В землището на с. Бърложница


-пасище,мера с площ 19,514 дка., м.“Ливаге“, Х категориястраница2/5
Дата20.07.2018
Размер0.68 Mb.
1   2   3   4   5

23474.55.172-пасище,мера с площ 19,514 дка., м.“Ливаге“, Х категория

23474.55.177-пасище,мера с площ 5,968 дка., м.“Ливаге“, Х категория

23474.59.3-ливада с площ 3,291 дка., м.“Шумак“, Х категория

23474.61.35-пасище,мера с площ 2,913 дка., м.“Гръмотляк“, Х категория

23474.62.1-пасище,мера с площ 0,259 дка., м.“Конярница“, Х категория

23474.62.3-ливада с площ 0,347 дка., м.“Църквище“, Х категория

23474.62.18-ливада с площ 0,120 дка., м.“Църквище“, Х категория

23474.62.22-ливада с площ 0,610 дка., м.“Църквище“, Х категория

23474.62.29-пасище,мера с площ 0,418 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.62.36-ливада с площ 0,903 дка., м.“При яз“, Х категория

23474.63.3-ливада с площ 1,101 дка., „Ненчин дол“, VІ категория

23474.63.4-ливада с площ 0,886 дка., „Ненчин дол“, VІ категория

23474.63.6-ливада с площ 16,646 дка., „Краставица“, VІ категория

23474.64.1-пасище,мера с площ 1,139 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.64.2-пасище,мера с площ 0,818 дка., м.“Камък“, Х категория

23474.64.10-пасище,мера с площ 2,247 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.65.1-пасище,мера с площ 8,776 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.73.6-пасище,мера с площ 13,084 дка., м.“Орлова круша“, Х категория

23474.76.4-ливада с площ 0,924 дка., м.“Шумак“, Х категория

23474.76.16-пасище,мера с площ 1,380 дка., м.“Ограня“, Х категория

23474.81.1-пасище,мера с площ 57,424 дка., м.“Орлова круша“, V категория

23474.81.4-пасище,мера с площ 10,441 дка., м.“Орлова круша“, V категория

23474.82.3-пасище,мера с площ 0,790 дка., м.“Шумак“, VІ категория

23474.82.5-пасище,мера с площ 5,328 дка., м.“Шумак“, VІІІ категория

23474.82.16-пасище,мера с площ 3,918 дка., м.“Шумак“, VІІІ категория

23474.84.22-ливада с площ 1,183 дка., м.“Шумак“, V категория

23474.85.35-пасище,мера с площ 6,652 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.84.38-ливада с площ 0,392 дка., м.“Ограня“, Х категория

23474.84.47-пасище,мера с площ 2,051 дка., м.“Шумак“, V категория

23474.84.57-пасище,мера с площ 1,091 дка., м.“При мальовите“, Х категория

23474.84.58-пасище,мера с площ 1,768 дка., м.“При мальовите“, Х категория

23474.84.62-ливада с площ 0,879 дка., м.“Янинкино“, Х категория

23474.84.63-ливада с площ 1,078 дка., м.“Шумак“, Х категория

23474.84.64-ливада с площ 0,874 дка., м.“Шумак“, Х категория

23474.84.80-пасище,мера с площ 0,246 дка., м.“Страна“, V категория

23474.84.82-пасище,мера с площ 0,797 дка., м.“Лазарова падина“, Х категория

23474.85.22-ливада с площ 2,159 дка., м.“Селище“, Х категория

23474.85.41-пасище,мера с площ 0,746 дка., м.“Есиче“, V категория

23474.87.3-ливада с площ 0,413 дка., м.“Минчин връх“, Х категория

23474.87.16-пасище,мера с площ 1,396 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.87.22-пасище,мера с площ 0,831 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.88.1-ливада с площ 0,307 дка., м.“Пладнище“, V категория

23474.88.12-пасище,мера с площ 1,969 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.88.18-пасище,мера с площ 5,532 дка., м.“Дома“, Х категория

23474.88.21- пасище, мера с площ 2,361 дка м.Пладнище, Х категория


23474.88.23- пасище, с площ 3,211 дка, м.Пладнише, Х категория

23474.88.28-пасище,мера с площ 3,377 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.88.29-пасище,мера с площ 6,198 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.88.43-ливада с площ 0,886 дка., м.“Сврачица“, V категория

23474.89.1-ливада с площ 0,650 дка., м.“Тоткина оградня“, Х категория

23474.89.2-пасище,мера с площ 5,997 дка., м.“Рупие“, Х категория

23474.89.7-пасище,мера с площ 6,631 дка., м.“Шумак“, V категория

23474.91.7-ливада с площ 0,651 дка., м.“Есиче“, V категория

23474.92.2-пасище,мера с площ 1,744 дка., м.“Кирин лещак“, Х категория

23474.92.3-пасище,мера с площ 1,517 дка., м.“Есиче“, Х категория

23474.92.11-ливада с площ 1,342 дка., м.“Шумак“, V категория

23474.92.13-ливада с площ 1,606 дка., м.“Шумак“, V категория

23474.94.2-пасище,мера с площ 12,138 дка., м.“Шумак“, VІІІ категория

23474.96.2-пасище,мера с площ 9,004 дка., м.“Леше“, ІV категория

23474.105.22-пасище,мера с площ 8,578 дка., м.“Колчин костол“, VІІІ категория

23474.75.21-пасище,мера с площ 0,847 дка., м.“Пладнище“, Х категория

23474.80.12-пасище,мера с площ 2,737 дка., м.“Кирин лещак“, Х категория

23474.80.14-пасище,мера с площ 2,254 дка., м.“Кирин лещак“, Х категория

23474.95.16-пасище,мера с площ 1,000 дка., м.“Големи връх“, VІІІ категория

23474.95.31-пасище,мера с площ 0,197 дка., м.“Големи връх“, VІІІ категория


23474.27.8 – пасище, мера с площ 70.884 дка , м.Краставица, кат. Х

23474.85.35 – пасище, мера с площ 6.650 дка, м.Рупие, кат. Х

23474.14.28 - пасище,мера с площ 2,696 дка., м.Мишин камък, Х категория

23474.44.2 - пасище,мера с площ 27,495 дка., м.Садина, Х категория

23474.84.43 – ливада с площ 0,926 дка, м.Ограня, Х категория

23474.14.31 - пасище,мера с площ 0,577 дка., м.Орлова круша, V категория

23474.14.33 - пасище,мера с площ 3,102 дка., м.Орлова круша, V категория

23474.28.4 - пасище,мера с площ 1,176 дка., м.Росуле, Х категория

23474.32.3 - пасище,мера с площ 15,095 дка., м.Мишин камък, Х категория

23474.53.12 - пасище,мера с площ 1,631 дка., м.Шумак, Х категория

23474.14.18 - пасище,мера с площ 0,872 дка., м.Рупие, Х категория

23474.66.6 - пасище,мера с площ 8,270 дка., м.Стари кладенец, Х категория

23474.67.4 - пасище,мера с площ 6,406 дка., м.Равни камък , Х категория

23474.67.5 - пасище,мера с площ 1,608 дка., м.Орлова круша, V категория

23474.82.1 -пасище,мера с площ 8,177 дка., м.Шумак, VI категория

23474.83.1 - пасище,мера с площ 5,709 дка., м.Шумак, Х категория

23474.84.35 - пасище,мера с площ 0,705 дка., м.Падина, VIII категория

23474.84.89 - пасище,мера с площ 3,360 дка., м.Ограня, Х категория

23474.85.46 - пасище,мера с площ 23,750 дка., м.Рупие, Х категория

23474.91.18 - ливада с площ 5,703 дка., м.Шумак, V категория

23474.93.5 - ливада с площ 2,949 дка., м.Росуля, Х категория
В землището на с.Радуловци:

61621.1.16-ливада с площ 2,596 дка., м.“Красавска бара“, V категория

61621.1.22- ливада с площ 3,298 дка., м.“Красавска бара“, V категория

61621.1.25- ливада с площ 16,255 дка., м.“Красавска бара“, V категория

61621.1.26- ливада с площ 15,595 дка., м.“Петкова поята“, ІV категория

61621.1.27- ливада с площ 4,276 дка., м.“Ивчини ниви“, VІ категория

61621.1.28- ливада с площ 0,798 дка., м.“Смръдля“, VІ категория

61621.1.32- ливада с площ 8,331 дка., м.“Петкова поята“, Х категория

61621.1.35- ливада с площ 3,848 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.37- ливада с площ 3,350 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.45- ливада с площ 7,542 дка., м.“Смръдля“, Х категория

61621.1.47- ливада с площ 8,309 дка., м.“Смръдля“, Х категория

61621.1.48- ливада с площ 4,027 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.49- ливада с площ 6,630 дка., м.“Смръдля“, Х категория

61621.1.52- ливада с площ 2,447 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.53- ливада с площ 2,663 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.56- ливада с площ 5,077 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.58- ливада с площ 6,840 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.59- пасище,мера с площ 3,014 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.61- пасище,мера с площ 5,143 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

61621.1.62- ливада с площ 3,926 дка., м.“Ивчини ниви“, VІІІ категория

61621.1.64- ливада с площ 4,680 дка., м.“Ивчини ниви“, VІІІ категория

61621.1.65- ливада с площ 8,380 дка., м.“Ивчини ниви“, VІІІ категория

61621.1.76- ливада с площ 4,984 дка., м.“Красавска бара“, ІV категория

61621.1.81- ливада с площ 5,271 дка., м.“Петкова поята“, ІV категория

61621.1.87- пасище,мера с площ 1,772 дка., м.“Красавска бара“, VІІІ категория

61621.1.89- ливада с площ 5,888 дка., м.“Красавска бара“, V категория

61621.1.90- ливада с площ 3,831 дка., м.“Петкова поята“, Х категория

61621.1.91- ливада с площ 3,040 дка., м.“Смръдля“, VІІІ категория

616211.92- ливада с площ 5,542 дка., м.“Красавска бара“, VІІІ категория

61621.1.97- пасище,мера с площ 5,467 дка., м.“Дълга падина“, Х категория

61621.2.14- пасище,мера с площ 1,648 дка., м.“Селище“, Х категория

61621.2.17- пасище,мера с площ 1,553 дка., м.“Селище“, Х категория

61621.2.20- пасище,мера с площ 2,595 дка., м.“Селище“, VІІІ категория

61621.2.23- ливада с площ 2,712 дка., м.“Селище“, VІІІ категория

61621.2.28- ливада с площ 3,035 дка., м.“Селище“, VІІІ категория

61621.2.29- ливада с площ 8,159 дка., м.“Селище“, VІІІ категория

61621.2.49- пасище,мера с площ 4,669 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.50- пасище,мера с площ 7,028 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.56- пасище,мера с площ 3,987 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.63- пасище,мера с площ 2,167 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.64- пасище,мера с площ 1,254 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.65- пасище,мера с площ 2,030 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.74- ливада с площ 22,042 дка., м.“При гробищата“, VІІІ категория

61621.2.76- ливада с площ 3,592 дка., м.“Прогон“, VІ категория

61621.2.77- ливада с площ 3,744 дка., м.“При гробищата“, VІІІ категория

61621.2.78- ливада с площ 3,612 дка., м.“При гробищата“, VІІІ категория

61621.2.90- ливада с площ 3,475 дка., м.“Ровине“, VІІІ категория

61621.2.92- ливада с площ 1,040 дка., м.“Ровине“, VІІІ категория

61621.2.94- ливада с площ 0,517 дка., м.“Ровине“, VІІІ категория

61621.2.95- ливада с площ 3,545 дка., м.“Ровине“, VІІІ категория

61621.2.97- ливада с площ 3,773 дка., м.“Прогон“, VІІІ категория

61621.2.102- ливада с площ 1,868 дка., м.“Заградня“, VІ категория

61621.2.109- ливада с площ 5,153 дка., м.“Ръджевица“, VІІІ категория

61621.2.110- пасище,мера с площ 2,355 дка., м.“Селище“, V категория

61621.2.117- пасище,мера с площ 8,765 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.122- пасище,мера с площ 6,890 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.123- пасище,мера с площ 4,123 дка., м.“Лука“, Х категория

61621.2.124- пасище,мера с площ 1,471 дка., м.“Лука“, Х категория

61621.2.125- пасище,мера с площ 4,818 дка., м.“Лука“, Х категория

61621.2.132- пасище,мера с площ 0,297 дка., м.“Селище“, Х категория

61621.2.134- пасище,мера с площ 0,580 дка., м.“Селище“, Х категория

61621.2.147- ливада с площ 4,597 дка., м.“Лука“, Х категория

61621.2.159- пасище,мера с площ 0,144 дка., м.“Прогон“, Х категория

61621.2.161- пасище,мера с площ 0,570 дка., м.“Барата“, VІІІ категория

61621.2.166- ливада с площ 0,146 дка., м.“Ровине“, VІІІ категория

61621.2.174- ливада с площ 0,866 дка., м.“Лука“, Х категория

61621.2.176- пасище,мера с площ 2,280 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.2.182- пасище,мера с площ 0,252 дка., м.“Лука“, Х категория

61621.3.1- ливада с площ 6,362 дка., м.“Орля бара“, VІ категория

61621.3.8- ливада с площ 4,911 дка., м.“Врътанкя“, Х категория

61621.3.10- ливада с площ 4,258 дка., м.“Врътанкя“, Х категория

61621.3.43- ливада с площ 3,516 дка., м.“Панчино гувно“, VІІІ категория

61621.3.44- ливада с площ 2,148 дка., м.“Панчино гувно“, VІІІ категория

61621.3.45- ливада с площ 2,315 дка., м.“Панчино гувно“, VІІІ категория

61621.3.48- ливада с площ 1,799 дка., м.“Панчино гувно“, VІІІ категория

61621.3.71- ливада с площ 1,714 дка., м.“Гувно“, VІІІ категория

61621.3.72- ливада с площ 0,231 дка., м.“Гувно“, VІІІ категория

61621.3.75- пасище,мера с площ 3,493 дка., м.“Врътанкя“, Х категория

61621.3.78- пасище,мера с площ 14,449 дка., м.“Петрова поята“, VІІІ категория

61621.3.83- пасище,мера с площ 1,693 дка., м.“Букар“, Х категория

61621.3.84- ливада с площ 2,999 дка., м.“Орля бара“, ІV категория

61621.3.85- ливада с площ 2,960 дка., м.“Чешма“, Х категория

61621.3.86- пасище,мера с площ 5,500 дка., м.“Илиенски кръст“, Х категория

61621.3.87- пасище,мера с площ 9,046 дка., м.“Илиенски кръст“, Х категория

61621.3.93- ливада с площ 3,766 дка., м.“Рид“, VІ категория

61621.4.8- ливада с площ 4,612 дка., м.“Велково пладнище“, Х категория

61621.4.9- ливада с площ 4,380 дка., м.“Конопнище“, Х категория

61621.4.10- ливада с площ 3,604 дка., м.“Конопнище“, Х категория

61621.4.15- ливада с площ 6,246 дка., м.“Конопнище“, Х категория

61621.4.17- ливада с площ 6,402 дка., м.“Конопнище“, Х категория

61621.4.20- ливада с площ 3,214 дка., м.“Илиенски кръст“, Х категория

61621.4.26- ливада с площ 4,015 дка., м.“Зад илиенски кръст“, Х категория

61621.4.28- ливада с площ 2,159 дка., м.“Зад илиенски кръст“, Х категория

61621.4.33- ливада с площ 4,050 дка., м.“Острица“, Х категория

61621.4.34- ливада с площ 5,205 дка., м.“Острица“, Х категория

61621.4.36- ливада с площ 4,668 дка., м.“Острица“, Х категория

61621.4.37- ливада с площ 5,390 дка., м.“Острица“, Х категория

61621.4.38- ливада с площ 4,639 дка., м.“Острица“, Х категория

61621.4.43- пасище,мера с площ 3,327 дка., м.“Модин дол“, Х категория

61621.4.50- ливада с площ 4,220 дка., м.“Зад острица“, Х категория

61621.4.53- ливада с площ 3,266 дка., м.“Острица“, Х категория

61621.4.61- ливада с площ 1,097 дка., м.“Дълга падина“, Х категория

61621.4.62- ливада с площ 1,707 дка., м.“Велково пладнище“, Х категория

61621.4.63- ливада с площ 2,507 дка., м.“Дълга падина“, Х категория

61621.4.64- ливада с площ 1,105 дка., м.“Дълга падина“, Х категория

61621.4.66- ливада с площ 2,218 дка., м.“Дълга падина“, Х категория

61621.4.72- пасище,мера с площ 8,868 дка., м.“Велково пладнище“, Х категория

61621.4.79- ливада с площ 3,092 дка., м.“Конопнище“, Х категория

61621.4.80- ливада с площ 4,078 дка., м.“Конопнище“, Х категория

61621.4.82- пасище,мера с площ 3,068 дка., м.“Илиенски кръст“, Х категория

61621.4.83- ливада с площ 2,287 дка., м.“Илиенски кръст“, Х категория

61621.4.89- пасище,мера с площ 3,925 дка., м.“Дълга падина“, Х категория

61621.4.93- пасище,мера с площ 12,667 дка., м.“Дълга падина“, Х категория

61621.4.95- пасище,мера с площ 3,530 дка., м.“Зад Илиенски кръст“, Х категория

61621.4.99- ливада с площ 5,064 дка., м.“Зад Илиенски кръст“, Х категория

61621.4.104- пасище,мера с площ 26,391 дка., м.“Велково пладнище“, Х категория

61621.4.106- пасище,мера с площ 10,140 дка., м.“Велково пладнище“, Х категория

61621.5.4- ливада с площ 4,402 дка., м.“Зад острица“, Х категория

61621.5.15- пасище,мера с площ 2,621 дка., м.“Дробак“, Х категория

61621.5.16- пасище,мера с площ 4,160 дка., м.“Дробак“, Х категория

61621.5.17- пасище,мера с площ 4,606 дка., м.“Дробак“, Х категория

61621.5.19- пасище,мера с площ 1,188 дка., м.“Дробак“, Х категория

61621.5.24- пасище,мера с площ 3,038 дка., м.“Бойница“, Х категория

61621.5.25- пасище,мера с площ 8,730 дка., м.“Бойница“, Х категория

61621.5.29- пасище,мера с площ 5,711 дка., м.“Бойница“, Х категория

61621.5.36- ливада с площ 1,713 дка., м.“Колешаница“, Х категория

61621.5.61- пасище,мера с площ 1,967 дка., м.“Бойница“, Х категория

61621.5.63- пасище,мера с площ 1,854 дка., м.“Бойница“, Х категория

61621.5.67- пасище,мера с площ 3,895 дка., м.“Трънявица“, Х категория

61621.5.68- пасище,мера с площ 7,271 дка., м.“Трънявица“, Х категория

61621.5.87- ливада с площ 3,242 дка., м.“Койчиница“, Х категория

61621.5.90- ливада с площ 6,783 дка., м.“Койчиница“, Х категория

61621.5.105- ливада с площ 1,978 дка., м.“Койчиница“, Х категория

61621.5.110- ливада с площ 7,028 дка., м.“Койчиница“, Х категория

61621.5.111- ливада с площ 1,890 дка., м.“Пайчина ливада“, Х категория

61621.5.112- ливада с площ 3,173 дка., м.“Пайчина ливада“, Х категория

61621.5.113- ливада с площ 0,823 дка., м.“Пайчина ливада“, Х категория

61621.5.120- ливада с площ 2,825 дка., м.“Калино бърдо“, Х категория

61621.5.121- ливада с площ 2,411 дка., м.“Калино бърдо“, Х категория

61621.5.124- ливада с площ 4,996 дка., м.“Калино бърдо“, Х категория

61621.5.125- ливада с площ 4,637 дка., м.“Калино бърдо“, Х категория

61621.5.127- ливада с площ 6,239 дка., м.“Пайчина ливада“, Х категория

61621.5.128- ливада с площ 3,151 дка., м.“Смиловица“, Х категория

61621.5.129- пасище,мера с площ 2,566 дка., м.“Смиловица“, Х категория

61621.5.130- ливада с площ 2,075 дка., м.“Смиловица“, Х категория

61621.5.131- ливада с площ 1,964 дка., м.“Смиловица“, Х категория

61621.5.133- ливада с площ 3,532 дка., м.“Зад острица“, Х категория

61621.5.139- пасище,мера с площ 2,113 дка., м.“Трънява падина“, Х категория

61621.5.140- пасище,мера с площ 2,137 дка., м.“Трънявица“, Х категория

61621.5.143- ливада с площ 6,579 дка., м.“Пайчина падина“, Х категория

61621.5.146- ливада с площ 3,112 дка., м.“Пайчина падина“, Х категория

61621.5.148- ливада с площ 53,545 дка., м.“Зад острица“, Х категория

61621.5.149- ливада с площ 11,756 дка., м.“Пайчина падина“, Х категория

61621.5.151- пасище,мера с площ 2,069 дка., м.“Бойница“, Х категория

61621.5.153- пасище,мера с площ 5,537 дка., м.“Пайчина падина“, Х категория

61621.5.154- пасище,мера с площ 1,873 дка., м.“Къшево нива“, Х категория

61621.6.10- пасище,мера с площ 3,555 дка., м.“Воденица“, Х категория

61621.6.18- ливада с площ 10,903 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

61621.6.19- ливада с площ 3,815 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

61621.6.20- ливада с площ 4,511 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

61621.6.27- пасище,мера с площ 1,559 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

61621.6.33- ливада с площ 2,218 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

61621.6.36- пасище,мера с площ 1,441 дка., м.“Воденица“, Х категория

61621.6.37- ливада с площ 9,614 дка., м.“Росул“, Х категория

61621.6.39- пасище,мера с площ 7,835 дка., м.“Воденица“, Х категория

61621.6.53- пасище,мера с площ 9,253 дка., м.“Воденица“, Х категория

61621.6.55- пасище,мера с площ 0,951 дка., м.“Воденица“, Х категория

61621.6.61- ливада с площ 5,890 дка., м.“Маданова воденица“, Х категория

61621.6.62- ливада с площ 5,576 дка., м.“Маданова воденица“, Х категория

61621.6.63- ливада с площ 6,561 дка., м.“Маданова воденица“, Х категория

61621.6.67- ливада с площ 2,979 дка., м.“Градищенско росуле“, Х категория

61621.6.87- пасище,мера с площ 2,133 дка., м.“Градищенско росуле“, Х категория

61621.6.95- ливада с площ 3,655 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

61621.6.96- ливада с площ 3,309 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

61621.6.97- ливада с площ 4,923 дка., м.“Гинкина падина“, Х категория

61621.6.98- пасище,мера с площ 4,540 дка., м.“Воденица“, Х категория

61621.6.101- пасище,мера с площ 29,919 дка., м“Самар“, VІІІ категория

61621.6.104- ливада с площ 10,794 дка., м.“Градищенско росуле“, VІІІ категория

61621.6.105- ливада с площ 2,680 дка., м.“Градищенско росуле“, VІІІ категория

61621.6.106- ливада с площ 2,009 дка., м.“Градищенско росуле“, VІІІ категория

61621.6.110- пасище,мера с площ 14,884 дка., м.“Воденица“, Х категория

61621.6.113- пасище,мера с площ 0,588 дка., м.“Воденица“, Х категория

61621.6.114- пасище,мера с площ 55,863 дка., м.“Свлачище“, Х категория

61621.7.13- ливада с площ 3,856 дка., м.“Шамък“, VІІІ категория

61621.7.20- ливада с площ 4,110 дка., м.“Меджаци“, VІІІ категория

61621.7.23- пасище,мера с площ 1,558 дка., м.“Меджаци“, ІХ категория

61621.7.24- пасище,мера с площ 2,895 дка., м.“Меджаци“, ІХ категория

61621.7.34- ливада с площ 3,131 дка., м.“Средни чукар“, Х категория

61621.7.39- пасище,мера с площ 0,433 дка., м.“Средни чукар“, Х категория

61621.7.43- ливада с площ 3,983 дка., м.“Дълга ливада“, Х категория

61621.7.48- пасище,мера с площ 2,972 дка., м.“Меджаци“, Х категория

61621.7.73- пасище,мера с площ 5,380 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.74- пасище,мера с площ 6,006 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.81- пасище,мера с площ 19,427 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.82- пасище,мера с площ 4,580 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.83- пасище,мера с площ 6,668 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.84- пасище,мера с площ 5,893 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.89- пасище,мера с площ 2,945 дка., м.“Горна поята“, Х категория

61621.7.90- пасище,мера с площ 0,433 дка., м.“Средни чукар“, Х категория

61621.7.91- пасище,мера с площ 0,432 дка., м.“Средни чукар“, Х категория

61621.7.95- ливада с площ 5,733 дка., м.“Стубелски дол“, ІV категория

61621.7.97- ливада с площ 3,342 дка., м.“Стубелски дол“, ІV категория

61621.7.99- пасище,мера с площ 56,715 дка., м.“Меджаци“, ІХ категория

61621.7.100- пасище,мера с площ 3,252 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.103- пасище,мера с площ 5,732 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.104- пасище,мера с площ 4,995 дка., м.“Горна поята“, Х категория

61621.7.107- пасище,мера с площ 7,033 дка., м.“Меджаци“, Х категория

61621.7.108- пасище,мера с площ 4,921 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.7.119- пасище,мера с площ 11,174 дка., м.“Чуклина“, Х категория

61621.11.3-пасище,мера с площ 9,500 дка., м.“Ръджевица“, Х категория

61621.11.5-ливада с площ 15,212 дка., м.“Ръджевица“, Х категория

61621.11.7-пасище,мера с площ 2,300 дка., м.“Ръджевица“, Х категория

61621.11.9-пасище,мера с площ 4,174 дка., м.“Ръджевица“, Х категория

61621.11.11-ливада с площ 10,250 дка., м.“Орля бара“, ІV категория

61621.16.1-ливада с площ 3,027 дка., м.“Петрова поята“, VІІІ категория

61621.16.4-ливада с площ 1,283 дка., м.“Петрова поята“, VІІІ категория

61621.17.1-пасище,мера с площ 0,747 дка., м.“Илиенски кръст“, Х категория

61621.17.3-пасище,мера с площ 1,730 дка., м.“Илиенски кръст“, Х категория

61621.19.13-ливада с площ 1,453 дка., м.“Бранище“, Х категория

61621.19.15-ливада с площ 9,003 дка., м.“Бранище“, Х категория

61621.19.17-ливада с площ 3,202 дка., м.“Бранище“, Х категория

61621.20.19-пасище,мера с площ 1,412 дка., м.“Бойница“, Х категория

61621.20.20-пасище,мера с площ 10,705 дка., м.“Бойница“, Х категория

61621.29.9-пасище,мера с площ 33,862 дка., м.“Свище“, ІХ категория

61621.30.12-пасище,мера с площ 1,844 дка., м.“Дръвце“, Х категория

61621.32.6-пасище,мера с площ 13,992 дка., м.“Стубел“, Х категория

61621.33.3-ливада с площ 5,594 дка., м.“Стубел“, ІV категория

61621.35.19-ливада с площ 3,134 дка., м.“Шамък“, VІІІ категория

61621.39.6-ливада с площ 4,180 дка., м.“Табачица“, VІ категория

61621.39.8-ливада с площ 2,614 дка., м.“Табачица“, ІV категория

61621.40.1-пасище,мера с площ 74,172 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.40.4-ливада с площ 1,173 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.42.5-пасище,мера с площ 3,447 дка., м.“Въшля“, Х категория

61621.42.23-пасище,мера с площ 0,800 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.42.24-пасище,мера с площ 0,397 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.42.37-пасище,мера с площ 9,000 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.42.40-пасище,мера с площ 3,360 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.42.41-пасище,мера с площ 6,573 дка., м.“Камик“, Х категория

61621.42.42-пасище,мера с площ 2,084 дка., м.“Въшля“, Х категория

61621.42.43-пасище,мера с площ 7,000 дка., м.“Въшля“, Х категория

61621.44.1-ливада с площ 2,360 дка., м.“Табачица“, VІ категория

61621.44.9-пасище,мера с площ 2,968 дка., м.“Табачица“, ІХ категория

61621.46.1-ливада с площ 2,579 дка., м.“Кирино поятище“, VІ категория

61621.46.3-ливада с площ 4,808 дка., м.“Кирино поятище“, VІ категория

61621.46.4-пасище,мера с площ 19,415 дка., м.“Ръджевица“, Х категория

61621.500.4- пасище,мера с площ 5,113 дка., м.“Бърден“, Х категория

61621.500.10- пасище,мера с площ 2,637 дка., м.“Красавска бара“, Х категория

61621.500.51- пасище,мера с площ 11,630 дка., м.“Щърбаница“, Х категория

61621.500.89- пасище,мера с площ 2,173 дка., м.“Шамък“, Х категория

61621.500.109- пасище,мера с площ 1,870 дка., м.“Калино бърдо“, Х категория

61621.2.88- ливада, с площ 0,724 дка, м. Ровине, VIII категория

61621.7.101- пасище, мера с площ 17,941 дка, м Чуклина, Х категория

61621.7.75 – пасище, мера с площ 2,161 дка, м.Чуклина, Х категория

61621.7.78 – пасище, мера с площ 10,484 дка, м.Чуклина, Х категория

61621.56.7 - пасище, мера с площ 7,772 дка, м.Градище, Х категория

61621.56.8 - пасище, мера с площ 21,158 дка, м.Градище, VIII категория

61621.1.2 – ливада с площ 3,435 дка, м.Пешин вир ,V категория

61621.3.101- пасище, мера с площ 2,544 дка, м. Падина, X категория

61621.3.104- ливада с площ 3,704 дка, м. Падина, X категория

61621.3.98- ливада с площ 6,147 дка, м. Падина, X категория

61621.7.101- пасище, мера с площ 17,941 дка, м. Чуклина, X категория

61621.7.78- пасище, мера с площ 10,484 дка, м. Чуклина, X категория

61621.94.1- пасище, мера с площ 13,963 дка, м. Бърден, X категория

61621.46.5- пасище, мера с площ 6,003 дка, м. Ръджевица, X категория

61621.11.16 - пасище, мера с площ 4,435 дка, м. Ръджевица, X категория

61621.56.7 – пасище, мера с площ 7.772 дка , м.Градище, кат. Х

61621.56.8 – пасище, мера с площ 21.158 дка , м.Градище, кат. VІІІ

61621.32.4 – ливада с площ 2,998 дка, м.Стубел, V категория

61621.1.85 –пасище, мера с площ 15,858 дка, м.Смръдля, VIIIкатегория

61621.1.95 - пасище, мера с площ 19,429 дка, м.Дълга падина, Х категория

61621.2.86 – ливада с площ 2,750 дка, м.Ровине, VIII категория

61621.2.87 – ливада с площ 2,318 дка, м.Ровине, , VIII категория

61621.2.89 - ливада с площ 0,444 дка, м.Ровине, , VIII категория

61621.3.49 - ливада с площ 1,526 дка, м.Панчино гувно, VIII категория

61621.4.11- ливада с площ 3,713 дка, м.Конопнище, Х категория

61621.4.18 - ливада с площ 2,704 дка, м.Илиенски кръст, Х категория

61621.4.56 - ливада с площ 1,504 дка, м.Дълга падина, Х категория

61621.4.57 - ливада с площ 2,247 дка, м.Дълга падина, Х категория

61621.4.78 - ливада с площ 1,999 дка, м.Конопнище, Х категория

61621.4.92 - ливада с площ 18,997 дка, м.Дълга падина , Х категория

61621.4.94 – пасище, мера с площ 5,108 дка, м.Дълга падина, Х категория

61621.5.1- ливада с площ 4,992 дка, м.Зад острица, Х категория

61621.5.3 - ливада с площ 2,102 дка, м.Зад острица, Х категория

61621.5.8 - ливада с площ 3,827 дка, м. м.Зад острица, Х категория,

61621.5.109 - ливада с площ 3,409 дка, м.Калино бърдо,IV категория,

61621.5.138 – пасище, мера с площ 8,046 дка, м.Трънява падина, Х категория

61621.5.152 - ливада с площ 4,588 дка, м.Койчиница, Х категория,

61621.6.1 – пасище, мера с площ 0,433 дка, м.Воденица, Х категория

61621.6.3 –пасище ,мера с площ 0,986 дка, м.Воденица, Х категория

61621.6.5 - пасище ,мера с площ 1,777 дка, м.Воденица, Х категория

61621.6.102 - пасище ,мера с площ 2,865 дка, м.Маданова воденица, Х категория

61621.6.112 - пасище ,мера с площ 4,863 дка, м.Воденица, Х категория

61621.7.29 - пасище ,мера с площ 15,397 дка, м.Горна поята, Х категория

61621.53.11 - пасище ,мера с площ 9,999 дка, м.Бъжляк, Х категория


Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница