Изменен и допълнен със Заповед № рд11-328 от 22. 02. 2018 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на хранитестраница7/7
Дата14.08.2018
Размер1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ЧАСТ ШЕСТА

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ КОНТРОЛ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ

Чл. 50. (1) За проведени научни консултации по въпроси за подготовка на документация преди подаване на заявление за стартиране на процедура по :Лева

1  

издаване/подновяване на лиценз за употреба на ВМП

500,00

2  

клинични изпитвания на ВМП

1 000,00 

3  

проследяване на лекарствена безопасност на ВМП

1 000,00  

4

промени тип І и тип ІІ в издаден лиценз за употреба

100,00

(2) За изготвяне на становище, поискано от физическо и юридическо лице в други случаи:1.

извън посочените в ал. 1

500,00  

(3). За издаване на справки за:1.  

регистрационен статус на лекарствен продукт

100,00

2.  

получени съобщения за нежелана реакция при употребата на лекарствен продукт за 1 продукт за 1 година

100,00


ЧАСТ СЕДМА

ЦЕНИ ЗА ОЦЕНКА И КОМУНИКАЦИЯ НА РИСКА СЪГЛАСНО чл. 10, ал. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И чл. 35, т. 3 ОТ УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Чл. 51.При извършване на независима научна оценка от Центърът за оценка на риска се събират следните цени за услуги:

по ред

Дейност

Лева


1.

Изготвяне на независима научна оценка на риска по отношение на безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетично модифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здравето на растенията и растителната защита.

750,00

2.

Изготвяне на независими научни становища от експертите в Центъра за оценка на риска по отношение безопасността на храните, здравето на човека, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, добавките в храните и фуражите, генетично модифицираните организми, диетичните продукти, храненето и алергените, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни вещества, биологични опасности, замърсители, здравето на растенията и растителната защита.

250,00


ЧАСТ ОСМА

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ПО ИСКАНЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ С ХРАНИ И ФУРАЖИ (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-979/02.06.2016 г.)
Чл. 52. По искане на операторите с храни, се събират следните цени за услуги:

по ред

Дейност


Лева1.


Даване на консултации по искане на операторите с храни по въпроси касаещи изискванията на законодателството в областта на храните- ДПП, НАССР, етикетиране, специлизирани нормативи и др., на служител за един час

16,00


2.


Даване на консултации по искане на операторите с храни за пригодност на дадена материална база да се използва за обект за производство или търговия с храни /консултациите се дават на адреса на обекта/, на служител за един час

16,00

3.


Провеждане на обучение по искане на оператора с храни от представител на официалния контрол по въпроси, касаещи ДПП и НАССР, на служител за един час

16,00

4.


За препис на официални документи, издадени от ОДБХ, по искане на оператора с храни

6,00

5.

Вземане на проби от храни по молба на физически или юридически лица, на служител за един час

16,00


Чл. 53. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-52/21.01.2015 г.) При издаване на писмени становища, по искане на оператора, за съответствие с действащото законодателство на обектите, БАБХ събира следните суми:
 

Лева

1.

За производство, съхранение и търговия със суровини и храни,

215,80

 

предназначени за човешка консумация
2.

За търговия на дребно със суровини и храни,

53,95

 

предназначени за човешка консумация
3.

За кораби фабрики и кораби замръзватели за рибни продукти и

68,97

 

аквакултури на служител на час
4.

При промяна на групите храни, които обектът ще произвежда или

107,97

 

търгува, както и при промяна в дейността на обектите
5.

За всякакъв вид временни (подвижни) обекти за търговия с храни

29,52

6.

За издаване на писмени становища за съответствие с действащото законодателство на транспортни средства (в т.ч. сухопътни, контейнери, жп вагони) за превоз на суровини и храни, странични животински продукти и продукти, получени от тях

68,61

7.

(Заличена със Заповед № РД 11-52/21.01.2015 г.)
8.

При повторното разглеждане на проект по молба на оператора

21,07


Чл. 54. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-979/02.06.2016 г.) По искане на операторите с фуражи, се събират следните цени за услуги:

по ред

Дейност


Лева


1.


Даване на консултации по искане на оператор с фуражи по въпроси, касаещи изискванията на законодателството в сектора - ДПП, НАССР, етикетиране, специализирани нормативни документи и други, за служител за един час

16,00


2.


Даване на консултации по искане на оператор с фуражи за пригодност на дадена материална база да се използва за обект за производство или търговия с фуражи (консултациите се дават на адреса на обекта), за служител за един час

16,00


3.


Издаване на писмени становища, по искане на о оператор с фуражи, за съответствие с действащото законодателство на обектите, за служител за един час

16,00


4.


Провеждане на обучение по искане на оператор с фуражи или браншови организации от представител на официалния контрол по въпроси, касаещи ДПП и НАССР, за служител за един час

16,00Допълнителни разпоредби

§ 1. (1)По смисъла на ценоразписа:

1. Проби необходими за нуждите на официалния контрол са планови проби взети от официални ветеринарни лекари, от инспектори и служители на БАБХ във връзка с изпълнение на мониторингови програми и утвърдени планове за лабораторни изследвания в системата на БАБХ

Заключителна разпоредба


§ 1. Ценоразписа се утвърждава на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за Българската агенция по безопасност на храните.

Каталог: userfiles -> files -> Tariff
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1945 от 05. 12. 2014 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-208 от 06. 02. 2015 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1141 от 26. 06. 2015 г на Изпълнителния директор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница