К2 computer & consult bulgaria.,Ltd. Лидер в обучението на човешките ресурсиДата30.07.2017
Размер57.79 Kb.
К2 COMPUTER & CONSULT BULGARIA.,LTD.

ЛИДЕР В ОБУЧЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

С
офия, Банкя, ул. Стара Планина 8


Btk: 02  945 56 00

Mtel: 0884 11 81 91

Vivatel: 0878 27 12 67

Globul: 0899 76 49 27

Fax: 02  945 56 00

E-mail: office@k2consult-bg.com, Website: www.k2consult-bg.com

Ви предлага ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР на тема:

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ –

СОЛАРНИ, ВЯТЪРНИ И ГЕОТЕРМАЛНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ,

И ФИНАНСИРАНЕТО ИМ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Място: СОФИЯ, ГУСВ – Учебен Центьр – 4 етаж – Централен Вход.

Бул. Цар Борис III, No. 54 /Срещу Ритуална Зала “Красно Село”/
Време: 17, 18, 19 ДЕКЕМВРИ - /СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/

Лектори:

Александрина Димитрова – Дирекция “Енергийна ефективност” в МИЕ

Инж. Атанас Станков – изпълнителен Директор на „ЕЕЕ и ВЕИ” ООД /Екология, Енергийна Ефективност и Възобновяеми Енерг.Източници/

Д-р инж. Стефчо Начев – директор на дир. “Електроенергетика”, ДКЕВР

Светла Маринова – Директор на консултантна къща “Алмарекс”

Милена Янузова – юрист консулт - МИЕ Дирекция “Енергийна ефективност”


Целта на семинара е:
Представяне на възможностите за изграждане на слънчеви, вятърни и геотермални електростанции, на базата на фотоволтаични клетки, вятърни турбини и геотермални инсталации. Предоставяне на информация за себестойността, дотациите и продажната цена на електроенергията добита от слънчеви централи. Финансиране на слънчевите станции с инструментите на Оперативните Програми по Европейските Структурни Фондове. Анализ на пазарния дял. Присьединяване кьм ел. мрежата. Насърчаване. Субсидиране. Публично-частни партньорства. Семинарът е особено подходящ за мениджъри с интереси в областта на добива на електроенергия чрез алтернативни източници, а също така за служители на общинската администрация.
за записване:

Btk/Fax: 02/ 945 56 00

Mtel: 0884 11 81 91

Vivatel: 0878 27 12 67

Globul: 0899 76 49 27

Е-mail: office@k2consult-bg.com

Website: www.k2consult-bg.com
Такса участие: 490 лв. за 1 участник.

ПРОГРАМА
ПЪРВИ ДЕН – СРЯДА

Начало 9.00 ч
Александрина Димитрова – МИЕ
ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – БЪДЕЩА ОСНОВА НА СВЕТОВНАТА ЕНЕРГЕТИКА. Законодателство и политика на ЕС. Национална политика за възобновяемите енергийни източници и биогорива.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЦЕНА НА СЛЪНЧЕВА ЦЕНТРАЛА И ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ КЛЕТКИ. АНАЛИЗ НА ВОДЕЩИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ФИРМИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА, ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ ПРИ ИЗБОРА НА ДОСТАВЧИК НА ОБОРУДВАНЕТО И ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ КЛЕТКИ.
Кафе пауза: 11.00 – 11.30
Стефчо Начев – ДКЕВР
ПРОБЛЕМИ И ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ КЪМ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА И ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ
РЕГУЛАТОРНА РАМКА, ЛИЦЕНЗИОННА ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЯТЪРНИ ЦЕНТРАЛИ
РЕГУЛАТОРНА РАМКА, ЛИЦЕНЗИОННА ПРОЦЕДУРА И ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
Обяд: 13.00 – 13.30
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ И ОСНОВИ НА БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕТО.ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА БИЗНЕС-ПЛАН

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
ПОТЕНЦИАЛ НА ВЕИ В БЪЛГАРИЯ. БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ С ВЕИ. МАЛКИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ.
Кафе пауза: 15.00 – 15.30
ПУБЛИЧНО ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА. НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЛЪНЧЕВИ, ВЯТЪРНИ, ГЕОТЕРМАЛНИ И ВОДНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ.

НЕОБХОДИМИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ. РЕГУЛАТИВНИ ОРГАНИ – МИЕ, ДКЕВР, КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ПЪТ НА ПРОЕКТА ДО РЕАЛИЗАЦИЯТА. ВИДОВЕ СУБСИДИРАНЕ И ЛОСТОВЕ ЗА ДОТИРАНЕ.
ПРОГРАМА
ВТОРИ ДЕН – ЧЕТВЪРТЪК

Начало:
9.00 ч.
Светла Маринова – директор консултантска компания «Алмарекс»
НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ И НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЧАСТНА КОМПАНИЯ И ОБЩИНА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА „ЗЕЛЕНА” /АЛТЕРНАТИВНА/ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА ЗА ДОБИВ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.
СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ КАТО ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК.

ВЯТЪРНАТА ЕНЕРГИЯ КАТО ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК.
Кафе пауза: 11.00 – 11.30

11.30
Атанас Станков- ЕЕЕ & ВЕИ
ЕКОЛОГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗСТАНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. КОГЕНЕРАЦИЯ.

Обяд: 13.00 – 13.30
13.30
УСКОРЕНО НАВЛИЗАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И БИОМАСА (ACCESS).

Данни за енергийния потенциал на биомаса в България.
Кафе пауза: 15.00 – 15.30
15.30
КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИНАНСИПАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МАЛКИ ВЕЦ СЪС СРЕДСТВА ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПРОГРАМА
ТРЕТИ ДЕН – ПЕТЪК

Начало: 9.00 ч.
Атанас Станков- ЕЕЕ & ВЕИ
ПАЗАРНИ И НЕПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ, СТИМУЛИРАЩИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРО ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО У НАС ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Кафе паузa: 11.00 – 11.30

11.30
УКАЗАНИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ ЦЕНИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО.

Обяд: 13.00 – 13.30
13.30
ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ И ГЕОТЕРМАЛНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ.

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ. ВИДОВЕ. ДОБИВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ.
Кафе паузa: 15.30 – 16.00

16.00
Милена Янузова – юристконсулт МИЕ Дирекция “Енергийна Ефективност”

ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГИЙНИТЕ ПАРКОВЕ И ЦЕНТРАЛИ

СТЬПКИ ПО ПРИСЬЕДИНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ.

СТЪЬПКИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ ПО ВЕИ.
ТАЛОН – ЗАЯВКА

от…………………………………………………………длъжност……………………

фирма/организация……………………………………………………………………

МОЛ………………………………………….Дан.№…………………Булстат:………

ул………………………№……….бл………вх………гр………тел………………

факс………………………………e_mail………………………………………………
Заявявам участие в ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР на тема:
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ –

СОЛАРНИ, ВЯТЪРНИ И ГЕОТEРМАЛНИ ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ

И ФИНАНСИРАНЕТО ИМ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
17, 18, 19 ДЕКЕМВРИ - /СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/
Такса участие: 490 лв. за 1 участник.
За целта превеждаме:
за…………….бр., участници.
Сметка в Стопанска Инвестиционна Банка:
К2 КОМПЮТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД
IBAN: BG63 BUIB 9888 1000 7064 10

BIC: BUIB BGSF
Стопанска Инвестиционна Банка с платежно нареждане от …………..2008 г.

копие от което прилагаме към талона за заявка.


В цената Е включено:
1. Кетъринг: 2 кафе паузи – кафе и закуска и един обяд.

Сандвичи, безалкохолни напитки и лека следобедна закуска.
2. Учебни помагала: Папки, химикалки, минерална вода.
3. CD за всеки участник: CD с презентации.
4. Информация: по темите разпечатана на хартиен носител.
5.Сертификат за преминато обучение: на всеки участник се издава

сертификат за преминат семинар по съответната тема.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница