Литература за ученици от I до VIII клас Бургас, 28. 03. 2009 г. V клас Уважаеми ученициДата07.08.2018
Размер162.39 Kb.
ТипЛитература
ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!

Състезание по български език и литература за ученици от I до VIII клас

Бургас, 28.03.2009 г.

V клас

Уважаеми ученици,

Състезателният тест съдържа 50 езикови и литературни задачи с избираем или свободен отговор, който трябва да запишете на отделеното място в бланката. Последната задача е за създаване на текст, който трябва да напишете на отделен лист.

Внимателно прочетете условието на тестовите задачи и предложените отговори. Изберете само един от тях и оградете с кръгче в бланката буквата на този отговор. Всяка правилно решена задача ще ви донесе 1 точка, а грешното решение или липсата на решение няма да ви носи точки. Времето за работа е 3 астрономически часа.

Желаем ви успех!
Прочетете текста и изпълнете задачи 1.-5.

Скоро класните стаи се напълниха… Търсеха се близки другари, за да седнат един до друг. Павел пристъпи плахо.


 • Пальо, тук! – завикаха весело няколко гласчета.

 • Пальо, ела при нас! – викнаха други…

В това време бързо влезе учителят…

- Мили деца, ето ни пак заедно. Радвам се, че ви виждам бодри, здрави и весели.

Надявам се, че пак, както и през миналата година, ще бъдем сговорни и единодушни във всичко. Седнете!

Павел остана прав, закован на мястото си… Учителят отведнъж вдигна глава и

очите му се спряха върху Павел.

 • Павел Петров – каза меко той, - защо не седнеш на мястото си?

Елин Пелин

 1. Темата на текста е:

а/ Неочаквана среща между приятели; б/ Първият учебен ден;

в/ Отзивчивостта на учителя; г/ Спомени за отминалата ваканция.
 1. В текста има:

а/ Две подбудителни, едно възклицателно и едно въпросително изчерения;

б/ Три подбудителни и едно въпросително изречения;

в/ Две възклицателни, едно подбудително и едно въпросително изречения;

г/ Две въпросителни, едно възклицателно и две подбудителни изречения.
 1. Изречението Павел пристъпи плахо е:

а/ сложно; б/ просто кратко; в/ просто разширено; г/ едносъставно.


 1. В изречението Мили деца, ето ни пак заедно запетаята:

а/ отделя подлога от сказуемото;

б/ отделя обръщението от останалите части на изречението;

в/ свързва подлога и сказуемото;

г/ свързва определението и подлога.
 1. В кой ред изречението е просто:

а/ Радвам се, че ви виждам бодри, здрави и весели.

б/ Павел остана прав, закован на мястото си.

в/ Учителят отведнъж вдигна глава и очите му се спряха върху Павел.

г/ Надявам се, че пак ще бъдем сговорни и единодушни.
 1. В кой ред изречението е просто кратко?

а/ Наводнението опустоши посевите. б/ Започна филмът.

в/ Нямам хоби. г/ Купихме учебници.
 1. 9. При коя от изброените двойки думи има отношение както при двойките:

7.изречение – текст

а/ дума – морфема; б/ звук – буква;

в/ дума-изречение; г/ подлог – допълнение.

8. художник – рисунка

а/ преразказ – съчинение; б/ плетачка – дантела;

в/ ученик – училище; г/ грозде – вино.
9.красив – хубав

а/ синоним – антоним; б/ чай – кафе;

в/ милосърдие – състрадание; г/ страхливец – измамник.
10. В кой ред няма антоними:

а/ Покажи ми лъжеца, за да ти посоча крадеца.

б/ По-добре сух хляб с мир, отколкото печено агне със свада.

в/ Човек с плач се ражда, с плач умира.

г/ По-добре разумен враг, отколкото глупав приятел.
11. Болестта му е неизлечима. Това събитие ще остави неизличима следа в живота му.

В изреченията подчертаните думи са:

а/ синоними; б/ пароними; в/ омоними; г/ антоними.


12. За нос „Калиакра” има вълнуваща легенда. Орловият нос се откроява на слабото му

лице.

Подчертаните думи в двете изречения са:

а/ синоними; б/ антоними; в/ пароними; г/ омоними.13. – 16. В коя от подчератните думи е допусната грешка?

13. Излязох от магазина /а/ и тръгнах бавно към мъжа /б/, който /в/ видях бегло в здрача /г/.

14. Аз /а/ ме беше толкова страх, че не можах /б/ да си отворя устата /в/, за да кажа сбогом /г/.

15. Поетът /а/ прекрасно рисува образът /б/ на своя /в/ герой /г/.

16. Разказът /а/ предизвика сензация /б/, защото необикновенното /в/ примамва въображението /г/.
17. Коя от думите не е сродна с останалите?

а/ смет; б/ сметна; в/ пресметна; г/ сметка.


18. При писането на коя дума е допусната правописна грешка?

а/ изстрелвам; б/ въстание; в/ разтение; г/ безсмъртие.


19. Морфемите, от които се състои думата радостен, са:

а/ представка, корен, окончание; б/ корен, наставка, окончание;

в/ корен и две наставки; г/ представка, корен, наставка.
20. В изречението Връх Мусала е най-високият връх в Рила подчертаната дума е:

а/ определение; б/ подлог; в/ приложение; г/ допълнение.


21. В кой ред НЯМА еднородни подлози?

а/ Меркурий, Венера, Земя и Марс са най-близо до Слънцето.

б/ Пчелите, осите и мравките живеят в колонии.

в/ Плутон и Нептун са най-отдалечени от Слънцето.

г/ Нощем наблюдавам Луната и Венера.
22. Изречението Победителят изпробва спортния екип съдържа:

а/ подлог, сказуемо, определение, допълнение;

б/ определение, подлог, обстоятелствено пояснение;

в/ допълнение, определение и сказуемо;

г/ подлог, приложение, сказуемо, определение.
23. Какъв е видът на сказуемото в изречението Учениците продължиха да учат старателно уроците си ?

а/ просто; б/ съставно глаголно; в/ съставно именно; г/ сложно.


24. Каква част на изречението е подчертаната дума? Чантата ми е много модерна.

а/ допълнение; б/ съгласувано определение;

в/ несъгласувано определение; г/ еднородна част.

25. В кои от посочените позиции трябва да се постави запетая?

Искам да разбера /а/ как се жертва животът /2/ когато толкова го обичааш /3/ и знаеш /4/ че той е неповторим.

а/ 1,2,3,4; б/ 1,3,4; в/ 2,3,4; г/ 2,4.


26. Колко запетаи са пропуснати в изречението Феи магьосници и специални предмети присъстват в света на вълшебните приказки които разкриват пред децата трудната но и справедлива борба със злото ?

а/ 1; б/ 2; в/ 3; г/ 4.


27. Коя дума е пропусната в изречението?

Омръзна ми да чакам! Към … да се обърна?

а/ кой; б/ него; в/ кого; г/ какво.


28. Каква част на речта е подлогът в изречението Старите са по-опитни и знаещи от нас ?

а/ съществително име; б/ прилагателно име; в/ наречие; г/ местоимение.


29. В кой ред всички глаголни форми са в минало свършено време?

а/ четеше, играхме, пишех; б/ писах, четоха, пяхме;

в/ пеех, играхме, пишеше; г/ играеше, пя, мислеха.
30. В кой ред всички думи са написани правилно?

а/ костница, пост, вестникарски; б/ алпинист, сватба, радосно;

в/ окуражавам, особенно, сграда; г/ расписка, одговор, изпит.
31. Коя дума е написана неправилно?

а/ написал; б/ пекал; в/ казал; г/ рекъл.


32. В коя дума няма грешка?

а/ естественно; б/ писменно; в/ съвременно; г/ единственно.


33. Върховен бог в гръцката митология е:

а/ Кронос; б/ Зевс; в/ Хаос; г/ Тартар.


34. Допълнете изречението: Ето, влиза прекрасната величествена богиня …, Зевсовата жена.

а/ Афродита; б/ Хера; в/ Артемида; г/ Хеба.


35. Бог създава жената, защото:

а/ Адам трябва да има истински другар в живота.

б/ Няма кой да се грижи за Адам.

в/ Адам се страхува да бъде сам.

г/ Някой трябва да даде имена на растенията.
36. Кое е пропуснато в изречението?

Огнени коси и брада от пламъци има богът на

а/ скандинавците – Имир; б/ арменците – Вахагн;

в/ гърците – Зевс; г/ славяните – Перун.
37. В легендата „Как била създадена земята” Дяволът е представен като:

а/ лукав и завистлив; б/ мъдър и досетлив;

в/ работлив и съобразителен; г/ предан и милостив.
38. Слънцето отвлича Грозданка на:

а/ Петровден; б/ Димитровден; в/ Гергьовден; г/ Еньовден.


39. Посочете ГРЕШНОТО твърдение.

Грозданка е достойна да бъде слънчева невяста, защото:

а/ физическата й красота съответства на нравствеността и характера й;

б/ спазва традициите;

в/ почита майка си, съпруга си, свекърва си;

г/ момците от селото не са я виждали.
40.Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка”?

а/ битова; б/ вълшебна;

в/ за животни; г/ съчетава особеностите и на трите вида.
41. Какво художествено средство е подчертаният израз?

Ето, погледни нагоре към небето, племената на рома са като звездите.

а/ повторение; б/ епитет; в/ олицетворение; г/ сравнение.


42. Коя е темата на приказката „Легенда за рома”?

а/ Защо са тъжни песните на ромите;

б/ Защо ромите са едновременно щастливи и нещастни;

в/ Защо ромите смятат Яшко за странен човек;

г/ Защо ромите обичат песните на Калие.
43. „Събра Марко триесе юнаци” е:

а/ фолклорна приказка; б/ фолклорна песен;

в/ фолклорно предание; г/ фолклорна легенда.
44. За да подчертае силата на Крали Марко, фолклорният певец използва:

а/ олицетворение; б/ хипербола; в/ сравнение; г/ достоверни факти.


45. За кое важно библейско събитие се разказва в „Млада Бога”?

а/ за сътворението; б/ за раждането на Иисус Христос;

в/ за възкръсването на Иисус Христос; г/ за кръщаването на Иисус Христос.
46. Задължение на … през Страстната седмица е да боядисат … .

а/ мъжете, къщите; б/ децата, каруците;

в/ жените, яйцата; г/ момите, чергите.
47. С кой от редовете могат да се заменят многоточията в изречението: Пасха е … празник, а Курбан байрам е … ?

а/ еврейски, мюсюлмански; б/ древен, съвременен;

в/ осемдневен, тридневен; г/ национален, битов.
48. Според песента „Ела се вие, превива” момата тъгува за:

а/ малкия си брат; б/ рода си; в/ босилека си; г/ баща си.


49. Най-важните ценности на рода са:

а/ големият имот; б/ плодородието на земята;

в/ съхраняването и продължаването на рода; г/ бракът по любов.
50. Кои традиционни добродетели възпява фолклорната песен „Два са бора ред поредом расли” ? Посочете грешния отговор.

а/ братска обич; б/ братска сила и закрила; в/ братска строгост; г/ братска грижа.


51. Направепе подробен преразказ на текста от името на Ян Бибиян.
Запален от мечтата си да отиде на Луната, Ян Бибиян започна да учи и да се труди с голямо внимание. Майстор Франц не можеше да му се начуди. Той виждаше как всеки ден Ян Бибиян напредваше, радваше се от сърце и се отнасяше с него не като с чирак, а като с другар.

Ян Бибиян положи живо старание да изучи автомобилните мотори, затова с особена страст се залавяше да помага на Майстор Франц, когато докарваха някой от големите автомобили, които ежедневно минаваха оттук, защото през градчето им се кръстосваха две от най-важните шосета, които свързваха прохода на планината няколко отдалечени и по-големи градове.

Когато работеше, Ян Бибиян се интересуваше за всичко и разпитваше майстор Франц подробно и за най-малките частици на тия вълшебни мотори, които с такава сила и точност теглеха големите коли.

Така Ян Бибиян проникна бързо в тайната на тия машини, които за него бяха едно откровение.

Той вземаше от майстор Франц всички дебели книги, написани на французки и немски език, в които имаше изобразени различни машини и мотори, отделните им части и подробности. И вечерно време, когато се прибираше вкъщи, когато старите си лягаха, той сядаше на масата в малката си стаичка и дълго прелистваше тия чудни книги. той почна да разбира всички чертежи, всички дреболии по тях, вземаше молива, чертаеше ги и мислено ги сглобяваше част по част.

Но той не беше доволен. той не знаеше чужд език и му се струваше, че гледа върху страниците като сляп. Колко ли скрити тайни има в тях, които той не разбира! Колко мисли се нанизват от тия малки непознати букви, в които той не може да проникне! И в сърцето на Ян Бибиян се породи желание да научи един чужд език и да разгадае скритите тайни на тия ситно изписани книги.

И веднъж, когато поправяха в работилницата някакъв малък електрически мотор, Ян Бибиян внезапно попита:

- Майсторе, кой език е по-лесен – французкият ли, или немският?

Майстор Франц го погледна изпитателно над очилата си и каза:

- Всички езици са лесни, стига да има човек желание да ги научи. Аз научих французки лесно. Само че бях във Франция между французи…

 • А тука дали може да се научи?

 • Малко мъчно, но може. Има учебници за това. Ще питам учителя, дето

преподава в гимназията.

/Из „Ян Бибиян на Луната”, Елин Пелин/

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА


 1. Б

 2. Б

 3. В

 4. Б

 5. Б

 6. Б

 7. В

 8. Б

 9. В

 10. А

 11. Б

 12. Г

 13. В

 14. А

 15. Б

 16. В

 17. А

 18. В

 19. В

 20. В

 21. Г

 22. А

 23. Б

 24. В

 25. Г

 26. В

 27. В

 28. Б

 29. Б

 30. А

 31. Б

 32. В

 33. Б

 34. Б

 35. А

 36. Б

 37. А

 38. В

 39. Г

 40. Б

 41. Г

 42. Б

 43. Б

 44. Б

 45. Б

 46. В

 47. А

 48. Б

 49. В

 50. В

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – V КЛАС


1

А

Б

В

Г

2

А

Б

В

Г

3

А

Б

В

Г

4

А

Б

В

Г

5

А

Б

В

Г

6

А

Б

В

Г

7

А

Б

В

Г

8

А

Б

В

Г

9

А

Б

В

Г

10

А

Б

В

Г

11

А

Б

В

Г

12

А

Б

В

Г

13

А

Б

В

Г

14

А

Б

В

Г

15

А

Б

В

Г

16

А

Б

В

Г

17

А

Б

В

Г

18

А

Б

В

Г

19

А

Б

В

Г

20

А

Б

В

Г

21

А

Б

В

Г

22

А

Б

В

Г

23

А

Б

В

Г

24

А

Б

В

Г

25

А

Б

В

Г

26

А

Б

В

Г

27

А

Б

В

Г

28

А

Б

В

Г

29

А

Б

В

Г

30

А

Б

В

Г

31

А

Б

В

Г

32

А

Б

В

Г

33

А

Б

В

Г

34

А

Б

В

Г

35

А

Б

В

Г

36

А

Б

В

Г

37

А

Б

В

Г

38

А

Б

В

Г

39

А

Б

В

Г

40

А

Б

В

Г

41

А

Б

В

Г

42

А

Б

В

Г

43

А

Б

В

Г

44

А

Б

В

Г

45

А

Б

В

Г

46

А

Б

В

Г

47

А

Б

В

Г

48

А

Б

В

Г

49

А

Б

В

Г

50

А

Б

В

Г


Състезание „Обичам те, българска реч” – 2009 година
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница