Творческа автобиографияДата29.07.2017
Размер41.63 Kb.
творческа АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯИме: Мария Георгиева Юрукова

Дата на раждане: 14.08.1977 г.

Място на раждане: гр. Панагюрище

E-mail: maria@unwe.acad.bgОБРАЗОВАНИЕ

1990 – 1996

1996 – 2003

2001 – 2008


Икономически техникум, гр. Пазарджик

Специалност: Икономика, управление и финанси на търговията

Университет за национално и световно стопанство, гр. София – диплома за образователна степен “магистър”Специалност: Икономика на индустрията

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

Докторант към катедра „Индустриален бизнес” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление”


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

март 2002 – юли 2005

август 2005 – юли 2006

февруари– юни 2006

юни 2002 –

август 2006 –Център за развитие на предприемачеството при УНСС

Ръководител направление „Изследователско”

Старши експерт “Консултации и разработки”

Университет за национално и световно стопанствоВодещ семинарни занятия по дисциплината “Основи на предприемачеството”

Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, СофияСътрудник, обучител

Институт за развитие на предприемачеството при УНССНаучен сътрудник

УЧАСТИЕ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

2002 – 2003

2004 – 2005


2005 – 2007

2005 – 2007

2005 – 2009

2006 – 2008

2007 – 2008

2008 – 2009Изследване на динамичните предприемачи в България: нужди, форми и методи на обучение на динамичните предприемачи в университетския учебен процес”, финансиран от Фонд НИД на УНСС

Проект по Шеста РП на ЕС Manufacturing Visions (ManVis). Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight, организация-партньор от българска страна – Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, София

Изграждане и развитие на индустриални клъстери, субконтракторни вериги и предприемачески мрежи (като инструменти за интегрирането на българските предприятия към европейското социално-икономическо пространство)”, финансиран от Фонд НИД на УНСС

Развитие на предприемачеството в България, Полша, Чехия и Германия – на основата на националните и регионалните различия в „културата на предприемачеството””, съвместен изследователски проект на Института за развитие на предприемачеството при УНСС и Технически университет Дрезден, Германия, финансиран по програма за обмен на кадри ДААД

Управление на растежа и конкурентоспособността в технологично базираните малки и средни фирми”, УНСС, ТУ – София, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, МОН

Проект по Шеста РП на ЕС „Cross Border Cooperation and Entrepreneurship Development”, организация-партньор от българска страна – Институт за развитие на предприемачеството при УНСС

Идентифициране и развитие на предприемаческия потенциал сред хората в трудоспособна възраст в община Радомир чрез създаване на Център за интерактивно обучение по предприемачество”, Програма ФАР на ЕС “Развитие на човешките ресурси”

Стратегическите партньорства на българските малки и средни предприятия: проблеми и перспективи”, финансиран от Фонд НИД на УНССспециализации

ноември – декември 2006

Технически университет Дрезден, Германия,

в рамките на съвместен изследователски проектпубликации

1.

2.

3.4.

5.


Yurukova, M., Challenges and Opportunities for the Bulgarian Industrial SMEs Operating as Subcontractors, Proceedings of the international conference "The European Entrepreneurship in Globalising Economy – Challenges and Opportunities", September, 9-12, 2008, Sunny Day, Varna, Bulgaria (под печат)

Юрукова, М., „Субконтракторството – една от стратегиите за растеж на индустриалните малки и средни предприятия”, Сборник с доклади от Юбилейната научно-практическа конференция на катедра „Индустриален бизнес” към УНСС „Конкурентоспособен растеж на българската индустрия”, 10 октомври 2008 г., София

Yurukova, M., Bulgarian SMEs Operating in International Subcontracting Networks: The Impact of the EU Accession Process, Proceedings of the international conference "Entrepreneurship in United Europe – Challenges and Opportunities", September, 13-17, 2006, Sunny Beach, Bulgaria

Юрукова, М., „Възможности за участие на българските предприятия в субконтракторни вериги и предприемачески мрежи”, Сборник с доклади от Петата международна научна конференция на младите научни работници на тема: „Икономиката на България – до 2007 г. и след това”, 02.12.2005 г., Финансово-счетоводен факултет, УНСС, София

К. Тодоров (ред., съавтор), М. Юрукова (съавтор), „Основи на дребния бизнес”, второ преработено и допълнено издание, Изд. „Некст”, София, 2005

Юли 2009 г.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница