Строго секретно! Тихи оръжия за безшумни войнистраница1/3
Дата05.03.2017
Размер0.67 Mb.
  1   2   3
СТРОГО СЕКРЕТНО!

Тихи оръжия за безшумни войни

Наръчник за програмиране (въведение)

Оперативни изследвания -- Технически наръчник (TM-SW7905.1)


Оригинален източник: http://www9.pair.com/xpoez/money/swfqw.txt

Огледален адрес: http://www.mega.nu:8080/ampp/


Date: Sun 26 Feb 95 14:44:57 EST

From: bmperet@godzilla.ping.com (Bruce M. Perret)

To: snet-l@world.std.com

Subject: Silent Weapons for Quiet Wars


"Оригиналният материал бе получен от FidoNet през 1987 г. През 1991 г. той беше публикуван като първа глава в книгата “Виж Бледия кон” на Уилям Купър. Купър обявява за източник Tom Young, въпреки че версията на FidoNet беше анонимна.

Това е оригиналната “ФидоНет” версия без допълнителните коментари на Бил Купър. Книгата “Виж Бледия кон” е отличен източник на информация за Новия Световен Ред и аз ви препоръчвам да се снабдите с нея.

Купър е правил опит да открие оригиналния документ. Въпреки че “Оперативни изследвания” са съществували, нямало е и следа от “Технически наръчник TM-SW7905.1”

Предвид заглавието на наръчника някой се е досетил за какво става дума и е взел мерки."Брус Перет

* * *
Настоящият документ с дата май 1979 е открит на 07.07.1986 г в една копирна машина IBM, закупена на доста висока цена.


* * *

Добре дошли на борда!

Тази публикация отбелязва 25-та годишнина от Третата Световна Война, наречена “Тихата война”, водена с използване на субективни биологични оръжия (“тихи оръжия”).

Книгата съдържа въвеждащо описание на тази война, на нейните стратегии и оръжия.

Май, 1979 г.

Секретност на документа

Невъзможно е да се говори за техника на управление на обществото (т.нар. “социално инженерство”) и за автоматизация на обществото или инженеринг на социалните автоматични системи (т. нар. “тихи оръжия”) на национално и световно равнище, без да стане дума за тоталитарен контрол над обществото, екстензивни методи за социално управление и опасност за човешкия живот, включително робство и геноцид.

Този наръчник сам по себе си е явна декларация за целите, за които е написан. Недопустимо е съдържанието на такъв материал да става публично достояние! Той ще бъде изтълкуван като открито обявяване на “вътрешна или домашна война”.

Още повече когато някой или група хора, намиращи се в позиция на властимащи, използват това познание и методика за икономически завоевания без знанието и съгласието на обществеността. В такъв случай може да се приеме, че “домашната война” се води между отделни хора и групи от обществото.

Решението на днешния проблем налага определен подход -- строго откровен и без залитания по религиозни, морални и културни съображения.

За да схванете същността на настоящия проект, вие трябва да умеете да изследвате човешкото общество безпристрастно и хладнокръвно и да дискутирате след това вашите наблюдения и заключения помежду си, сравнявайки нивото на осъзнаване, и по този начин задълбочавайки познанията си. Подобни добродетели са необходими за вашето добруване, не ги подценявайте.


Историческо въведение

“Тихите оръжия” като технология възникнаха в резултат на т. нар. “оперативни изследвания” -- стратегическа и тактическа методология, разработвана под контрола на военните (Айзенхауер) в Англия по време на Втората световна война. Първоначалната цел на оперативните изследвания беше да се изследват стратегическите и тактически проблеми на отбраната, съобразно обстоятелствата, за ефективно използване на ограничени военни ресурси срещу противника (логистика).

Скоро бе осъзнато, че от позиция на силата същите тези методи могат да се използват и за контрол на обществото. Но затова са нужни по-съвършени средства.

Социалното инженерство (анализ и автоматизация на обществото) изисква корелацията на голям обем постоянно променяща се икономическа информация. За това са необходими мощни компютърни системи, които биха могли да обработват данните в реално време и да прогнозират момента, в който обществото ще бъде доведено до капитулация.

Първите релейни компютри бяха твърде бавни, но електронният компютър, изобретен през 1946 г. от Дж. Преспър Екърт и Джон Моли, разреши този въпрос.

Следващият преломен момент бе развитието на линейното програмиране през 1947 г. от Джордж Данциг.

През 1948 г. бе изобретен транзистора от Дж. Бардиин, Уилям Братен и Уилям Шокли, който осигури бурното развитие на компютърната техника. Благодарение на тези три изобретения става възможно осъществяването на контрол над обществото от един пулт -- само с натискането на бутони.

Фондацията на Рокфелер веднага подписа договор с колежа в Харвард, поставяйки началото на Харвардските икономически изследвания -- проект за изучаване структурата на Американската икономика. Една година по-късно военновъздушните сили на САЩ се присъединиха към проекта. През 1959 г. на една среща на високо равнище на елита бе решено да се направи следващата стъпка, свързана със социалните оперативни изследвания. Харвардският проект се оказа много плодоносен и някои от неговите резултати, доказващи реалността на социалното инженерство, се появиха през 1953 г. (“Изследвания върху структурата на американската икономика” -- Copyright 1953, Василий Леонтиев, Международна научна преса, Ню Йорк).

Създадена в края на 40-те години, новата технология за безшумна война вече разполага с пълен арсенал в 1954 г.

Създаването на мазера през1954 г. обещава използване на неограничени източници на ядрена енергия от тежкия водород в морската вода, а в същото време новото тихо оръжие обещава неограничена социална власт. Изкушението за управляващите бе неудържимо.Безшумната война бе обявена без шум от международния елит на срещата през 1954 г.

Въпреки че тихото оръжие като система бе почти изцяло разкрито пред обществеността 13 години по-късно, това не му попречи да продължи да функционира и да се усъвършенства.
И така, този материал отбелязва 25-та годишнина от началото на “Тихата война”. Много победи бяха спечелени на всевъзможни фронтове по света в тази “домашна война”.
Политическо въведение

През 1954 г. властващите осъзнаха, че е въпрос само на време, на няколко десетилетия, преди обществеността да схване силата на властта, осигурявана от технологията на новите “тихи оръжия”. Достъпна за обществото като една утопия, тази технология би могла да доведе до революция.

Следователно, най-важното нещо -- удържането на властта -- зависеше от т.нар. “социална енергия”.
Енергия

Енергията е ключ към всяка една дейност на Земята. Естествените науки се занимават с изучаване източниците и контрола на естествената енергия, докато социалните науки се занимават с изучаване на икономиката -- източниците и контрола на социалната енергия.

И естествените, и социалните науки са точни науки, обвързани с математиката. Следователно математиката се явява първоначална наука за енергията.

За да има монопол на властта, необходимо е обществеността да не бъде запозната с точните икономически науки.

Всяка наука представлява средство за постигане на определена цел. Средството е познанието, а целта -- контролът. Остава само един въпрос: Кой ще се възползва от това средство?

През 1954 г. това беше първата грижа на управляващите. Въпреки че т. нар. морални ценности съществуваха, от позицията на закона за естествения подбор бе прието, че една нация или народ, които не използват своя разум, не стоят по-високо от животните, не притежаващи такъв. Такива хора са добитък и храна за своя пастир.Следователно в интерес на бъдещия Световен Ред, мир и спокойствие, бе решено в тесен кръг да бъде обявена тиха война срещу американското общество с крайна цел постепенно и трайно преразпределяне на естествената социална енергия -- богатството на недисциплинираните и безотговорни членове на обществото да премине в ръцете на едно малцинство от отговорни, дисциплинирани и достойни хора.

За постигането на тази цел бе необходимо да се създадат нови оръжия, толкова фини и усъвършенствани по своето действие и вид, че да заслужат напълно названието “Тихи оръжия”.

В заключение, целта на тези икономически изследвания, ръководени от магнати на капиталовия пазар и от едри индустриалци, произвеждащи стоки и услуги, е изграждането на икономика, изцяло предсказуема и удобна за манипулиране.

За да се постигне изцяло прогнозируема икономика е необходимо нисшите класи в обществото да бъдат поставени под пълен контрол. За целта е нужно да бъдат дезинтегрирани семействата, а децата -- поставени под юлар чрез дългосрочни социални задължения от най-ранна възраст, преди да се научат да мислят и да търсят правата си. В нисшите класи семейството ще бъде разбито чрез постепенно нарастваща заетост на родителите и изграждането на държавни учреждения за възпитание на децата, превърнати по този начин в сираци.

Образованието, което се дава на нисшата класа, трябва да бъде от най-ниско качество, така че невежеството да изолира нисшата класа от висшата и да направи тази изолация непонятна за нисшата класа. По този начин дори най-будните индивиди от нисшата класа няма да имат реални шансове да променят участта, която им е отредена по рождение. Тази форма на робство е необходима за поддържането на социален ред и гарантиране на мира и спокойствието на управляващата класа.
Встъпително описание на тихото оръжие

“Тихото оръжие” изпълнява същите задачи, както и всички други видове оръжия, но начина на неговото функциониране е специфичен.

Това оръжие изстрелва ситуации вместо куршуми, тласкани от обработка на данни вместо от химична реакция (експлозия), използуваща битове от информация вместо барутни зърна. Тези ситуации се изстрелват от компютър вместо от оръдие, с оператор компютърен програмист вместо опитния стрелец, под заповедите на банковия магнат вместо на армейския генерал.

Тихото оръжие не предизвиква шум от експлозия, не причинява видими физически или умствени увреждания, видимо не се осъществява груба намеса в ежедневния социален живот.

Въпреки това, за тренирания наблюдател то несъмнено причинява шум, физически и умствени увреждания, и несъмнено внася изменения в социалния живот -- но само за наблюдателя, който умее да анализира.

Обществото не може да разбере това оръжие и затова не вярва, че е атакувано и поробено чрез него.

Хората инстинктивно чувстват, че нещо не е наред, но поради техническата същност на тихото оръжие”, те не могат да си го обяснят рационално и то остава недостъпно за техния разум. Затова, при въздействието на това оръжие, хората не знаят как да викат за помощ, как да се отбраняват срещу него и как да се обединят за такава отбрана.

Когато тихото оръжиесе прилага постепенно, обществото се приспособява към неговото въздействие и понася безропотно пораженията, докато психологическият натиск (чрез икономиката) го доведе до пълен срив.

Следователно “тихото оръжие” е вид биологическо оръжие. То атакува жизнеността, избора, способността за движение на индивидите в обществото посредством познанието, разбирането, манипулацията и атаката върху източниците на естествена и социална енергия, като използва умело физическите, емоционалните и умствените слабости на индивидите.


Теоретическо въведение

Дайте ми контрол върху националната валута и аз не ще се интересувам кой прави законите.Майер Амшел Ротшилд (1743-1812 год.)
Днешната технология на “тихото оръжие” е продължение на идеята, открита и прилагана от Майер Амшел Ротшилд. Ротшилд открива липсващия пасивен компонент на икономическата теория, известен като икономическа индукция. Разбира се, тогава той не е предполагал за мащабите на своето откритие, но през 20 век, с помощта на математическия анализ, възхода на механиката и електрониката, и накрая с изобретяването на електронния компютър, това изобретение се превръща в ефективно средство за контрол на световната икономика.

Общи понятия за енергията

В изследването на енергийните системи винаги изпъкват три основни понятия: потенциална енергия, кинетична енергия и разсейване на енергията.

На тези три основни прояви на енергията съответстват три основни вида пасивни елементи:

1. В механиката потенциалната енергия се проявява чрез физическо явление, наречено еластичност и може да бъде онагледена чрез разтегната (или свита) пружина.

В електрониката потенциалната енергия се складира в кондензатор. Това явление се нарича капацитет.

2. В механиката кинетичната енергия се характеризира със свойство, наречено инерция или маса, и се проявява чрез равномерно праволинейно или въртеливо движение.

В електрониката кинетичната енергия се проявява като индукция и се складира в магнитно поле.

3. В механиката разсейването на енергията става чрез триене или съпротивление и може да бъде онагледено чрез амортисьор, спирачка или друг механизъм, който преобразува енергията в топлина.

В електрониката разсейването на енергията се нарича съпротивление и се извършва в елемент наречен резистор или кондуктор. Свойството “съпротивление” се измерва с коефициент на електропроводимост.
В икономиката тези три форми на енергията се асоциират с:

1. Икономически капацитет -- капитал (пари, стоки, оборудване, недвижима собственост).

2. Икономическа проводимост -- движение на стоките (динамика на стоковите потоци).

3. Икономическа индукция -- услуги (влияние на заетото население върху индустрията -- чрез услугите се индуцира производство).


Математическият апарат, разработен при изследването на енергийните системи (механика, електроника и др.), може да бъде директно приложен при изучаването на всяка друга енергийна система (например икономика).
Откритието на Ротшилд в областта на енергията

Ротшилд открива основния принцип за придобиване на власт, влияние и контрол над обществото, който пряко се прилага в икономиката. Принципът гласи: Пожелаете ли властта, народът скоро сам ще ви я предостави.

Ротшилд открива, че парите или депозитните средства притежават необходимата власт, която би могла да бъде приложена за убеждаване на хората (индуктивност на хората, съответстваща на магнитното поле) да отдадат своето реално благосъстояние на заем срещу обещанието за връщане на по-голямо благосъстояние в бъдеще време (вместо реална компенсация). Хората увеличават своето състояние по този начин в резултат обмяната на своите парични средства срещу хартийка с обещание. Ротшилд разбира, че той може да пуска повече ценни книжа, отколкото приема в замяна парични средства за тяхното погасяване, дотогава докато у него съществува някакъв златен запас, служещ му като средство за убеждаване на хората в собствената си надежност.

Ротшилд заема всъщност своите ценни книжа на отделни частни лица и правителства. При тези заемни отношения всъщност клиентите се предоверяват на банката. След това Ротшилд създава дефицит в паричната маса, усилва контрола върху паричната система и реализира печалба чрез съответните договори. Цикълът се повтаря отново и отново. Този паричен натиск може да се използва и за разпалване на война. Тогава той би могъл да контролира наличната парична маса и да предопредели победителя във войната.

Това правителството, което се съгласи да предостави на Ротшилд контрола над своята икономика, получава неговата поддръжка.

А погасяването на дълговете се гарантира от икономическата поддръжка на непосредствения враг на длъжника. Доходът, получен по тази икономическа методика, позволява на Ротшилд да увеличава постоянно своето влияние и богатство. Ротшилд открива, че алчността на обществото му позволява да влияе на правителствата да печатат пари отвъд лимита (инфлация), определен от количеството ценен метал, стоки и услуги, формиращи БНП (Брутния национален продукт).


Мнимият капитал създава икономическа индукция

В горепоказаната структура, кредитът представлява чист елемент, наречен пари, и има свойството да бъде капитал, но всъщност това е отрицателен капитал. Кредитът има вид на услуга, но фактически това е задължение. Следователно кредитът е по-скоро икономическа индуктивност, отколкото икономически капацитет и ако тази индуктивност не бъде по някакъв начин балансирана с мирни средства, то тя ще бъде балансирана по пътя на войната или геноцида, чрез унищожаване на населението (действителния кредитор). Съвкупното производство на стоки и услуги представляват реалният капитал, наречен брутен национален продукт, и налични пари могат да се печатат само до това равнище, при което те представляват икономически капацитет. Парите, напечатани над това равнище, са със знак “минус” в баланса, те предизвикват икономическа индуктивност и представляват дълг.Войните, следователно, балансират системата, унищожавайки истинските кредитори (народът, който е бил измамен да замени своите реални ценности срещу инфлационни пари). След войната обществото се възвръща в първоначалното си равновесно положение, базирано на наличните природни ресурси и това, което е останало от реалните ценности.

Ротшилд открива, че парите му дават възможността да променя икономическата структура на обществото за собствена изгода, създавайки икономическа индукция в посока, която засилва нестабилността.

За пълен контрол над икономиката са необходими достатъчно данни за потреблението и достатъчно мощно компютърно оборудване, за да може да се следят отблизо икономическите осцилации, индуцирани от скоковете в цените и излишната парична маса -- инфлация.
Пробив

Голям напредък в науката за управление на икономиката осигури т. нар. "Шоково тестване", заето от авиацията. Същността на шоковото тестване се състои в следното: бойният самолет изстрелва снаряд от земята и откатът се регистрира от вибродатчици, разположени на различни места в самолета.

Изучавайки тези отразени импулси, може да се определи равнището на критични вибрации, които биха могли да доведат до резонансното саморазрушаване на апарата във въздуха. По този начин е възможно да се изучи степента на устойчивост на самолета и слабите му места.
Приложение в икономиката

Методът на шоково тестване в управлението на икономиката се прилага чрез скокообразна промяна на цените на стоките и регистриране на реакцията на потребителите. Резултиращите колебания, предизвикани от икономическия шок, се анализират и интерпретират с помощта на компютър. Така се определя психоикономическата структура на обществото. По този начин се създава математически модел на семейството, и става възможно отчитане влиянието на “домашната икономика” (която обикновено има консумативен характер).

По този начин може да бъде предвидена и контролирана реакцията на семейните единици при бъдещи шокове. Обществото се превръща в дресирано животно, чиито юзди се държат от сложната компютърна система за управление на социалната енергия.

Евентуално, в крайна сметка всеки индивид би могъл да бъде поставен под контрол, като се изучат неговите консуматорски навици и предпочитания. Тази информация се събира с помощта на щрих-кода върху опаковките на стоките при пазаруването с кредитни и дебитни карти. В бъдеще, за да се предотврати възможността за злоупотреби с кредитни карти, върху челото или ръката на законния им собственик ще бъде татуиран щрих-код, невидим при нормално осветление.
Икономически модел

Харвардският проект за икономически изследвания, започнат през 1948 г., е продължение на проекта за логистични изследвания от Втората световна война. Неговата цел е създаване на наука за управлението на икономиката: отначало икономиката на Америка, а след това и на световната икономика. Изследванията показали, че при наличието на добре разработен математически апарат и необходимите данни, прогнозирането и управлението на икономиката ще бъде точно толкова лесно, колкото прогнозирането на траекторията на един снаряд. Дори нещо повече -- икономиката може да се превърне в оръжие, подобно на насочвана към целта ракета.Първата цел на Харвардския проект била определяне на икономическата структура, силите, изменящи тази структура и способите за прогнозиране и манипулиране на поведението й. Необходимо е било добро познаване на математическите структури и взаимовръзката между инвестиции, производство, разпределение и потребление.

Накратко казано, било открито, че икономиката се подчинява на същите закони, на които се подчинява и електричеството, и цялата математическа теория, практически опит и компютърни алгоритми, разработени в областта на електрониката, могат да се използват пряко и в икономиката.

Разбира се, това откритие не е било публично огласено, а най-важните следствия от този модел били строго засекретени. Например: в икономическия модел човешкият живот се измерва в долари, а искрата, образуваща се при изключване на прекъсвач, съединен към индуктивната намотка, представлява математически аналог на избухването на война.

Най-голямата трудност, с която се сблъскала теоретичната икономика, била описанието на домашното стопанство като промишленост. Затруднението произтича от това, че потребителските качества на всяко едно семейство са индивидуални и зависят на свой ред от доходите, цените и ред други икономически фактори.

Тази бариера била заобиколена с помощта на статистическа апроксимация (приближение) чрез прилагане на шоково тестване. По този метод се определят текущите за даден период характеристики на семейната икономика и потребление, наречени технически коефиценти.

В крайна сметка задачите на теоретичната икономика могат да бъдат лесно преобразувани в задачи на теоретичната електроника, а получените резултати след това да бъдат обратно преобразувани. От това следва, че не е нужно да се пишат специални учебници по теоретична икономика. Достатъчно е да се създаде икономически речник, който дефинира основните понятия и концепции в икономиката и техните еквиваленти в електрониката. Всичко останало може да бъде взето от известните разработки по математика и електроника. Това съществено опростява поддържането на секретността на проекта.


Схеми на промишлеността

Абстрактното определение за промишленост е система, която получава продукти от други отрасли в различна форма, и ги преобразува в продукт, който се продава или се подава към трети отрасли. Тази система има няколко входа и един изход. Това, което хората обикновено разбират под промишленост, всъщност е индустриален комплекс, в който под един покрив се произвеждат един или повече продукти.


Три класа промишленост

Промишлеността се разделя на три основни категории или класове, според техния продукт:Клас 1 -- Капитал (ресурси)

Клас 2 -- Стоки (или потребление)

Клас 3 -- Услуги (действия на населението).
Клас 1 включва три подкласа:

1. Природни източници на енергия и суровини

2. Пари -- правителството отпечатва пари с еквивалент брутния национален продукт, както и излишък от пари (инфлация) при надскачане на брутния национален продукт

3. Банков кредит -- отдаване на парите в заем срещу лихва и пускане на излишък от пари в обращение (инфлация, мним капитал) чрез депозитни заемни сметки.


Промишлеността от клас 2 е промишленост, произвеждаща реални стоки за потребление. Именно този клас обществото назовава промишленост.
Промишлеността от клас 3 произвежда услуги, а не реална продукция. Тя се състои от лично потребление и правителствени поръчки. Продуктът на тази промишленост е механична дейност, създава се заетост сред населението.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница