О т ч е т за любителско творчество и библиотечна дейност – 2016 гДата09.12.2017
Размер89.63 Kb.
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОГРЕС 1907” – ГРАД КОСТЕНЕЦ

ул. „Д-р Петър Берон” №2; тел: 07142 2226; progres_grkost@abv.bg

О Т Ч Е Т
ЗА ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО И БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ – 2016 г.

Като център с културни, информационни, образователни и граждански функции читалището постави на дневен ред въпроса за развитие на постигнатото като капацитет, териториален обхват, нови идеи и партньорства. Като организация в обществена полза то има предимството да познава добре, гражданите и институциите в нашия град с техните потребности, възможности и потенциал, като се стреми да ги подкрепя. Организираните творчески занимания и прояви, стават постепенно любимо място за среща с връстници, приятели, изявени творци и хора от различни поколения. Резултатите радват всички. Те стават видими благодарение усилията на основния екип на читалището – библиограф-информатори: Катя Стаменова и Наталия Манова, хореографи: Валентина Бонжолова и Николай Ибришимов, помощен персонал: Снежана Паунова и Ангел Чолаков, счетоводител: Славка Котларова, касиер: Христина Асенова-Попович, художествени ръководители: Добрияна Котларова, Васил Сотиров, Цветан Старипавлов, Марияна Георгиева, обединен от читалищния секретар Детелина Василева и ВИД читалищен секретар Емилия Мичева, на Настоятелството с председател Николай Хаджиниколов и членове: Николина Черешарова, Емилия Мичева, Лидия Стоянова, Владимир Станковски, Румен Тодоров и Гергана Радева, на Проверителната комисия с Председател Светлана Кръстева и членове: Румяна Банчева и Димка Милчева, координацията и подкрепата на общината и на тези многобройни съмишленици, които присъстват не само на празниците, но и в делниците на читалището.

Културната програма, библиотечната дейност, работата с децата и възрастни, цялото настоятелство, екипа на читалището е опора в стремежа ни към високо професионално ниво, с осигуряване на много нова информация, стимулиране на комуникацията вътре в читалището и на прекия диалог с други полезни за работата ни организации и институции. В резултат възможностите и предимствата на нашето читалище стават все по-видими чрез обогатената му функционална структура, променен облик и проектен опит, както и широките контакти.

Библиотеката осигурява съвременен достъп до информация. На базата на натрупания опит и възможностите за интернет достъп до значителен брой потребители, се очаква библиотеката по-активно да популяризира новите възможности на читалището като интегрирано място за предлагане на културни, информационни и образователни услуги; среда за споделяне на опит, поощряване на индивидуалното развитие и социалните контакти, както и конкретния принос за промяна качеството на живот на местната общност.ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО

-Фолклорна танцова формация „Костенец” се посещава от деца от 5 до 17 години. Ръководител на състава е Николай Ибришимов - професионалист с голям личен творчески опит в ансамбъл “Тракия”. През 2016 г. броят на желаещите да се занимават с народни танци нарасна чувствително - около 60 деца в подготвителната група и в основния състав и около 10 жени в групата „Танцувай за здраве”. -Международен фестивал „Млади таланти 2016“ – Национален дворец на децата – София – спечелени диплом за много добро представяне и специална награда – летен лагер. –Международен фестивал „Корабът на изкуствата“ – Поморие – спечелена първа награда в трета възрастова група за категория „Български народни танци“. –Пети балкански шампионат по фолклор „Еврофолк-Жива вода 2016“ – Хисар – спечелени златен медал, балкански шампион по фолклор за 2016 г. и лауреат на фестивала. –Международен фолклорен фестивал „Несебърски накит“ - Несебър – спечелено първо място в раздел „Хореография“ – обработен фолклор – първа група. –Международен фолклорен фестивал „Малешево пее танцува“ – Микрево – 2016 г. – спечелено трето място за танцово изпълнение – до 12 годишна възраст.

-Денс формация „Вайялет” е с хореограф Валя Бонжолова. Работи с около 50 деца в стилове Танцово шоу, Характерни танци и Модерна. Тя е член на БТО и член на БСТФ, което дава право на квоти за Европейски и Световни шампионати. Общо участия -23 бр. Международни участия със състезателен характер-3 бр. Национални участия със състезателен характер- 7; общински участия- 4; читалищни участия- 9.

-Национален отворен танцов турнир „София денс фест 2016“ по танцово шоу, джаз и модерен танц – спечелени 11 квоти за Европейски шампионат и 1 квота за световен шампионат.

-Х юбилеен национален танцов фестивал „Ритъмът в сърцето ми“ София 2016 – спечелени парична награда за цялостно представяне, диплом за най-атрактивни костюми, I място за цялостно представяне във възрастова група до девет години, III място за цялостно представяне на деца и юноши от10 до 14 години, Рая Ангелова, Симона Пенчева и Явор Баренски I, III и IV място.

-II младежки фестивал за модерни танци „Танцово бъдеще“ гр. Ловеч

-ХIII национален шампионат по танцово шоу гр. София – спечелени 7 златни, 4 сребърни и 4 бронзови отличия.

-V национален шампионат по джаз и модерен танц – спечелени 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови отличия.

-ХII международен фестивал „Кръстопът на музите“ град София – спечелени 2 златни, 4 сребърни, 3 бронзови медала и две специални награди.

-Международна Балканска танцова спартакиада за купа „Търновската царица“.

-Национален отворен танцов турнир „Боровец танцува“.

-Благотворителни участия в Дома за възрастни хора „Детелина“, участия в общински, училищни и читалищни празници.
-Групата по изящно и приложно изкуство се посещава от 15 деца и се ръководи от Добрияна Котларова – добър специалист и педагог. Замисълът и неговото реализиране в материал са двете страни на творческия процес. Използват маслена техника, с бои, кожена пластика, създават флорални както и сюжетни композиции. Има постоянна експозиция във фоайето на читалището, която постоянно се допълва и обновява.

-Национален конкурс за детска рисунка по изобразително изкуство „Захари Зограф“ – Самоков – председател на журито е Светлин Русев. Иван Танев спечели трето място във възрастова група до 10 години.


-Васил Сотиров е ръководител на Дуо „Йова” за обработен фолклор, група за стари градски песни „Весели сърца” и мъжка група на запасните офицери „Родолюбец”. Посещават се общо от около 25 мъже и жени. През тази година те обогатиха репертоара си с народни песни от различни области на страната. Участия в: –V-ти фестивал на любителското творчество „Еньовден“ – гр. Перник. Спечелени диплом за цялостно представяне и „Купа на кмета“ на кметство Изток. –ІV-ти национален фестивал на старата градска и забавна песен „Георги Шаранков“ – гр. Пазарджик. Спечелена парична награда. –Национален фолклорен фестивал „Дар от природата“ – Говедарци 2016. Спечелено първо място от ВМГ „Родолюбец“, второ място от Светлана Найденова и второ място за ЖВГ „Весели сърца“ и златен медал за цялостно изпълнение. –-Участие в ТВ „СКАТ“ в предаването „Ако зажалиш“ на Бони Милчева. –ХІV фолк и арт фестивал „Бобфест 2016“ – Радуил. Спечелени грамоти за участие. –Международен певчески и танцов фестивал – София. Спечелена грамота за участие. –V национален фестивал на старата градска песен „Да попеем по съседски“ – гр. Костенец, организиран от читалището и под патронажа на Кмета – г-н Радев. В него участваха 16 състава от цялата страна. Фестивалът бе закрит с концерт на Бони Милчева.

-Група по пиано, акордеон, тромпет, китара, пеене и солфеж с ръководител Цветан Старипавлов – учител по музика с дългогодишен стаж и педагогически опит. Посещава се от 12 деца, с които се занимава индивидуално. Участия в: –-Народни празници в град Септември за Цветница и Великден. -Национален фолклорен фестивал „Да съхраним българското“ – град Септември – Никаела Пашалийска спечели място в раздел „Автентичен фолклор“ до 14 годишна възраст. --Областен фолклорен конкурс-надпяване „В песента е душата на народа“ – Никаела Пашалийска, Любо Иванав, Антон Паунов се класираха на първо място.

Всички любителски състави са участвали в общински, училищни празници, показали какво са научили през творческия сезон пред родителите и обществеността с годишните си концерти. Показаха своята добрина и съпричастност с участието в Коледния благотворителен концерт и базар „Да помогнем на Ники“.Б И Б Л И О Т Е Ч Н А Д Е Й Н О С Т

Читалищна библиотека гр.Костенец и през изминалата 2016 година продължи с реализирането на поставените основни задачи:

1. Утвърждаване на библиотеката като обществен и културен център, осигуряващ на гражданите равен достъп до всички видове информация;

2. Постоянно обогатяване на библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на информация;

3. Насърчаване на четенето със специално внимание към децата;

4. Активно участие със свои инициативи и дейности в националните библиотечни прояви и кампании – Маратон на четенето, Национална библиотечна седмица, Национална кампания „Чети с мен” и др.;

5. Популяризаторска дейност по повод актуални дати и годишнини от местния и национален календар, библиографски справки, мултимедийни презентации и др.;

6. Участие в проекти на регионално и национално ниво7.Обновяване на материално-техническата база

Комплектуване и организация на библиотечните фондове и каталози

Комплектуването на фондовете е основна и неизменна задача на читалищна библиотека.

В края на 2016 година фондът на библиотеката наброява 38 401 т.книги от всички отрасли на знанието:  • Ново постъпили книги са 67 тома от които: 3- ново закупени; 24 – от абонамент

40- от дарение

  • Бяха отчислен 364 т. книги – физически изхабени, остарели по съдържание, липсващи.

Всички библиотечни документа постъпили в библиотеката са заведени, обработени и сигнирани в инвентарните книги.

Изводи:

През 2016 година се отчита лек спад на ново набавената литература. Това се дължи отчасти на непрекъснатото повишаване цената на книгите и нетрадиционните носители на информация. Въпреки това, в библиотеката е запазено едно добро ниво на комплектуване на нова литература.

Абонаментът за 2016 година се състои от 15 заглавия, от които списания 10 бр. и 5 бр. вестници на стойност 881,14 лв.

Библиотечна, справочно -библиографска , информационна и културна дейност

През отчетния период Читалищна библиотека е посетена от 5378 читатели, раздадени са 5 811 библиотечни документи и е регистрирала 359 читатели. От тях 146 /под 14 години/ и 213 /над 14 години/.Обслужват се читатели от различни възрастови групи. Преобладаващи сред тях са ученици, студенти, учители и пенсионери. Ползваната литература е предимно на български език.

Художествената литература се заема най – често. Ползвана е и справочна литература, периодика и компютърният център.

Библиотечно – библиографските справки и консултации са част от ежедневната работа. За отчетния период те са 92.

За популяризиране на дейността си читалищната библиотека организира:

Открити уроци, беседи, разговори, кътове и витрини, културни мероприятия, свързани с книгата, бележити дати и събития.
• Запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на необходимата литература в библиотеката;
• Работа с най-малките деца с цел зараждане интерес към книгата.

Представени са 6 издания в 1 творческа среща с писател, проведени бяха две изложби . Библиотеката бе организатор и на лятна занималня за деца.

През отчетната години бяха проведени 40 образователни и културни прояви:

/Прил.№1/
Професионална квалификация и участия във форуми, семинари и обучения

През 2016 година представител на библиотеката взе участие в 3 работни срещи и един форум:  • „Само четене или забавление и неосъзнато обучение” – гр.Видин

  • „Методът АНОКСИЯ” – гр.София

  • „Библиотеката – съвременно социално пространство” – гр.Разлог

  • Национален форум „Библиотеките днес” – с международно участие – гр.София

Изводи:

         Културно - образователната дейност в читалищна библиотека през изминалата година бе насочена основно към популяризиране многобройните и богати възможности на библиотеката и целящи привличане на нови читатели, приобщаване на децата към книгата и обогатяване културния живот в града.

В тежкото си ежедневие ние не забелязваме колко бързо се променя светът около нас, колко се променяме самите ние и колко много изисква от нас това променящо се време.

За да сме в крак с това променящо се време на технологии за нас е изключително важно закупуването на библиотечен софтуер и компютри.

Анализирайки дейността си се стараем да усвоим по- добре нови технологии и търсим начини за осъществяване на по-модерни дейности, смятаме че ще постигнем дълготрайни резултати и ще издигнем на по-високо ниво труда си и професията си.
Дълбока признателност към труда на всички читалищни дейци и творци, които съхраняват и възпитават с всеотдайност, любов към българското и ни дават самочувствие като нация и народ.Благодарност на Кмета на Община Костенец – г-н Радев за съпричастността му и финансовата подкрепа, на Председателя на Общински съвет г-н Чолаков и общинските съветници за доброто сътрудничество и отпуснатата общинска субсидия за финансиране на любителското творчество.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧН: ……………./Н. Хаджиниколов/

Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница