1. ½ идеална част от магазин №9Дата25.01.2018
Размер63.32 Kb.
#51528
I. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО - върху което имущество са налице вписани ипотеки в полза на „Райфайзенбанк България” ЕАД:

1.

½ идеална част от МАГАЗИН № 9 /девет/, с площ 63.95 кв. м. /шестдесет и три кв.метра и деветдесет и пет кв.дециметра/. с административен адрес: ул. „Рига” № 11 /единадесет/, ет. 0 /нула/, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.474.1.46 /шест три четири две седем точка седем точка четири седем четири точка едно точка четири шест/, с предназначение: за търговска дейност, при граници на същия етаж: 63427.7.474.1.48, 63427.7.474.147, 63427.7.474.1.45, под обекта: 63427.7.474.1.71, 63427.7.474.1.72, 63427.7.474.1.73, 63427.7.474.1.74, 63427.7.474.1.75, 63427.7.474.1.70, над обекта: 63427.7.474.1.1, 63427.7.474.1.8, заедно с 0,60 % /нула цяло и шестдесет стотни процента/ идеални части от общите части на сграда № 1 /едно/ равняващи се на 8,23 кв.м /осем кв. метра и двадесет и три кв. дециметра/ и 1,364 % /едно цяло триста шестдесет и четири хилядни процента/ идеални части от правото на собственост върху терена, с обща площ 1359 кв.м. /хиляда триста петдесет и девет кв. м. /, съставляващ ПИ идентификатор 63427.7.474 / шест три четири две седем точка седем точка четири седем четири /, равняващи се на 18.579 кв.м. /осемнадесет кв.метра петстотин седемдесет и девет кв.сантиметра/. ведно С ПРАВО НА РЕАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА площ пред магазина, равняваща се на 8.23 кв.м /осем кв. метра двадесет и три кв. дециметра/, по продължение на страничните зидове на магазина, до уличната регулационна линия към ул. „Рига”, при граници за ПИ: 63427.7.412, 63427.7.493, 63427.7.471, 63427.7 473, 63427.7.472.

ЦЕНА: 32 737,50 лева
2.

½ идеална част от МАГАЗИН № 11 /единадесет/, с площ 56,46 кв.м /петдесет и шест кв. метра и четиридесет и шест кв. дециметра/, с административен адрес ул. „Рига” № 11 /единадесет/. ет. 0 /нула/, съставляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.7.474.1.48 шест три четири две седем точка седем точка четири седем четири точка едно точка четири осем/, с предназначение: за търговска дейност, при граници: на същия етаж: 63427.7.474.1.47, 63427.7.474.1.46, 63427.7.474.1.45, под обекта: 63427.7.474.1.62, 63427.7.474.1.61, 63427.7.474.1.72, 63427.7.474.1.71, 63427.7.474.1.70, 63427.7.474.1.63, над обекта: 63427.7.474.1.2, 63427.7.47.1.1. 63427.7.474.1.8, заедно с 0,73 % /нула цяло и седемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сграда № 1 /едно/, равняващи се на 10.13 кв.м. /десет кв.метра и тринадесет кв. дециметра/ и 1.204 % /едно цяло двеста и четири хилядни процента/ идеални части от правото на собственост върху терена, с обща площ 1359 кв.м. /хиляда триста петдесет и девет кв. м./. съставляваш ПИ с идентификатор 63427.7.474 / шест три четири две седем точка седем точка четири седем четири/, равняващи се на 16.403 кв. м /шестнадесет кв.метра четиристотин и три кв.сантиметра/, ведно С ПРАВО НА РЕАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА площ пред магазина, равняваща се на 10,13 кв.м. /десет кв. метра и тринадесет кв. дециметра/, по продължение на страничните зидове на магазина, до уличната регулационна линия към ул. „Рига” при граници за ПИ: 63427.7.412, 63427.7.493. 63427.7.471, 63427.7.473, 63427.7.472.

ЦЕНА: 30 187,50 лева
3.

½ идеална част от НЕДВИЖИМ ИМОТ, намиращ се в с. Николово, по ул. „Добруджа” № 18 /осемнадесет/, обл. Русенска: ДВОРНО МЯСТО с площ 655,00 /шестстотин петдесет и пет/ кв. м. - по нотариален акт, а по скица с площ от 638.36 кв. м /шестстотин тридесет и осем кв. м и тридесет и шест кв. дециметра/, представляващо УПИ IX – 1403 /девет римско хиляда четиристотин и три арабско/, в кв. 51 /петдесет и едно/, регулационния план на селото, одобрен със заповед № 1379/22.04.2003г. на Кмета на Община Русе, заедно с построените в същото дворно място МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 92 /деветдесет и два/ кв. м. с ОСТЪКЛЕНА ТЕРАСА с площ от 35 /тридесет и пет/ кв. м. ГАРАЖ със застроена площ от 18 /осемнадесет/ кв. метра долепен до жилищната сграда, ПОМОЩНИ и СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ с обща застроена площ от 56 /петдесет и шест/ кв.м. и ГАРАЖ с ПОЛУПОДЗЕМЕН СКЛАД със застроена площ от 42.58 кв. м. /четиридесет и два кв. м петдесет и осем кв. дециметра/, при граници: улица, УПИ №№ X – 1402, VIII - 1404 и имоти №№ 1394 и 1395.

ЦЕНА: 78 975 лева
II. ДВИЖИМИ ВЕЩИ:


по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВА

Справедлива пазарна стойност /лв./
Телевизор SONY

45Климатик LG Artcool

330Стерео уредба SONY-CMT-CP 100

52,5Хладилник LG GP P207TR

735Фурна за вграждане ARISTON

232,5Кафе машина SAECO - SYP0191

217,5Съдомиялна машина ARISTON - LI46

247,5Керамичен плот за вграждане с 4 плочи ARISTON

202,5Телевизор LG FLATRON

90Гарнитура тройка, двойка разтегателни и 2 фотьойла

345Климатик LG JETCOOL

195Маса за телевизор масив

97,5Холна масичка разтегателна

90Ъглов модул с витрина масив

270Единичен модул

172,5Шкаф /модул с 5 чекмеджета/ масив

127,5Скрин

210Телевизор PHILIPS

45Климатик LG

195Котел VIADRUS с нафтова горелка LAMBORGHINI

825Сушилня AEG - ELECTROLUX

352,5Фризер GORENJE

255Шкаф масив с витрина, едно чекмедже и две вратички

240Скрин масив с 1 чекмедже и 2 вратички

150Микровълнова фурна LG WAVEDOM

82,5Климатик PANASONIC модел CS-G 95 КЕ

262,5Климатик PANASONIC модел CS-E15DKEW

345Климатик PANASONIC модел CS-G 95 КЕ

262,5Шкаф остъклен с една витрина

240Маса за телевизор

90Стол масив - 2 броя

210Диван разтегателен с два фотьойла

202,5Телевизор VESTEL

30Климатик PANASONIC модел CS-G 95 КЕ

262,5Канапе разтегателно

150Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница