Красимир иванов калчев (1954-2004)Дата14.03.2017
Размер59.1 Kb.
КРАСИМИР ИВАНОВ КАЛЧЕВ (1954-2004)
Роден в Стара Загора на 10.04.1954 г. Завършва ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "История" през 1978 година. В Исторически музей - Стара Загора работи от 01.11.1978 г. като уредник в отдел "Антична археология". От 1989 г. е научен сътрудник III ст. по Антична археология. От 1999 г. е научен сътрудник І ст.

1979 г.

 1. Спасителни разкопки на обект "Надгробни могили - външно насипище Дряново на рудник 3 в Марица-изток - с. Медникарово. - АОР за 1979 г., С., 1980, с. 57.

Др. авт.: Д. Николов

 1. Разкопки на обект "Партиен дом. - АОР за 1979 г., С., 1980, с. 84-85.

Др. авт.: Д. Николов, Д. Янков

 1. Разкопки на ул. "Доньо Пехливанов" в Стара Загора. - АОР за 1979 г., С., 1980, с. 124.

Др. авт.: Д. Николов, Д. Янков
1980 г.

 1. Нови данни за ранното християнство в Берое (IV-VI в.). - Thracia anticua, 6, 1980, с. 25-32.


1981 г.

 1. Спсителни разкопки на надгробни мотили край Стара Загора. - АОР за 1981 г., Михайловград, 1982, с. 31-32.

Др. авт.: Д. Николов, Д. Янков

 1. Сондажни проучвания в м. "Калето" при с. Рупките, Старозагорски окръг. - АОР за 1981 г., Михайловград, 1982, с. 62.

Др. авт.: Д. Николов, М. Вендел,Б. Бьотгер, Д. Янков, Й. Вос
1982 г.

 1. Антични и късноантични глинени лампи от Стара Загора. - ИМЮИБ, 5,1982, с. 7-23.

 2. Разкопки на обект "Младежки дом" в Стара Загора. - АОР за 1982 г., Плевен, 1983, с. 6

Др. авт.: Д. Николов, Д. Янков

 1. Разкопки на укрепено селище в м. "Градовете" над с. Крън, Старозагорски окръг. - АОР за 1982 г., Плевен, 1983, с. 74.

Др. авт.: Д. Николов, Г. Кабакчиева, К. Стефанова
1983 г.

 1. Разкопки в местността "Градовете" над с. Крън, Старозагорски окръг. - АОР за 1983 г., Смолян, 1984, с. 96.

Др. авт.: Д. Николов, Г. Кабакчиева, К. Стефанова
1984 г.

 1. Гробни съоръжения и погребален ритуал в южния некропол на Августа Траяна (II-IV в.). - ИМЮИБ, 7, 1984, с. 77-87.

 2. Античен бронз : [Каталог]. - С., 1984, 56 с. : с ил.

Др. състав.: Д. Николов, Хр. Буюклиев, Д. Янков.
1985 г.

 1. Разкопки на обект "Партиен дом" в Стара Загора. -ИМЮИБ, 8, 1985, с. 31-48.

Др. авт.: Д. Николов

 1. Спасителни разкопки в Стара Загора. - АОР за 1984 г., Сливен, 1985, с. 120.

Др. авт.: Хр. Буюклиев, Д. Николов, Д. Янков

 1. Археологически разкопки в местността "Градовете" над с. Крън, Старозагорски окръг. - АОР за 1984 г., Сливен, с. 157.

Др. авт.: Д. Николов, Г. Кабакчиева, Кр. Стефанова
1986 г.

 1. Спасителни разкопки на обект "Младежки дом" в Стара Загора през 1982 г. - ИМЮИБ, 9, 1986, с. 35-53.

Др. авт.: Д. Николов

 1. Спасителни разкопки на обект "Централен площад" в Стара Загора. - АОР за 1985 г., Велико Търново, 1986, с. 75.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков

 1. Укрепено антично селище при с. Крън, Старозагорски окръг. - АОР за 1985 г., Велико Търново, 1986, с. 108.

Др. авт.: Д. Николов, Г. Кабакчиева, К. Стефанова


 1. Bronzestatuetten aus dem Territorium von Augusta Trajana (Stara Zagora, V. R. Bulgarien). – Guss-Form. Acten der 9. Internationalen Tagung über Antike Bronzen. Wienq 1986, p. 470-475.


1987 г.

 1. Спасителни разкопки на Централния площад в Стара Загора. - АОР за 1986 г., Разград, 1987, с. 130-131.

 2. Спасителни разкопки на антична сграда с мозайка на ул. «В. Левски» в Стара Загора. - АОР за 1986 г., Разград, 1987, с. 145-146.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков
1988 г.

 1. Спасителни разкопки на Централния площад в Стара Загора. - АОР за 1987 г., Благоевград, 1988, с. 92-93.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков

 1. Спасителни разкопки на обект «Младежки дом» в Стара Загора. – АОР през 1987 г. : ХХХІІІ нац. конференция по археология, Благоевград, 1988, с. 93-94.

Др. авт.: Х. Буюклиев

1989 г.

 1. Спасителни разкопки в югозападния некропол на Августа Траяна. - АОР за 1988 г., Кърджали, 1989, с. 93.

 2. Спасителни археологически разкопки в археологически разкопки в археологическия резерват Августа Траяна-Верея-Боруй. – АОР през 1988 г. : ХХХІV нац. Конференция по археология, Кърджали, 1989, с. 91-92.

Др. авт. Х. Буюклиев
1990 г.

 1. Жилищната архитектура в Августа Траяна-Берое (II-VI в.). –В: Първа национална конференция на младите археолози, С. 1990, с. 20


1991 г.

 1. Спасителни археологически проучвания на късноантичната сграда в Стара Загора. – АОР през 1990 г., Ловеч, 1991, с. 126-128.

Др. авт.: Хр. Буюклиев

 1. Zur herstellung der antiken Keramik in Augusta Trajana (Stara Zagora, V.R. Bulgarien). – Rei cretariae romanae fautorum (RCRF). Akta 29-30. In Agro Rauracense, 1991, p. 245-273.


1992 г.

 1. Раннохристиянски комплекс в Августа Траяна. - ИМЮИБ, 15, 1992, с. 29-44.

Др. авт.: Д. Николов

 1. Археологически резерват "Августа Траяна-Берое" - проучвания и проблеми. – В: 85 г. Исторически музей Стара Загора, Ст. Загора, 1992, с. 49-69.


1994 г.

 1. Сондажни проучвания на обект «Форум и терми» в археологически резерват «Августа Траяна», 1992 и 1993 г. – АОР през 1992-1993 г., В. Търново, 1994, с. 89-90.

Др. авт.: Х. Буюклиев, Д. Янков

 1. Бронзови канделабри и лампи от Старозагорско. - ИМЮИБ, 17, 1994, с. 73-79.

 2. Проникване и разпространение на ранното християнство в Августа Траяна-Берое през IV в. – В: Криптохристиянство и религииозен синкретизъм на Балканите [Резюмета], Смолян, 1994, с. 87-89.

 3. Надгробни могили източно от Стара Загора. – В: Марица - изток. Археологически проучвания, 2, С.,1994, с. 171-188.

 4. Погребални практики в некропола на Августа Траяна (II-IV в.). – В: Надгробни могили в Югоизточна Европа. I международен симпозиум "Севтополис", 1, В. Търново, 1994, с. 201-215.

 5. Bronzeamphoren im historischen Museum Stara Zagora.- Akten der 10. Intrenationalen Tagung über Antike Bronzen(Freiburg, 1988)= Forschungen und Berichte zur Vor – und Frühgeschichte in Baden –Württemberg, 45, Stuttgart, 1994q p. 227-232.


1996 г.

 1. Социална и демографска характеристика на населението на Августа Траяна-Берое (II-IV в.). – В: 125 години с името Стара Загора, Стара Загора, 1996, с. 35-45.


1998 г.

 1. Das Befestigungssystem von Augusta Traiana – Beroe (heute Stara Zagora) im 2.-6. Jh.u.z. – Archaeologia Bulgarica, II, 1998, 3, Sofia, p. 88-107.


1999 г.

 1. Wandmalereien einer tetrakonchen Kirche und ihrer Grabmäler – In: Corpus derspätantiken und frühchristlichen Wandmalereien Bulgariens, Red. R. Pillinger, V. Popova, B. Zimmermann; Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 1999, p. 38-39.


2001 г.

 1. Античните мозайки на Августа Траяна-Берое. - Везни, ХІ, 2001, № 8, с. 77-80.

 2. Der thrakische Wagen von Augusta Trajana (heute Stara Zagora, Bulgarien) – In: SEIN&SINN/BURG&MENSCH, Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Red. Falko Daim, Thomas Kühtreiber, Wien, 2001, p. 136-141.

 3. Спасителни археологически проучвания в археологическия резерват „Августа Траяна – Верея – Боруй” в Стара Загора през 1999 г. – АОР през 1999-2000 г., С., 2001, с. 108-110.

Др. авт.: Хр. Буюклиев

 1. Спасителни археологически разкопки на обект „Форум и терми на Августа Траяна през 2000 г.” – АОР през 1999-2000 г., С., 2001, с. 110.

 2. Спасителни археологически проучвания в Югозападния некропол на Августа Траяна – Берое през 1999 г. – АОР през 1999-2000 г., С., 2001, с. 110-111.

 3. Спасителни археологически проучвания на некропола на Августа Траяна – Берое през 2000 г. – АОР през 1999-2000 г., С., 2001, с. 111.


2002 г.

 1. Проникване и разпространение на ранното християнство в Августа Траяна – Берое (дн. Стара Загора) през IV – V в. – В: Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите, С., 2002, с. 31-34.

 2. Спасителни разкопки в археологическия резерват “Августа Траяна-Верея-Стара Загора” – АОР през 2001 г., С., 2002, с. 102-104.

 3. Спасителни археологически проучвания в археологическия резерват “Августа Траяна – Верея – Стара Загора” през 2002 г. Обект в кв. 22, парцел IX – 1722, ул. “Димитър Наумов” No. 62. – АОР през 2002 г., С., 2003, с. 104.


2003 г.

 1. Спасителни археологически проучвания на западната крепостна стена и кула на Августа Траяна – Берое в кв. 67, УПИ II-3568, през 2003 г. – АОР през 2003 г., С., 2004, с. 140-141.


2004 г.

 1. Спасителни археологически проучвания на градска застройка в УПИ XVI-3519 на кв. 66 по ЗРП на Стара Загора през 2003 г.” – АОР през 2003 г., С., 2004, с. 141.

 2. Спасителни археологически проучвания на крепостни стени и кула на Августа Траяна – Берое в кв. 41, УПИ III-VIII, през 2003 г. – АОР през 2003 г., С., 2004, с. 139-140.


2005 г.

 1. †Красимир Калчев. Разкопки на обект „Раннохристиянска базилика” в Археологическия резерват „Августа Траяна – Верея – АОР през 2004 г. С., 2005, с. 222.

 2. †Красимир Калчев. Разкопки на античния некропол – ул.”Х. Д. Асенов” No. 87, Археологически резерват „Августа Траяна – Верея – АОР през 2004 г., С., 2005, с. 222-223.

 3. †Красимир Калчев. Разкопки на обект „Раннохристиянска базилика” в Археологическия резерват „Августа Траяна – Верея” – XXIV среща на музеите от югоизточна България, 1, С. 2005, с. 68-69.;

 4. †Красимир Калчев. Разкопки на античния некропол – ул.”Х. Д. Асенов” No. 87, Археологически резерват „Августа Траяна – Верея” – XXIV среща на музеите от югоизточна България, 1, С. 2005, с. 69.


2009 г.

 1. †Красимир Калчев. Антични мозайки от Августа Траяна-Берое ІІІ-VI век. – ИМЮИБ, 24, Сливен, 2009, с. 60-100.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница