164 гимназия с преподаване на испански език „мигел де сервантес”Дата01.01.2018
Размер286.56 Kb.
164 ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС”


1505 София, ул. „Султан тепе“, 1 тел. 946 18 22; 946 11 71 fax: 946 13 22

E-mail:cervante@cablebg.net WEB SITE: http://www.ibbcervantes-bg.com
Списък на стипендиантите за II срок на учебната 2012/2013 годинаКлас

Име, презиме, фамилия

Основание

Месечна сума

За срок до

1

10б

Йоана Йовчева Стоянова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

2

10б

Георги Стоянов Комитов

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

3

10в

Васил Костадинов Костадинов

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

4

10г

Християна Димитрова Благоева

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

5

10г

Мария- Салуа Гасан Абхари

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

6

10г

Десислава Филипова Давидкова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

7

11а

Лина Илкова Калайджиева

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

8

11в

Петя Руменова Микова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

9

11в

Вероника Руслан Христова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

10

11г

Кристина Костадинова Йоцова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

11

11г

Йоанна Димитрова Томова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

12

11г

Бендида Кристиянова Стоилова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

13

12а

Елена Пламенова Стефанова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

14

12а

Александра Цветанова Матеева

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

15

12б

Вероника Георгиева Христова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

16

12в

Лора Едуард Папазян

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

17

12в

Дияна Илиева Георгиева

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

18

12в

Десислава Атанасова Колева

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

19

12в

Боряна Владимирова Ильова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

20

12г

Надежда Иванова Димитрова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

21

12г

Ива Красимир Гумнишка

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

22

12г

Вера Юлиянова Духлева

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

23

12д

Мария Едуард Савова

чл.6, т.1

35.00 лв

30.06.2013г.

24

11а

Милена Стоянова Узунова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

25

11а

Даниела Мариянова Маркова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

26

11б

Мария Димитрова Бешикова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

27

11б

Гергана Борисова Бончева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

28

11в

Милена Гавраилова Нинова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

29

11в

Елена Траянова Янкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

30

11в

Ваня Кирилова Петкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

31

11в

Мари-Инес Теодорова Вангелова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

32

11г

Боряна Максимова Максимова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

33

11д

Боряна Костадинова Пухалева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

34

10а

Илиана Бойкова Христева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

35

10б

Мария Свиленова Коева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

36

10б

Ива Димитрова Франзелова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

37

10б

Георги Валентинов Стоилов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

38

10в

Сия Ивайлова Илиева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

39

10в

Калоян Асенов Дянков

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

40

10в

Ангел Георгиев Абаджиев

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

41

10г

Мария Валентинова Атанасова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

42

10г

Камелия Иванова Маринкьова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

43

10г

Анелия Руменова Зашева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

44

10д

Юлия Сергеева Кехайова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

45

10д

Соня Йорданова Янкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

46

10д

Кирила Стефанова Дичева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

47

10д

Калина Здравкова Стефанова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

48

10д

Александра Иванова Петрова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

49

11б

Яна Иванова Евтимова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

50

12а

Десислава Маринова Кузева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

51

10в

София Борянова Кацарова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

52

12г

Велина Иванова Мeтeва

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

53

12а

Лилиан Радославова Никифорова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

54

12б

Кристина Аллександрова Кацарска

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

55

12б

Християн Ясенов Петров

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

56

12в

Меган Петьова Петкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

57

12в

Марин Стефанов Банков

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

58

12в

Десислава Донкова Димитрова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

59

12в

Алеко Ивайлов Попов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

60

12д

Паулина Йорданова Царкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

61

11а

Цвета Гаврилова Гаврилова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

62

11а

Анна Ивайлова Стоянова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

63

11б

Мария-Магдалена Ивайлова Стоилкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

64

11б

Мариета Мартинова Иванова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

65

11б

Весела Красимирова Миткова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

66

11б

Биляна Иванова Янакиева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

67

11в

Христо Христов Съев

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

68

11в

Михаил Красимиров Гаврилов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

69

11в

Елена Красимирова Славкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

70

11д

Явор Владимиров Чочев

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

71

10а

Надежда Валериева Цанкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

72

10а

Габриела Венциславова Кирова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

73

10а

Илина Ивайлова Боюклиева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

74

10б

Мила Огнянова Анастасова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

75

10б

Биляна Валериева Манолова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

76

10б

Александра Димитрова Подвързачова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

77

10в

Любомир Димитров Димитров

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

78

10в

Лазар Валентинов Киров

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

79

10в

Камен Калинов Цветков

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

80

10д

Ралица Александрова Александрова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

81

10д

Ванеса Валериева Додова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

82

11б

Александра Мирослав Младенова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

83

12а

Христина Стоянова Метларова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

84

12а

Веселина Ивелинова Пенева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

85

12б

Петя Петрова Тренева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

86

12б

Милена Светославова Маринова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

87

12б

Мартин Петров Кирилов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

88

12в

Танер Неджми Али

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

89

12в

Мария Енчева Енчева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

90

12г

Виктория Милчева Енева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

91

12д

Никол Иванова Стефанова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

92

12д

Кристина Димитрова Малчева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

93

12д

Диляна Иванова Еничарова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

94

11а

Теодора Тодорова Гергова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

95

11б

Явор Веселинов Раловски

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

96

11в

Георги Алеков Алеков

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

97

11д

Десислава Руменова Стойкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

98

12г

Лора Руменова Хинова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

99

10а

Николас Атанасов Маринов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

100

10а

Мариан Радославов Радев

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

101

10а

Йоанна Антонио Петрова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

102

10б

Гергана Ивайло Илиева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

103

10в

Страхил Георгиев Свиленски

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

104

10в

Иванна Димитрова Георгиева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

105

10г

Самуил Пламенов Вутов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

106

10г

Десислава Николаева Зехирева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

107

10г

Богдан Станков Дидов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

108

10д

Таня Тихомирова Балтова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

109

10д

Ивелина Ивова Аспарухова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

110

10д

Елена Дилянова Янакиева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

111

11б

Боряна Теодорова Минчева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

112

11в

Павел Георгиев Тодоров

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

113

12в

Лиляна Любомирова Желязкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

114

12г

Анна Ангелова Георгиева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

115

12д

Симона Серьожова Коцева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

116

12а

Даниела Евгениева Кръчкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

117

11а

Кристина Николова Кръстева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

118

11а

Златин Иванов Лолев

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

119

11в

Теодора Ламбрева Вълканова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

120

11в

Мартин Валериев Стоянов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

121

11д

Мина Бориславова Чешмеджиева

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

122

12а

Катя Пламенова Христовска

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

123

12а

Десислава Здравкова Пенкова

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

124

12д

Мартин Владиславов Владимиров

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

125

12б

Петър Цветков Стефанов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

126

12в

Кристиян Красимиров Станков

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

127

12в

Йоан Владимиров Джамбов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

128

12в

Васил Несторов Несторов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

129

12г

Марин Светлев Иванов

чл.6, т.1

25.00 лв

30.06.2013г.

133

10в

Петър Василев Петров

чл.6, т.2

45,00 лв.

30.06.2013г

134

11г

Илиан Любомиров Велев

чл.6, т.2

30,00 лв.

30.06.2013г

131

10г

Павел Момчилов Стоянов

чл.6, т.3

45,00 лв.

30.09.2013г.

130

12в

Велина Тихомирова Тодорова

чл.6, т.3

45,00 лв.

30.06.2013г.

132

12в

Ивелина Иванова Иванова

чл.6, т.4

45,00 лв.

30.06.2013г.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница