1. Спецификация на стоманени въжета, сапани от стоманени въжета и верижни сапаниДата23.10.2018
Размер258 Kb.
#94794


-Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
КЪМ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА И САПАНИ ОТ СТОМАМЕНИ ВЪЖЕТА
1. Спецификация на стоманени въжета, сапани от стоманени въжета и верижни сапани.
Обозначение

Стандарт

Прогнозни годишни количества

m; бр.

I.

СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

DIN / ГОСТ
1.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф7.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

400 m

2.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф8.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

600 m

3.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф11.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

1700 m

4.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф12.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

2700 m

5.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф13.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

600 m

6.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф14.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

2400 m

7.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф15.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

1250 m

8.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф16.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

1800 m

9.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф18.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

2700 m

10.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х19+1, Ф24.0

DIN3060;3057/ ГОСТ3077;2688

1800 m

1.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х36+1, 6х37+1, Ф14.0

DIN3064;3066 / ГОСТ 7668;7669

800 m

2.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х36+1, 6х37+1, Ф16.0

DIN3064;3066 / ГОСТ 7668;7669

1000 m

3.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х36+1, 6х37+1, Ф18.0

DIN3064;3066 / ГОСТ 7668;7669

1400 m

4.

СТОМАНЕНО ВЪЖЕ ТИП 6х36+1, 6х37+1, Ф24.0

DIN3064;3066 / ГОСТ 7668;7669

1000 m

II.

ВЪЖЕТА ОТ СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА1.

ПОЛИПРОПИЛЕН / КАПРОН – Ф10.0

DIN EN 699

(DIN 83332;83334)

600 m

2.

ПОЛИПРОПИЛЕН / КАПРОН – Ф12.0

DIN EN 699

(DIN 83332;83334)

600 m

3.

ПОЛИПРОПИЛЕН / КАПРОН – Ф14.0

DIN EN 699

(DIN 83332;83334)

800 m

4.

ПОЛИПРОПИЛЕН / КАПРОН – Ф16.0

DIN EN 699

(DIN 83332;83334)

800 m

5.

ПОЛИПРОПИЛЕН / КАПРОН – Ф20.0

DIN EN 699

(DIN 83332;83334)

800 m

6.

ПОЛИПРОПИЛЕН / КАПРОН – Ф24.0

DIN EN 699

(DIN 83332;83334)

400 m

7.

ПОЛИПРОПИЛЕН / КАПРОН – Ф30.0

DIN EN 699

(DIN 83332;83334)

400 m

8.

ПОЛИПРОПИЛЕН / КАПРОН – Ф50.0

DIN EN 699

(DIN 83332;83334)

400 m

III.

САПАНИ ОТ СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА


САПАНИ ЕДНОВЪЖЕНИ, без куки, със запресовани/ ръчно заплетени уши

EN 13414 - 1
1

Ф 6.0, L=1m
10 бр.

2

Ф 6.0, L=2m
20 бр.

3

Ф 6.0, L=3m
20 бр.

4

Ф 6.0, L=4m
20 бр.

5

Ф 6.0, L=5m
15 бр.

6

Ф 6.0, L=6m
15 бр.

7

Ф 6.0, L=8m
10 бр.

8

Ф 8.0, L=1m
10 бр.

9

Ф 8.0, L=2m
20 бр.

10

Ф 8.0, L=3m
20 бр.

11

Ф 8.0, L=4m
20 бр.

12

Ф 8.0, L=5m
15 бр.

13

Ф 8.0, L=6m
15 бр.

14

Ф 8.0, L=8m
10 бр.

15

Ф 10.0, L=2m
10 бр.

16

Ф 10.0, L=3m
20 бр.

17

Ф 10.0, L=4m
20 бр.

18

Ф 10.0, L=5m
20 бр.

19

Ф 10.0, L=6m
15 бр.

20

Ф 10.0, L=8m
15 бр.

21

Ф 10.0, L=10m
10 бр.

22

Ф 12.0, L=2m
10 бр.

23

Ф 12.0, L=4m
10 бр.

24

Ф 12.0, L=6m
10 бр.

25

Ф 12.0, L=8m
10 бр.

26

Ф 12.0, L=10m
10 бр.

27

Ф 12.0, L=12m
10 бр.

28

Ф 14.0, L=4m
6 бр.

29

Ф 14.0, L=6m
6 бр.

30

Ф 14.0, L=8m
6 бр.

31

Ф 14.0, L=10m
6 бр.

32

Ф 16.0, L=4m
8 бр.

33

Ф 16.0, L=6m
10 бр.

34

Ф 16.0, L=8m
8 бр.

35

Ф 16.0, L=10m
8 бр.

36

Ф 20.0, L=6m
10 бр.

37

Ф 20.0, L=8m
10 бр.

38

Ф 20.0, L=10m
6 бр.

39

Ф 20.0, L=12m
4 бр.

40

Ф 24.0, L=6m
6 бр.

41

Ф 24.0, L=8m
6 бр.

42

Ф 24.0, L=10m
6 бр.

43

Ф 24.0, L=12m
6 бр.

44

Ф 36.0, L=8m
2 бр.

45

Ф 36.0, L=10m
2 бр.

46

Ф 36.0, L=12m
2 бр.

47

Ф 36.0, L=18m
2 бр.

48

Ф 52.0, L=6
2 бр.

49

Ф 52.0, L=10
2 бр.
САПАНИ ЕДНОВЪЖЕНИ, с една кука и запресовано ухо

EN 13414 - 1
1

Ф 6.0, L=1m
8 бр.

2

Ф 6.0, L=2m
8 бр.

3

Ф 6.0, L=3m
8 бр.

4

Ф 6.0, L=4m
8 бр.

5

Ф 6.0, L=5m
6 бр.

6

Ф 6.0, L=6m
6 бр.

7

Ф 8.0, L=1m
8 бр.

8

Ф 8.0, L=2m
8 бр.

9

Ф 8.0, L=3m
8 бр.

10

Ф 8.0, L=4m
6 бр.

11

Ф 8.0, L=5m
6 бр.

12

Ф 8.0, L=6m
6 бр.

13

Ф 10.0, L=2m
6 бр.

14

Ф 10.0, L=3m
6 бр.

15

Ф 10.0, L=4m
6 бр.

16

Ф 10.0, L=5m
4 бр.

17

Ф 10.0, L=6m
4 бр.

18

Ф 10.0, L=8m
2 бр.

19

Ф 12.0, L=2m
4 бр.

20

Ф 12.0, L=4m
4 бр.

21

Ф 12.0, L=6m
4 бр.

22

Ф 12.0, L=8m
2 бр.
САПАНИ ДВУВЪЖЕНИ, с куки

EN 13414 - 1
1

Ф 6.0, L=1m
4 бр.

2

Ф 6.0, L=2m
4 бр.

3

Ф 6.0, L=3m
4 бр.

4

Ф 6.0, L=4m
2 бр.

5

Ф 6.0, L=5m
2 бр.

6

Ф 6.0, L=6m
2 бр.

7

Ф 8.0, L=1m
4 бр.

8

Ф 8.0, L=2m
4 бр.

9

Ф 8.0, L=3m
4 бр.

10

Ф 8.0, L=4m
2 бр.

11

Ф 8.0, L=5m
2 бр.

12

Ф 8.0, L=6m
2 бр.

13

Ф 10.0, L=2m
4 бр.

14

Ф 10.0, L=3m
4 бр.

15

Ф 10.0, L=4m
4 бр.

16

Ф 10.0, L=5m
2 бр.

17

Ф 10.0, L=6m
2 бр.

18

Ф 10.0, L=8m
2 бр.

19

Ф 12.0, L=2m
4 бр.

20

Ф 12.0, L=4m
4 бр.

21

Ф 12.0, L=6m
2 бр.

22

Ф 12.0, L=8m
2 бр.
САПАНИ ЧЕТИРИВЪЖЕНИ, с куки

EN 13414 - 1
1

Ф 6.0, L=1m
4 бр.

2

Ф 6.0, L=2m
4 бр.

3

Ф 6.0, L=3m
4 бр.

4

Ф 6.0, L=4m
2 бр.

5

Ф 6.0, L=5m
2 бр.

6

Ф 6.0, L=6m
2 бр.

7

Ф 8.0, L=1m
4 бр.

8

Ф 8.0, L=2m
4 бр.

9

Ф 8.0, L=3m
4 бр.

10

Ф 8.0, L=4m
2 бр.

11

Ф 8.0, L=5m
2 бр.

12

Ф 8.0, L=6m
2 бр.

13

Ф 10.0, L=2m
4 бр.

14

Ф 10.0, L=3m
4 бр.

15

Ф 10.0, L=4m
4 бр.

16

Ф 10.0, L=5m
2 бр.

17

Ф 10.0, L=6m
2 бр.

18

Ф 10.0, L=8m
2 бр.

19

Ф 12.0, L=2m
4 бр.

20

Ф 12.0, L=4m
4 бр.

21

Ф 12.0, L=6m
2 бр.

22

Ф 12.0, L=8m
2 бр.
ИЗГОТВИЛ: СЪГЛАСУВАЛИ:

Специалист Доставки: Експерт Търговия

/П. Терзиев/ /А.Бабачев/

Н-к отдел "БЗР"

/инж. Н.Узунов/


Р –л отдел Д и Л:/инж. П. Паланкалиев/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница