Община исперих к с у д с “лудогорие”


Обособена позиция №10: Плодове – преснистраница3/4
Дата30.07.2018
Размер447.5 Kb.
1   2   3   4


Обособена позиция №10: Плодове – пресни
Плодовете трябва да отговарят на следните изисквания:

- На общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци по Приложение № 1, част А от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.06.2011 г.).

-РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1148/2001 на комисията от 12.06.2001 г.относно проверките за съответствие със стандартите за търговия, приложими за пресните плодове и зеленчуци.

- НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. Бр.43 от 8 Юни 2010 г.

- изискванията за качество в съответсвие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложения 1, част А и част Б на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията

Плодове (грозде, дини, пъпеш, кайсии, ябълки и др.) трябва да отговарят на :

-НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. Бр.43 от 8 Юни 2010 г.

- изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение 1, част А и част Б на Регламент (EO) 543/2011 на Комисията.

Южните плодове ( банани, портокали, мандарини и др.) трябва да отговарят на

НАРЕДБА № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ, ДВ. Бр.43 от 8 Юни 2010 г.

Доставяните плодове трябва да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване и повреди и цялостта им, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Плодовете следва да се доставят с подходящи транспортни средства съгласно изискванията на Приложение №2, Глава IV на Регламент (ЕО) №852/2004г. на Европейския парламенти на Съвета от 29.04.2004г. относно хигиената на храните (OBL 139, 30.04.2004г.) и Глава 3, Раздел IV на Наредба №5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните (обн.ДВ, бр.55 от 2006г.)

Всяка партида доставяни плодове и зеленчуци да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:

Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Банани

Кг.

1725

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

2.

Портокали

Кг.

350

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

3.

Мандарини

Кг.

200

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

4.

Лимони

Кг.

20

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

5.

Грейпфрути

Кг.

120

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

6.

Киви

Кг.

30

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

7.

Ябълки

Кг.

960

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

8.

Круши

Кг.

120

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

9.

Праскови

Кг.

280

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

10

Диня

Кг.

960

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

11

Пъпеш

Кг.

130

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

12

Череши

Кг.

50

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

13

Грозде

Кг.

247

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

14

Ягоди

Кг.

10

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.

15

Тиква

Кг.

80

Да отговаря на изискванията на Наредба №16/28.05.2010г. на МЗХ за съответния клас първи. Продуктите да притежават всички основни характеристики и свойства, типични за сорта или търговския тип. Трябва да бъдат с добро качество.


Обособена позиция №11: Готови за консумация храни – консервиран и изсушен вид
Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Хранителните продукти от позиция №11 трябва да се доставят с не нарушена херметичност и да нямат признаци на бомбаж.

Продуктите да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всички хранителни продукти от обособена позиция №11 да се придружава с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по –малък от 75 % от целия срок на годност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:

Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Зелен боб

Буркан от 0.680кг.

468

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

2.

Лютеница

Буркан от 0.270кг.

890

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

3.

Зелен грах

Буркан от 0.680кг.

265

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

4.

Доматено пюре

Буркан от 0.680 кг.

510

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

5.

Конфитюр

Буркан от 0.450кг.

280

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

6.

Домати – консерва

Буркан от 0.680кг.

445

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

7.

Компот

Буркан от 0.680кг.

318

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

8.

Гювеч

Буркан от 0.680кг.

205

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

9.

Кисели краставички

Буркан от 0.680кг.

198

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

10

Паприкаш

Буркан от 0.680кг.

105

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

11

Туршия

Буркан от 1кг.

108

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

12

Печен пипер

Буркан от 1.680кг.

175

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

13

Гъби – консерва

Буркан от 0.680 кг.

28

ТД на производителя. Д а не е нарушена херметичност и да няма признаци на бомбаж.

14

Маслини

Кг.

98

ТД на производителя. Маслините да са тип 181-200/201-230 опаковани по 1кг. Съдържание– маслини черни, вода, сол и растителна мазнина

15

Сушени плодове:

Кайсия


Праскова

Ананас


Фурми

Киви


Кг.

Кг.


Кг.

Кг.


Кг.

Кг.


5

1.500


1.000

0.500


1.000

1.000ТД на производителя.

ТД на производителя.

ТД на производителя.

ТД на производителя.

ТД на производителя.

ТД на производителя.Обособена позиция №12: Захар, захарни и шоколадови изделия, мед

Захарта трябва да бъде „рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла захар“ при спазване на изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС № 209 от 11.09.2002г.

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Продуктите да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всички хранителни продукти от Обособена позиция № 12 да се придружават с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по –малък от 75 % от целия срок на годност.По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Захар – пакет от 1кг.

Кг.

330

Трябва да отговаря на Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС №209 от 11.09.2002г. или еквивалент ТД на производителя.

2.

Вафли – 1 пакет от 9 бр.

Бр.

750

ТД на производителя. Без оцветители

3.

Халва – пакет от 350гр.

Бр.

128

ТД на производителя. Без оцветители

4.

Кроасани – пакет от 60гр.

Бр.

780

ТД на производителя. Без оцветители

5.

Шоколадови бонбони – кутия от 187 гр.

Бр.

80

ТД на производителя. Без оцветители

6.

Дребни сладки – пакет от 250гр.

Бр.

329

ТД на производителя. Без оцветители

7.

Пудра захар – пакет от 0.50кг.

Бр.

50

Трябва да отговаря на Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, приета с ПМС №209 от 11.09.2002г. или еквивалент ТД на производителя.

9

Течен шоколад – опаковка от 0.400кг.

Бр.

10

ТД на производителя. Без оцветители

10

Сладкарска сметана от 0.125кг.

Бр.

10

ТД на производителя. Без оцветители

11

Мед в буркан от 1кг.

Кг.

10

ТД на производителя. Без оцветители


Обособена позиция №13: Подправки

Хранителните продукти да са надлежно етикирани и маркирани , съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приети с ПМС №383/04.12.2014г. относно:

1). Информацията да е на български език;

2). Не заблуждават потребителите;

3). Маркировката за партидата L да е ясна и четлива, както и срокът на трайност;

4). Обявена разбираема хранителна и здравна претенция;

5). Храни с наличие на съдържание съставки или произведени от ГМО;

6). Лица с непоносимост към глутен или други алергени.

Продуктите да са подходящо опаковани за предпазване от външно замърсяване, съгласно изискванията на действащите нормативни документи.

Всички хранителни продукти от Обособена позиция № 13 да се придружават с документи за произход, за качество и безопасност.

Доставяните хранителни продукти трябва да са с остатъчен срок на годност не по –малък от 75 % от целия срок на годност.

По тази обособена позиция се определят следните ориентировъчни количества на избраните продукти:


Артикул

Единица мярка

Прогнозни количества за 12 месеца

Техническа спецификация/ описание, изисквания

1

2

3

4

5

1.

Джоджен – пакет от 15гр.

Бр.

200

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества.

2.

Чубрица – пакет от 20гр.

Бр.

140

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества.

3.

Червен пипер – пакет от 80гр.

Бр.

125

ТД на производителя. Сладък, багрилно вещество в единица по ASTA – не по-малко от 125. Влага в процент не повече от 10.

4.

Черен пипер – пакет от 10 гр.

Бр.

410

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества.

5.

Дафинов лист – пакет от 10гр.

Бр.

10

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества.

6.

Кимион – пакет от 10гр.

Бр.

80

ТД на производителя. Да е опакована в чисти пакети, направени от материал, който не влияе на продукта, но го предпазва от достъп или загуба на влага и летливи вещества.

Каталог: admin
admin -> Декларация за минимална помощ
admin -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
admin -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
admin -> От Закона за туризма уважаеми хотелиери
admin -> Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о д
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
admin -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница