Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)


Имоти, машини, съоръжения и оборудванестраница4/6
Дата22.07.2016
Размер0.6 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6

5Имоти, машини, съоръжения и оборудване


 

Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо

 

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.
Към 1 януари 2007 г.

Отчетна стойност

28 668

58 579

37 490

52 345

53 646

23 203

17 001

270 932

Натрупана амортизация

-

(11 554)

(17 246)

(14 684)

(6 392)

(19 831)

229

(69 478)

Балансова стойност

28 668

47 025

20 244

37 661

47 254

3 372

17 230

201 454
Към 31 декември 2007 г.

Отчетна стойност

87 638

121 899

64 474

80 591

74 271

24 980

67 695

521 548

Натрупана амортизация

-

(14 173)

(21 513)

(14 714)

(16 688)

(20 175)

-

(87 263)

Балансова стойност

87 638

107 726

42 961

65 877

57 583

4 805

67 695

434 285
Към 31 декември 2008 г.

Отчетна стойност

111 035

174 896

70 204

112 425

99 878

25 463

95 533

689 434

Натрупана амортизация

-

(16 348)

(28 241)

(17 939)

(23 389)

(21 871)

-

(107 788)

Балансова стойност

111 035

158 548

41 963

94 486

76 489

3 592

95 533

581 646

Балансовата стойност на имотите, машините, съоръженията и оборудването, представени в консолидирания междинен финансов отчет към 31 декември 2008 г., е изчислена както следва:

Д

Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо

 

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

За 2007 г.

Начално салдо балансова стойност

28 668

47 025

20 244

37 661

47 254

3 372

17 230

201 454

Бизнес комбинации - отчетна стойност

3 425

2 995

9 492

292

6 333

121

978

23 636

Бизнес комбинации – амортизация

-

(793)

109

760

(2 542)

(33)

(229)

(2 728)

Новопридобити активи

56 286

60 523

17 918

28 545

28 601

1 724

63 001

256 598

Отписани активи - отчетна стойност

(741)

(198)

(426)

(591)

(14 309)

(68)

(13 285)

(29 618)

Отписани активи – амортизация

-

69

1 602

546

1 164

65

-

3 446

Начислена амортизация за периода

-

(1 895)

(5 978)

(1 336)

(8 918)

(376)

-

(18 503)

Крайно салдо балансова стойност

87 638

107 726

42 961

65 877

57 583

4 805

67 695

434 285
Към 31.12.2007 г.

Отчетна стойност

87 638

121 899

64 474

80 591

74 271

24 980

67 695

521 548

Натрупана амортизация

-

(14 173)

(21 513)

(14 714)

(16 688)

(20 175)

-

(87 263)

Балансова стойност

87 638

107 726

42 961

65 877

57 583

4 805

67 695

434 285
 

Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо

 

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

За 2008 г.

Начално салдо балансова стойност

87 638

107 726

42 961

65 877

57 583

4 805

67 695

434 285

Бизнес комбинации - отчетна стойност

434

10 831

1 338

3 260

5 015

-

5 188

26 066

Бизнес комбинации – амортизация

-

(793)

(105)

(31)

(1 313)

(485)

-

(2 727)

Новопридобити активи

23 145

52 322

20 258

29 276

36 974

1 084

214 816

377 875

Рекласифициране на активи

53

282

(11 503)

-

-

-

-

(11 168)

Отписани активи - отчетна стойност

(235)

(10 438)

(4 363)

(702)

(16 382)

(601)

(192 166)

(224 887)

Отписани активи – амортизация

-

1 969

2 337

439

6 038

577

-

11 360

Начислена амортизация за периода

-

(3 351)

(8 960)

(3 633)

(11 426)

(1 788)

-

(29 158)

Крайно салдо балансова стойност

111 035

158 548

41 963

94 486

76 489

3 592

95 533

581 646
Към 31.12.2008 г.

Отчетна стойност

111 035

174 896

70 204

112 425

99 878

25 463

95 533

689 434

Натрупана амортизация

-

(16 348)

(28 241)

(17 939)

(23 389)

(21 871)

-

(107 788)

Балансова стойност

111 035

158 548

41 963

94 486

76 489

3 592

95 533

581 646
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница