Раклеова, Горица ВеселиноваДата15.08.2018
Размер53.78 Kb.автобиография
Лична информация
Име
Раклеова, Горица Веселинова

Адрес
ул. ‚Гоце Делчев‘ № 14, п.к. 2740, с. Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград, България

Телефон
0886-409-432

E-mail
grakleova@gmail.com
Националност
БългарскаДата на раждане
06.09.1982
Трудов стаж


Дати

• Име и адрес на работодателя

Вид на дейността или сферата на работа

• Дати (от-до)


12.08.2014 – до момента

СУ ,Св. Климент Охридски‘Главен асистент

01.082012 – 12.08.2014

Име и адрес на работодателя
СУ ‚Св. Климент Охридски‘

• Вид на дейността или сферата на работа
Биолог
Образование и обучение
• Дати (от-до)
20.02.2008 – 20.02.2011

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ ‚Св. Климент Охридски‘, Биологически факултет, Катедра по биохимия

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Редовен докторант по молекулярна биология

• Наименование на придобитата квалификация
доктор

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Направление 4.3 (биологични науки) – 01.06.04 (молекулярна биология)

• Дати (от-до)
2005 - 2007

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ ‚Св. Климент Охридски‘, Биологически факултет, Катедра по Биохимия

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Магистратура по Генно и клетъчно инженерство

• Наименование на придобитата квалификация
магистър

• Дати (от-до)
2001 – 2005

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ ‚Св. Климент Охридски‘, Биологически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
бакалавър по молекулярна биология

• Наименование на придобитата квалификация
бакалавърПреподавателска дейност
Провеждане на практически занятия в ОКС „бакалавър“ (специалност Молекулярна биология и Биология) и ОКС „магистър“ (специалност Индустриални биотехнологии) за дисциплините ‚Избрани методи в молекулярната биология‘ и Имунобиотехнология като хоноруван преподавател, през следните академични години:

  1. 2008/2009 – 90 часа

  2. 2009/2010 – 90 часа

  3. 2010/2011 – 60 часа

  4. 2011/2012 – 90 часа

  5. 2012/2013 – 90 часа

  6. 2013/2014 – 90 часа
Работа със студенти
В периода 2008 – 2013 съм работила активно с 11 студенти – магистри от магистърските програми „Биохимия“ и „Генно и клетъчно инженерство“ при БФ на СУ “Св. Климент Охридски“


Участие в изследователски проекти
Ръководител:

  1. Bill & Melinda Gates Foundation, OPP1036016, “Engineering HIV-1 Integrase for Provirus Removal”

Участник:

  1. СУ, 077/2009 “Сравнителна характеристика на протеинази, изолирани от културална среда и клетъчна стена на ембриогенни и неембриогенни суспензионни култури от Dactylis glomerata L. Клониране и експресия на рекомбинантна екстрацелуларна цистеинова протеиназа”.

  2. СУ, 174/2010 “Експресия, пречистване и функционална характеристика на екстрацелуларна цистеинова протеиназа Cathepsin B от ембриогенни суспензионни култури от Dactylis glomerata L.”

  3. МОН договор Д002-317/08 „Антарктически водорасли – моделна система за устойчивост към оксидативен стрес” – Ръководител: доц. д-р Ирина Димитрова Пунева, ИФРГ, БАНЛични умения и компетенции
Майчин език
българскиДруги езици


английск

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отлично
Социални умения и компетенции
много добра работа в екип при реализация на научни проекти

Технически умения и компетенции
Работа с OS Linux, Windows

владея приложенията от пакета на Microsoft Оffice

владея компютърни приложения в областта на биоинформатиката

………………………./подпис/

стр.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница