Пожъната буря I ако отхвърлим закона, това е същото, да отхвърлим СинаДата14.01.2018
Размер313.15 Kb.
Пожъната буря - I

Ако отхвърлим закона, това е същото, да отхвърлим Сина.

Отхвърлянето на Сина е същото, като отхвърлянето на Отца.
УДИВИТЕЛНИ ОТКРИТИЯ
Професор УОЛТЪР ФАЙТ
Ние сме на самия праг на последния конфликт и светът трябва да бъде предупреден. Това движение няма да се разпадне на отделни църкви. Това движение ще проникне във всички тях.

Светът вижда бунтове.

Кой направлява тези събития?

Те не се случват само в арабския свят, но и в Европа. Ще дойдат и тук.

На хората им е писнало от всичко, което се случва в този свят. Това е развалината, която трябва да бъде възстановена във времето, в което живеем. Можем да изучаваме пророчествата, можем да разбираме какво се случва по света и да знаем всичко, но АКО НЕ ЗАПОЧНЕМ ОЩЕ ТУК И СЕГА С ИСУС, НЯМА ДА СТИГНЕМ ДО НИКЪДЕ.

Ще продължим изследването си върху книгите Откровение и Даниел, и времето, в което живеем. По-подробно ще се спрем на Дан.11 гл. В предните лекции проведохме изследване. Нека сега да разгледаме някои тънки моменти и тяхното изпълнение как те се разгръщат в съвременния свят.


Пс.77:18 „Гласът на гръма Ти бе във вихрушката; Светкавици

Осветиха вселената; земята се потресе и се разклати”.


ПОЖЪНАТА БУРЯ – част I
„През морето бе твоят път...” Пс.77:19
Това е климатично произшествие.

В миналата лекция, в Дан.11:40, четохме: „И края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка с колесници и конници, и с много кораби; и като влезе в сраните, ще нахлуе и замине”.

Видяхме, че това може да се отнася за икономическа и военна мощ.

Дан.11:44 „Но известия от изток и север ще го смутят; за това ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление”.

Дяволът не иска някой да бъде спасен. Той не желае някой да чие спасителния план на Тройната ангелска вест.

Дан.11:45 „И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свят хълм”.

Той ще се опитва да внедри мисленето си даже сред Божия народ. Също както поклонението на Ваал било внедрено сред Божия народ по времето на Валак и Валаам.

„... но при все това, ще постигне края си и не ще има кой да му помогне”.

Ако този стих го нямаше, за нас нямаше да има никаква надежда. Но на неговия план в крайна сметка, ще бъде сложен край. И той няма да спечели тази битка.

Това е египетски релеф за египетска битка.

Изх.14:9 „И египтяните погнаха подир тях – всичките коне и колесници на фараона, конниците му и войската му – и настигнаха ги разположени на стан близо до морето, пред Пиаирот, срещу Веелсефон”.

Очевидно е, че това е военна мощ, защото това била армия - египетската войска, преследваща израелтяните. Т.е., северният цар ще има на разположение военна сила. Това е религиозна единица, но той контролира определена военна сила.

Дан.11:42,43 „Ще простре ръката си върху страните; и египетската земя няма да избегне. Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет; и либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват по стъпките му”.

Вече обсъждахме тези стихове. Те го последват по петите, но той ще контролира световната икономика. Така казва този стих.

Това е типичен финикийски кораб и Библията достатъчно ясно дава обяснение, че това се асоциира с икономическа мощ и икономическа власт.

2Лет.9:21 „Защото царят имаше, заедно с хирамовите слуги, кораби като ония, които отиваха в Тарсис; еднаж в трите години тия тарсиийски кораби дохождаха и донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни”.

Ето ви икономическа власт.

Пс.107:24 „Ония пък, които слизат на морето в кораби и вършат работи в големи води...”

Пр.31:14 „Тя е като търговските кораби – донася храната си от далеч.”

Т.е., тя контролира всеки отделен аспект.

Пс.48:7 „С източния вятър ти съкрушаваш тирските кораби”.

За тях ще настане край. Те ще бъдат унищожени. За тази икономическа власт, с помощта на която ще наложат белега на звяра, ще настъпи край. В предната лекция разгледахме тирския принц и цар. Сега ще ги разгледаме от икономическа гледна точка.

Този релеф показва типична картина от онова време от Финикия.

Исая 23:1 „Наложено на Тир пророчество: Лелекайте, тарсийски кораби, защото той се разруши, та няма за вас къща или вход. От китимската земя им се извести това”.

А на тази снимка са остатъци от Тир. Ние знаем историята как е бил разрушен, и че сега лежи сред морето, изпълнявайки древното пророчество. И гарантира, че Божието слово е истинно. В него лежат остатъците на древния град Тир. Пророкът е предсказал, че Той ще измете даже и праха от него. Даже неговите камъни щяха да бъдат изхвърлени в морето – изпълнено от Александър Велики, когато покорил този остров. Народът, преселил се от материка, оставил тези древни руини и основал град на острова. И издигнал дига срещу стария Тир в морето, изпълнявайки пророчеството.

Исая 17:13 „Народите ще напират като напора на големите води; Но Бог ще ги смъмри и те ще бягат далеч, и ще бъдат гонени като плява по планините пред вятъра, и като въртящ се прах пред вихрушката”.

Те ще пожънат буря. Но бурята ще бъде в Божиите ръце. А ние просто се оказваме между силите. ТОВА Е БИТКА ЗА УМА.

Исая 60:9,10 „Ето, островите ще ме чакат с тарсийските кораби начело, за да доведат от далеч синовете ти, заедно със среброто и златото им, заради името на Господа, твоя Бог и на светия Израелев, защото те прослави; защото в гнева си те поразих. Чужденците ще съградят стените ти и царете им ще ти служат, защото в гнева Си те поразих, но в благоволението Си ти показах милост”.

Ролите се разменят. Икономическите сили обратно се връщат при Бога.

Исая 66:15 „Защото, ето, Господ ще дойде с огън и колесниците му ще бъдат като вихрушка, за да излее гнева Си с ярост, и изобличението Си с огнени пламъци”.

Това е конфликт. Бог се сражава, а хората откриват друга битка. Те изнамират буквална битка.

Езек.27:3-6 „Ти, който седиш при входа на морето, който търгуваш с народите в много острови, така казва Господ Йеова: Тире, ти си рекъл „Аз съм съвършен по хубост”. Пределите ти са сред моретата; ония, които те съградиха, направиха съвършена хубостта ти. Направиха всичките дъски на корабите ти от Санирски елхи; взеха кедри от Ливан, за да направят мачти. Направиха веслата ти от Васански дъбове; направиха седалищата ти от слонова кост и букс от Китийските острови”.

Те имали всесветска търговия.

Езек.27:7 „От висон с везана работа от Египет беше платното ти, за да ти служи за знаме; синьо и мораво от островите на Елиса бе покрива ти. Жителите на Сидон и Арвад бяха твоите веслари; твоите мъдри, които бяха в тебе, Тире, бяха кормчиите ти”.

Те управляват целия свят.

Езек.27:9,10 „Старейшините на Гевал и мъдрите му насмоляваха в тебе корабите ти; всички морски кораби и моряците им бяха в тебе, за да вършат....какво?... търговията ти. Прсийци, лидийци и ливийци бяха твоите войници...”.

С какво управлявал той? Той управлявал с всеки елемент на човешката власт.

„... твоите военни мъже; в тебе очакваха щитове и шлемове; те ти придаваха великолепие”

Езек.27:25 „Тарсийските кораби обикаляха с търговията ти; и ти стана пълен и стана твърде славен всред моретата”.

Т.е., символът контролирал войската и търговията.

Езек.27:26,27 „Твоите веслари те заведоха в големи води; но източният вятър те разби сред моретата. Богатството ти и стоката ти, търговията ти и моряците ти, кормчиите и които насмоляваха корабите ти, разменителите на стоките ти и всичките военни мъже, които са в тебе, с всичкото мъжество, което е сред тебе, ще паднат сред моретата в деня на гибелта си”.

Това се е случило с образа, това ще се случи и с праобраза.

Езек.27:31,32 „Ще оплешивеят съвсем поради тебе, ще се опашат с вретище и ще плачат за тебе с душевна горест, с горчиво ридание. И в риданието си ще дигнат плач за тебе, и като плачат за тебе, ще рекат: Кой е бил като Тир, който загина сред морето?”

Ще се случи ли това още веднъж, в края на времето, с един град, който Библията нарича Вавилон? Да, ще се случи. И още нещо допълнително. Така че това е паралел.

Езек.27:33,34 „Когато стоките ти излизаха из моретата, ти насищаше много племена;”

Символизмът ни казва, че тази власт работила с царете на целия свят. И парите са играли главна роля.

„... с голямото си богатство и търговията ти обогатяваше земните царе. Сега, като си разбит в моретата в дълбочината на водите, търговията ти и всичкото ти множество паднаха всред тебе”.

Тир, този Тир, буквално е паднал.

Езек.27:35,36 „Всичките жители на островите се удивиха на тебе и царете им ужасно се уплашиха; лицата им побледняха от страх. Търговците между племената подсвирнаха поради тебе; ужас си станал и не ще те има до века”.

Тук разбираме символизма. Да отидем сега при книгата Откровение, където намираме финалното пророчество в своето изпълнение, касаещо Вавилон.

Откр.18:1 „След това видях друг ангел, който слизаше от небето имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава. Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв вид нечист дух, и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица”.

Високият вик от вестта на третия ангел.

Откр. 18:4,5 „И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й; защото греховете й стигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди”.

Аз вярвам, че ние сме на етапа на първата нишка от високия вик. И скоро, когато пресяването започне между Божия народ, ще се усили. А пресяването ще бъде предизвикано от гоненията.

Откр.18:9 „И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й”.

Т.е., царете на света са били в нозете й и са живели разгулно. Те ще заплачат и ще възридаят за нея, когато видят дима от пожара й.

Откр.18:11 „И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им”.

Не беше ли така и с тирския цар? Паралелите са безусловни. Образ и праобраз.

Откр.18:15 „Търгуващите с тия неща, които се обогатиха от нея...”.

Съгласно Библията кой управлява икономиката? Съгласно Библията. Вавилон. А кой представлява властта на Вавилон? Звярът, защото Библията казва, че всеки трябва да се поклони на звяра. Това е римският католицизъм. Но това е просто църква. Как тогава тя управлява всичките? Нужни са някакви средства, за да управлява, защото така казва Библията.

„...ще застанат отдалеч, поради страх от мъките й; ще плачат и ще жалеят...”.

Откр.18:17 „Защото в един час запустя толкова богатство! И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалеч”.

Бях така поразен, когато в тези президентски избори на САЩ, имаше кандидати, на които им достигна смелост да кажат: „Аз наистина искам да видя златото на Порт Нокс. Още ли е там? Вече не вярвам”. Кой владее тези богатства? Къде е това богатство? Къде са елмазите, изнесени от Африка? Къде са тоновете злато изнесени от там? Защо на Кенеди му се наложи да прибегне към сребърен стандарт? Наистина ли никак нямаше злато за обезпечаване на собствената си валута? Това са просто само няколко въпроса.

„Събитията, отнасящи се за края на времето на благодатта и необходимостта от приготовление за времето на скръбта са изложени ясно и определено. Но болшинството има такава нищожна представа за тези важни истини, като че ли ги няма в страниците на Библията”.

Сатана добре се е постарал.

„Сатана се стреми да не допусне разпространяването на каквото и да е познание, което може да умъдри хората за спасение, щото времето на скръбта да се окаже за тях неочаквано. Колкото се приближаваме към края от историята на нашия свят, трябва с особено внимание да се обърнем към пророчествата за последните дни. Последната книга от Новия завет е пълна с истини, които ние трябва да разберем. Божият народ трябва да постави на първо място изучаването на тържествените истините, последователно изложени в Откровение…” Mar.1,2,3.

Ние участваме в луда игра. Светът е попаднал в капан, а ние играем в глупашки игри. Има два съюзника, казва Библията. Звярът... и неговият образ. И те заставят целия свят да приеме нравствените стандарти на първия звяр, тъй щото първият звяр да получи поклонението, принадлежащо на Бога и само на Него. Така учи Библията.

Откр.13:1 „И застанах на морския пясък, и видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави, и на роговете му десет корони, на главите му богохулни имена”.

За целите на тази лекция искам да повторя коментара на Уесли, за да могат хората, гледащи я, ако не са гледали предната лекция, да научат какво е било мисленето на реформатора: „Този звяр е римското папство – отбелязва Уесли – такова е било преди 600 години, такова си остава, и такова ще остане известно време. С тази и с никоя друга сила на земята не се съгласува целият текст”.

Така са говорили.

„И всяка част от него във всяко отношение, както ще видим в неопровержимите свидетелства на следните предложения, този звяр е духовна секуларна власт, противоположна на царството на Христа. Това не е просто духовна или църковна власт, или просто секуларна или политическа, но смес от едната и другата... Този звяр има пряка връзка с града Рим. Това ясно е представено в Откр.17 гл. Звярът е вече тук. Той не е в миналото”.

Тук аз мога само да добавя: „Той не е в бъдещето”.

„Защото Рим е още тук. И докато Рим не бъде унищожен, звярът няма да бъде изхвърлен в езерото. Следователно, който и още не е бил той, той съществува сега. Звярът е римското папство. Това следва ясно от третото и четвърто твърдение. Този звяр има пряка връзка с града Рим и звярът съществува сега. Следователно или има някаква друга сила по-тясно свързана с този град, или папата е звярът”.

Това е Уесли. Мисля, че достатъчно достъпно излага всичко и аз нямам какво да добавя към това. И те, двата, ще си приличат. Единият ще бъде образ на другия. Звярът от земята, имащ на ужким агнешки принципи и САЩ, създаващ образа на звяра. Това значи, че той създава система, която ще бъде образ на папството. Папството е религиозно-политическа система, значи и образът ще бъде религиозно-политическа система. Но той е почти като първия звяр, за да установи нравствеността на първия звяр, отдавайки му почитта, принадлежаща на Бога.

А това просто ме очарова. Някой ми каза как се произнася, но последния път пак го казах неправилно. Навярно и сега ще го кажа така... ClooAmerica. Не, после ще ми се смеете.

Независимо списание за новини за италиански американци, любители на Италия от юни, 2011. Подписано съглашение между побратимените градове Вашингтон и Рим, Италия. Италианският американец Джо Грано съзерцава как мечтата става действителност.

„Преди много години юристът от Вашингтон, Джо Грано, връщайки се от Рим във Вашингтон осъзнал, че този град има нещо повече от обикновения статус – столица на държавата. Джо видял, че изкуството и архитектурата на двата града са сходни. Разбира се той също отбелязал, че е твърде възможно подобно сходство да не е случайно, но преднамерено”.

Поразително, нали? Аз тъкмо приключих четенето на една великолепна книга за масонското и окултно устройство на град Вашингтон. Не искам да се впускам в детайли - говорих за това в други лекции - просто поразително е колко окултен символизъм е вграден в архитектурата на този град. И тя е основана на римска архитектура.

Какво е това? Съвпадение? Ако погледнете Ватикан и ако погледнете Капитолия, с техните богини на куполите....

Както обяснява Джо в ClooAmerica: „Отците на основателите на Америка избрали република в качеството на прекратителна форма за правителството. След изчерпателно изучаване на конституцията на римската република, веднага било решено създаването на новата градската резиденция на правителството. И било естествено главното обществено здание да бъде с римска архитектура. Това било обмисленото решение на Томас Джеферсън и Джордж Вашингтон”.

И... те били масони.

Разбира се не било случайно, че трите здания, представящи законодателното, изпълнителното и на съдебната власт – Капитолия, Белият дом и зданието на Върховния съд, в крайна сметка произлизат от римски образец. Разбира се, не случайно този обелиск, стоящ пред Белия дом, има височина 555 фута и ъгъл на върха 66 градуса и 6 минути. Т.е., 666. Поразително, нали?

„Съглашението на градовете побратими беше подписано във вторник и то е първа стъпка към това, за което много вашингтонци се надяват - за усилване взаимоотношенията между двете столици. И в началото на новия проект се надяват на благоприятни инициативи”.

Това така смайва.

„В чест на това събитие прочутата Венера Капитолийска (забелязвате ли как се оформя тази история) една от най-известните добре запазени скулптури от времето на римската античност, ще бъде поставена под купола на западното здание на националната галерия на изкуствата, където ще остане до 5-ти септември. Венера Капитолийска – шедьовър, висока повече от 60 фута, до сега е напускала Рим само веднъж, когато Наполеон я взел със себе си в 1797”.

И именно Наполеон подарил тази нова формация. Това е ново секуларно мислене. Това е нова форма на правителство на САЩ. И сега - два града – Рим и Вашингтон – градове побратими.

Това е правителствен печат: „Важна римска статуя напусна Рим - Венера Капитолийска, презентация на скулптурата. Това е първа стъпка в новите отношения на градовете побратими. Кметът на Рим представя проекта Римска мечта”.

Това е самата богиня - на върха на Капитолия. Може би те искат да съобщят нещо на света?

Държавен департамент на САЩ. В техния официален сайт четем: „Забележката за съглашение между градовете побратими между Вашингтон и Рим... (не е нужно всичко да четем)... Добър ден на всички. За мен днес е чест да присъствам на подписването на съглашението между градовете побратими... и т.н., и т.н... Вашингтон и Рим създават това, което може да се нарече „исторически силна двойка”...

Това го казва правителството.

„.... И Рим и Вашингтон са резиденции на правителства и места за приемане на най-важни световни решения. Следователно тук може да се каже, че в тези градове политиката е била, е и винаги ще бъде любим вид спорт”.

Но Библията казва, че те ще работят заедно и че единият ще бъде образ на другия. Т.е., звярът... и Рим... и образът на звяра... протестантизмът... и Вашингтон. Те ще работят заедно. Но в Америка секуларната форма на правителството, разделящо църквата от държавата, е основана на това, което излезе от френската революция. Но Библията казва, че северният цар ще преодолее такова мислене и че царете ще дадат своята власт на звяра, и че те отново ще издадат нравствени закони. Чия нравственост ще узаконят те?Ню Йорк Таймс: „Ватикан призовава към глобален надзор на икономиката. В понеделник Ватикан направи призив за преразглеждане на световната финансова система и предложи единствено установяване на наднационален орган по надзора на световната икономика, казвайки, че е необходимо да се внесат по-демократични и етични принципи на обезумелия пазар. В отчета е публикуван папският съвет за справедливост и мир. Ватикан се аргументира, че за в бъдеше политиката ще отговаря за общото благо и трябва да получи първенство над икономиката и финансите, и съществуващите международни учреждения като Международния валутен фонд не са длъжни да отговарят за глобалните икономически проблеми.

Даденият документът е издаден на основание на римокатолическа църква за икономическата нестабилност и усилващото се неравенство на доходите и благосъстоянието по целия свят”.

Т.е., за въпросите, излизащи извън рамките на възможностите на националните правителства, да се занимават с тях самостоятелно.

„Дошло е време за образуване на учреждения с глобално правомощие. Сега, когато в навечерието стоят жизнено важни блага, принадлежащи на цялото човешко семейство; блага, които отделните държави не могат да повишат и опазят самостоятелно. Кардинал ...... президент на съвета”.

И накрая добавя: „Ето кое ни тласна. Езикът на документа, който Ватикан нарича „Нота”, се отличава със строгост. Ние не трябва да се страхуваме да предлагаме нови идеи, даже ако те могат да разклатят съществуващия баланс на силите, господстващи над слабите.... Ние ще променим този свят” - се казва в заключението на документа.

Даденото съобщение напомня лозунга на движението на протеста, хвърлящ призив за световен финансов ред, като например indignados…”

Чували ли сте за индигнадос? Т.е., възмутените. Човечеството е лишено от граждански права. Кой стои зад индигнадос?

„... в Мадрид. И движението заграби Уолстрийт в Ню Йорк”.

Кой стои зад него? Всички представители на Ватикан заявяват, даденият документ не е манифест на недоволните дисиденти. И после тук се казва: „Даденият документ предлага идеи, които се оказват сходни с идеите, издигнати от индигнадос”.

Добре, Рим. Т.е., твоето мислене е такова, както и у индигнадос. Интересно, а може би ти помагаш на тези възмутени да си преобърнат мисленето? Но в действителност ние се сблъскваме с учението на църквата” – завява епископът Марио Тозо. Харесва ми това.

„Макар че папата не е участвал в съставянето на документа, пуснат в понеделник, светият отец и светият престол следят тези въпроси с особен интерес” – казва кардинал Тарксън и добавил, че „папата постоянно призовава не просто към съвместно действие, но към изследване всяка страна на проблема – социална, икономическа, културна, духовна....”.

Той иска да контролира всичко.

„За касателната група от 20 водещи икономисти кардиналът отбелязва, че документът бил насрочен, за да внесе полезен принос при обсъждането на срещата с G-20 за следващата седмица. Но също така бил насочен и към целия свят”.

Т.е., папата заявява: „Аз искам да бъда новият нравствен порядък”.

„Той винаги е твърде критичен към икономическия либерализъм, отхвърлящ управлението и контролиращ социалната несправедливост”.

Той е невменяем да управлява. Знаехте ли това?

„Свободни и стабилни пазари, регулирани в съответните правови рамки, и направлявани към устойчиво развитие на социалния прогрес за всеки”.

Но какво ще се постигне с това? Нека най-напред да изхвърлим стария ред в коша за боклук.

Световна икономика. Пф-ффф! Забавно е, че са поместили апокалипсиса днес – това е краят, на тази корица на списанието.

Нека да разгледаме кои са хората и организациите, на които папата се осланя? Индигнадос. Възмутените. Това е епизод от испанската криза – 2008-2012. И тази снимка е датирана от 2011-12. Точно сега. И това е, което се случва в света. Това е мадритския площад „Поерто дел Сол”, станал факлоносен център и символ на протеста, на тази снимка от 20 май. Т.е., светът се намира в състояние на бунт против съществуващия икономически ред.

Руската телевизия показва: „Железен подход. Американската полиция прилага сълзлив газ на мирни студенти. Това е журналистическа гледна точка – т.е., безпорядък има в Европа, безпорядък започва и в САЩ”.

„Безпорядък и в Лондон – Дейвид Камерън възглави антикризисния кабинет. Дейвид Камерън възглави екстреното заседание на Даунинстрийт скоро след безпорядъка в Лондон и други градове, излезли под контрол. Бандити водили дълги стълкновение с полицията в столицата”.

Къде става този безпорядък? В някакви неизвестни страни или в самото сърце на капитализма?

Лондонски безпорядки, 9 август 2011.

Безпорядък в Тотенхем – северен Лондон.

Безпорядък в Англия – фотографията е до и след произшествието от BBC NEWS.

И после списание „Гардиен” публикува: „Филмът на индигнадос изнася идеите на движението в Завоювайте! на голям екран”. Т.е., пускай средствата за масова информация (СМИ) и ще помогнат, ще възбудят световното население.

Традиционният способ за изобразяване историята на голям екран, това е да поизчакаш след някакво произшествие, преди някой го превърне във филм. Но една от най-осъжданите премиери на берлинския кинофестивал описва главата на история, която се намира в самия разгар на писането си. Ние се намираме на границата на финалния конфликт. Да се обърнем към Wikipedia. Знам, че това е интернет ресурс, но тя ни дава добра представа за това, което e станало на протестите.

„Протестите в Испания 2011-2012, известни като Движение 15-М”.

Искам да знаете, що за задкулисни сили в испанския свят до голяма степен се управляват от римокатолическото общество, които често са на заден план във всички подобни начинания.

„А също и Движението на възмутените - разгневени тълпи, лишени от граждански права. Тази серия произлиза в сегашно времето от демонстрациите в Испания, чиито източници могат да бъдат проследени в социалните мрежи и креативната демокрация днес”.

Това е призив за креативна демокрация.

„Протестите започнаха на 15 май в 58 града на Испания. Протестиращите искат промяна в политиката, икономиката и т.н., т.н....”.

„Беше дошло времето за възмущения. И това се отнася за Гърция, Португалия, Исландия - за регионални конфликти. И макар че протестиращите съставляват разнородно разногласно общество, всички те споделят силна неприязън към безработицата, съкращенията на социалните блага, двупартийната система, социалистическата работническа партия, народната партия, политическата система, капитализма, политическата корупция”.

Хората са преситени от всичко, което се случва на този свят. И те са готови да се вдигнат на оръжие. Ето една статия от списание Daily Bell – Испания забранява касови операции за суми по-голями от 2500 Евро. Тя обяви за незаконно използването на наличности в деловите операции”.

Опити да се съкратят налоговите загуби. Така че ние се движим към абсолютно ново общество. И Европа се намира в безпорядък.

А тази статия ми изглежда толкова поразителна. Знаете ли, че камъните вече пропяват, а Божият народ спи непробудно?

http//rusiantelevisoin.com помести статия от един автор, политолог. И той задава интересен въпрос: „Има ли европейският съюз срок на действие?” А отдолу той пише: „Настоящото преобразование на цялата планета вече в продължение на десетилетие става пред очите ни”.

Каня се да прочета статията достатъчно подробно, за да видим, че това не е някаква ефимерна идея. Това са думи на политолог, който наблюдава за случващото се. И моля да забележите, че той е без просветлението на библейските знания и той може да събере нещата в едно, докато Божият народ спи.

„Случва се преобразование – при това колкото то е по-постепенно, толкова повече хора не забелязват или не разбират какво се случва, подобно на жабата от поговорката, която хвърлили във врялата вода. Ние не виждаме какво се случва. Това, което се прави под названията Нов световен ред, глобализация или Моето любимото световно правителство, описва дългосрочните задачи на много мощни световни управляващи елити, внедрени във всяка държава. И особено в САЩ и Европа, които владеят, управляват, оперират всички ресурси на страните – нефт, финанси, икономически сили, войнска доблест, природни ресурси - отвътре, за предвижване на наднационалните си намерения. Невероятно сложна цялостна щателност планира процеса, спомагащ за обяснение до голяма степен, ако не всичко е постоянно насилие, хаос и несправедливост, които се наблюдават в сферата на финансите, политиката и икономиката. Но ефективното стратегическо планиране също иска експерименти. Проби и грешки, разработка на сценарии във военните учения”.

После той говори за родната си страна – Аржентина, където това се практикува и където рушат банките, и всички губят всичко, което са имали. Моля да забележите, че средният гражданин на Аржентина за една година губи до 40% от състоянието си. Ето, това е експеримент.

„И банковият картел, равен на IMF/World Bank, Министерство на финансите - САЩ и „компетентните” средства за масова информация, съвместно работиха над молбата на аржентинската финансова парична система. Но се изхитриха да запазят всички свои банки, работещи в страната”.

Т.е., някой прави нещо зад кулисите. Те видяха какви пари просто пропаднаха. Точно както в щатите сега.

„Какво получи Аржентина? В 2002 ВНП (вътрешно-народен пазар) падна с 40%, а 50% от населението се оказа под чертата на бедността. Това се случва сега и в САЩ. Това се случва сега по цяла Европа. А после той продължава и говори за практически разразилото се противостоене, което едва не прерасна в гражданска война.

При това ни една банка не фалира. Ако се прехвърлим към Гърция, Ирландия, Италия, Испания, САЩ, Великобритания, Португалия, Исландия в наши дни, отново ще видим същата обстановка. Ясно е, че конкретните правителства не допускат грешка, но следват определен модел, разработен за контрол над цели нации, налагайки ненужни мошенически държавни дългове. Един от ключовите уроци, нанесен именно на Аржентина, бил - Как да се управлява народът?”.

Побъркано управление. Чрез психологично въздействие. Ох, колко е страшно! Може би ще ни взривят терористи?... И те ви показват всичко, което са планирали. Трябва да се поставят скенери, та по-късно, като роботи да правите всичко, каквото ви казват. Психологична война. Така че ще се съгласите с всякакви закони, без да обсъждате. Само дано ви оставят в мир и спокойствие.

„Оказва се, че сме управлявани от СМИ (средства за масова информация) така, че населението в крайна сметка да приеме всякакви лишения, докато в същото време банкери и престъпни правителства прибират всичките пари и остават зад кормилото”.

Интересно, не е ли и ЕС подобен експеримент? Само че в по-грандиозен мащаб. Експеримент как да прехвърли в твърде различни страни със съвсем различни езици, законодателства и култури, военна история и ненавист помежду си – всички в една усмирителна риза - на бюрократичния съюз, все повече и повече заличаващ националния суверенитет. Своего рода справочник за предвижване към доброволно подчинение и приемане на законна бюрокрация - един парламент, един не избран президент, една военна сила, едно знаме, една валута....

Какъв урок ни носят глобалистите от тежката вест. Явяват ли се днешните начални затруднения в евро-проблема отражение на факта, че след повече от половин век, днес в евро-строителството наблюдаваме контролирано унищожение на евро-съюза, за да бъде преустроен в нещо ново? Възможно ли е да бъде изфабрикувано от него нещо по-близко до тяхното сърце? Това, което представляваше само по себе си старото британско фабианско общество от 19-ти век, призоваващо към постепенно социалистическо световно правителство? Явява ли се ЕС промеждутъчен етап по трудния път на световното правителство, предложено от члена на съвета по международни отношения – Ричард Гарднер в плодотворна статия в списание Foreign Affairs, 1974? Етапът, на който законодателните политически, търговски, финансови, социални, културни, информативни, парични, военни и много, много други сложни аспекти ще бъдат отпечатани, преустроени и преоборудвани, за да послужат за по-висши цели”.

Харесва ми проницателността на този човек.

„Ще видим ли скоро краха на еврото? Но не като досадна случайност, а като запланиран мега-процес, който заедно с хипер-инфлацията на долара на САЩ ще позволи да бъде организиран рязко контролиран срив в икономиката, излизането от който ще бъде възможно само с новата световна валута, пусната и управлявана от световен управляващ елит. ИМА ЛИ ЕС СРОК НА ДЕЙСТВИЕ?”

И след това чуйте този човек. А той даже не познава Библията.

„Ватикан, както винаги добре информиран, по всичко личи с такова мнение, както се вижда от неговия неотдавнашен призив към обновление на глобалните учреждения. Явен знак за това, че старецът, бродещ по ватиканските коридори, отново иска да си резервира място под изгряващото слънце”

Това е невероятно.

„Камък, ти правиш голяма работа. Контролираното падение на еврото чрез крах и американският долар чрез инфлация, заедно със съответната разработена версия на Арабска пролет за Европа, САЩ и други страни, които за в бъдеще ще разрушават националния суверенитет и в планетарен мащаб ще опитват да контролират чрез сменящи се войни и поддържащи усилени психологични въздействия, изходящи от западните информационни монополи. Всичко това е само една голяма заблуда. Или може би друг поглед на този световен левиатан, решил да ни наложи световно правителство”.

Брилянтно! Брилянтно!

Арабско пробуждане. О-ооо, струва ли се да се страхуваме от мюсюлманския свят? Но кой стои зад това? Това не се случва някъде из Арабския свят, това се случва в Европа. Това се случва у вас в покрайнините и скоро ще дойде и тук.

„Бурен страж: Арабска пролет”.

Аз няма да чета статията, но тя също е от автор на руски сайт. Той казва: „Арабските весла не идват спонтанно, както искат да ни убедят основните средства на масова информация. Техните задкулисни подстрекатели постоянно получават помощи от своите отдалеч наблюдаващи ги приятели от световния управляващ елит”.

Т.е., зад тях стои някаква власт. Ние наблюдаваме как северният цар набира връх над секуларното мислене на южния цар.

„По-проницателни и осведомени ги виждат всички, не повече отколкото марионетки в ръцете на паричните управители от елита в тази или друга форма”.

И така тези, които изучават Библията, тази църква, трябва да бъдат на предната линия в оценката на пророческите събития.

„Всъщност тази изцяло нова форма на виждания за войната, основана на психологическо въздействие. Съвременната война се води от мощните страни на петте различни, прикриващи се изцяло нива на агресия против по-слабите и апетитни държави.

Военни нахлувания, държавни преврати, които станаха в много страни... на финансово, политическо, социално нива... Ето какво имат в арсенала си... И на други се налага да ходят по техните нареждания”.

Той споменава Либия – „макро контрол на световни управляващи лидери фигурира в техните специфични цели на интерес във всяка страна, защото на тях по старому са им нужни силните щати, ядрен Израел и стабилна Германия. Но те определено не искат силна Русия, Китай, ядрен Иран и стабилната Латинска Америка и т.н.”.

Такъв е неговият поглед върху случващото се. И още една интересна статия. Това е биографията на Хасан Албан. И тук се говори за западната демокрация в сравнение с ислямската демокрация. Сега имаме работа с мисленето. До сега говорихме за методи, сега ще поговорим за мисленето.

„Различието между ислямската демокрация и западната демокрация несъмнено се заключава в следното - по време, когато последната, основано на концепциите и суверенитета на нациите, първата била основана на принципа на народния халифат. В западната демокрация народът е пълновластен. В исляма - върховната власт принадлежи на Бога, а хората са Неговите халифи, поданици. На запад хората сами издават закони, в исляма хората трябва да се подчиняват да следват законите, които Бог е заповядал, чрез пророците Си”.

Замислете се над ето какво – а ако беше възможно да се установи такъв манталитет на страх в западния свят, ако можеше това ислямско мислене да стане система на управление даже на запад. Към кого бихте се обърнали за помощ? Няма ли да започнете по-скоро да управлявате по принципа на общоизвестното „християнство”, или по принципа на общоизвестния „ислям”? Несъмнено би станало така.

„В едната система правителството изпълнява волята на народа, в другата - правителство и народ трябва да изпълнят Божиите намерения в действие. Думата на западната демокрация е своего рода абсолютна власт, която се проявява свободно и неподконтролно. Така, както ислямската демокрация е подчинена на божествените закони и се изявява в хармония с Божиите заповеди, и в рамките, установени от Бога” Biography of Hasan al-Banna, Dietl.,p.43.

Т.e., ислямската демокрация, това вече е религиозно мислене. Това е съюзник на северния цар, защото Вавилон е религиозен конгломерат. Нова световна религия.

Times online. Пълен текст от лекцията на английския кентърбарийски архиепископа за гражданските и религиозни закони в Англия.

„В тази лекция няма да се опитваме детайлно да разберем природата на шариата. Това би било далеч зад пределите на моите компетенции. Моята цел - както казах - беше само в това, как да преоткрия, някой по-широки въпроси за правата на религиозните групи вътре в секуларната държава. С някои загатвания за това, което може да се поиска настойчиво при разработката на справедливи и конструктивни отношения между ислямския закон и установения закон на Обединеното кралство”.

Блестящо! Мога да ви покажа и снимката на същия този човек, целуващ пръстена на папата. Не възниква въпрос, къде лежи неговото верноподанство. Защо му е да предлага закон за шариата? Или поне част от него в Англия, в Обединеното кралство? Може би, за да подбуди народа, за да каже: „Не, по-добре ни дайте християнски закон. По-добре ни дайте християнски закон, дайте да реализираме белега на звяра преди да приемем това”.

Глобалисти и ислямисти: Разпалване „Сблъсака на цивилизациите” за Нов световен ред.

„Роберт Драйфус резюмира същността на организацията на братята мюсюлмани в няколко абзаца по-долу”.

А не е ли поразително, че след всичките тези безпорядъци, които виждаме в ислямския свят и новата демокрация, възникнала на мястото на диктатурата, създадена по образа на френската революция, новите лидери, които излизат на преден план, новоизбраните, идват от ислямското братство. И те са най-мощния блок. Кои са те?

„Истинските братя мюсюлмани са тези, чиито ръце никога не са били изцапани с убийства и опожарявания. Това са стриктни банкери и финансисти, скрити зад завесите. Те са членове на стари арабски, турски, персийски родове, чиято генеалогия ги поставя в родовете на елита, поставяйки ги в делови отношения и обмен на информация сред черната европейска аристокрация и особено с британската олигархия”.

Действат ли те в тайните общества, основани зад кулисите, създаващи ситуация, благодарение на която са изпълзели от тайните си убежища, за да намерят своето място под слънцето и да обезпечат установяването на новото религиозно мислене в света?

„Мюсюлманското братство – това са пари, сдружение на братството да контролира няколко десетки милиарди долара”.

Но кой контролира долара? Кой управлява парите? Кой именно дърпа конците на всички тези общества?

Нека се спрем на властта, стояща зад властта. Именно нея трябва да видим.

„Има само една власт, имаща пипала навсякъде и способна да управлява, изпращайки тайните си агенти на стратегически места, и да контролира подставени организации отвътре”.

Трябва да си изясним кой управлява всичките тях? Аз мисля, че тази власт е папството. То е единственото, което отговаря на портрета. То съответства също и на библейския портрет. Това е праобраза на тирския цар. Именно то контролира икономиката. Именно то се разпорежда с парите.

„Неговите най-могъщи представители, заедно с многочислените папски ордени – Малтийски рицари, йезуити и Опус Дей”.

Не-ве-ро-ятно богата организация.

„И практически заедно те контролират всичките тайни общества. Политически и военни единици, както и аналитичния център на Новия световен ред – такива като Съвета по международни отношения, Тристранната комисия, Билдербергския клуб и много други”.

Сега ще започнете да викате: „Теория на конспирацията”. Но нека се вгледаме във фактите и да погледнем – може би това не са недомислици, а факти.

Малтийски рицари. Ето ги – водещи в тази сфера.Тук е новият велик магистър, тук е и папата – централна фигура. Те са неговите верноподаници. И те са навсякъде.

Ето го и предишния велик магистър Фра Метю Фестинг, който винаги трябва да бъде с кралското семейство. Виждате го с неговите ордени, виждате го редом с папата, ето го с малтийския кръст и ето го със... съъъ-щи-те ордени, които е носил и Наполеон. Видяхте ли онзи значка на него... и на европейските царе. Адолф Хитлер използвал този символ на всеки негов самолет. И тя станало емблема за висшите чинове, която той давал на военните.

Малтийски рицари.

ЦРУ – никой не може да отрече, че това е на-мощната организация.

ФБР – контролират шпионажа и контрашпионажа, и прочее, и прочее по целия свят.

Кои е основал ЦРУ? Това бил католическият рицар от Малта - Уилям Донован, по прозвище Дикибил. Именно малтийски рицар основава и управлява ЦРУ. От самото начало те били на власт. Той се счита бащата на ЦРУ, той бил също и глава на управлението на стратегическите служби до създаването на ЦРУ.

ФБР – кой основал ФБР? Това бил могъщият католик, а също и малтийски рицар, и попечител на американския католически университет – Чарлс Джоузеф Бонапарт.

Не е ли невероятно, че тези папски организации контролират най-могъщите организации и учреждения на света? Но ние току-що започнахме.

Опус Дей и формация. Книгата Пътят е колекцията от 999 (обърнатото 666) и представлява религиозни принципи, публикувани от Ескрива - основателя на Опус Дей, който утвърждава, че истинският християнин трябва да бъде дисциплиниран и послушен на духовния си наставник. Духовно наставничество.

Налага ни се да го установим и в нашите църкви и да не мислим сами, защото някой решава заради нас, когато трябва да мислим. Внимателно, когато някой се прави на духовен наставник! Има такава книга - Да бъде Неговото царство. Аз я преработих, прочетох я от кора до кора, автор – Роберт Хадченсън. Описанието на книгата, което може да се намери на уебстраницата: „Взривно разобличение на една от най-могъщите и укрепнали секти, действащи вътре в римокатолическата църква - Опус Дей. Тази книга разкрива, че Опус Дей стана най-важната финансова сила на католическата църква. Въздейства на членовете си чрез съчетание на тайни обреди и настойчиво изискване за абсолютно подчинение. Използва стратегията предпазливо, за да замъгли своите реални намерения. Стреми се да подготви християнския свят за следващия христов поход против исляма”.

Тук той се обърква, но това вече не е важно, останалото е вярно. Просто факти. Просто факти. Тези хора контролират банки. Толкова са много техните подставени организации. Контролират потоци нефт, даже техника, военна техника в терористически организации, включая и ислямски. Така твърди той в тази книга, не аз. Той твърди това.

А сега нека да обърнем поглед към Тристранната комисия. Папа Йоан Павел II заедно с Трилатералната комисия. Ето този могъщ, аналитичен център. И кой стои по средата? Именно папата, контролиращ тази организация.

А йезуитите? Ето, насядали са хора в черно. Ректоратът на йезуитския орден. И кой седи отпред? Човекът в бяло. А те отзад. Именно папата контролира тази организация.

Трябва да видим с какво се занимават те в света? И в какви дела имат своя дял.

Преди много години Луи Ф. Уеър написал: „Но днес, както неимоверно се оказва, много протестантски проповедници днес учат, че боговдъхновената интерпретация на пророчествата, така мощно представена от реформаторите и която била плод на голямото протестантско движение, е грешна. Следователно лъжливото реформаторско тълкувание на Писанието било главна анатема за основата на великия Бог за изпратената Реформация. Как е проникнало това изменение? Кой го e произвел? Отговорът е ясен и решителен – йезуитите” Lowis F. Were, Middle east ferments.

Т.е., йезуитите са променили цялата философия и пророческите тълкования, и всичко в християнския свят. Но... нали те нямат никаква власт, от тях не зависи нищо... Простете! Ние, какво? Спим ли?

Тристранна комисия. Това е техният уебсайт, техният официален уебсайт. Моля да забележите, че тяхното лого съвсем лесно може да се преобразува в 666.

„Добре дошли на уебсайта на Тристранната комисия. Комисията е основана в 1973 година, за да обедини заедно опитни ръководители в рамките на частния сектор за обсъждане на въпроси от глобален характер по време на недостатъчна комуникация и сътрудничество между Европа, Северна Америка и Азия. От онова време тя се е увеличила и включва членове от повече страни в тези региони”.

И после те показват предишните си ръководители: Марио Монти – председател от Европа, Джоузеф Най – председател от Северна Америка и Йотаро Кобаяси – председател от Азия. Не е ли интересно? Виждали ли сте този човек в последно време? Къде е сега?

Тристранна комисия:

Изпълнителен комитет – Марио Монти. Ето къде е. Да преминем на пета страница от техния сайт. И кого виждаме тук? Просто по щастлива случайност. По азбучен ред:

Марио Монти – президент, университет Бакони.

Милан – бивш член на европейската комисия, конкурентна политика, международен пазар, почетен президент.

Русел Брейгел– европейски председател на Тристранната комисия.

А най-отдолу виждаме Лукас Пападимос – поканен професор по държавна политика в институт по държавно управление Кенеди, университети Харвърд и Кембридж; старши научен сътрудник в центъра по финансови изследвания; университет Гьоте – Франкфурт.

Това са големи хора. И когато правителството на Европа започне да се руши, на тях им е нужен свой човек, за да управлява парада. Кой да стане следващият премиер-министър на Италия? Кой ще стане премиер-министър на Гърция? Няма избор, за да се установи политика, угодна на тристранните, посред която в центъра да е папата.

Марио Монти управлява Италия, а Лукас Пападимос управлява Гърция. Кой управлява парада?

В книгата си Без извинение бившият консервативен републикански сенатор – Гари Голдуотър, подлага на дръзка критика тази аналитическа група на Тристаранната комисия, казвайки: „Това беше изкусно съгласувано действие по заграбването на контрола и консолидацията на четирите центъра на властта: политическа, парична, интелектуална и църковна... Създаването на всемирна икономическа власт, превъзхождаща държавните правителства, увлича народа в държавата”.

Той идва с колесници и с всичките си кораба, и завоюва южния цар. Билдерберги.

Добре дошли в Билдерберг! О, здравейте Мит Ромни! Какво правите тук?

Blog Usnews. „Що за билдерберг си? Що за билдерберги са повечето? Големи имена, големи пари. (Това е от 2012) Големи решения, големи тълпи около 800 активисти зад вратата (в сравнение с дузина в 2009), а вътре? Но, ето какво научихме”.

Това е само блог. Аз не подкрепям с това моите лекции. Аз само казвам какво говорят тези хора.

Вашингтон пост видяха, как Бил Гейтс е дошъл тук. Аз имам трима свидетел отвътре, които могат да потвърдят, че той е бил там. Вия няма да видите имената на Мит Ромни и Бил Гейтс в официално пуснат списък на участниците.

Между другото, този списък е да се прочете кой, кой е във финансовия свят. Защото този списък не е истинския, далеч е от пълния списък хора, посещаващи Билберберг. Той е димна завеса. Затова може би ни достатъчно, ако го повторим като евангелие?

Има много общо между Съвета по международни отношения и Болдерберг. Почетния председател на Билдерберг е Дейвид Рокфелер, съпредседател на Съвета е Роберт Рубин (той също е тук) и сред директорите на Съвета са Аджами и Хенри Кравис, всички билдегберги от 2012”.

Въобще всички тези организации работят заедно. Но от обществеността никой днес не разбират Билдерберг. И ще каже ли конспирацията, че Рим я контролира? Да видим.

И след това – невероятно – те продължават и казват: „Кодмани е била в Билдерберг в 2008. За последен път тя е била тук – в Шантий. Тя е член на Европейския съвет по международни отношения, чиято материнската организация е Съветът по международни отношения, който пък от своя страна е покровител на няколко степени по-ниски билдерберги. Но всички те много могъщи.

Басма Кодмани е също и Изпълнителен директор на Инициативната група по Арабската реформа”.

Т.е., някаква си арабска инициативна група участва в този важен аналитичен център

„Тази организация е основана в 2004 дълго преди да се противопостави на Съвет по международни отношения и помага в управлението на обширния процес на демократизация в този район. В 2005 бил учреден Сирийски национален съвет”.

Те вече са установили ново правителство, даже още несъществуващо. Не е ли смайващо, съдейки по този сайт?

„Сирийски национален съвет – това не е комерческа организация по изследване на обществена политика. Зарегистрирана е във Вашингтон”.

Всички тези хора идват. Ето един билдербергски проблем.

Spiegel online. Кой е Юрген Тритен? Един от зелените лидери. Зелена партия в Европа. Те твърдят, че не се интересуват от световна политика. Те просто искат благополучна екология. Но какво прави той там? Но Spiegel се захвана с това и се изказва за билдербергите: „Това е малко тайно общество. Кръг от хора. Те не трябва да говорят. Веднъж или два пъти в годината силните на света се срещат на билдербергска конференция. И тази година, даже един от нашите „зелени”, ръководителя на Партията на зелените, беше там”.

А сега се опитайте да обясните на приятелите си, съпартийците, какво сте правили там. И тук се говори малко за него. Тук се казва, че там са били ръководителите на правителствата, ръководителите на търговските съюзи, организации – като Световната банка, Световна търговска организация. И накрая тук се казва, че те са най-възвишеният кръг на влияние в света. Това е най-мощния кръг на влияние в света. Това е своего рода неформално антидемократично световно правителство. Така казва Spiegel. А Spiegel е еквивалент на списание Times в Северна Америка.

Така че съществуват не малко заговорнически доноси по повод на тези тайни общества, където истината и лъжата се смесват в едно. И това устройва задкулисните сили. И това им харесва. И това не е тяхна работа. Те секретничат, а вие само виждате – този се появил, онзи дошъл, следващата седмица Хилари Клинтън била..., Обама бил.. О-ооо! Светът се оплаква. Какво ще направят? Но никой в края на краищата не знае, никой не е бил там, никой не знае какво замислят тези хора. Те могат да строят предположения... Но ние можем да им помогнем. Защото ние имаме пророчество.

„Те се скриват зад известни лица. Като зад маска скриват сегашните си намерения. Колкото по-дълго, толкова по-добре за тях. Защото всички тях можем да отнесем към категорията „Теория на заговор” и да провокират всички досетливи”.

Така и правят. И това им харесва. Тайните общества обожават да повесят товарите си за народна употреба. Докато никой не разбира кой управлява зад кулисите, те са абсолютно доволни. Можете да подреждате името им като домино – банкери, рокфелровци, сионисти, ислямисти, и тези, и онези и.... на тях им е все едно... До тогава, докато не разберете кой управлява зад кулисите.

Ние провеждаме определено изследване в тези лекции. И ще си изясним от най-добрите източници, от първа уста, кой е създал тези организации? Кой управлява света?

Дан.12:10 „Мнозина ще се изчистят и избелят,и ще бъдат опитани; а нечестивите ще вършат нечестие и никой от нечестивите не ще разбере; но разумните ще разберат”.

Дан.11:32 „И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконстват против завета; но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвизи”.Не трябва да чакаме в невежество. Не трябва да бъдем последни, за да си изясним какво става в света. Ние се намираме на самата граница на финалния конфликт. И светът трябва да бъде предупреден. И ако не го направим ние, то кой ще го направи? Затова в следващата част ще продължим и ще се съсредоточим на една организация -Билдерберг. Ще се съсредоточим на събитията от нашето време. И ще видим кой е истинският инициатор. Да ни помогне Бог в този процес. Благодаря!


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница