Кандидатмагистърски изпитен тест по физика 1 09. 2012 гДата28.10.2018
Размер35.24 Kb.
ТипЗадача
Кандидатмагистърски изпитен тест по физика

1

3.09.2012 г.


Задача 1. Камион с маса m = 2000 kg минава със скорост v = 10 m/s по изпъкнал мост с формата на дъга с радиус R = 50 m. Каква сила N на натиск оказва камионът върху моста, когато минава през най-високата му точка?

Приемете, че земното ускорение е g = 10 m/s2.
Задача 2. Топче, окачено на пружина, трепти с честота 0. Пружината е разрязана на две еднакви части и топчето е окачено на едната от тях, както е показано на фигурата. С каква честота  ще трепти сега топчето?

(А) (Б) (В) (Г)


Задача 3. Известно е, че на сфера с радиус r, която се движи със скорост v в среда с голям вискозитет , действа сила на съпротивление: F = 6rv. Плътно оловно топче с радиус r1 пада в глицерин, като достига гранична скорост v1. Каква гранична скорост в глицерина ще достигне оловно топче с радиус r2 = 2r1?

(А) v1/2 (Б) v1/4 (В) 2v1 (Г) 4v1Задача 4. Пътник с маса m се намира в асансьор, с който се спуска от висок етаж на сграда до партера. Скоростта на асансьора v спрямо сградата се изменя с времето t както е показано на фигурата. Начертайте качествено на втората графика как ще изглежда съответно времевият ход на натиска N, с който пътникът действа върху пода на асансьора.

Задача 5. За да бъде изтеглена една лодка на брега са нужни едновременните усилия поне на 3 човека. Лодкар разполага с няколко макари, въже и опора на брега. Нарисувайте обвързване чрез система от макари, което може да помогне на лодкаря да изтегли сам лодката.
Задача 6. Кое е максималното число (без знак), което може да се кодира с 3-битов двоичен код?

(А) 3; (Б) 4 ; (В) 7; (Г) 8


Задача 7. Електричен дипол се намира в електрично поле. На фигурата е дадена една от силовите линии на полето, минаваща през двата заряда. Кой вектор изобразява посоката на електричната сила, действаща на дипола?

(А) F1 (Б) F2 (В) F3 (Г) F4Задача 8. Идеален източник на напрежение с постоянно електродвижещо напрежение U=5V захранва консуматор. Токът който протича през консуматора се мени с времето t по закона I=Bet/x, където B=2A; x=100s. Изчислете енергията която ще се изразходва от източника за интервала от време между t =0s и t=100s.

Задача 9. На фигурата е дадена схема на неинвертиращ усилвател, построен на базата на операционен усилвател. На входа се подава постоянно напрежение Uin=0.5V. Какъв е токът който тече през резистора R1? (Забележка: Операционният усилвател е идеален.)
Задача 10. Тънка събирателна леща има фокусно разстояние f =30см. На 20см пред нея на оптичната ос е поставен обект. На какво разстояние от обекта лещата формира негов недействителен образ? Начертайте оптичната схема.
(А) 20см; (Б) 30 см ; (В) 40 см ; (Г) 90 см;


Задача 11. Монохроматична светлина с дължина на вълната  = 600 nm пада перпендикулярно на дифракционна решетка с константа d = 2 m. Колко интерференчни максимума могат да се наблюдават на екран, разположен зад решетката?

(А) 3 (Б) 6 (В) 7 (Г) 8


Задача 12. През две еднакви лампи с нажежаеми жички текат различни токове. Максимумът в излъчването на първата лампа е при дължина на вълната , а на втората – при . Колко е отношението P1/P2 на мощностите на двете лампи?

(А) 16:1 (Б) 2:1 (В) 1:2 (Г) 1:16


Задача 13. В експеримент по външен фотоефект повърхността на метал последователно се облъчва със светлина с честота v и 2v. Максималната скорост, с която се отделят фотоелектроните от повърхността във втория случай е 3 пъти по-голяма от тази в първия . Колко е отделителната работа на електрона за този метал?
(А) hv; (Б) hv ; (В) hv ; (Г) hv ;

Задача 14. Напишете конфигурацията на електроните в електронната обвивка на атом с атомен номер 14 в основно състояние.

Задача 15. Два радионуклида имат период на полуразпадане съответно T1/2 и 2T1/2 . В даден момент проби от двата нуклида имат активности, свързани с разпадането им, съответно 2А0 и А0 . След колко време активностите на пробите ще се изравнят?

(А) T1/2 ; (Б) T1/2 ; (В) 2T1/2 ; (Г) 4T1/2Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница