Примерен график за срещи на експерти по специалности за изменение и допълнение на приложение №17 клиничните пътекиДата28.12.2018
Размер129.63 Kb.
ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА СРЕЩИ НА ЕКСПЕРТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ №17 - КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ

В НРД 2010ДАТА

ЧАС

КП №

Специалност

КОНСУЛТАНТИ БЛС

Координатор УС на БЛС

23.09.2009

сряда


11.30 – 19.00

От 160 до 186

Коремна хирургия

Чл. кор. проф. Дамян Дамянов – 02/9432363

Детска хирургия – д-р Стефан Стоилов - 02/ 9154 451

Доц. Иван Поромански - 0887 439 170

Проф. Бранков - 0888373857Д-р Пресолски

0885 224 64923.09.2009

сряда


19.30 – 20.30

От 187 до 189

Ендокринна хирургия

Доц.д-р Т. Сечанов-0888 954 045

д-р Ганчев - 0887 34 95 24Д-р Пресолски

0885 224 64924.09.2009

четвъртък11.30 – 14.30

От 156 до 159 и от 212 до 214 и 224

Гръдна хирургия

Доц. Данаил Петров - 0887 234 759

Проф. Бранков - 0888373857Проф. М. Миланов

0888 96160924.09.2009

четвъртък14.30- 19.30

От 190 до 197 и
от 206 до 211

Сърдечна и съдова хирургия

Проф. Тодор Захариев - 0888 862 487

Проф. Генчо Начев - 0888 871 531

Д-р Георги Сакакушев -0884577 455

д-р Адриан Тонев -

Доц. Д. Петков -


Д-р Пресолски

0885 224 64928.09.2009

понеделник11.30 – 19.30

От 70 до 89

Урология

Проф. Стоян Чакъров МБАЛ ”Св. Анна” – Нац. консултант. - 0894 789 169

Проф. М. Цветков – Председател БУД - 0888 317 993

Проф. Петър Панчев – 02/9230356

Доц. Момчилов – детска урология - 0888770310Д-р Константинов

089990660129.09.2009

вторник


11.30 – 14.30

От 215 до 223

Ортопедия

Доц. Николай Милев -НК - 0888 342 994

Проф. А. Аспарухов – Председател на

д-во - 0888 810 449

д-р Кинов – 02/943-23-12Д-р Пресолски

0885 224 649

29.09.2009

вторник


14.30 – 16.30

От 131 до 140

Офталмология

Доц. Руска . Христова –НК - 09844 73 43

доц. Ива Петкова – 02/9230661

Доц. В. Даскалов – 0884933030

д-р Тасков - 060161615

доц. Л. Войнов -

доц. Анета Мишева

доц. М. Конарева - 032/602 936

д-р Пламен ДрагановД-р Константинов

089990660129.09.2009

вторник


16.30 -19.30

От 114 до 128

Оториноларингология (УНГ)

Проф. Кунчо Кунев – НК - 0888 354 474

Проф. Г. Георгиев – председател д-во - 0888 378 942 (секретар)

д-р Рангачев – 02/988-51-61

Доц. Досков - 0888/378942Доц. д-р Л. Хавезова

088887194930.09.2009

сряда


11.30 – 14.30

От 268 до 279

Неонатология и медицинска генетика

Доц. Е.Христова – 02/8154 303

Доц. Боряна Слънчева –НК - 0889 318 900

Проф. Кременски - 0886 06 55 11


Д-р Антон Григоров

089990660230.09.2009

сряда


14.30 – 17.30

От 141 до 155

Акушерство и гинекология

Доц. Н. Василев - 0887 507 626

Проф. Милчев - 0888 701 084

Д-р Стефан Константинов УС на БЛС - 0899906601


Проф. д-р Т. Чернев

088892021330.09.2009

сряда


17.30 – 18.00

129 и 130

Анестезиология

и интензивно лечениеПроф.Димитър Карадимов - 0889 502 774

Проф. Иван Смилов -Д-р Антон Григоров

089990660230.09.2009

сряда


18.00 – 19.30

От 236 до 244

ФизиотерапияДоц. Т. Троев – НК - 0888 448 465

Доц. Маринкев – председател на д-во - 0888 712 670

Доц. Иван Чавдаров - 0889 634 252

Доц. Елена Илиева -

Доц. Ивет Колева - 0888 208 161


Доц. д-р Л. Хавезова

088887194901.10.2009

четвъртък11.30 – 19.30

От 1 до 25

Неврология

Доц. д-р Венета Божинова СБАЛНП „Св. Наум” - 0889 802 282

Проф. П. Шотеков - 02/9230781

Доц. Л. Хараланов

Д-р Д. Масларов

Д-р Ив. Петров - 0888/332 005

Д-р Е. Недялков

Д-р Вълчо Найденов

Д-р Калина Ишкиева

Д-р Е. Вачева

Проф. П. Стаменова

МУ- проф. Трайков, проф. Захариев, доц. Делева - 0888 888 933, доц. Стаменов, доц. Манчев


Доц. д-р Л. Хавезова

088887194902.10.2009

петък


11.30 – 14.30

От 26 до 37

Гастроентерология

Проф. Никола Григоров - 0888 240 740

Доц. Симеон Стойнов – председател БДГ - 0887 655 482

Доц.Л. Матева-

Доц. Ковачева - детски гастроентерологД-р Пресолски

0885 224 64902.10.2009

петък


14.30- 16.30

От 61 до 69

Нефрология

Доц. Боряна Киперова-Председател на научно дружество по нефрология - 0887 810 885

Доц. Боряна Делийска-нац. консултант 0887 362 225

Доц. Валентин Мушеков-нац. консултант по диализа - 0888555898

Доц. Режина Джераси

Доц. Райна Робева-УМБАЛ „Св. Иван Рилски”-София

Проф. Димитър Димитраков- УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив

Доц. Е.Паскалев

Доц. Валентин Икономов-УМБАЛ „Св. Марина”-Варна - 0888 805 686

Доц. Васил Тодоров-УМБАЛ –Плевен

Доц. Даниела Монова- РК на БЛС –София - 0888 26 85 75

Доц. Буева детска нефрология - 0887992911

Д-р Румяна Кръстева-РК-БЛС-София, УМБАЛ „Александровска”

Д-р Валентин Лазаров- РК-БЛС-София, УМБАЛ „Александровска”

Д-р Едуард Тилкиян- РК на БЛС – Пловдив

Д-р Росица Миткова- РК на БЛС-Варна - 0889 / 322181

Д-р Николина Баранска- РК на БЛС – София-област - 0722 6 60 65Д-р Сардовски

0888 25036302.10.2009

петък


16.30 – 19.30

От 104 до 113

Ендокринология

Проф. Събина Захариева – нац. консултант - 0887 607 065

Проф. Анна-Мария Борисова – председател на БДЕ - 0888 492 866

Доц. Цветалина Танкова

Доц. Мария Орбецова

Д-р Даниела Кривошийкова

Д-р Алекси Делчев

Доц. Калинка Коприварова – детска ендокринология – 0888 936 423


Проф. д-р Миланов

0888 96160905.10.2009

понеделник11.30 – 15.30

От 90 до 103

Пневмология и фтизиатрия и Алергология

Доц. Коста Костов – Председател на УС на БДББ - 0888 231 921

Доц. Денчо Османлиев – Национален консултант - 0888 231 832

3. Доц. Огнян Георгиев

4. Д-р Димитър Грамматиков - 952 09 31

5. Доц. Димитър Костадинов

Проф. Петко Минчев - 0888952994

Доц. Васил Димитров –нац. конс. Алергология - 0888 474 728


Д-р Сардовски

0888 25036305.10.2009

понеделник15.30 – 17.00

От 291 до 296

Токсикология и Алергология

Доц. Хубенова- Нац. консултант –

0887 804 206

Доц. Васил Димитров –нац. конс. Алергология - 0888 474 728Проф. д-р. Миланов

0888 96160905.10.2009

понеделник17.00- 18.30

От 251 до 253 и 254

Хематология

доц. Георги Михайлов – Национален консултант по клинична хематология. - 0888 561 271

доц. Юлиан Райнов - Председател на сдружението - 922-6344; 922-5744

доц. Лиана Герчева – УМБАЛ „Света Марина”, Варна - 0888606201

доц. Стефан Горанов,. – УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив - 0888 889 627

доц. Николай Цветков– УМБАЛ, Плевен

доц. Жанет Грудова-Попова – УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив

доц. Евгени Хаджиев – УМБАЛ „Александровска”, София


Д-р Константинов

089990660105.10.2009

понеделник18.30 – 20.00

От 286 до 290

Ревматология

Проф. Рашо Рашков - 9586364

Проф. Златимир Коларов - 0888220118

Д-р Родина Несторова

Д-р Николай Николов

Д-р Борислава Паунова

Д-р Наталия Маринова

Д-р Симеон Монов

Д-р Марияна Кирилова -0887872-183

Д-р Станислава Алиманска

Доц. Румен Стоилов - 0887 31 12 19

Доц. Владимир Пилософ детска ревматология - 0888 452 682


Д-р Сардовски

0888 25036306.10.2009

вторник


11.30 – 19.30

От 38 до 60

Кардиология

Доц. Нина Гочева – НК - 0888 649 105

Доц. В. Пилософ – председ. Д-во - 0888 452 682

Доц. Маргарита Цонзарова – детска кардиол. - 0889 223 412


Д-р Сардовски

0888 25036307.10.2009

сряда


11.30 – 14.30

От 225 до 235

Инфекциозни болест

Доц. Татяна Червенякова НК и предс.

д-во - 0878 540 605, 0888 665 595


07.10.2009

сряда


14.30 – 16.30

От 245 до 250

Дерматология и венерология

Доц. Стоян Тонев – НК - 0888 630 024

Чл. кпор. проф. Н. Цанков – предс. д-во - 0888 443 358

Д-р Д. Етугов


Д-р Константинов

089990660107.10.2009

сряда


16.30 – 19.30

От 297 до 298 и от 255 до 258

Онкология, лъчелечение и палиативни грижи

Проф. Страшимир Каранов – нац. конс онкол. - 0882 519 980

Доц. Веселина Първанова – нац. конс. Лъчелечение - 0887 397 048Проф. д-р Т. Чернев

088892021308.10.2009

четвъртък11.30 – 14.30

От 259 до 267

ЛЧХ

Доц. Д-р Росен Коларов, д.м.-Национален консултант по лицево-челюстна хирургия - 0888 940 885

Доц. Д-р Андон Джоров – Асоциация на оралните и лицево-челюстни хирурзи

Д-р Лиляна Димитрова - Дружество на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България

Д-р Радослав Славчев – лицево-челюстен хирург в МБАЛ „Токуда-София” АД

Доц. Славчо Димитров – Началник Клиника по лицево-челюстна хирургия” при УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив

Д-р Стефка Пейчева - УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив, Клиника по лицево-челюстна хирургия”

Д-р Евгений Алексиев – „орална хирургия” - „ СБАЛ по ЛЧХ” ЕООД

доц. Васил СвещаровПроф. д-р Т. Чернев

088892021308.10.2009

четвъртък14.30- 17.30

От 198 до 205

Неврохирургия

Проф. Кирил Романски - 0888 716 040

Проф. Бусарски - 0888 324 614

доц. Каракостов - 0898551245


Доц. д-р Л. Хавезова

088887194908.10.2009

четвъртък17.30 – 19.30

От 280 до 285

Пластично-възстановителна хирургия (изгаряния)

Доц. Димитър Евстатиев – нац. консултант Пластично възстановителна хирургия- 0888 708 567

Ст.н.с. І ст. Огнян Хаджийски – термична травма - 0888420219Проф. д-р Миланов

0888 96160909.10.2009

петък


11.30 – 15.30

Създаване на нови КП

Анестезиология и интензивно лечение

Проф.Димитър Карадимов - 0889 502 774

Проф. Иван Смилов

Д-р Николаев – експерт към УС на БЛС - 0899906624


Д-р Антон Григоров

0899906602


Забележка:  1. На срещите задължително присъства Председателят на Комисията за Болнична помощ към УС на БЛС и поне един член на УС на БЛС.

  2. Всички корекции по КП се приемат с консенсус от експертната работна група по специалности.

  3. Променените и приети с консенсус КП се предоставят на хартиен и електронен носител на работната експертна група за Болнична помощ, която ще договаря Приложение №17 (КП) в НЗОК.
Каталог: uploaded
uploaded -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded -> Здравната каса забавя парите за болници, аптеки, пациенти
uploaded -> Автобиография Лична информация
uploaded -> Отчет на ип "Реал Финанс" ад към 31 декември 2009 г. А. Статут и предмет на дейност ип „Реал Финанс"
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> „Здравеопазване
uploaded -> Москов се закани на директори на болници заради борчове и ктб
uploaded -> „Здравеопазване


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница