Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътищастраница4/6
Дата22.07.2016
Размер0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6


No

*Рубриката се вписва в Мерителното свидетелство в зависимост от предназначението на кораба.
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

За данните, които се вписват в мерителното свидетелство се използува само метричната система за измерване:


При закръгляването всяка дроб по-малка от 0.5 не се взема под внимание, а дроб, равна или по-голяма от 0.5 се приема за единица.

Номерата на рубриките, за които има обяснения в пояснителните бележки са указани в свидетелството със скоби. 1. Название на страната и отличителна буква (букви) на страната.

 2. Название и местонахождение на бюрото, издало свидетелството.

 1. Пореден номер на записване на свидетелството в книгата на бюрото.

 2. Дата на записване в книгата на бюрото.

 3. Знакът на измерване се състои от данните, съдържащи се в рубрики 3 и 4.

 4. Наименование или номер на кораба. В случай на изменение да се зачеркне предишното наименование или номер и да се запише новото наименование или номер в рубрика 8.

 1. Място и дата на записване на новото название или новия номер в свидетелството.

 2. Подпис на упълномощеното лице.

 3. Печат на упълномощеното лице.

 4. В рубрика “а” се посочва дължината с руля, завъртян на най-големия ъгъл. В рубрика “с” – газенето на кораба, което следва да се посочи, е разстоянието между равнината на максималното газене и успоредната й равнина, която преминава през най-ниската точка на кораба. В рубрика “d” за корабите, имащи устройства, които позволяват да се намалят горните габарити, без да се извършва демонтаж (мачтите и рубката се спускат и т.н.), за преминаване под съоръжения, надводния му габарит се посочва като се отчитат възможностите за намаляване на габарита (при спуснати мачти, рубки и т.н.).

 5. Посочване типа на кораба: например влекач, тласкач, пътнически кораб, плаващо средство, сухотоварен кораб, сухотоварен шалан и др.

 6. Посочване материала на кораба: например стомана, алуминий, железобетон, пластмаса, дърво и т.н.

 7. Посочване основните елементи от конструкцията, които могат да бъдат изменени (палубен или безпалубен кораб, наличие или липса на капаци на люковете) и в съответните случаи техните особени характеристики.

 8. Название и местонахождение на корабостроителницата, в която е построен кораба и в съответните случаи на корабостроителницата, в която е бил преустроен или обновен.

 9. За година на постройката на кораба се счита годината на спускането му във вода. В съответните случаи се указва годината на преустройство или обновяване.

 10. Без перото на руля и котвената греда.

 11. Измерва се до външната обшивка без гребните колела.

 12. Парна машина, двигател с вътрешно горене, дизелов двигател и т.н. тип и в съответните случаи, номер на серията; мощността в к.с. указана от конструктора.

 13. Средно аритметично на данните, предвидени в рубрика 30 “d”. Равнината на водолинията за кораба празен се определя за сладка вода (плътност = 1).

 1. Най-високата товарна водолиния се определя от марките за измерване.

 2. Посочва се по възможност теглото на постоянния баласт.

 3. Посочва се типа и броя на машините или котлите.

 1. Брой на чертите или пластините.

 2. Разстоянията се измерват по надлъжната ос на кораба, успоредно на равнината на максималното газене. Ако има само една двойка марки, попълват се само колонки 1 и 5; ако има две двойки марки за измерване, попълват се колонки 1,2 и 5 и т.н. Краищата на кораба, които следва да се вземат под внимание, са тези, които определят дължината на корпуса, записана в рубрика 18.

 3. При определяне на точката, над която кораба не може да се счита водонепроницаем, отворите за изхвърляне или приемане на вода не се вземат под внимание.

 1. Указва се начина на изобразяване на товарните скали (градуиране, броя на неизтриваемите марки и разстоянието между тях и т.н.).

 2. Ако таблицата не се попълва, тя се зачертава с една черта.

37–59. В тези рубрики могат да се вписват всякакви допълнителни сведения, относно измерването, а също така, в съответните случаи, всякакви данни полезни за съблюдаване правилата на корабоплаването. Страните, които са направили заявление във връзка с точка 2 от Протокола за подписване тук трябва да посочат, че техните знаци за измерване не трябва да бъдат заличавани и че в ляво то тях следва да бъде поставена неизтриваема марка, представляваща не голям кръст от вертикална и хоризонтална линии с еднаква дължина.

 1. Това указание не е задължително, ако експерта-мерител сам издава мерителното свидетелство.

 2. Подпис на експерта-мерител, не е задължително в случая указан по-горе.

 1. Място и дата на издаване на свидетелството.

 2. Посочване лицето или длъжността на лицето, издаващо мерителното свидетелство.

 3. Подпис на лицето, издаващо свидетелството.

 4. Печат на бюрото, издаващо свидетелството.

71, 76 както 64; 72, 77 виж 65; 73, 78 виж 66; 74, 79 виж 67.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – BGБюро за измерване на корабите

3

Отличителна буква (букви) или номер (номера) на бюротоМерително свидетелство №Записът е направен наЗнак на измерванетоНаименование или номер на кораба

8

Ново наименование или нов номер
ВВВДатаДатаДата


Най-големи размери на кораба (за преминаване през съоръжения) :Дължина
мШирина
мГазене на кораба при

максимално натоварване


мНадводен габарит при

газене празен


мНезадължителна рубрикаОПИСАНИЕ НА КОРАБА
Тип на корабаМатериал


корпус

рубки*

капаци на люковете*Елементи на конструкциятаКорабостроителница


Година на постройкатаНай-голяма дължина на корпуса
м
Най-голяма ширина на корпуса
м
Тип, опознавателни знаци и мощност на двигателя*


Средно газене на кораба “празен” в сладка вода
м


22

Максимална товароподемност (в тонове) в сладка вода
т
Вертикално разстояние от равнината на максималното газене до фалшборда
мв средата на кораба
м

В най-ниската част на фалшборда**
м


* Да се попълни само в случай, че има рубки или капаци на люковете, или движител


** Да се попълни само в случай, че тази точка не се намира в средата на кораба


Тази рубрика може да липсва в свидетелствата на корабите, измерени в съответствие с чл. 5 от Приложението към конвенцията (корабът не е предназначен за превоз на товари)НАТОВАРВАНЕ СЪОТВЕТСТВАЩО НА

ГАЗЕНЕТО НА КОРАБА “ПРАЗЕН”
Положение и описание на постоянния баласт*


Машини, котли, системи, тръбопроводи и други установки, съдържащи вода,

масло или други течности, необходими за тяхната работа*

Приблизително тегло на водата в трюма, която е невъзможно да се изпомпи с
обичайните осушителни средства*Такелаж:
описание и приблизително тегло на котвите и котвените вериги
приблизително тегло на останалия подвижен такелаж и запасните частиприблизително тегло на мебелите и останалото оборудване на кухнятаи жилищните помещения

Приблизително тегло на лодката или лодките, намиращи се на корабаЗапаси:
приблизително тегло на прясната водаприблизително тегло на останалите запаси


* Да се попълва само в случай, че има постоянен баласт или машини, или вода в трюма


1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница