Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от зупгмжсв при Община БургасДата02.07.2017
Размер40.3 Kb.
Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

при Община Бургас
Протокол №2/31.03.2016 г.
Заседанието започна в 11.00 часа.
Присъствали:Д.Буланова-Митрева,З.Георгиева,З.Караиванова, Б.Георгиев, К.Петков, Г.Дражев

Отсъствали: няма

І. Председателят запозна членовете на комисията със Заповед №381/12.02.2016 г. от Кмета на Община Бургас, относно промяна в състава на Местната комисия. За представители на общинската администрация определя Златина Георгиева – Директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” и Златина Караиванова – Директор на дирекция „Бюджет и финанси” – главен счетоводител.ІІ.Комисията разгледа депозираните документи за изплащане на левови компенсации и реши:
А. Признава правото на левова компенсация на следните правоимащи титуляри на МЖСВ:
І група

 1. Георги Атанасов Атанасов – І група – 195 078 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 2. Тодор Димитров Ханджиев – І група – 166 151 сп.ч. х 0,08 лв. за строителство на жилище.

 3. Бинко Дончев Бинев – І група – 119 842 сп.ч х 0,08 лв. за строителство на жилище.

 4. Атанас Георгиев Карамихалев – І група – 90 317 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 5. Антоанета Димитрова Комунджиева – І група – 87 941 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 6. Живко Георгиев Георгиев – І група – 35 518 сп.ч. х 0,08 лв. за строителство на жилище.


ІІ група

 1. Антон Драгомиров Дражев – ІІ група – 126 631 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 2. Мария Петрова Енчева – ІІ група – 111 688 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 3. Радостина Стайкова Каишева – ІІ група – 81 415 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 4. Георги Горов Чорбаджиев – ІІ група – 66 336 сп.ч. х 0,08 лв. за строителство на жилище.

 5. Нана Янакиева Кузмова – ІІ група – 50 993 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.


ІІІ.Имат право да бъдат включени в списъка на правоимащите на мястото на прехвърлилия жилищноспестовния си влог титуляр:
1.Теодора Станкова Пенева – ІІ група – 244 724 сп.ч. Да се заличи със заповед на кмета Никола Тодоров Георгиев – сп.№897 от класацията за 1995 г. и на негово място да се включи Теодора Станкова Пенева под същия списъчен номер и със същия брой спестовни числа.
2.Илияна Димитрова Кирова – ІV група – 67 981 сп.ч. Да се заличи със заповед на кмета Райна Георгиева Шатърова – сп.№4765 от първа класация за 2000 г. и на нейно място да бъде включена Илияна Димитрова Кирова под същия списъчен номер и със същия брой спестовни числа. МК признава и правото на левова компенсация за строителство на жилище, индекс на лихвочислата 0,08 лв. Компенсацията да се изплати след включване в списъка на правоимащите.
ІV.Имат право да бъдат включени в списъка на правоимащите на мястото на починалия титуляр:
1.Сула Андреева Стамболиева – І група – 128 634 сп.ч. Да се включи със заповед на кмета на мястото на починалия Димитър Георгиев Стамболиев – сп.№5167 от първа класация за 2002 г.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Димитринка Буланова-Митрева: Протоколист:
Златина Караиванова:
Златина Георгиева:
Бойчо Георгиев:
Кирил Петков:
Георги Атанасов:

Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

при Община Бургас
Препис – извлечение

Протокол №2/31.03.2016 г.
………………………….

ІІІ.Имат право да бъдат включени в списъка на правоимащите на мястото на прехвърлилия жилищноспестовния си влог титуляр:

………………………………


1.Теодора Станкова Пенева – ІІ група – 244 724 сп.ч.

Да се заличи със заповед на кмета Никола Тодоров Георгиев – сп.№897 от класацията за 1995 г. и на негово място да се включи Теодора Станкова Пенева под същия списъчен номер и със същия брой спестовни числа.

………………………………
Вярно с оригинала

Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

при Община Бургас
Препис – извлечение

Протокол №2/31.03.2016 г.
………………………….

ІІІ.Имат право да бъдат включени в списъка на правоимащите на мястото на прехвърлилия жилищноспестовния си влог титуляр:

………………………………


2.Илияна Димитрова Кирова – ІV група – 67 981 сп.ч.

Да се заличи със заповед на кмета Райна Георгиева Шатърова – сп.№4765 от първа класация за 2000 г. и на нейно място да бъде включена Илияна Димитрова Кирова под същия списъчен номер и със същия брой спестовни числа. МК признава и правото на левова компенсация за строителство на жилище, индекс на лихвочислата 0,08 лв. Компенсацията да се изплати след включване в списъка на правоимащите.

………………………………
Вярно с оригинала

Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

при Община Бургас
Препис – извлечение

Протокол №2/31.03.2016 г.
………………………….

ІV.Имат право да бъдат включени в списъка на правоимащите на мястото на починалия титуляр:

………………………………


1.Сула Андреева Стамболиева – І група – 128 634 сп.ч.
Да се включи със заповед на кмета на мястото на починалия Димитър Георгиев Стамболиев – сп.№5167 от първа класация за 2002 г.

………………………………


Вярно с оригинала


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница