Община чипровци, област монтана з а п о в е дДата31.12.2017
Размер26.42 Kb.
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА
З А П О В Е Д

гр. Чипровци 03.04.2014 г.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.2 от ЗОС, чл.71, ал.1 от Наредба №9 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, във връзка със Заповед 170/01.04.2014г. и Протокол на Комисия от 01.04.2014 г.
О П Р Е Д Е Л Я М:

за спечелили в публичен търг за отдаване под наем на земеделски земи частна общинска собственост в землището на гр. Чипровци на 01.04.2014г. както следва:


1.1 на първо място -Христина Найденова Тодорова за имот №025057, местност „Алдинци,” с площ от 12,688дка при цена от 4,56лв./четири лева и петдесет и шест стотинки/ на декар за една стопанска година.

1.2. на второ място - Иван Ангелов Георгиев за имот с № 025057 местност „Алдинци”, с площ от 12,688дка при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година.

2. Димитър Цветанов Георгиев за имот № 028042 с площ от 34,344дка при цена от 4,28 лв. /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

3. Николай Иванов Димитров за имот № 061092 с площ от 22,416дка при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

4. Иван Петков Петков за имот №029013 с площ от 13,851дка, при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

5. Валери Зарков Велков за имоти с №028046 с площ от 10,061дка, № 028012 с площ от 15,017дка, № 028052 с площ от 24,453дка, №031019 с площ от 16,885дка при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

6. Петко Георгиев Петков за имоти с №006176 с площ от 14,980дка, № 103029 с площ от 20,050дка при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

7. Макавей Петков Михалков за имот с №061176 с площ от 14,978дка, №010050 с площ от 31,654дка, №010051 с площ от 12,427дка, №071033 с площ от 20,329дка, №071032 с площ от 14,272дка, №071031 с площ от 17,161дка, при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

8. Иван Петков Иванов за имот с № 027011 с площ от 38,478дка, №027017 с площ от 14,638дка, № 006083 с площ от 12,171дка, №006088 с площ от 25,673дка, при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

9. Борислав Георгиев Иванов за имот с №065058 с площ от 10,811дка, №006120 с площ от 12,373дка, №006078 с площ от 23,514дка, при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

10. Сергей Иванов Младенов за имот №060159 с площ от 10.031дка при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година11. Маринчо Минчев Марков за имот №037005 с площ от 13,957дка при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

12. Иван Ангелов Георгиев за имот с № 129490 с площ от 18.234дка при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

13. Минчо Иванов Георгиев за имот №015083 с площ от 13,974дка, №065023 с площ от 10,033дка, №006080 с площ от 20,287дка, при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

14. Христина Найденова Тодорова за имот №025034 с площ от 10,018 дка и №010036 с площ от 14,378дка при цена от 4,28 лв /четири лева и двадесет и осем стотинки/ на декар за една стопанска година

Всички спечелили лица следва да внесат по банковата сметка на община Чипровци: БДСК клон Монтана, BIC – STSABGSF,

BG 85 STSA 9300 84 0005 5000, вид плащане: 444200, дължимата наемна цена достигната на търга за стопанската 2013г.- 2014г., след влизане в сила на настоящата Заповед. Заплащането на наемната цена за следващите години, да бъде съгласно приетите от лицата клаузи в проекто – договора за наем, част от тръжната документация.

Настоящата заповед да се връчи на участниците в търга, гл.счетоводител и гл.експерт “ОС” за сведение и изпълнение, както и да се качи на интернет страницата на общината и на таблото за обяви на сградата на общинска администрация.Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от връчването. Жалбата се подава, чрез Кмета на община Чипровци.
АНАТОЛИ ПЪРВАНОВ

Кмет на Община Чипровци

КД/ДЗ
Каталог: item -> download
download -> Нови възможности за грижа”
download -> Основни положения
download -> Н а р е д б а №4 за търговската дейност на територията на община чипровци
download -> Обява военно окръжие II степен – Монтана
download -> Публична покана с уник.№9044136 До всичи участници и заинтересовани лица разяснение
download -> Публична покана с уник.№9044136 До всичи участници и заинтересовани лица разяснение
download -> Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2014 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница