ВЪЛЧАНОВ ЙОРДАНОВ

ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЮЛИЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ЯНА ИВАНОВА ЩЕРЕВА

ЯНИ ГЕОРГИС ДУДОЛИДИС

ЯНИЦА МИХАЙЛОВА ЗАМОВА

ЯНКА ГАНЧЕВА ГАНЧЕВА

ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ

ЯНКО РУСЕВ ДИМОВ

ЯНЧО ВЛАЕВ ЙОРДАНОВ

ЯСЕН ХРИСТОВ ЯНКОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.ВЕТРИНО, кметство ......................, секция № 013

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име


----------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ ДЖИКОВ

АЛЕКСАНДЪР ГИНЕВ ИЛИЕВ

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ СТАНЕВ АНГЕЛОВ

АНДОН МИХАЙЛОВ АНДОНОВ

АНДРЕЙ ИВАНОВ СТОЙКОВ

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

АНИ ЮЛИЯНОВА ГЕОРГИЕВА

АНКА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА

АНКА ЖИВКОВА МАДЖАРОВА

АНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА

АНКА ЯНКОВА МИТРОВА

АНУША ДИМИТРОВА МИНДОВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЙОНОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ МАРКОВ

АТАНАС ДИНКОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС ИВИЛИНОВ ИВАНОВ

АТАНАС КОЛЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

АТАНАСКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

БИСЕРКА СЪБЕВА АТАНАСОВА

БЛАЖКА КОЛЕВА ЧЕРНЕВА

БОГОМИЛ МАРИНОВ ЖЕКОВ

БОГОСЛОВ СТОЯНОВ БОГОСЛОВОВ

БОЖИДАРКА ЛЮЦКАНОВА ТИМОФЕЕВА

БОЙКА ГОЧЕВА МИРЧЕВА

БОЙКО СЛАВОВ БАНКОВ

БОЯНКА СТАНЕВА ДИМОВА

ВАЛЕНТИН МИТКОВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ТОДОРОВА

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВА СТОЙКОВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА

ВАЛЯ СТРАХИЛОВА ВЪЛКАНОВА

ВАСИЛ КРЪСТЕВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ КРЪСТЕВ ШОПОВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ МИНКОВ

ВАСИЛКА КОСТОВА МИРЧЕВА

ВЕЛИКО ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ

ВЕЛИЧКА КОЛЕВА ПЕТРОВА

ВЕНЕЛИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

ВЕСЕЛИН БОГДАНОВ ЙОВЧЕВ

ВЕСЕЛИН КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА

ВЕСЕЛИНА СТАНЧЕВА ПЕНЕВА

ВЕСЕЛИНА ЧЕРНЕВА ИВАНОВА

ВЕСКА ВАСИЛЕВА НЕДЕВА

ВЕСКА ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА

ВЕСКА КИРЧЕВА ЙОРДАНОВА

ВЕСКА ТОДОРОВА КОСТОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА АЛЕКСИЕВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ВИЧКА ВЪЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЛАДИСЛАВ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ВЪЛКА ГИНЧЕВА МИТЕВА

ВЪЛКА МИНЧЕВА ВЪРБАНОВА

ВЪЛКА ТОТЕВА ИЛИЕВА

ВЪЛЧО АТАНАСОВ ВЪЛЕВ

ВЪЛЬО ИВАНОВ ДРАГНЕВ

ВЪЛЮ ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

ГАЛЕН ВЕЛИКОВ ГАНЧЕВ

ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ЯНЕВА

ГАЛИНА НИКОЛОВА СТОЙКОВА

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА

ГАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ГАНКА КИРЧЕВА ЙОРДАНОВА

ГАНЧО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

ГЕНАДИ СИМЕОНОВ СТОЕВ

ГЕНАДИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИНДОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДЕВЕДЖИЕВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ КОЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НОЙКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ МИНДОВ

ГЕОРГИ ЦЕНОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕТТА ГЕННАДИЕВНА ШАПОВА

ГИНКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

ГИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ГИНКА ИВАНОВА КАРАБАШЕВА

ГОСПОДИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

ГОСПОДИН ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ

ДАМЯН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ДАМЯН СТОЯНОВ МАРИНОВ

ДАНИЕЛ АНДОНОВ АНДОНОВ

ДАНИЕЛ НЕДКОВ ГОСПОДИНОВ

ДАНИЕЛА БОРИСОВА ТОМОВА-ПЕТКОВА

ДАРИН ДИНКОВ АТАНАСОВ

ДЕНИЦА ДИМЧЕВА ДИМОВА

ДЕСИСЛАВ СТАНКОВ ПЕТРОВ

ДЖАХИДЕ МЕХМЕД НУРУЛА

ДЖЕНА ВЪЛЕВА ИЛИЕВА

ДЖЕНДО СТЕФАНОВ БАЕВ

ДЖЕНКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ДЖЕНКА ПЕНЧЕВА ГОРАНОВА

ДИАНА МИТКОВА ЖЕЧЕВА

ДИАНА СТАНЧЕВА КОЛЕВА

ДИЛЯНА СТАНИМИРОВА ИВАНОВА

ДИМИТРА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ДИМИТРИЧКА АНДРЕЕВА НЕДЕВА

ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МИНДОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЕЛЕВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ТРИФОНОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР КАЛОЯНОВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ СТАНЕВ

ДИМИТЪР МИНДОВ МИНДОВ

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ

ДИМИТЪР НЕДКОВ НЕДЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ СТОЙКОВ

ДИМИТЪР ПЕНЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТКОВ МИНДОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМКА СТОЯНОВА СТОЙКОВА

ДИМО ИВАНОВ ПЕТРОВ

ДИМО СТОЯНОВ ДИМОВ

ДИМЧО БОРИСЛАВОВ ДИМОВ

ДИМЧО КИРИЛОВ ДИМОВ

ДИМЧО ТОДОРОВ КОЛЕВ

ДИНКА ИЛИЕВА МИТЕВА

ДИНКО НЕНЧЕВ ДИНЕВ

ДИНЮ ТОТЕВ ДИНЕВ

ДИЯН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

ДИЯН СТЕФАНОВ ДИМОВ

ДИЯНА ЯНКОВА ИВАНОВА

ДОБРА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ДОБРИ ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

ДОБРИНКА ВЪЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ДОНА ВЕНЕВА ДИМИТРОВА

ДОНИ ЯНКОВ КАРАБАШЕВ

ДОНИКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ДОНКА АНГЕЛОВА МОНЕВА

ДОНКА ДОЧЕВА БАЛЕВА

ДОНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ДОНКА ПАВЛОВА КАЛЧЕВА

ДРАГАН РУСЕВ НЕДЯЛКОВ

ЕЛЕНА БОГОСЛОВОВА КАРАБАШЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЕРЕМИЕВА

ЕЛЕНКА КОЛЕВА ДОНЕВА

ЕЛЕНКА ПЕТКОВА ДОБРЕВА

ЕМИЛ АТАНАСОВ ГИГОВ

ЕМИЛИЯНА ХРИСТОВА КИРЧЕВА

ЕМРАХ СТАНОЕВ КИРЧЕВ

ЖЕКО ЙОРДАНОВ ГОРАНОВ

ЖЕЛА КАЛОЯНОВА АТАНАСОВА

ЖЕЛЯЗКО БАЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖЕЧКА ИВАНОВА ЖЕЧЕВА

ЖЕЧКО ВЛАЕВ ЖЕЧЕВ

ЖЕЧКО ПЕТРОВ ЖЕЧЕВ

ЖЕЧКО СТОЯНОВ МИТЕВ

ЖЕЧО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖИВКО СТОЯНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЗВЕЗДЕЛИН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

ЗДРАВКА ВЪЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТА МИНКОВА ВОЙЧЕВА

ЗЛАТКА ИЛИЕВА РУСЕВА

ЗЛАТКА МИЛЕВА ДЕВЕДЖИЕВА

ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА КРЪСТЕВА

ИВАЙЛО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАЛИН ПЕТКОВ ИВАНОВ

ИВАН АНДРЕЕВ СТОЙКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛИЕВ

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ИВАН КИТАНОВ ТАКОВ

ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕНЕВ МАРИНОВ

ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ

ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ВЪЛЕВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА ЖЕРЕВА

ИВАНКА ДИМИТРОВА КАРАБАШЕВА

ИВАНКА ДИНКОВА ЙОРДАНОВА

ИВАНКА ДРАГАНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ЗЛАТЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА ВЛАЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА

ИВАНКА МИТЕВА КОЛЕВА

ИВАНКА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА ПАВЛОВА КАЛЧЕВА

ИВАНКА СТОИЛОВА АНДОНОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ПЕНЧЕВА

ИВАНЧО АСЕНОВ МАРИНОВ

ИВЕЛИН МИРЧЕВ ПЕНЧЕВ

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ДИМОВА

ИВИЛИН АТАНАСОВ ИВАНОВ

ИЛИЙЧО РУСЕВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ НЕДЕВ НЕДЕВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ МАДЖАРОВ

ИЛИЯНА ЕМИЛОВА ГИГОВА

ИЛОНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ИРИНКА ДИНКОВА ПЕТРОВА

ИРИНКА ПЕТРОВА ЙОВЧЕВА

ЙОВЧО ВЕЛЕВ ЙОВЧЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ЖЕЛЯЗКОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН МИЛЧЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН НЕДЕВ ПЕТКОВ

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА НИКОЛОВА

КАЛИН ДАНАИЛОВ ДИМОВ

КАЛОЯН КОЛЕВ КАЛОЯНОВ

КАЛУДА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

КАЛУДКА СТАНЧЕВА МИНДОВА

КАМЕН ДИМЧЕВ ДИМОВ

КАПКА СТЕФАНОВА СПАСОВА

КАТЕРИНА НИКОЛОВА ЧЕРНЕВА

КАТЯ ВЪЛКОВА КОЛЕВА

КЕРА СТЕФАНОВА РУСЕВА

КЕТИ ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА

КЕТИ ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

КИРИЛ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

КИРИЛ КОСТАДИНОВ МИТЕВ

КИРЧО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ

КИРЧО СТАНОЕВ ЙОРДАНОВ

КИРЧО СЪБКОВ ЙОРДАНОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТОВ

КРАСИМИР ВЕЛЕВ ЙОВЧЕВ

КРАСИМИР ЖЕЧЕВ ВЛАЕВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ЯНЕВ

КРАСИМИР ТОНЧЕВ ИВАНОВ

КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА

КРАСИМИРА НЕДЕЛЧЕВА СТОЯНОВА

КРИСТИАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

КРЪСТЮ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ

КЪНЮ СТОЯНОВ КЪНЕВ

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА МИХОВА

МАРГАРИТА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

МАРИАНА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

МАРИАНА ХРИСТОВА НЕЙКОВА

МАРИЙКА АТАНАСОВА ИЛИЕВА

МАРИЙКА ЙОВЧЕВА КУРТЕВА

МАРИЙКА ПЕТКОВА ДИНЕВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

МАРИН ДРАГАНОВ РУСЕВ

МАРИН НИКОЛОВ ПЕТКОВ

МАРИНА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

МАРИНКА МИНЧЕВА МИТЕВА

МАРИЯ БОГОСЛОВОВА ИВКОВА

МАРИЯ ВЕЛКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ДЕМИРОВА ПЕНЧЕВА

МАРИЯ ДИМОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ КРЪСТЕВА ДАЧЕВА

МАРИЯ СТРАХИЛОВА СТОЕВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ЯНЕВА

МАРИЯНА КИРЧЕВА ЙОРДАНОВА

МАРИЯНА ПАНЧЕВА СТАНЧЕВА

МАРТИН ЖЕЧКОВ ЖЕЧЕВ

МЕРГЮЛ МЕХМЕДОВА СКЕНДЕРОВА

МИГЛЕНА АТАНАСОВА КОЛЕВА

МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

МИГЛЕНА ДИМЧЕВА ЕНЕВА

МИЛАНКА СТОЯНОВА СТОЙКОВА

МИЛЕН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

МИЛЕН ВЛАДИМИРОВ ПАНОВ

МИЛЕН ЖЕЧКОВ ПЕТРОВ

МИЛЕН СЛАВОВ МИНДОВ

МИЛЕН СТАНИМИРОВ ИВАНОВ

МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛАНОВА

МИЛКО МИХАЛЕВ МИЛЕВ

МИНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

МИРОСЛАВ ЗОЕВ АКБАТИРОВ

МИРОСЛАВ ИВЕЛИНОВ ПЕНЧЕВ

МИРЧО СТЕФАНОВ МИРЧЕВ

МИТКА ДИНЕВА КЬОСЕВА

МИТКО ТОДОРОВ ЙОВЧЕВ

МИХАИЛ СТАНКОВ ПЕТРОВ

МИЦА КОЛЕВА МИЛЕНКОВА

МЛАДЕН ИВАНОВ МИТРОВ

МЛАДЕН ПЕНЕВ МАРИНОВ

НАДЕЖДА ЖИВКОВА СТОЯНОВА

НАДЕЖДА ПАСКОВА КЪНЕВА

НАДЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

НЕВЯНКА АНКОВА КРЪСТЕВА

НЕДА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

НЕДЕЛЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА

НЕДКА ЖЕЧКОВА СТОЯНОВА

НЕДКО АНАСТАСОВ НЕДЕВ

НЕДКО ДИМИТРОВ НЕДЕВ

НЕДКО МИРЧЕВ НЕДЕВ

НЕДЯЛКА ВЕЛЧЕВА ВЕЛИКОВА

НЕДЯЛКА ЕФТИМОВА ГИГОВА

НЕДЯЛКА ЙОВЧЕВА ДИМИТРОВА

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА ПЕНЧЕВА

НЕДЯЛКА НЕНЧЕВА СТОЯНОВА

НЕДЯЛКА ТАШЕВА КАЗАКОВА

НЕДЯЛКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

НЕНЧО ДИНЕВ НЕНЧЕВ

НИКОЛ ДАНИЕЛОВА ГОСПОДИНОВА

НИКОЛА ЖИВКОВ ТОДОРОВ

НИКОЛА ПЛАМЕНОВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ БЕРОВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СТОЙКОВ

НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТРИФОНОВ

НИКОЛИНКА ВЪЛЕВА КАЛОЯНОВА

НИКОЛИНКА ГАНЧЕВА НЕДЕВА

НИКОЛИНКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

НИКОЛИНКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

НИКОЛИНКА ПЕНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

НИНА МАРИНОВА ПЕТКОВА

НОЙКО ДИМИТРОВ НОЙКОВ

ОРФЕЙ БОРИСЛАВОВ ЖЕРЕВ

ПАВЕЛ АТАНАСОВ ТИМОФЕЕВ

ПАРАШКЕВА ТОДОРОВА ПРОДАНОВА

ПЕНКА АНЕВА НЕДЕВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА СПАСОВА

ПЕНКА ДОБРЕВА МАРКОВА

ПЕНЮ СТАНЧЕВ ПЕНЕВ

ПЕТКО ИВАНОВ НЕДЕВ

ПЕТРА ДОНЕВА АТАНАСОВА

ПЕТРА ИВАНОВА МИНДОВА

ПЕТРАНКА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА

ПЕТРАНКА ДИМОВА ЧЕРНЕВА

ПЕТРАНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ПЕТРАНКА КУНЧЕВА ЖЕЧЕВА

ПЕТРАНКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

ПЕТЪР ВЪЛЧЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДОНЕВ НИКОЛОВ

ПЕТЯ ДОНЧЕВА НЕДЕВА

ПЕТЯ ИВАЛИНОВА ИВАНОВА

ПЛАМЕН КОЛЕВ ПЕНЧЕВ

ПЛАМЕН КЪНЕВ КЪНЕВ

ПЛАМЕН МИТКОВ ТОДОРОВ

ПЛАМЕН НИКОЛОВ ПЕТКОВ

ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ПЕНЕВ

ПЛАМЕНА ВЛАДИМИРОВА ПАНОВА

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ПЛАМЕНА КРЪСТЕВА ВАСИЛЕВА

ПЛАМЕНА МАРИНОВА ПЕТКОВА

ПЛАМЕНА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА

ПЛАМЕНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ПЪРВОЛЕТА ГЕТОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ВЪЛКОВА ВАСИЛЕВА

РАДКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА НИКОЛОВА ЧАКЪРОВА

РАДКА СТАЛИНОВА ЙОРДАНОВА

РАЙНА ВЪЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

РЕМЗИ МУСТАФА НУРУЛА

РОСИЦА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

РУМЯНА ИВАНОВА КОЛЕВА

САБИН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ

СВЕТЛОЗАР НЕДЕЛЧЕВ ЯНЕВ

СВИЛЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

СВИЛЕН ДАНИЕЛОВ ГОСПОДИНОВ

СВИЛЕН ИВАНОВ СЛАВОВ

СЕВГИН РЕМЗИ МУСТАФА

СИМЕОН РУСЕВ СТОЕВ

СИМЕОН ЯНЧЕВ СПАСОВ

СИСИ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

СЛАВИ БАНКОВ СТОЯНОВ

СЛАВИ ИВАНОВ СЛАВОВ

СЛАВИ МИНДОВ МИНДОВ

СОНЯ ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

СОНЯ ИЛИЕВА ГИГОВА

СОФИЙКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНИМИР ПЕТКОВ ИВАНОВ

СТАНИМИР СТОЯНОВ МАРИНОВ

СТАНКА АТАНАСОВА ВЕЛЕВА

СТАНКА ВЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА

СТАНКА СТЕФАНОВА ЧЕРНЕВА

СТАНКО СТОЯНОВ АЛЕКСИЕВ

СТАНЧО ПЕНЕВ СТАНЧЕВ

СТЕЛА ЦВЕТАНОВА СТОЙЧЕВА

СТЕЛИЯН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

СТЕФАН БОЖИДАРОВ БЕРОВ

СТЕФАН КИРИЛОВ ДИМОВ

СТЕФАН КРАСИМИРОВ ЯНЕВ

СТЕФКА НЕДЕЛЧЕВА ЙОРДАНОВА

СТЕФКА НЕЙЧЕВА КРАЕВА

СТЕФКА СЛАВОВА КИРЯКОВА

СТЕФКА ХРИСТОВА ТАКОВА

СТОЯН БОГОСЛОВОВ НАКОВ

СТОЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ВЛАЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДРАГНЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

СТОЯН ИВАНОВ ВЕЛЕВ

СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН КЪНЕВ КЪНЕВ

СТОЯН МАРИНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ВЛАЕВА

СТОЯНКА НЕДЕВА МИЛЕНКОВА

СТОЯНКА СТАНЧЕВА ПЕНЧЕВА

СТОЯНКА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА

СТРАХИЛ ВЪЛКАНОВ МИРЧЕВ

СЪБКА КИРЧЕВА ЙОРДАНОВА

ТАНЯ РАЙКОВА ИВАНОВА

ТАТЯНА ИВАНОВА ДИНЕВА

ТИХОМИР НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ТОДОР ДИМЧЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЖИВКОВ ТОДОРОВ

ТОДОР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

ТОДОРКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА ВЪЛЕВА ТРИФОНОВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА МИНДОВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ТОДОРКА ЕФТИМОВА ВЕЛЕВА

ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЯНОВА

ТОДОРКА МАТЕЕВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРКА МИРЧЕВА ЖЕЧЕВА

ТОДОРКА ПАНЕВА ВЪЛЕВА

ТОДОРКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

ТОНИ ВЕСКОВ ЕМИЛОВ

ХРИСКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА ТОДОРОВА МИНКОВА

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ИЛИЕВ МАДЖАРОВ

ХРИСТО ИЛИЕВ МАДЖАРОВ

ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ЦВЕТАН СТОЙЧЕВ ЙОРДАНОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ДРАГНЕВА

ЦОНА МИНЧЕВА СТОЯНОВА

ШЕНАЙ ХАЛИМ ХАШИМ

ЮЛИЯН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЯНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

ЯНИ ДОНЕВ КАРАБАШЕВ

ЯНКА ВЛАЙЧЕВА ЖЕЧЕВА

ЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЯНКА ЛЮБОМИРОВА ЙОРДАНОВА

ЯНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ЯНКО ВЕЛЕВ КАРАБАШЕВ

ЯНКО СТОЯНОВ ГОСПОДИНОВКмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница